A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben - Magyarország III.

Előbb néhai Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és királyi fensége kezdeményezésével és közreműködésével, most Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő ő császári és királyi fensége védnöksége alatt

Szerző

Kiadó: Magyar Királyi Államnyomda-Révai Testvérek
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 604 oldal
Sorozatcím: Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben
Kötetszám: 9
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér metszetekkel és egy színes képpel illusztrálva. Nyomatott a magyar királyi államnyomdában.

Előszó

Még 1848-ban egy nagy magyar államférfi azt mondotta, hogy „Budapest nem Magyarország, mint a hogy Paris Francziaország". Azóta annyit haladt a kor, hogy most már mindenki azt mondja, hogy... Tovább

Tartalom

Jókai Mór: Bevezetés 3
Salamon Ferencz: Budapest története 7
Paisteiner Gyula: Az építés Budapesten
A rómaiak kora 73
Az Árpád-házi királyoktól Budavár visszavételéig 80
Budavár visszavételétől a legújabb időkig 96
Jókai Mór: Budapesti élet 119
Rákosi Jenő: Budapest városrészei 169
Közművelődési intézetek:
Berzeviczy Albert: Budapest iskolái 193
Pulszky Ferencz: A Magyar Nemzeti Múzeum 209
Váczy János: A Magyar Tudományos Akadémia 228
Váczy János: A magyar irodalom 245
Paulay Ede: A magyar színészet 339
A zene:
I. Bartalus István: Az egyházi zene 379
II. Káldy Gyula: A világi zene 392
Keleti Gusztáv: Festészet és szobrászat 413
Lukács Béla: Budapest ipara és kereskedelme 471
Ilosvay Lajos: Budapest ásványos vizei és fürdői 501
Budapest környéke:
Marczali Henrik: Gödöllő és vidéke 517
Thirring Gusztáv: A budai hegyvidék 535
Thirring Gusztáv: Szent-Endre és Visegrád vidéke 551
FIUME.
Kenedi Géza: Fiume és kerülete 565

RAJZOK
Dörre Tivadar: Kezdő-kép: Budapest a Hármas-határhegyről nézve 3
Rauscher Lajos: Budapest a gellért-hegyről nézve 5
Rauscher Lajos: Kezdő-kép: A Duna a pesti partról, a vámháztól tekintve 7
Dörre Tivadar: Buda, Pest és Ó-Buda pecsétjei az egyesülés előtt 13
Dörre Tivadar: Buda 1329. évi pecsétje 17
Buda 1470 körül. Schedel H. 1493-ban Nürnbergben megjelent „Liber cronicarum (Buch der Croniken)" czímű munkájából 19
A margitszigeti kolostor 1542-ben. Részlet Budapest 1542. évi rézkarczárói 21
A margitszigeti kolostor romjai (két rajz), Klotild főherczegnő Ő cs. és kir.
Fenségétől 23, 25
Dörre Tivadar: Csúcsíves épületrészletek Budavárban a XV. századból (két rajz) 28, 29
Dörre Tivadar: A Hunyadi-czímer a budavári Mátyás-templom tornyán 1470-ből 31
Kimnach László: Faragványos kövek Mátyás király palotájából, jelenleg a Magyar Nemzeti
Múzeumban 33
Dörre Tivadar: A fehérvári kapu, Török Bálint nevének kezdőbetűivel 43
Dörre Tivadar: A budavári jezsuita-lépcső 45
Buda a XVII. század elején. Merian „Nevve Archontologia Cosmica" czímű Frankfurtban, 1638-ban megjelent művéből 47
Budavár ostroma l68ó-ban. Egykorú metszet után, melyet Hallart L. N. rajza után Wening Mihály metszett 49
A keresztény hadak bevonúlása Buda várába, 1686 szept. 2-án. Herbel Károly egykorú rajza után. La Malgrangenak Nancy melletti gyárában készült szőnyegképéről, mely Ő cs. és kir. Felsége bécsi palotájában van 51
Pest és Buda a XVIII. század elején. Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae historico-geographica" czímű, 1737-ben megjelent művéből 53
Buda és Pest a jelen század elején. Artaria és társa bécsi műkereskedése által kiadott
színes kép után 55
Kimnach László: Pesti és budai polgárőrség (1793-1850) 57
Háry Gyula: A pesti vármegyeház 59
Kimnach László: A pesti Városház-tér az 1838-ki árvízkor. Egykorú rajzok után 61
A régi városház Budapesten, Nádler Róberttől 63
I. Ferencz József Ő Felsége megkoronázása a budavári főtemplomban 1867 június 8-án. Székely Bertalan aquarel festménye után, mely a királyné Ő Felsége birtokában van 65
Háry Gyula: A képviselőház ideiglenes épülete a Sándor-útczában 67
Az új országház. Steindl Imre tervrajza után 69
Dörre Tivadar: Záró-kép: Budapest czímere 72
Dörre Tivadar: Kezdő-kép: Aquincum tájéka 73
Dörre Tivadar: Az aquincumi amphitheatrum 75
Dörre Tivadar: Egyik aquincumi közfürdő romjai 79
Rauscher Lajos: A budavári főtemplom 81
Benczúr Béla: A pest-belvárosi plebánia-templom belseje 87
Benczúr Béla: Pastoforium a pest-belvárosi plebánia-templomban 89
Nádler Róbert: A Károly-kaszárnya főkapuja és homlokzata 91
Rauscher Lajos: Az egykori Grassalkovich-palota kapuja 93
Háry Gyula: A városi tánczterem (redcute) régi épülete 1849 előtt. A negyvenes években készült rajz után 95
Rauscher Lajos: A Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőháza 97
Háry Gyula: A Lánczhíd 99
Benczúr Béla: Az alagút bejárata a Lánczhíd felől 101
Dörre Tivadar: A Magyar Tudományos Akadémia palotája 103
Benczúr Béla: A Ferencz-városi plebánia-templom 105
Benczúr Béla: A Lipót-városi plebánia-templom 107
Háry Gyula: A gróf Károlyi-palota az Fszterházy-útczában 109
Benczúr Béla: Gróf Batthyány Lajos villája az Andrássy-úton 111
Háry Gyula: A magyar államvasútak nyugdíjintézeti házának arkádja 113
Benczúr Béla: A gróf Wenckheim-palota a Stáczió-útczában 115
Nádler Róbert: Záró-kép: A Kálvin-téri szökőkút 118
Háry Gyula: Kezdő-kép: A Ferencz-József rakparti sétány 119
báró Mednyánszky László: A Város kútja (Király-kút) a Svábhegyen 123
Feszty Árpád: A Vajda-bércz a Zugligetben a „Menny" és „Pokol" sziklákkal 125
Háry Gyula: A fogaskerekű vasút és svábhegyi nyaralók 129
Vágó Pál: A Stefánia-út a Városligetben 131
Háry Gyula: A városligeti tó 133
Vágó Pál: A korcsolya-csarnok a városligeti tó partján 135
Kimnach László: Vasárnapi mulatság a népligetben 137
Vágó Pál: Katonatisztek akadályversenye a városligeti lóversenytéren 139
Rauscher Lajos: Margit-sziget: A sziget alsó része. - Az alsó vendéglő. - Az artézi kút
zuhatagja. - Hajóállomás 143
A főherczegi lak s a mellette levő rom a Margit-szigeten, Klotild főherczegnő Ő cs. és kir. Fenségétől 145
Ujváry Ignácz: A Vigadó előtti kioszk 147
Feszty Árpád: Czigány zenekar egy budapesti vendéglőben 151
Kimnach László: Szent István napi körmenet 155
Vágó Pál: Képviselőválasztási menet a Múzeum-kőrúton 159
Kimnach László: Budapesti rendőrök 161
I. Ferencz József Ő Felsége megkoronáztatása 1867 június 8-án: Az eskü. Székely Bertalan aquarel festménye után, mely a királyné Ő Felsége birtokában van 163
Cserna Károly: Záró-kép 168
Háry Gyula: Kezdő-kép: Budapest a Margit-hídról nézve 169
Nádler Róbert: A királyi palota és a várkert épületei 173
Nádler Róbert: A budai Dunasor a várkerti épületek előtt 175
Nádler Róbert: A várkerthez vezető lépcső 177
Háry Gyula: Budavár a Városmajorból nézve 179
Dörre Tivadar: A Szent-György-tér, Dörre Tivadartól 181
Háry Gyula: A Vigadó 183
Háry Gyula: Lipótvárosi új épületek: Az országos erdészeti egyesület háza. - Az igazságügyi palota. - A kereskedelmi akadémia bejárata 185
Háry Gyula: Az Andrássy-út 187
Háry Gyula: A Teréz-körút 189
Háry Gyula: A Ludovika-akadémia 191
Háry Gyula: Záró-kép 192
Háry Gyula: A budapesti egyetem és műegyetem épületei: A physikai intézet, az élettani intézet és a műegyetemi pavillon az Eszterházy-útczában 193
Háry Gyula: A budapesti egyetem és műegyetem épületei: A természetrajzi intézet és
a műegyetemi főépület a Múzeum-körúton 195
Háry Gyula: A budapesti egyetem orvoskari központi épülete a klinikákkal és a Stefánia
szegény-gyermek-kórház 197
Dörre Tivadar: Az egyetemi könyvtár, Dörre Tivadartól 199
Háry Gyula: Az egyetemi könyvtár olvasóterme 201
Háry Gyula: A II. kerületi királyi katholikus főgymnasium és a Ferencz-József nevelőintézet épülete 205
Kimnach László: A Ferencz-József nevelőintézet egyik tanuló terme 207
Cserna Károly: A Magyar Nemzeti Múzeum. Széchenyi-terme 211
Cserna Károly: A Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárából: fegyverek, az egyedi bronz
korsó, a szegzárdi sírlelet és a polgárdi tripos 215
Cserna Károly: Magyar ötvös-munkák a M. N. Múzeum régiségtárában 219
Kimnach László: Az Országos Képtár XXI. terme: Németalföldi képek 225
Cserna Károly: A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása a pozsonyi országgyűlésen
1825 november 3-án. Az Akadémia palotájára készített bronz dombormű, Holló Barnabástól 231
Háry Gyula: A Magyar Tud. Akadémia palotájának lépcsőháza a földszinti oszlopcsarnokból s az első emeletről nézve 237
Háry Gyula: A Magyar Tud. Akadémia díszterme a Kisfaludy-társaság ünnepélyes közülése alkalmával 239
Cserna Károly: A Magyar Tud. Akadémia elnöki terme 241
Cserna Károly: Záró-kép: A Magyar Tud. Akadémia czímere 244
Cserna Károly: Kezdő-kép „A magyar irodalom" czímű czikkhez 245
A Königsbergi Töredék. Eredetije a königsbergi egyetemi könyvtár egyik XIV. századbeli codexének szöveg előtti levelén 247
Az első magyarországi nyomda 1473. évi nyomtatványának („Chronicon Budense") záradéka 249
Temesvári Pelbárt „Pomerium de Sanctis" czímű munkájának czímképe. Hely és év nélküli ősnyomtatvány a M. N. Múzeum könyvtárában 251
A „Szabács viadala" czímű XV. századi énekből. Eredetije a M. N. Múzeum
könyvtárában 253
Az első ismert magyar nyomtatvány : Komjáthy Benedek „Szent Pál levelei" czímű (1533) bibliafordításának czímlapja. Eredetije a budapesti kir. m. tud. egyetemi könyvtárban 258
Az első magyarországi ismert magyar nyomtatvány: Sylvester (Erdősi) János „Új testamentom"-ának (Újsziget, 1541) czímlapja 259
Pázmány Péter „Igazságra vezérlő kalaúz"-ának (1623) czímlapja 267
Gróf Zrinyi Miklós. Tromas János egykorú festménye után, Bouttats Gerhard metszete 269
Gróf Zrinyi Miklós költeményei első, 1651. évi kiadásának czímlapja 271
Cserna Károly: Bessenyei György. A magyar tud. akadémiai könyvtár olvasótermében levő
egykorú festmény után 277
Kimnach László: Révai Miklós. Donát festménye után, Kimnach Lászlótól 279
Gróf Gvadányi József. Mansfeld J.-nak az Orsz. Képtárban levő metszete után 283
Kazinczy Ferencz. A Magyar Tud. Akadémia képestermében levő festmény után 285
Cserna Károly: Csokonai Vitéz Mihály. John Frigyesnek az Orsz. Képtárban levő metszete után 287
Cserna Károly: Kisfaludy Sándor. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény után 289
Cserna Károly: Berzsenyi Dániel. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény után 291
Cserna Károly: Kölcsey Ferencz. Einsle Antalnak Szatmármegye székházában levő festménye után 295
Cserna Károly: Kisfaludy Károly. A Magyar Tud. Akadémia képestermében levő festmény után 299
Kimnach László: Katona József. A kecskeméti „Katona-kör" birtokában levő színes krétarajz után 303
Cserna Károly: Vörösmarty Mihály. A Magyar Tud. Akadémia képes termében levő festmény után 305
Kimnach László: Szigligeti Ede 309
Roskovics Ignácz: Madách Imre 311
Roskovics Ignácz: Tompa Mihály 313
Petőfi Sándor, Barabás Miklós 1848-ki kőrajza után 317
Roskovics Ignácz: Arany János 321
Kimnach László: Báró Jósika Miklós. A Kisfaludy-társaság birtokában levő festmény
után 323
Báró Eötvös József. Benczúr Gyula festménye után 325
Cserna Károly: Báró Kemény Zsigmond 327
Cserna Károly: Bajza József 331
Cserna Károly: Toldy Ferencz 333
Cserna Károly: Erdélyi János. Barabás Miklós festménye után 335
Az írók arczképei alatt levő névaláírások eredetijei a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában.
Cserna Károly: Záró-kép 338
Roskovics Ignácz: Kezdő-kép „A magyar színészet" czímű czikkhez 339
Roskovics Ignácz: Moór Anna. Donát festménye után 343
R. Hirsch Nelli: Déryné. Egykorú metszet után 347
R. Hirsch Nelli: Kántorné. Egykorú metszet után 353
Megyeri Károly. Egykorú metszet után 355
Idősb Lendvay Márton. Barabás Miklós rajza után 357
Cserna Károly: Lendvayné. Egykorú festmény után 359
Cserna Károly: Bartha János. Latkóczy Lajosnak az orsz. történeti képcsarnokban levő
egykorú festménye után 361
Roskovics Ignácz: Egressy Gábor 363
Cserna Károly: Szentpétery Zsigmond. Egykorú metszet után 365
Jókainé. Barabás Miklós rajza után 367
Cserna Károly: Schodelné. Barabás Miklósnak az orsz. történeti képcsarnokban levő festménye után 371
Cserna Károly: Hollósy Kornélia. Barabás Miklósnak az orsz. történeti képcsarnokban levő festménye után 373
Roskovics Ignácz: Záró-kép 378
Roskovics Ignácz: Kezdő-kép „A zene" czímű czikkhez 379
Roskovics Ignácz: Esterházy Pál nádor. Egykorú rézmetszet után 389
Cserna Károly: Hummel Nep. János, Egykorú metszet után 393
Roskovics Ignácz: Liszt Ferencz 395
Roskovics Ignácz: Mosonyi Mihály 397
Roskovics Ignácz: Volkmann Róbert 399
Dörre Tivadar: A magyar királyi operaház 407
Dörre Tivadar: A magyar királyi operaház főlépcsője 409
Roskovics Ignácz: Záró-kép a „Zene" czímű czikkhez 412
Roskovics Ignácz: Kezdő-kép a "Festészet és szobrászat" czínű czikkhez 413
Kupeczky János: Saját arczképe 419
Mányoky Ádám: Saját arczképe 421
Than Mór: „A közlekedés allegóriája" 423
Lotz Károly: A Magyar Tud. Akadémia dísztermének falfestményei (Könyves Kálmán kora. Szent István kora. Nagy Lajos kora) 425
Liezen-Mayer Sándor: „Szent Erzsébet" 427
Benczúr Gyula: „Vajk (Szent István) megkereszteltetése" 429
Székely Bertalan: „II. Lajos király holttestének feltalálása" 431
Zichy Mihály: A londoni vásár Madách „Ember tragédiájá"-ban 433
Madarász Viktor: „Hunyadi László a ravatalon" 435
Munkácsy Mihály: „Műteremben" 437
Brocky Károly: „Nyugvó Psyche" 441
Id. Markó Károly: „Tengeri tájkép" 449
Ligeti Antal: „A szent család menekülése" 451
Mészöly Géza: „Balatoni tájkép" 453
Izsó Miklós: „A búsúló juhász" 461
Huszár Adolf: Deák Ferencz szobra 463
Stróbl Alajos: Sarkophag a Deák-mauzoleumban 465
Zala György: Síremlék 467
Benczúr Béla: A magyar képzőművészeti társulat műcsarnoka Budapesten 469
Roskovics Ignácz: Záró-kép a „Festészet és szobrászat" czímű czikkhez 470
Háry Gyula: Kezdő-kép: Budapest alsó része, az összekötő vasúti hídról nézve 471
Gajzágó Salamonné Fluk Paula: Gyártelepek Ó-Budán 473
Dörre Tivadar: Részletek egy gépgyárból: 1. Kéregöntő-műhely; 2. A villamossági osztály
próbaterme; 3. A villamossági osztály fölszerelési terme 475
Dörre Tivadar: Malátaszérű egy kőbányai sörgyár sziklapinczéjében 477
Dörre Tivadar: Az elevátor a Duna partján 479
Greguss Imre: Az elevátor emelő-gépei 480
Jantyik Mátyás: Sertés-szállás Kőbányán 483
Vágó Pál: Marhavásár a Ferencz-városban, a közvágóhídnál 485
Cserna Károly: A közvágóhíd kapuja 487
Benczúr Béla: A vámpalota 489
Háry Gyula: A keleti pályaudvar 491
Dörre Tivadar: A villamos vasút s középponti áramfejlesztő telepe 493
Nádler Róbert: A budai Lánczhídfő 495
Háry Gyula: A Margit-híd 497
Dörre Tivadar: Záró-kép 500
Háry Gyula: Kezdő-kép: A Lukács-fürdő és a Császár-fürdő 501
Háry Gyula: Az Erzsébet-sósfürdő 505
Jantyik Mátyás: A Hunyadi János keserűvíz palaczkozása 507
A császár-fürdői török felírat 1570-ből 509
Rauscher Lajos: A Margit-fürdő a Margit-szigeten 511
Vágó Pál: A Rudas-fürdő gőzfürdőjének nagy medenczéje 513
Háry Gyula: Záró-kép: A Rácz-fürdő a Gellért-hegyről nézve 516
Keleti Gusztáv: Kezdő-kép: A besnyői zárda 517
Keleti Gusztáv: Gödöllő 523
Vágó Pál: Vadászat a gödöllői határban 527
Rauscher Lajos: A fóthi templom 533
Dörre Tivadar: A budai hegyek, a Csillag-völgyből éjszak felé nézve 537
Dörre Tivadar: A budaörsi hegyek 539
Háry Gyula: A sóskúti kőbánya 541
Dörre Tivadar: A Makkos-Mária templom romjai 545
Kimnach László: Az ürömi mauzóleum 547
báró Mednyánszky László: Budafoki barlanglakás 549
Háry Gyula: Szent-Endre 555
Háry Gyula: A Kőhegy 557
Rauscher Lajos: Visegrád 561
Cserna Károly: Záró-kép: Salamon tornya Visegrádon 564
FIUME
Háry Gyula: Kezdő-kép: Fiume 565
Háry Gyula: A fiumei vashíd és alagút 567
Háry Gyula: A Fiumara-csatorna 569
Nádler Róbert: A tőrre della cittá. (A város tornya) 573
Háry Gyula: A régi castello. - A római kapu. - A municipium udvara 575
Nádler Róbert: A fiumei városi színház 579
Háry Gyula: A fiumei kikötő 587
Háry Gyula: Részlet a Szapáry-partról 589
Háry Gyula: A magyar királyi kormányzói palota 591
Háry Gyula: A magyar királyi tengerészeti hatóság épülete 593
Háry Gyula: A cs. és kir. haditengerészeti akadémia 595
Cserna Károly: József főherczeg nyári lakása (Villa Giuseppe) 597
Háry Gyula: A kőolaj-finomító gyár és a rizshántoló gyár Fiúméban 599
Cserna Károly: Záró-kép: Osteria Fiúméban 604
Színes képmelléklet :
„Magyar főúr díszruhában, csatlósokkal", Vágó chromozinkographiáját Angerer és Göschl műintézete készítette. E kép a „Budapesti élet" czímű közleményhez (119. lap) tartozik.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem