1.026.453

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben

Irodalom-zene-képzőművészet

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Auktor Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 271 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 14 cm
ISBN: 963-778-026-2
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ajánlás13
A MŰVÉSZETEKRŐL19
Feladatok21
Szubjektív és objektív szemlélet2
Művészet, tudomány és a hétköznapok21
Mia művészet?23
A művészetek áttekintése25
a befogadás módja szerint26
a jelrendszerek szerint27
- A hang, a szó - a zene, az irodalom27
- A forma, a szín - a képzőművészetek29
az alkotás módja szerint32
eredete szerint - a népművészet34
Áttekintés, összefoglalás35
A művészet és a valóság35
Feladatok35
AZ ESZTÉTIKA - AZ ESZTÉTIKAI MINŐSÉGEK -AZ ESZTÉTIKAI TEVÉKENYSÉG39
Feladatok41
Az esztétika42
Az esztétikai minőségek43
A szép43
A rút44
A tragikus44
A komikus45
A fenséges45
A bájos45
Az esztétikai minőségek összefüggései46
A giccs47
Az esztétikai tevékenység47
Feladatok47
A MEGSZÓLALTATÁS KOMPONENSEI51
Feladatok53
Miért probléma a "megszólaltatás"?53
A tempó és fajtái55
A dinamika és fajtái56
Az előadásmód és fajtái58
Feladatok59
A ZENE JELENTÉSE - A ZENEI JELENTÉS63
Feladatok65
A beszéddallam - a zenei dallam66
A zenében is keressük a jelentést68
A zene jelentése - A programzene - A zenei programok69
A zenei jelentés - Az abszolút zene73
A programzene ész az abszolút zene73
A jelentés "a hangokban van"74
Hogy megértsük a művek címét - Néhány zenei fogalom és forma75
Áttekintés: a zenei formák és műfajok78
Feladatok81
MŰVÉSZETEK ÉS MŰNEMEK87
Feladatok89
A rendszer lehetősége. Alapvető magatartásformák - műnemek90
A hétköznapi élet "műfajtana"91
A tömegkommunikáció műfajai92
Műnemek és művészetek93
Az epika, a líra és a dráma93
Az epika, a líra és a dráma viszonya a művészetekhez94
Művészetek, műnemek, műalkotások95
A műalkotás elemzésének, átélésének lehetősége96
Átmeneti vagy komplex műnemek98
Áttekintés a művészetek és a műnemek viszonyáról98
Feladatok99
Összehasonlító elemzések100
MŰNEMEK, MŰFAJOK ÉS MŰVÉSZETEK103
Feladatok105
Hogyan képződnek a műfajok?106
A szépirodalom műfajai106
Az epika műfajai106
A nagyepika107
- Az eposz - a népi eposz, a műeposz107
- Az elbeszélő költemény107
- A regény - a verses regény107
- Egyéb műfajok
A kisepika108
- A mese108
- A monda vagy rege108
- A legenda109
- Az elbeszélés109
- A novella109
- Az anekdota109
- A vicc110
A líra műfajai110
- A dal110
- Az óda111
- Az elégia111
- Az epigramma111
- A himnusz111
- A szózat112
- A rapszódia112
- Az ekloga112
- Az életkép vagy zsánerkép112
- Az episztola113
A dráma műfajai113
- A tragédia113
- A komédia114
- A színmű115
- Egyéb műfajok114
A képzőművészet műfajai115
A zene műfajai (kiegészítés)116
Miért a szépirodalom lett "tananyag"?118
A műfajok változása korok és kultúrák között118
Áttekintés a művészetek, a műnemek és a műfajok viszonyáról, rendszeréről120
Feladatok122
A FIZIKAI JELENSÉGEKTŐL - A MŰVÉSZI ALKOTÁSIG129
Feladatok131
Az alapelemek és elemkapcsolódások133
Az alapelemek133
Az elemkapcsolódások134
- A hang és a zene134
- A hang és a beszéd139
- Forma, fény, szín - és a képzőművészetek142
- A formák142
- A fények, a színek és az árnyékok143
Kötött, formateremtő kapcsolatok - melyek által a formátlan élmény formává, művé válik148
Az ismétlés149
Az ismétlés néhány lehetősége149
- Szabályos és szabályozott ismétlés151
- Szövegritmus152
- Gondolatritmus153
- Táncritmus153
- Zenei ritmus154
- A képzőművészet ritmuslehetőségei154
- A mű formája szabályos ismétlésekből szerveződik155
- Az alapegységek: az ütem és a láb155
- A verssorok157
- A refrén - ismétlődő sor159
- A rím - szókezdő hang, sorvégi hangcsoport ismétlődése160
- A versszak, strófa162
- A vers - a műalkotás, a műforma egésze164
- A zenemű formája - az ismétlések szerkezete166
- Szabad versformák, kötetlen szerkezetek167
- A variáció168
szóvariáció168
szövegvariáció169
szín- és formavariációk170
dallamvariációk170
A kifejezőerő fokozása171
- kérdés171
- felszólítás172
- felkiáltás172
- megszólítás172
- fokozások, túlzások173
szövegben alkalmazható fokozások173
képzőművészetekben található fokozások: színekben, formákban173
fokozás a zenében174
- a megfosztás, pusztulás175
- párhuzam, analógia177
- ellentét177
Egyéb formai elemek179
rákfordítás179
tükötfordítás179
előlegezés-késleltetés180
Szerkezetek181
a fokozás, a fokozódás181
a párhuzam182
az ellentét184
Egyéb szerkezeti elemek187
- homofónia188
- polifónia188
- kánon188
- támaszték189
- nyitány, intermezzo, epizód191
A MŰVÉSZI ALKOTÁSTÓL - A MŰ HATÁSÁIG195
Feladatok197
Az érzéki megjelenítés törvénye199
Az érzékletesség, a képteremtés200
a szokottság és a szokatlanság
a tömörítés és a kihagyás201
harmónia és diszharmónia
konszonancia - disszonancia203
az azonosulás és a kiválasztás205
A képteremtés fajtái209
a hasonlat209
a metafora216
a szimbólum221
a szinesztézia230
az allegória231
a megszemélyesítés233
a metonímia235
a szinekdoché236
a szürrealista kép237
összefoglalás - komplex képek240
A mű önállósága - a kompozíció242
a kompozícióról243
kompozíciós rajzolatok a képzőművészetben244
a kompozíció egyéb feltételei: nézőpont,iránypont,perspektíva,fény,szín247
zenei kompozíciók249
irodalmi kompozíciók250
A mű öntörvényű mozgása, belső világa
A tonika, az alteráció és a moduláció256
a tonika, a tonalitás257
az alteráció258
- a hétköznapi nyelv alterációi259
- a képzőművészet260
- a zene261
- az irodalom261
a moduláció264
- a hétköznapi nyelv modulációi264
- a képzőművészet264
- a zene265
A műalkotás kiteljesedése:
A többértelműség, a polivalencia268
Összefoglaló feladat - Téma és variációk269

Lothringer Éva

Lothringer Éva műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lothringer Éva könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Hasonlóságok és különbözőségek a művészetekben
Állapot:
1.940 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba