A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ipargazdasági szemle 1982/1-2.

XIII. évfolyam 1-2. szám

Előszó

Az ipargazdasági kutatások területét a kutatóhelyek viszonylag nagy és a kutatások felhasználóinak rendkívül nagy száma jellemzi. Ezért e tudományterületen a szokásosnál is fontosabb a szerepe az... Tovább

Tartalom

Előszó (Román Zoltán) 11
Pál Lénárd akadémikus, az MTA főtitkárának megnyitója 15
Méhes Lajos ipari miniszter: Iparpolitikánk néhány időszerű kérdése 17
A konferencia szekcióüléseinek programja 33
A szekcióüléseken megvitatott előadások
Lóránt Károly: Az 1956-78-as időszak ipari fejlődésének néhány tapasztalata 39
Stark Antal: Iparfejlesztésünk KGST és hazai közgazdasági környezetének fejlődési tendenciái 46
Botos Balázs: Iparpolitikánk mozgástere 52
Kőszegi László: A távlati iparfejlesztés tervezésének néhány kérdése 58
Lendvai István: A termelési szerkezet alakulását befolyásoló tényezők az iparban 64
Hegedűs Miklós: A hazai energiaszektor fejlesztéspolitikai megítélése a változó világgazdasági feltételek között 70
Parányi György: A vállalati gyártmánystuktúra alakításának és a gyártás technikai alapjainak összefüggése a gépiparban 76
Balogh Sándor: Az élelmiszer-ipari termékinnovációs folyamat sajátosságai és jelenlegi helyzete 82
László János: Iparpolitikai célok és az árrendszer 1976 és 1981 között 89
Fülöp Sándor: Az ármechanizmus változásainak tapasztalatairól 95
Löblin János: Stabilitás és rugalmasság az árfolyam-politikában - kapcsolódási pontok az üzletpolitikában 102
Hajdú Tibor: A bér- és keresetszabályozás tapasztalatai és célszerű fejlesztésének irányai az iparvállalatoknál 108
Bakos László: A vertikális vállalat eredmény típusú ösztönzési rendszerének alapelvei 115
Grolmusz Vince: A tudományos kutatások helye és szerepe az innovációs folyamatokban 121
ifj. Marosán György: A vállalatok fejlődési pályája és a műszaki fejlesztés stratégiaváltozásai 126
Horváth Iván: Versenyképes irányítási rendszer hatásmechanizmusa és kialakításának problémái a TTF korszakában 133
Frank Tibor: Az alkotó szellemi munka hatékonyságának egyes kérdései 140
Huszár Józsefné - Bod Péter Ákos: Változások és kérdőjelek a vállalati középtávú tervezésben 145
Faragó Katalin: A reálfolyamatok és a tervezési ciklusok illeszkedése iparvállalatainknál 151
Papanek Gábor: A vállalati középtávú tervezés szerepköre 157
Sárkány Péter: A termékszerkezet alakításánál felhasználható exportgazdaságossági mutatókról 164
Chernenszky László: Az ipar exportgazdaságossági vizsgálatainak néhány tapasztalata 169
Iványi László: A vállalati munkaerő-felhasználás hatékonyságának növelési lehetőségei 177
Lovas László: Az élőmunka-holtmunka helyettesítés mint a munkaerő hatékony felhasználásának eszköze 181
Ványai Péterné - Végső Béla: Termelékenységalakulás a lelassult gazdasági növekedés időszakában 188
Weöres Lászlóné: A gazdaságosság gyakorlati érvényesülésének vizsgálata a vállalati beruházásoknál 196
Halász Csaba: Vállalkozás és verseny az építőiparban 203
Molnárné Venyige Júlia: Vállalati felső vezetők szakmai életút-típusai 210
Gömöri András: A munkavállalói magatartás vizsgálata egy vállalat fiatal dolgozóinak körében 217
Tóth Imre Zoltán: Vállalati stratégia és vezetési rendszer 222
Sándorné Szennyessy Judit: A gépipari vállalatok piaci magatartásának főbb jellemzői 229
Vértes Ágnes: A szerszámgépfejlesztés sikeres piaci stratégiái 236
Laki Mihály: Megszűnés és összevonás 242
Bagó Eszter: Vállalkozás és diverzifikáció 249
Sternthal János: Rugalmas alkalmazkodás, kooperáció és szervezet a gépiparban 256
Gács János: Passzív beszerzési magatartás és az alkalmazkodás lehetőségei 262
Kertész Iván - Kiss Lajos: Hatékonysági tartalékok feltárása a termelővállalatok beszerzési és értékesítési tevékenységében 268
A záró plenáris ülésen elhangzott beszámolók az egyes szekciók munkájáról
Darvas György beszámolója a I/1 szekcióról 275
Stark Antal beszámolója a I/2 szekcióról 279
Beck Tamás beszámolója a II/1 szekcióról 283
Martos István beszámolója a II/2 szekcióról 288
Osztrovszki György akadémikus, az MTA Ipargazdasági Bizottsága elnökének zárszava 293
A konferencia résztvevőinek körében végzett felmérés 295
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdasági szemle 1982/1-2. Ipargazdasági szemle 1982/1-2.

A borító enyhén kopott, töredezett.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba