A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szász Károly kisebb műforditásai I-III.

I.: Moore T. - Heine H. - Burns R./II.: Lord Byron - Hugo Victor - Beranger/III.: Német, franczia, angol s vegyes költőkből

Előszó

Részlet a kötetből:

A PARADICSOM ÉS A PERI.
(Lalla-Rook keleti regéből.)

Szép hajnalon, Éden kapuinál
Kétségbesve egy Peri áll.
Az életforrásra figyel
Mely zenehangban ömlik el,
S... Tovább

Tartalom

I. kötet
Moore Tamás:
A paradicsom és a Peri3
Az ír-dalokból
Menj a merre dicsőség hajt!30
Viselt magán szép32
Mint a tó sima tükrén34
Hidd meg, ha mind e35
A hárfa eredete36
Távol van a hontól37
Mi a virágnak a méha38
Utolsó rózsája a nyárnak40
Ragyog a tavasz-éji hold42
Oh volna mienk bár44
Gyászolnám a reményt46
Bú árnyazá be48
Jer, pihenj e keblen50
Csak légy enyém51
Evezz, evezz53
Oh ne mulass e54
Találkozás55
A hárfához57
Öltsd felvállaidra59
A nemzeti dallagomból
Szaladj, szaladj, ragyogó csermely61
Mind elhervad63
Hő találkozásnak65
Az estharangok67
Ha elhagy egykor a remény68
Oh jöjj velem69
Csöndes éjben 71
Halld! a vesper73
Isten veled Teréz74
Béke véled75
Nem! első szerelmünk76
Oh ifjuság s öröm77
A midőn a piazzettán78
Menj!79
El a pohárral!80
Oh ne mondd, hogy fogy az élet81
Oh tartsd meg szerelmünk82
Sorsom, hajh!83
Isten veled hát84
Nyugodjanak békével!86
A szent énekekből
A pástról száll fel88
Mint lenn a tenger90
Uram!91
A görögországi estékből
Midőn a szív-beteg görög lány93
Ama csendes barlang95
Oh emlékezet!96
Ha szétterül az est97
Vegyes dalok
Fönleng a jégmadár99
Mondd meg neki100
Édes éj101
Midőn a vigadók körében103
Mint a ki, nyári égbe bízva105
Szólj lelkem álma106
Ha én a hullám volnék107
Heine Henrik:
Dalok
Reggel ébredek111
Bolyongtam hűs fa-árnyban112
Szivemre kezecskéd113
Szép bölcsője114
Hegyek, várak képe115
Először szinte116
Ha belenézhetek szemedbe117
Valld ki, valyon118
Mint a habból kelt119
Nem is panaszlok120
Az, nyomorult vagy121
Szól a zene122
Szép kedvesem, ha123
Mély sötétség124
A régi bús dalokat125
Az erdőn sírva bolygok126
A halász-kunyhónál127
Jőj szép halászleányka129
Feljő a hold130
A tenger messze131
Bús ábrándokban132
Egymást szerették133
Hogy elpanaszlám133
Az ördöggel necsúfolkodj134
Mint felhők134
Mint a virág olyan vagy136
A fűből száz szép137
Az órát, mondd meg138
Szivemben rég139
Hajóm fekete vitorlákkal140
Milyen rútúl bántál141
Andalogva ülök fenn142
Késő143
Már e hölgyek144
Olyan kedvetlen145
Egykor nekem is147
Titok148
Ha szived' egy nő149
Ha álnok módra150
Könnyelmű víg lány151
Régi dal152
Nyugalom-vágy153
Májusban155
Száz alakban156
Erdő mező158
Egész nap ő rá159
Kis mopszlin160
Mindjárt dalhangokba161
Vándoréltem162
Románczok
A visszhang163
Két testvér165
Belsazár167
Beteg lovag170
Egy énekesnőhöz171
A Lore-ley173
Halk est borong175
A kewlári búcsú177
Tannhäuser182
Tragédia192
A hableányok194
Harold Harfagár király196
A hastingsi csatatér198
Pomára204
Firdúzi210
A szökés219
A hűtlen Lujza221
Álomképek
Csodás egy álom223
Vérem mi űzi228
Szememen éj231
A május itt234
Lazarus
Ha meghalunk238
Morphine240
Az angyalokhoz241
Enfant perdu243
Hagyd a szent parábolákat!245
A fekete asszony246
Mi lassan mászik247
Virágok nyíltak249
Az értelem bírói széke250
Villám a mélység rémes éjjelébe252
"Említés se legyen róla"253
Szerelmünk marcziusban vette255
Tépdezz izzó fogókkal256
Kiben szív van258
Bősz szellem fog259
Szörnyű egészségtelen260
Egy gonosz démon263
Óra, nap, egy-egy öröklét265
Vegyes
A Hardenbergen266
Vallomás268
A hajótört270
Kérdések273
A teremtés275
Éji gondolatok280
Erdei magány283
Az angyalok291
Auto-da-fé293
Siralom-völgy295
Énekek éneke297
Halleluja300
Für die "Mouche"304
Burns Róbert:
Szombat estve a kunyhóban315
Szivem a felföldön323
Még egy csók!324
Folyj csendesen, Afton326
Mari emléke328
Az égbe szállt Marihoz330
Stuart Mária panasza332
Az Ayr partjai335
A távozó és kedvese337
Dal339
Egy anya keserve fia fölött340
Bár orgonafa volna szépem341
Búcsú Erzsitől342
Virágos part s te345
Senkinek!346
Csak egyért!347
Szép Anna348
A boldog özvegy350
A Devon partján352
Úgy fáj a szivem352
Egy százszorszépre354
II. kötet
Lord Byron:
Parisina3
A chilloni fogoly20
Childe Haroldból:
Childe Harold búcsuja49
Magány54
A csillagok56
Az óczeán58
Isten veled61
Stanzák Augusztához65
Ne beszélj nekem68
Balshazzar71
A távozó74
Thyrza után82
Stanzák zenére85
Lelked lakása88
Nincs a szépek közt89
Isten veled90
Hugo Victor:
Guitare93
Oh! bár ki légy98
A könyezőhöz101
Átlás s a dombok105
Dicsőség és szerelem107
Megnyúgovás110
Oh! hogyha elbukott112
Dal113
Virág és pillangó115
Dal117
Az ***i templomban119
Holdvilág133
Éjjel135
A nők e földön136
Dalaim hozzád138
Oh jöjj139
Madárfészek a templomban140
Villequierben143
Veni, vidi, vici152
Midőn a gyermek jő154
A fátyol157
Az álmadozó160
A meghalt gyermek anyjához163
A magvető165
A száműzetésben167
Páris (alain, napszálltakor)169
Porosz hullákat látva úszni a Szajnán170
A beteg gyermeknek, az ostrom alatt171
Francziaországhoz173
Halottaink175
A Feuillantines mellé esett bomba177
Ki a hibás?180
A századok legendájából
A lelkiismeret185
A czédrus189
Az apagyilkos196
Róland házassága202
Bivar210
A kóbor lovagok214
Galícia kis királya218
Eviradnus251
Zim-Zizimi310
Murád Szultán329
Az infánsnő rózsája343
A Momotombó okai355
Csata után358
A szegény emberek360
Beranger:
A vénség377
Bolygó tüzek379
A vak anya382
A jó öreg szerető385
A tél388
A szegény asszony391
A jó öreg394
A vén kabát397
Róza400
Stuart Mária búcsuja403
A fecskék406
Sok szerelem409
A mező411
Az öt emelet414
A száműzött angyal417
A hadi fogoly420
Ha volnék kis madár!423
A eltört hegedű426
A francziáknak tisztelet429
Az idő432
Az apostol435
Isten veled439
III. kötet
Német költőkből
Böttger: Sors3
Brentano: A Loreley4
A halász10
Éji dal15
Christen Ada: A prágai zsidó temetőben16
Gőthe: Isten és a bajadér17
A boldog házaspár22
Angyalok szavai27
Vándor esti-dala29
Az ibolya30
Föltalálva32
Mignon34
A lantos35
Greiff: Dalok36
Herwegh: Szeretnék38
Kinkel: Féltékeny az elköltözöttre40
Kürenbergi dalaiból42
Lenau: Tavasz-ünnep45
Az erdő titka46
A posta-legény47
Népköltőkből. Mária vándorlása51
A kevély molnárné53
A két királyi gyermek55
A taubenheimi lelkész leánya59
Rückert: A virág-angyalok61
Seidl G: A holt katona64
Schiller: Dalok Tell Vilmosból67
Franczia költőkből
De Vigny: A kürt73
Lamartine: Őszszel75
Haldokló keresztyén77
Emlék79
A tengeri csiga83
Egy emlékkönyvben száradt virágra85
Lemoyne André: Szerelmi olvasó87
Az elveszett ösvény89
Dal91
Sirvirág92
A költő és a fecske94
November96
A puszta ház98
Tört remények100
Az ó hárfa102
A számüzött104
Népköltészet. Jean Reinault legendája107
Rouget de l'Isle: A Marseillaise109
Van Hasselt: Ballada112
Angol költőkből
Coleridge: Szerelem117
Dorgán: Becsvágy123
Egy államférfira125
Medúza127
Feledd128
Dalok129
Gifford: Egy kedves sir fölött131
Gray T.: Elegia egy falusi temetőben134
Hood T.: A halottas ágy141
Egy anyját ölelő gyermekhez143
Az ingdal145
A gépdal150
Landon L. E.: Szerelem ideje155
Longfellow: Angyalok lábnyomai157
Megnyugvás160
Esős nap163
Lejárt a nap164
A nyil és a dal167
A lábasóra168
Excelsior172
Nappal és éjjel175
A gyermekek177
Milton. A fényhez179
Név nélkül. A felköszöntés183
Alkonyi óra187
Az utolsó bizomány190
Az ellenség körme közt194
A franczia árva196
Ó-angol és skót költészet hagyományai
Vadászat Chevyben199
Edwárd214
A zsidóleány217
Leir király és három lánya221
Gernutus a velenczei zsidó231
Peacock T.: Szerelem és kor240
Poé Edg.: A holló243
Shelley: A világ vándorai251
A szerelem philosophiája252
Shakespeare: Venus Adonis fölött253
Dal VIII. Henrikből256
Scott Walter: A költő halála257
Szerelem259
Haza260
Ballada262
Brand Elisz264
Tennyson: Lord Burleigh270
Búcsu275
A koldus leány276
Menj tovább277
Dal278
A várakozó279
Wordsworth: Heten vagyunk283
Az arató lány287
Asszony289
Szegény Zsuzsi álmadozása291
A visszatért292
Vegyesektől
Buonarotti: Az alvó szobor295
Dante: A pokol első éneke296
Dsámi: A vén asszony és a próféta302
Firdúzi: Szál és Rudabé leirása304
Szál és a hat móbed306
Sijawush átmegy a tüzön311
Horácz: Vigasztalás319
A serdülő Chloéhoz321
A féltékeny322
Venuszhoz324
Szerelmi versenygés325
Egy kaczérhoz327
A csalfához329
Aristius Fuscushoz331
Meczénhez333
A Vigilt vivő hajóhoz337
A római néphez340
Augustus Czézárhoz343
Apotheosis345
Keshish Oglu: Török dal347
Lermontoff: A végrendelet349
Igazolás352
Egy gyermeknek354
Két sziv története356
Éjjel357
Két dal. Portugál dal359
Velenczei barcarolle360
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szász Károly kisebb műforditásai I-III. Szász Károly kisebb műforditásai I-III. Szász Károly kisebb műforditásai I-III. Szász Károly kisebb műforditásai I-III. Szász Károly kisebb műforditásai I-III. Szász Károly kisebb műforditásai I-III.

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
9.000 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba