827.832

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Adalékok az esztétika történetéhez I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.243 oldal
Sorozatcím: Lukács György válogatott művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:

Fülszöveg

Ez az antológia a filozófus, esztétikus, irodalomtörténész marxista korszakának összes jelentős esztétikatörténeti elemzését tartalmazza. Ötven év munkásságát e tárgykörben - nagy tanulmányoktól rövid reflexiókig. A gyűjtemény történelmi sorrendben halad az antik esztétikától napjaink művészetelméleti problémáig, s felvázolja a művészetről való gondolkodás történetét. Számos, Magyarországon még nem publikált tanulmányt foglal magába, s a régebben megjelent írásokat új fordításokban kapja kézhez az olvasó.

Tartalom

I. kötet
Antik és keresztény esztétika
Arisztotelés21
Dezantropomorfizálás és művészet, vita Platón, és Plotinosz ideatanával21
A visszatükrözés-elmélet központi szerepe Arisztotelésznél26
A közép etikai megalapozása Arisztotelésznél, út a különösség felé31
Az arányosság kérdése Arisztotelésznél40
A mimézis "Legyen"-jellege és a típusalkotás Arisztotelésznél42
Arisztotelész és a mimetikus elv kiemelkedése a mindennapi életből44
A katarzis problémájának felvetése Arisztotelésznél48
A püthagoreusok zeneelméletének arisztotelészi bírálata51
Arisztotelész a művészi tökély és a művészet társadalmi-pedagógiai hatása közti összefüggésről53
A retorika esztétikai problémája Arisztotelésznél55
Arisztotelész történelmi jelentősége az esztétikában59
Platón, Plotinosz és az újplatonizmus61
A platóni antropomorfizálás általános jellege61
A teremtő és a teremtett hierarchiája, a platóni ideatan és az álantropomorfizálás62
Platón művészetellenessége69
Plotinosz és a magánvaló emfatikus felfogás73
Platón, Plotinosz és az Erósz problémája78
Keresztény esztétika86
A keresztény esztétika ontológiai alapjai és a plotinoszi öröksége86
A kereszténység esztétikai viszonyának alakulása a művészethez90
Az allegorikus elv alapjai a keresztény esztétikában103
A felvilágosodás és a német klasszika esztétikája
Diderot és kortársai115
Diderot és a relalizmus elméletének problémái115
A művészi magatartás általános jellemzéze Diderot-nál120
Diderot és az "életművészet" esztétikai problémája124
A különös esztétikai problémája a felvilágosodásban - Diderot, Hurd, Lessing127
Kant esztétikai felfogásához137
Kant álláspontjának agnosztikus eredetű formalizmusa137
Az arányosság és az esztétikai tárgyiasság Kantnál141
Az "érdeknélküliség" elmélete146
A kellemes érzete a befogadásban és az "érdeknélküliség"150
A partikularitás és a "sensus communis" problémája Kantnál156
A tudatos és a tudattalan viszonya Kantnál159
Kant és az esztétikai szabályszerűség162
Az eredetiség, a szabályszerűség, a zseni felfogása a felvilágosodásban és Kantnál164
A természeti szép Kantnál (és N. Hartmann-nál)166
Az eldologiasodás, a természetfogalom és a művészet defetisizáló szerepe a klasszikus polgári filozófiában170
Schiller szerepe az esztétika történetében180
Schiller esztétikájához180
Az esztétikai nevelés180
Schiller viszonya Kant esztétikájához215
Az objektív dialektika problémái és az idealizmus korlátai250
Schiller elmélete a modern irodalomról285
Schiller és Goethe levelezée330
Goethe esztétikai nézetei373
A különösség felfogása Goethénél373
Az emberi mint a mag vagy héj392
Az emberi partikularitás meghaladása és a művészet397
A személyiség önismerete és az öntudat400
A "kimondhatatlanság" kérdése és a költői nyelv402
Az allegória és a szimbólum viszonya409
A művészeti és a szimbólum viszonya414
A művészeti és a természeti tökéletesség; Goethe vitája Diderot-val418
A természetélmény és a művészi magatartás421
Az analógia haszna a művészet számára424
A színelmélet esztétikai problémája426
Hegel fordulata az esztétikához426
Az ifjú Hegel kultúrfilozófiája426
Az ifjú Hegel felfogása az antik esztétikum és szépség alapjairól457
Az ifjú Hegel Jacobi és az induló romantika ellen463
A szubjektum külsővé válása és visszavezetése466
A díszítőművészet és a geometria összefüggése474
A zenei hang és a mértékviszonyok problémája478
A zene időproblémái482
Tér, idő, építészet490
Hegel esztétikája493
A XIX. század esztétikája
Az esztétika irracionalista felbomlasztásának kezdetei (Schelling és Kierkegaard)531
Schelling esztétikai álláspontja, mint az irracionalista szemlélet kiindulópontja531
A tudattalan mítosza Schelling esztétikájában535
Az esztétikum és a valllás rokonsága Kierkegaard-nál537
A felemelkedés a partikularitásból és Kierkegaard zsenielmélete545
Esztétika és erotika viszonya a romantikus művészetben és Kierkegaard-nál547
Kierkegaard és a tragédia leküzdése550
Kierkegaard mint a vallásos szükséglet irodalmának teoretikusa555
A hegelianizmus felbomlása és a forradalmi demokrata irodalomkritika558
Ludwig Feuerbach és a német irodalom558
Gottfried Keller560
Hermann Hettner563
"Vallásos ateizmus"571
Richard Wagner mint "igazi szocalista"580
Herwegh és Schopenhauer587
Ismét a "vallásos ateizmus"599
Befejezés605
A harmonikus ember eszménye a polgári esztétikában613
A klasszikus szatíraelmélet és felbomlása a liberális esztétikában629
A szatíra elméletének kiindulópontjai629
Jelenség és lényeg közvetlen ellentéte635
A szent gyűlölet646
A forradalmi demokraták irodalomkritikájának nemzetközi jelentősége656
Csernisevszkij esztétikája688
II. kötet
A marxizmus esztétikájának születése
A Sickinger-vita Marx-Engels és Lassale között11
Lassalle álláspontja13
Marx és Engels Lassalle idealista esztétikája ellen27
Lassale önleplezése válasza során48
Karl Marx és Friedrich Theodor Vischer61
Marx Vischer-kivonatainka felépítése és tartalma61
Vischer politikai fejlődése80
A vischeri esztétika fejlődése (Hegeltől Diltheyhez)96
Mítosz és realizmus Vischernél és Marxnál117
Vischer és a jeleln133
Friedrich Engels mint irodalomteoretikus és irodalomkritikus142
Marx és az ideológiai hanyatlás problémája174
Franz Mehring237
Mehring személyisége240
Ifjúkori fejlődése255
Mehring lessalleanizmusának gyökerei267
Filozófiai alapok279
Esztétikai alapelvei292
Irodalomtörténeti és kritikai módszertana302
A Freiligrath-ügy320
A proletárirodalom problémái331
Modern esztétikai álláspontokról
Polgári nézetek ellen341
Nietzsche mint a fasiszta esztétika előfutára341
Az érzékek munkamegosztásának elmélete - Konrad Fiedler349
Konrad Fiedler és az egynemű közeg problémája383
Az expresszionizmus elméleti alapvetése385
Az imerialista korszak német értelmiségének ideológiájához388
Worringer és a művészet transzcendens jellege404
Gehlen érdemei és korlátai a miméziselmélet megalapozásában411
Alfred Rosenberg, a nemzetiszocializmus esztétája419
Szocialista álláspontokról424
Sztálin az irodalom és a művészet felépítmény jellegéről (részlet)424
A "lélek mérnökei" dogmájának kritikája434
Walter Benjamin elmélete az allegóriáról438
Ottwalt és Brecht a "radikálisan új" művészetről446
Brecht és az esztétika fogalmisága454
Az elidegenítési effektus456
A forradalmi romantikáról461
Függelék
Az írások forrásai475
Névmutató479
Tárgymutató489

Lukács György

Lukács György műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Lukács György könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II.

A kötetek védőborítói kissé foltosak, szélük szakadozott. Néhány lap sarkán hajtásnyom található.

Állapot:
1.380 Ft
960 ,-Ft 30
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II. Adalékok az esztétika történetéhez I-II.

A kötetek védőborítója és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.380 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba