803.056

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kísérletes orvostudomány 1988. január-december

A Magyar Élettani Társaság lapja - XLI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Kísérletes Orvostudomány
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. Összesített tartalomjegyzékkel.

Tartalom

Baranyi Lajos - Jánossy Tamás - Németh Péter - Gyuris Tibor - Tabi Zsuzsa,
Végh Pál: Malignus lymphomák halmozott megjelenése beltenyésztett egértörzsekben, újszülöttkori transzplantációs tolerancia-indukciót követően 1
Gábor Miklós - Engi Etelka: Az 0 (béta-hidroxietil)-rutin (HR) kölcsönhatása nem szteroid gyulladásgátlókkal 9
Gyarmati János - Földes L. - Kern M. Jeney F. Kiss I.: Adatok a patkány
csöves csontok életkori változásaihoz 15
Nagy Lajos - Hunyadi Béla - Rinfel József - Mózsik Gyula -Kovács Zsuzsanna - Past Tibor - Tapsonyi Zsuzsanna - Jávor Tibor: Az Al-Mg-hidroxicarbonát (TISACID)R összehasonlító farmakológiai vizsgálata
pyíorus-lekötött patkányokban 26
Tímár László - Szigeti Róbert: Az Epstein-Barr vírus-specifikus antigének
elleni humorális és celluláris immunválasz vizsgálata gyermekkori
monunucleosis infectiosában 40
Pór szász János - Lőrinczi Dénes - Bárdi Ferenc - Kresz Judit: Kardiorespiratorikus paraméterek és az edzettségi szint kapcsolatának követéses
vizsgálata sporttagozatos általános iskolai tanulók körében 49
Gimes Gábor - Asbóth Gergely - Tóth Miklós: A prostanoid bioszintézis útjai
a terhesség első trimeszteréből származó decidua szövetben 58
Farkas Márton - Förös Zoltán - Kovács Lajos: A méhnyak tágasságának
növekedése és a szérum szteroid koncentráció változása közötti összefüggés különböző gesztációs korú, primi- és multigravidákban 68
Bárányi Lajos - Jánossy Tamás - Gyuris Tibor - Tabi Zsuzsa - Végh Pál:
A transzplantációs tolerancia indukció eredményessége és a malignus
lymphomák megjelenése egerekben 81
Patai Kálmán - Balogh István - Szarvas Zoltán: Nikkel és kadmium okozta
magzati szívelváltozások egéren (A dohányfüst ártalmai terheseken).. 90
Pavlik Gábor - Koltai M. Zsófia - Pogátsa Gábor: Rendszeres edzés hatása
noradrenalinnal kiváltott érreakciókra 96
Árvay György - Á. Gallyas Krisztina: Antikoncipienst szedő és nem szedő
nők szérum angiotenzint konvertáló enzim- és a plazma renin aktivitásának változása menstruációs ciklus alatt 105
Farkas Márton - Kovács Lajos - Vörös Zoltán: Van-e luteolitikus hatása emberben az enzaprost-F (PGF2) cervikális tablettának (CHINOIN) 110
Fodor Eleonóra - Matyi Anna - Mécs Ágnes - Földes József: Újabb típusú
konjugátumok előállítása és felhasználása az ELISA technikában a
mikrobiológiai diagnosztikához 125
Feledi József - Karcsú Sarolta: A Na-L-glutamát neurotoxikus hatása
terhes patkányokban és foetusban 132
Kóbor András - Szombath Dezső - Fejérdy Pál - Zelles Tivadar - Tóth Pál:
Alumíniumkezelée hatása különböző fehérjetartalmú tápon tartott
patkányok kémén vraoveteinek kalcium-, foszfor-t magnézium- és
alumínium tartalmára 139
Csiba László - Bereczki Dániel. Wolf Pasckenő Felicitas Linn: Biokémiai
vált ásások 45 pere a. cerehri média occluaio és 3 óra recirrulaiio után . 144
Blázovics Anna - Somogyi Anikó - Nagy Éva - Fehér János: Silibinin kezelés hatása a máj gyógyszer-metabolizáló enzimrendszerére kísérletes, hyperlipidaemidban 151
Oroszlán György - Szabó László - Lakatos Lajos - Matkovics Béla: 14 C-el
jelzett D-penicillamin beépülése újszülöttek és felnőttek vörösvértest
membránjában 161
Bodolay Edit - Stenszky Valéria - -Bóján Ferenc - Csipő István - Szegedi Gyula:
Citotoxicitási vizsgálatok endothel sejtkultúrán kevert kötőszöveti
betegségben 164
Molnár Márk - Karmos György - Csépa Valéria: Intrakortikális akusztikus
kiváltott potenciálok ébrenlét-alvás közben bekövetkező változásainak
vizsgálata macskán 171
Tamási László -Zeher Margit - Kávai Mária, Szegedi Gyula: Monocita funkció rheumatoid arthritisben. Pencilliamin hatása a monocita aktivitásra 191
Siklós Pál - Hercz Péter - Ringwald Gábor - Ungár László - Bakács Tibor: A
killer sejt aktivitás változása a korai újszülöttkorban 191
Fűzi Miklós: Lipophil Corynabactriumok (Corynebacerium genitalium)
előfordulása nem-specifikus urethritisben 197
Bárányi Lajos - Jánossy Tamás - Gyuri Tibor - Tahi Zsuzsa - Végh Pál: A
transzplantációs toleranciaindukciót követő halmozott lymphoma
megjelenés egyes feltételei 202
Fűzi Miklós: Multirezisztens Corynebact erium előfordulása 208
Nádasy György - Mohácsi Eszter - Monos Emil - James G. Lear - Kovách Arisztid: A humán umbilicalis artéria simaizom elasztikus tulajdonságait
leíró egyszerű modell 213
Nádasy György - Monos Emil - Mohácsi Eszter - Kovách Arisztid: A humán
umbilicalis artéria hiszteretikus tulajdonságainak magyarázata.
Simaizom-kontrakció és a nyomás-átmérő jelleggörbék hiszterezise . 222
Borsos Béla - Bertók Lóránd: A csarnok víz gyulladásos elváltozásai endotoxin és sugárdetoxikált endotoxin hatására 237
Göcze Péter - Szabó Dénes - Than Gábor - Csaba Imre: Terhességre specifikus
béta-1 glikoprotein szérumszintjének meghatározása az enzimkapcsolatú ellenanyag (ELISA) technikával trophoblast tumoros betegekben 241
Várkonyi Tibor - Csáti Sándor - F. Kiss Zsuzsanna, Varró Vince: Fehérjedús
diéta hatása a patkány vékonybél diszaharidáz aktivitására 249
Várkonyi Sándor - Csáti Sándor - Varró Vince: Peptid hormonok hatása a
kefeszegély membrán enzimek aktivitására 252
Uher Ferenc - Puskás Éva - Gergely János: Fc u receptor expressio IgM
termelő immunocytoma tumort hordozó patkányok T lymphocytáin . 257
Udvary Miklós - Mándi Barnabás - Ujhelyi Piroska - Kulcsár András: A corticosteroid érzékenység vizsgálata a Julesz-féle pubertáskörüli basophilismusban 264
Puskás Éva - Uher Ferenc - Gergely János: A paraprotein molekula idiotípus
determinánsa(i) elleni humorális immunválasz IgM termelő (immunocy toma) tumort hordozó patkányokban 26 9
Tekulics Péter - Németh Ilona - Kovács József - Sz. Varga Ilona: Oxidációs
stresszhatás vizsgálata átmeneti aorta-leszorítás okozta hvpoxiában,
újszülött malacokban 280
Rozsos István - Szabolcsi Tivadar - Seffer István - Hiegl Klára - Orbán István:
Billroth műtétek összehasonlító vizsgálata KAH YB sertésben 289
Fűzi Miklós - Nagy Bálint: Pseudomonas aeruginosa törzsek rorfloxaein
érzékenysége
Ballagi-Pordány György - Kőszeghy Anna - Koltai Mária Zsófia - Pogátsa
Gábor: A szulfonilureák eltérő hatása a ritmuszavarokra ischaemiás
patkányszíven 300
Ballagi-Pordány György - Kőszeghy Anna - Koltai Mária Zsófia - Pogátsa
Gábor: Az első és második generációs, vércukorszintet csökkentő
szulfonilureák eltérő hatása a sztrofantin toxicitásra nyulakon 305
Fűzi Miklós: Cefalexin teszt az Enterococcusok differenciálására 311
Tekulics Péter: Kísérleti modell az alsó gerincvelőszakasz hypoxiás károsodásának vizsgálatára 313
Bárányi Lajos - Jánossy Tamás - Végh Pál: T-sejt mitogénekkel szembeni
csökkent válasz és gyakori lymphoma-előfordulás újszülöttkori
transzplantációs toleranciakeltést követően 318
Kovács Éva - Paragh György - Varga Zsuzsa - Nagy T. József - Szabolcs Márton - Fóris Gabriella: Makrofágok szerepe az extrahepatitis apolipoprotein E termelés szabályozásában 327
Tóth Kálmán - Juricskay István - Bognár Lajos - Tekeres Miklós: Diuretikumok hemoreológiai hatásának prognosztizálása ischaemiás szívbetegségben „PRÍMA" módszerrel 337
Blaskovits Aladár - Ürmös Iván - Gampe László - Borvendég János: Az Avitamin biológiai mintából történő meghatározására szolgáló módszerek összehasonlítása 341
Schnabel Róbert - Csepregi Ildikó - Marton Éva - Pakuts Béla - Sawinsky Irén -
Bokor Magdolna - Garam Tamás: Májcirrhosisos betegek killer sejt
aktivitása 345
Pogátsa Gábor - Koltai Mária Zsófia - Hadházy Pál - Kőszeghy Anna - Ballagi Pordány György: Inzulinkezelés-hatás a cukorbetegségben kialakuló
alsóvégtagi érreakció-változásokra 352
Reisz Zsuzsa - Tigyi András - Mátyás György: A bronchoalveoláris lavage
felhasználása experimentális karciogenezisben 359
Fezewdíi Klára - Szabó Imre - Elaine Spooncere - Michael Dexter: Trombocita
homogenizátum és frakcióinak hatása a megakariocita progenitor sejtek (CFU-MK) növekedésére in vitro agkar kultúrában 366
Bárdos László, Pusztai Attila: Per os A-vitamin és glukóz terhelés hatása
nyulak plazma inzulin szintjére 371
Román Ferenc - Sánta Anna - Rimanoczky Ágnes - Toldi Zoltán - Pataki Lajos:
A vörösvérsejtek in vitro K+ felvételének és leadásának vizsgálata
86Rb-al juvenilis diabetesben 378
Farkas Márton: Az Anteovin tabletta kliniko-farmakologiai és pathologiai
vizsgálata 383
Várkonyi Tibor - Halász Andrea - Sándor, Varró Vince: Thyreotrop
releasing hormon (TRH) hatása a vékonybél diszaharidáz aktivitására és a szénhidrát-transzportra 401
Paragh György - Kovács Éva - Nagy József - Fóris Gabriella - Leövey András:
Béta-receptor blokkoló és kálcium antagonista hatása az LDL-receptor aktivitására 406
Németh Szilvia - Győri Anikó: A szomatikus és pszichomotoros fejlődés
alakulása nitrát tartalmú vízzel itatott patkányanyák elsőszülött
utódaiban 412
Kulcsár András - Gergely Judit: Ösztrogénkezelés és tesztoszteronhiány
hatása hím patkányok májára 418
Walentin Szilvia - Korányi Lajos - Hepp József - Endrőczi Elemér: Hormonok
hatása és a T-limfociták dipeptidil aminopeptidáz aktivitása 425
Rácz István - Peter Horváth - Milton M. Weiner - Swastika Majumdar: A cimetidin elektrofiziológiai hatásának in vitro vizsgálata nyúl fundusnyálkahártyán, Ussing-kamrában 431
Zsolnai Béla - Varga Bertalan - Horváth Edit - Stark Ervin - Ungváry György:
Béta-adrenerg izgatók hatása a progeszteron és a 17 béta-ösztradiol
vérszintre álterhes patkányokban 436
Vas Ádám - Adrián Kupper: A Nefopam metabolizmusának összefüggése
a debrizokvin hidroxilátor fenotípussal patkány modelleken 442
Liszt Ferenc - Jobst Kázmér: Az A 23187 ionofór, kvarcpor és zimozán hatása neutrofil granulociták lumineszcenciájára 447
Bognár Zoltán - Pácsa Sándor - Csaba Imre: Egér zigóta és 2-4 sejtes embriók in vitro tenyésztése, mint a humán embriotenyésztés minőségi
kontrollja 452
Bognár Zoltán - Pácsa Sándor - Csaba Imre: A tápoldat pH, osmolaritás és
vízminőség, valamint a tenyésztőedények típusának jelentősége az egér
embriók in vitro tenyésztésében 458
Rázga Zsolt - Gábor Miklós: Benzopiron-származékok hatása a dithranollal
előidézett egérfülödémára 464
Gábor Miklós - Rázga Zsolt: Acenokumarol-karragenin teszt 472
Fűzi Miklós: A vibrio cholerae 01 oxolinsav'érzékenysége 478
MÉTHírek 25
Közlemény 158
Helsinki Deklaráció 159
Állásfoglalás 248
Tiltakozás 7 248
Felhívás 400
NÉVMUTATÓ
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem