A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 143 oldal
Sorozatcím: Ariadné Könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-18-3532-4
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 56255/K. Kártya nélkül.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Rövidítések, jelek, szakkifejezések magyarázata7
Ajánlás9
Amit a német kiejtésről minden nyelvtanulónak tudnia kell11
A német ábécé12
Kettős magánhangzók17
Kettős mássalhangzók18
Az újabban átvett idegen szavak kiejtése18
Szóhangsúly, mondathangsúly, mondatdallam19
Amit a német nyelvtanból minden nyelvtanulónak tudnia kell20
A mondat20
A mondatrészek23
A szófajok25
A névelő és a főnév26
A névelő27
A főnevek neme29
A főnevek száma30
A főnév esetei32
Alanyeset32
Tárgyeset33
Részeshatározó eset34
Birtokos eset35
Gyenge hímnemű főnevek37
A tulajdonnevek birtokos esete38
Mit tudnak még az esetek?39
A melléknév39
A melléknév ragozása40
A melléknév gyenge ragozása40
A melléknév erős ragozása42
A melléknév vegyes ragozása43
Főnévvé vált melléknevek46
A melléknév fokozása49
Szabályosan fokozható melléknevek49
Közép- és felsőfokban Umlaut-os melléknevek49
Rendhagyó fokozású melléknevek és egyéb szófajok51
Az összehasonlítás52
A számnév52
Tőszámnevek, sorszámnevek53
Közönséges, ál- és tizedes törtek56
Határozatlan számnevek57
Különböző egyéb számnévszerű kifejezések58
Főnévvé vált tőszámnevek58
Mire jók még a számnevek?58
A négy alapművelet60
A névmás61
A kérdő névmás (wer? was? welcher? welche? welches? was für ein? was für eine? was für ein?)61
A személyes névmás65
A személytelen "es"66
A man (az ember...) határozatlan névmás66
A selbst nyomatékosító névmás67
A visszaható névmás67
A birtokos névmás68
A mutató névmás71
der, die, das71
A "das" rámutatószó73
dieser, diese, dieses73
A vonatkozó névmás74
A határozatlan névmások75
Az elöljárószó77
Tárgyesettel álló elöljárószók78
Tárgy- és részeshatározó esettel álló elöljárószók80
Részeshatározó esettel álló elöljárószók86
Birtokos esettel álló elöljárószók89
Az ige90
A főnévi igenév90
Ragozott ige90
Szótári alak91
Kijelentő mód91
Jelen idő91
A sein és a haben91
Szabályos igék93
Tőhangzóváltó igék95
Különleges alakú igék97
Igekötős igék98
Visszaható igék100
Hiányos ragozású igék102
Múlt idő103
Gyenge, erős, és vegyes igék103
Egyszerű múlt104
A sein és a haben104
Egyéb igék105
Összetett múlt106
A segédige haben vagy sein?107
Jövő idő107
Az összetett jövő idő107
A werden mint főige108
Módbeli segéigék109
Jelen és egyszerű múlt110
Összetett múlt116
Felszólító mód116
A feltételes mód kifejezése a német nyelvben118
Az ige "vegyértéke" és vonzata119
A határozószó122
Kérdő határozószók123
Névmási határozószók123
Kérdő névmási határozószók123
Mutató névmási határozószók124
Módosítószók125
Az egyszerű mondat fajtái126
A kijelentő mondat126
A kérdő mondat126
A felszólító mondat127
A tagadás129
Az összetett mondat130
A mellérendelő összetett mondat130
Nem mondatrész jellegű mellérendelő kötőszók131
Mondatrésznek számító mellérendelő kötőszók132
Az alárendelő összetett mondat133
Fő- és mellékmondat133
A mellékmondat szórendje134
A leghasználatosabb mellékmondati kötőszók134
A szórendi szabályok összefoglalása136
Kijelentő mondat137
Kiegészítendő kérdés137
Felszólító mód137
Eldöntendő kérdés138
A mellékmondat szórendje138
Az összetett állítmány138
Egyéb szórendi szabályok139
A német helyesírás140
Felhasznált irodalom142

Lőrincze Lajosné

Lőrincze Lajosné műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lőrincze Lajosné könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén töredezett, elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.360 Ft
680 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához Német nyelvtan alapfokon a 66 szemléltető kártyához

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.360 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba