864.078

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ének-zene I-II.

Az óvónőképző intézetek számára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 296 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két kötet egybekötve. Tankönyvi számuk: I. kötet: 4844. II. kötet: 4852.

Előszó

Az óvónőképző-hallgatók különböző zenei előképzettséggel kezdik meg tanulmányaikat az intézetekben. Rendszeres /általános és középiskolai/ ének-zenei tanulmányokat folytatott és alapismeretekkel... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó 3
I. Hangképzés 5
Bevezetés 5
A tüdő és a légcső 5
A gége és a két hangszalag 7
A toldalékcső és a fej rezonáló üregei 9
Hangzóképzés 10
Hanghibák 13
A hangszervek gyakori betegségei 14
Gyakorlati rész 15
Légzésgyakorlatok 15
Hangképző gyakorlatok 17
II. Zenei irás-olvasás 29
Az abszolút és a relativ hangrendszer 31
A vonalrendszer, a G-kulcs 32
A ritmus, a metrum és az ütem 33
A kétnegyedes ütem, a negyed, a nyolcadpár, a negyedszünet 33
A mi, ré, dó hangok és dallamfordulatai 35
A szó hang. Dallamgyakorlatok dó-mi-szó és dó-ré-mi-szó
hangkörben 38
A munkásmozgalmi dalokról 42
A lá hang. Dallamgyakorlatok lá-szó-mi, lá-szó-mi-ré és
lá-szó-mi-ré-dó hangkörben 4-5
Az alsó lá hang. Dallamgyakorlatok mi-ré-dó-lá,
hangkörben 49
Az alsó szó hang. Dallamgyakorlatok mi-ré-dó-lá,-szó
hangkörben 52
A nyolcadszünet, a hangsúlyos és hangsúlytalan helyen
álló nyolcad, a szinkópa 56
A felső dó-ré-mi hangok. A pontozott negyed, az "éles"
és a "nyújtott" ritmus. A négyes ütem 58
A pentaton hangsor 65
A fá hang 67
A kétféle ti hang /ti, és ti/ 70
A hármas ütem, a kánon 72
Kis terjedelmű sorok /bikordtól hexakordig/ 75
A hétfokú dó- és lá-sor, C-dur és á-moll hangsor 77
A hangterjedelem megállapítása 77
A tiszta hangközök 80
A kis és nagy hangközök 83
A szekund hangköz 83
A terc hangköz 84
A szekszt hangköz 84
A szeptim hangköz 85
Módosított hangok 86
A fi hang 86
A tá hang 87
A szí hang 88
Különböző felépítésű hétfokú hangsorok 89
A hangsorok csoportosítása 91
A háromféle moll hangsor 94
Az előjegyzés 97
Egy bé /b/ előjegyzés 97
Egy kereszt /#/ előjegyzés 101
A tizenhatodérték 104
A triola 107
A csonka ütem, a felütéses kezdés 109
III. Népzenei ismeretek 111
Sorszerkezet, szótagszám, ritmus, sorzárlatok 111
Gyermekdalok 123
Népdaltipusok 123
A szöveges dalok betűrendes mutatója 133
A XVIII. század magyar zenéje 92
A romantikus zene 93

II. kötet
Előszó 3
I. A zenei irás-olvasás 8
A 2 b előjegyzésű hangsorok 8
A 2 kereszt előjegyzésű hangsorok 17
, A 3 b előjegyzésű hangsorok. A 6/8-os ütem 21
A 3 kereszt előjegyzésű hangsorok 26
A 4 b előjegyzésű hangsorok 34
A 4 kereszt előjegyzésű hangsorok 37
A hangsorok összesítő táblázata 41
II. Zeneirodalmi ismeretek 42
Ősközösség. Rabszolgatársadalmak 42
Középkori feudalizmus 42
A többszólamuság 43
Palestrina, Orlando di Lasso 49
Magyar zene a XVII. századig 49
Barokk zene 52
Hangszeres formák 58
Bach 65
Händel 68
Magyar zene a XVII. században 71
A bécsi klasszicizmus 73
Haydn 81
Mozart 84
Beethoven 91
Schubert 96
Schumann 97
Mendelssohn 101
Brahms 103
Berlioz 103
Chopin 103
Liszt 105
A XIX. század operája 107
Weber 107
Wagner 107
Verdi 108
Nemzeti mozgalmak 108
Glinka 108
Az "ötök" 108
Csajkovszkij 110
Moniuszko 112
Grieg 113
Sibelius 113
A XIX. század magyar zenéje 116
A verbunkos 116
Erkel 117
Liszt 119
Mosonyi 119
Egressy 119
Uj zenei törekvések, a XX. század zenéje 121
Puccini 122
Debussy 122
Stravinszkij 123
Honegger 123
Orff 123
Prokofjev 123
Sosztakovics 123
Hacsaturján 123
Századunk magyar zenéje 124
Bartók 134
Kodály 141
Bartók és Kodály kortársai 141
Fiatalabb zeneszerzőink 141
III. Társaszenélés 142
A szöveges dalok mutatója 154
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem