A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Internet.hu

A magyar társadalom digitális gyorsfényképe 1.

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Fülszöveg

Hogyan fogadja a magyar társadalom az Internetet? Melyek az elterjedés és a használat legfontosabb jellemzői? Mit tudunk a távolmaradókról? Kirajzolódnak-e digitális törésvonalak a társadalomban? Mi történik a családokkal, hogyan változnak meg a médiafogyasztási szokások? A World Internet Project magyar tagozataként két hazai kutatóintézet fogott össze, hogy 10 éven át tartó, 5000 fős panelkutatással eredjen a fenti kérdések nyomába. Az olvasó a program szerves részét jelentő műhelymunka-sorozat első kötetét tartja a kezében.

Tartalom

I. BEVEZETÉS.....................11
Rövid bolyongás a digitális jövő térképen.............................13
A World Internet Projekt (WIP) és magyarországi útja..............................16
Kiindulópontok, célkitűzések............................................16
A WIP-kutatás négy sarokpontja.......................................18
A WIP Magyarországon.....................................................19
A tanulmánykötet-sorozat koncepciója..............................21
A WIP 2001-cs kiinduló állapotfelvétele.
Megfontolások és módszerek.............................................22
Az Internet és a magyar lakosság.
A 2001-es felmérés rövid összefoglalása...............................24
II. HÁTTÉRTANULMÁNYOK A WIP-KUTATÁS ELMÉLETI-MÓDSZERTANI
MEGALAPOZÁSÁHOZ.......................................................29
„A DOLGOK ÚJ RENDJE". TECHNOLÓGIAI DIFFÚZIÓ ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁS.
Dewsewffy Tibor-Galácz Anna.............................................31
Info-kommunikációs technológiák és társadalomtudomány .......32
Kutatástörténeti bevezető..................................32
Internet: lehetőségek és tapasztalatok - a világhálóval
kapcsolatos elméletek és kutatások.....................................33
Internet: Digitális szakadék vagy csökkenő egyenlőtlenségek.......................................34
Internet: izoláció vagy bővülő társadalmi kapcsolatok ?..........36
Internet és politika: demokratizálódás vagy információ-koncentrálódás?....................38
Internet: hatékonyság vagy ellenőrzés?........................................................38
Internet: egyéni kibontakozás vagy újabb tömegmédia? .. 39
A diffúzióval kapcsolatos társadalomtudományos gondolkodás
rövid története és a jelentősebb elméletek áttekintése......................40
Klasszikus elméletalkotók..............42
Kutatási tradíciók........................44
A Rogers-féle elmélet.................45
Az innováció............46
Kommunikációs csatornák.........................47
Idő..........................49
Társadalmi rendszer.............................51
Távlatok - a diffúziós modell nyitotta lehetőségek........................53
A diffúziókutatás 25 maximája....................54
Személyes attitűd-változások...............................54
Kommunikációs változások.......................................55
Diffúzió az info-kommunikációs mezőben........................................................56
A diffúzióelmélet általános tapasztalatai a: információs technológiai mezőben............56
Irodalom..............................58
A DIGITÁLIS SZAKADÉK FOGALMÁNAK
ÉRTELMEZÉSÉHEZ
Dányi Endre..........61
Digitális szakadékok, differenciák és egyenlőtlenségek................64
A globális szakadék.............................54
A társadalmi szakadék..................64
A demokratikus szakadék........................................71
A második szintű digitális szakadék............................................................72
Stratégiák a társadalmi szakadék csökkentésére........................................73
Irodalom...............................77
MÓDSZEREK, MÉRÉSEK, MEGKÖZELÍTÉSEK
Pintér Róbert-Z. Karvalics László............................79
Readiness kutatások....................................79
McConnell..................83
Harvard..........................85
Az Access Europe adatmátrixa....................................88
f.-Rbadiness bibliográfia.......................................91
A BEOMLÓ IDŐ ÉS A TECHNOLÓGIA SZÖVEDÉKE.
AZ INTERNET ÉS KUTATÁSA
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN SZEPTEMBER 11-E UTÁN
Dessewffy Tibor-Dányi Endre..................................96
Az Időtlen Idő felé..................................................96
A kommunikációs háló merítése - krízishelyzetben............................98
A televízió továbbra is uralkodik...................................................99
A technológia látens diffúziója...........................102
Web-es tartalomszolgáltatás helyett személyközi
kommunikáció......................................105
A társadalmi tőke likviditása.....................................109
Összefoglalás................111
Irodalom.......................112
111. MŰHELY. WIP 2001 - ELEMZŐ TANULMÁNYOK..........................115
AZ INTERNET ÉS MÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK TERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON
Dessewffy Tibor-Galácz Anna-Gayer Zoltán.................................117
Bevezetés............................117
A Rogers-féle diffúziós elmélet fogalmi keretének
felhasználása....................120
Ágy, asztal, lévé?...............................................................121
Számítógép - dimanikius bővülés.............................................122
Egy sikertörténet: a mobiltelefon..........................................................................123
Az Internet terjedése Magyarországon.....................................................127
Szocio-ökonómiai változók................................130
Személyes jellegű változók...........................................132
Kommunikációs változók.............................134
Irodalom...................137
MAGYARORSZÁGI INFORMÁCIÓS EGYENLŐTLENSÉGEK

Galácz Ansa-Molnár Szilárd......................................138
IKT eszközökhöz való hozzáférés és használat..........................................140
Otthoni hozzáférés az egyes IKT-eszközökhöz..........................................141
Személyi számítógép..................................141
Internet.........................145
Vezetékes telefon...............................148
Mobiltelefon.............149
IKT eszközök használata........................150
Számítógép................150
Internet...........................152
Összefoglalás, következtetések......................154
Irodalom...............................159
AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK
Gayer Zoltán.........................160
Internettel kapcsolatos attitűdök.................................165
Megbízhatók-e az Internet-tartalmak?...............................169
Miért nem használják az Internetet?..................171
Belépési szándék az internetezők táborába............................................174
Információ vagy szórakozás?..............................175
Gyerekek és az Internet..........................................181
A HAGYOMÁNY0S ÉS AZ ÚJ MÉDIA KAPCSOLATA: TÉVÉNÉZÉS, KONVERGENCIA ÉS DIGITÁLIS SZAKADÉK
Pintér Róbert........................186
Bevezetés.............................186
251 pere naponta...........................187
Konvergencia..................189
Az Iniemct hatása a szabadidőre. Amerikai trendek............................191
Internet és média idehaza. WIP adatok......................................194
Miért nem interneteznek az emberek?
Koherens hipoiézisrendszer........................200
Befejezés..................203
Irodalom.........................203
MILYENNEK LÁTOM? AZ INTERNET-PERCEPCIÓ VÉLEMÉNYCSOPORTJAI
Pillók Péter-Z. Karvalics László......................................205
Az Internet-percepció négy dimenziója..........................................208
Illemei, politikai aktivitás, politikai megértés....................................209
Hátrány-érzékelés................................210
Biztonság t-s Internet....................................211
Hasznosság..............211
Véecménycsoportok.............................................212
Kaesatollúak (Masszív elutasítók).................212
Eltökélt elkötelezettek...................213
Feltételes felzárkózók..............................213
Óvatos borzongok.........................................213
Szenvtelen átlagpasszívak.............................................214
Internet-használat és idő-percepció..................215
Irodalom...............................218
IV. EPILÓGUS. MILYEN SZÍNŰ AZ ELEFÁNT?..............................219
V ADATTÁR. A 2001-ES WIP-ADATFELVÉTEL GYORSJELENTÉSÉNEK TELJES SZÖVEGE......................223
A MAGYAR LAKOSSÁG ÉS AZ INTERNET, 2001. RÉSZLETES EREDMÉNYEK.............225
Hozzáférés...................225
Kik használnak számítógépet?.........................226
Vezetékes telefon..............................230
Internet-használat............230
Miért nem használják?.....................................235
Belépési szándék az internetezők táborába....................................236
Elektronikus levelezés...........................238
Online vásárlás.............239
Az internettel kapcsolatos vélemények.......................................241
Jobbá lesz-e a világ?..................................................241
Az információk megbízhatósága...............................243
Az internettel kapcsolatos hiedelmek............................246
Internet és más médiumok.............................247
Internethasználat és a családi, társadalmi kapcsolatok....................248
Internethasználat és a családi kapcsolatok alakulása..........................248
Online kapcsolatok........................................248
VI. TÁBLÁZAT-MELLÉKLETEK..........................251
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Internet.hu
Állapot:
2.700 Ft
1.350 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba