1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Literatura 1978/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az elbeszélő nézőpontjának vizsgálatát bármely epikai mű esetében három szinten véljük elképzelhetőnek. A nyelvtani személyek használata teremti meg a leginkább felszíni szerkezetet; a történet... Tovább

Előszó

Az elbeszélő nézőpontjának vizsgálatát bármely epikai mű esetében három szinten véljük elképzelhetőnek. A nyelvtani személyek használata teremti meg a leginkább felszíni szerkezetet; a történet elmondójának, szereplőinek és befogadójának az elemzésével már a mélyebb felépítés összetevőit lehet földeríteni; az elbeszélő és a szereplő távolsága pedig már úgy fogható fel, mint az összetevők közötti viszony, s ezáltal maga a mélyebb szerkezet. Miután az első két szinttel már egy-egy korábbi tanulmányban foglalkoztunk, ezúttal a harmadik elemzését tűzzük ki célul Kétféleképpen próbáljuk meghatározni az elbeszélő és a szereplő viszonyát: az értékek és a történetre vonatkozó ismeretek szempontjából. Vissza

Tartalom

1. kötet:

Szegedy-Maszák Mihály: Az elbeszélő és szereplő viszonya Kemény Zsigmond regényeiben 3
Cs. Varga István: Az önapoteózis legendája. Németh László: Emberi színjáték 26
Rónay László: Kosztolányi utolsó évei 38
Tverdota György: József Attila: Párizsi anzix 76
Aczél Géza: Aglogcizmustól a dimenzionizmusig. Tamkó Sirató Károly
költészetének egy fejezetéről 83
ÁTTEKINTÉS 15 ÉV MAGYAR ZENEMŰVÉSZETÉRŐL
1967-1972
Készítette az MTA Zaietudományi Intézetének munkaközössége
Bevezetés 103
I. Főbb zeneszociológiai tendenciák az elmúlt 15 év zenei életében 104
II. A magyar zenekultúra intézményrendszere 111
III. Az előadóművészet és hangversenyélet fejlődésének általános problémái 122
IV. Opera 130
V. A magyar táncművészet fejlődéséről 144
VI. A magyar zeneszerzés utóbbi 15 évének áttekintése 354
VII.. Adalékok a magyar zenetudomány 15 éves fejlődéséhez 163
VIII. A zene a magyar sajtóban 176
IX. A magyar zeneművészet 15 éves történetére vonatkozó válogatott irodalom jegyzéke 184

2. kötet:

EMLÉKÜLÉS A NYUGAT ALAPÍTÁSÁNAK HETVENEDIK ÉVFORDULÓJÁN

A Nyugat és a modern magyar irodalom kibontakozása
Sőtér István: A Nyugat korszakai 3
Komlós Aladár: A Nyugat indulása 10
Bori Imre; A Nyugat és a modern magyar irodalom 14
Karátson Endre: A magyar költői nyelv megújulása és Ady szimbolizmusa 18
Rába György: Az objektív líra jelensége a Nyugat hőskorában (Babits Mihály és Füst Milán költészete) 25
Bodnár György: A Nyugat irodalomszemlélete 33
Rónay László: A Nyugat és a zene 38
A Nyugat a két világháború között
Kiss Ferenc: Két indulás 51
Pomogáts Béla: A második költőnemzedék indulása 57
Kenyeres Zoltán: Medúza-lebegés, Weöres Sándor és a Nyugat költészete 61
Bata Imre: A Nyugat és a Válasz 68
Béládi Miklós: A Magyar Csillag 73
A Nyugat és a világirodalom
Szabolcsi Miklós: A Nyugat és a világirodalom 85
Kántor Lajos: Nemzeti irodalom, nemzetiségi irodalom, világirodalom 89
G. F. Cushing: A Nyugat, angol szemmel nézve 98
Rákos Péter: A Nyugat és a cseh irodalom kapcsolata 102
Karol Tomis: A Nyugat és a szlovák irodalom 110
Vujicsics D. Sztoján: A Nyugat és a délszláv irodalmak 121
Tanulmányok az esztétika és az irodalomelmélet köréből
Szili József: Az esztétikai tárgy mint szemantikai probléma 126
Szerdahelyi István: Fejlődés és értékhierarchia az irodalomban 143
Kanyó Zoltán: A "materiális és filozófiai" esztétikáról 157
Veres András: Jegyzetek Vigotszkij művészetpszichológiájáról 171
Csúri Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáci 181
Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata 191
Bókay Antal: Interpretáció és történetiség 197
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem