A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filozófiai szöveggyűjtemény I-II.

középiskolák számára

Előszó


Tartalom

KELETI FILOZÓFIA (ÓKOR)7
Kínai filozófia9
Su King, Hung-fan: A nagy szabály9
Konfuciusz: Beszélgetések és mondások11
Mo-Ti: Az egyetemes szeretet17
Liu An (Huai-Nan Ci): A forrás: A tao19
Indiai bölcselet22
Buddha: Beszédek22
AZ ÓKORI GÖRÖG FILOZÓFIA37
A "milétoszi iskola"39
Thalész: Töredékek39
Anaximandrosz: Töredékek42
Anaximenész: Töredékek43
Hérakleitosz: Töredékek45
Az eleaiak58
Xenophanész: Töredékek58
Parmenidész: Töredékek60
Az athéni demokráció filozófusa69
Anaxagorasz: Töredékek69
A korai görög atomisták72
Leukipposz: Töredékek72
Démokritosz: Töredékek72
Platón83
Állam83
Phaidrosz122
Arisztotelész130
Metafizika130
Organon (Katégoriák)152
Nikomakhoszi etika153
Politika158
Epikureizmus162
Epikurosz levele Menoikeuszhoz162
Epikurosz levele Hérodotoszhoz167
Sztoicizmus (Róma)169
Seneca: 88. levél169
Marcus Aurelius: Elmélkedések179
Újplatonizmus190
Plótinosz: A Jóról vagy az Egyről190
Porphüriosz: Eiszagógé192
KÉSŐ ANTIK ÉS KÖZÉPKORI KERESZTÉNY BÖLCSELET197
Patrisztika199
Szent Ágoston (Aurelius Augustinus)199
Vallomások199
A Szentháromságról207
Boéthius: A filozófia vigasztalása217
Skolasztika223
Szent Anzelm223
Proslogion223
Gauniló könyve a Balgatag védelmében225
Anzelmus védőbeszéde Gaunilóval szemben227
Aquinói Szent Tamás: Kérdések a természetes teológia köréből228
Reformáció262
Luther Márton: Asztali beszélgetések262
Kálvin János: Az eleve elrendelésről265
Misztika272
Jakob Böhme: Földi és égi misztériumokról272
II. kötet
Az újkori filozófia9
Empirizmus11
Francis Bacon: Novum Organum11
Racionalizmus22
René Descartes: Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről22
Kartéziánizmus33
Benedictus de Spinoza33
Etika33
Teológiai-politikai tanulmány35
Keresztény hitvédelem42
Blaise Pascal: Gondolatok42
Az angolszász szenzualizmus53
John Locke: Értekezés az emberi értelemről53
Szolipszizmus64
George Berkeley: Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről64
A francia felvilágosodás69
Voltaire: Metafizikai értekezés69
Jean-Jacques rousseau: A társadalmi szerződésről81
Denis Diderot: Természetjog (erkölcsi) Enciplopédia-cikk (1755)89
A német felvilágosodás megalapozása95
Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologia95
A német klasszicizmus100
Johann Wolfgang Goethe: Prometheusz100
A klasszikus német filozófia103
Immanuel Kant103
A tiszta ész kritikája103
A gyakorlati ész kritikája114
Az ítélőerő kritikája128
Johann Gottlieb Fichte: A természetjog alapja a tudománytalan elvei szerint134
Friedrich Wilhelm Schelling: A művészet filozófiája140
Georg Friedrich Wilhelm Hegel148
A szellem fenomenológiája148
Előadások a világtörténet filozófiájáról158
Marxizmus176
Karl Marx176
Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből176
Tézisek Feuerbachról181
Karl Marx-Friedrich Engels: A német ideológia184
Karl Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai189
Friedrich Engels: Levele Konrad Schmidthez192
Lukács György: A társadalmi lét ontológiájáról196
Voluntarizmus210
Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzelet210
Életfilozófia218
Friedrich Nietzsche218
A tragédia születése218
Imigyen szóla Zarathusztra222
Henri Bergson: Teremtő fejlődés234
Teilhard de Chardin: Az emberi jelenség243
Az orosz vallásbölcselet253
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Az író naplója253
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Háború és béke256
Vlagyimir Szolovjov: Előadások az Istenemberségről264
Az orosz "egzisztencializmus"270
Lev Sesztov: Dosztojevszkij és Nietzsche270
Fenomenológia279
Edmund Husserl: Fenomenológia279
Egzisztencializmus290
Scren Kirkegaard: A szorongás fogalma290
Martin heidegger: Lét és idő295
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza300
Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia306
Analitikus folozófia310
Ludwig Wittgenstein: Logikai-folozófiai értekezés310
Neopozitivizmus319
Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül319
Karl Popper: A historicizmus nyomorúsága324
Újkantianizmus332
Heinrich Rickert: A filozófia alapproblémái332
Neotomizmus339
Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete339
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem