Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Logisztikai Évkönyv 2011

A Magyar Logisztikai Egyesület szakmai kiadványa

Előszó

A Logisztikai Évkönyv célja a logisztika területén elért legújabb kutatási eredmények és szakmai, gyakorlati tapasztalatok megosztása a szakterület iránt érdeklődőkkel. Az Évkönyv az elmúlt évek... Tovább

Előszó

A Logisztikai Évkönyv célja a logisztika területén elért legújabb kutatási eredmények és szakmai, gyakorlati tapasztalatok megosztása a szakterület iránt érdeklődőkkel. Az Évkönyv az elmúlt évek tudatos építkezésének - és nem utolsósorban az előző főszerkesztő kitartó munkájának - köszönhetően a tudományos közéletben és a gyakorlati szakemberek körében egyaránt elismert, rangos és immár hagyományokkal rendelkező kiadvánnyá vált. Ez évtől kezdve részben megújult szerkesztőbizottság veszi át a stafétabotot új főszerkesztővel, ami viszont nem változtat a kiadvány jellegén: célunk a kialakult hagyományok és a magas szakmai színvonal megőrzése.
Az Évkönyv szerzői között - a korábbi számokhoz hasonlóan - tudományos kutatók és gyakorló szakemberek egyaránt megtalálhatók. Ebből kifolyólag a tanulmányok az elméleti modellektől kezdve a legjobb vállalati gyakorlatok elemzéséig a logisztika széles spektrumát igyekeznek felölelni. A könnyebb érthetőséget, tematikus elhelyezhetőséget segíti a tanulmányok témakörökhöz rendelése. Az idei Évkönyvben - a cikkek által érintett területeket figyelembe véve - a következő témaköröket azonosítottuk:
• modellezés a logisztikában;
• folyamatok és technológiák;
• logisztika a vállalatok, vállalkozások gyakorlatában;
• intermodalitás és környezetvédelem;
• makrogazdasági Összefüggések. Természetesen a cikkek témakörökhöz rendelése nem kizárólagos: a leginkább jellemző kategóriát igyekeztünk megragadni.
A megjelenő tanulmányok előre lefektetett formai követelmények és tartalmi elvárások mentén készültek. A kialakult gyakorlatnak megfelelően a szerzők által leadott témajavaslatok előzetes szűrését a szerkesztőbizottság végezte el, s minden egyes megjelenésre kiválasztott cikket egy kijelölt szerkesztőbizottsági tag, valamint egy felkért független lektor is véleményezett. Az elmúlt években bevezetett kétnyelvűségnek megfelelően az idei kiadványban is találhatók angol nyelvű publikációk, amelyek aránya évről-évre nő.
Elmondható, hogy napjainkra a logisztika a versenyképesség egyik kritikus tényezőjévé, eszközévé vált. A gazdasági válság is rávilágított arra, hogy az anyag- és információáramlásban rejlő racionalizálási, hatékonyságnövelési potenciált fel kell tárni, s az ebből adódó előnyöket ki kell aknázni. Az Évkönyv idei tanulmányai is ehhez a felismeréshez kívánnak hozzájárulni, amennyiben rávilágítanak a logisztikai modellezés alapvető összefüggéseire, értékelik a vállalati logisztikai folyamatokat és szervezeteket, megvizsgálják a logisztika környezeti vonatkozásait, vagy éppen annak makrogazdasági keretrendszerét. Megjegyezzük, hogy a logisztikát itt tágabb értelemben, a kapcsolódó szakterületeket is beleértve értelmezzük.
Reméljük, hogy a Logisztikai Évkönyv idei kiadása is hasznos tudásanyaggal bővíti az olvasók ismereteit. Az ismeretek befogadásán túl a szerkesztőség továbbra is várja az olvasók észrevételeit és javaslatait az Évkönyv minőségének javítása céljából.ó
Végül, de nem utolsó sorban külön köszönet illeti az Évkönyv szerkesztőjét, valamint a főszerkesztővel együtt érkezett új tudományos szerkesztőjét a kiadvány megjelenésének előkészítésében végzett áldozatos munkájáért. Vissza

Tartalom

Doór Zoltán - Bokor Zoltán:
Bevezető 8
Modellezés a logisztikában
Benkő János:
Ellátási-láncok modellezése szimulációval 13
Rita Markovits-Somogyi - Zoltán Bokor:
Efficiency in transport logistics 19
Kovács Gábor:
Az elektronikus fuvarbörzékben alkalmazható optimumkeresési eljárások, algoritmusok 28
Zoltán Nagy - Ádám Török:
Theoretical invetsigation of supply chain reliablity 36
Tom Janoshalmi:
Optimization of Economic Order Sizes when a Limitation is set on the Capital Invested in Stocks 41
Logisztika a vállalatok, vállalkozások gyakorlatában
Abonyiné Palotás Jolán:
Gondolatok a szélesen értelmezett logisztika élelmiszergazdaságban rejlő tartalékairól
(avagy a tartalékok mobilizálása, az innováció erősítése, a klaszteresedés lehetőségei) 48
Arthur van Gerven:
Menlo Worldwide Logistics takes holistic approach to LEAN 53
Gecse Gergely:
Magyarországi kis- és középvállalkozások logisztikai gyakorlata 57
Göncző Károly:
Egy korszerű logisztikai platform avagy A Mantis LV logisztikai rendszer innovatív funkciói
az ellátási lánc hatékonyság-csökkentő hatásainak kivédése érdekében 62
Hegyi Csaba - Nyakasné Tátrai Judit:
Hatékonysági tartalékok és eredménynövelési lehetőségek feltárása a fuvarozó szállítmányozó
kisvállalkozás gyakorlatában 69
Éva Király:
Fields of cooperation between big retail chain stores and their vendors and the characteristic features
of their corporate information system regarding partnership 77
Intermodalitás és környezetvédelem
Bóna Krisztián:
Külföldi városellátási gyakorlatok tapasztalatai a magyarországi nagyvárosokban történő
alkalmazhatóság szempontjából 86
András Borsiczky - Márta Hampel - Pál Czinkos - Péter Lakatos:
ChemLog - Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe 94
Kővári Botond:
Intermodalitás a hazai légi árufuvarozásban 110
Székelyné Koroknai Ágnes:
A logisztika és a környezetvédelmi társadalmi szerepvállalás kapcsolata
Makrogazdasági összefüggések
Tibor Bajor - Imre Egri:
Three borders, one question 113
Éles Imre:
Logisztika és versenyképesség a regionális gazdaságfejlesztésben 120
Mészáros Ferenc:
A forgalmi szabályozási eszközök hatása a közúti áruszállítási igényekre 128
Peter Selymes:
Economic Impact of Air Transportation and Effects of Volcano Activity in Iceland 134
Folyamatok és technológiák
Elbert Noémi - Kovács Zoltán - Pató Gáborné - Szűcs Beáta:
Kifutó termékek logisztikai menedzsmentjének elemzése a termékéletciklusban 140
Horváth Adrián:
A járattervezés szerepe az elosztási hálózatokoz kapcsolódó döntéshozatalokban 147
Illés Béla:
A Business Process Reengineering logisztikai alkalmazása 153
Lénárt Balázs - Cimer Mónika:
Mesterséges Intelligencián alapuló eljárások az értékteremtő láncok irányításában 167
Szakmai szervezetek
Magyar Logisztikai Egyesület 180
Logisztikai irányultsággal (is) rendelkező szakmai szervezetek elérhetőségei 183
Oktatás
Logisztika oktatás a felsőfokú oktatási intézményekben 186
A tudományos cikkek összefoglalói angol nyelven - English abstracts of scientific papers 191
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem