Közel 6 000 kötet Sci-fi témakörben, 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar művelődés története I-II.

Szerző

Kiadó: Pantheon Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 677 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: A magyar munka eredményei az emberi művelődés terén, számos képmelléklettel, 70 munkatárs közreműködésével szerkesztette Dr. Lukács György. Fekete-fehér műmellékletekkel, térképekkel és könyvdíszekkel illusztrált. A könyv fametszetű díszeit Reiter László tervezte. Globus nyomása, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Nem pragmatikus történetet akarunk olvasóink kezébe adni. Hanem az ezeréves magyar civilizáció eredményeit terjesztjük összefoglaltan az érdeklődők elé. Ennek a könyvnek nincs más célja, mint az,... Tovább

Tartalom

Lukács György: Előszó5
Magyarország története
Eckhart Ferenc: A Magyar nemzet rövid története7
Gerevich Zoltán: A történelmi együttélés tanulságai33
Serédi Jusztinián: Magyarország és a kereszténység40
Louis Villot: Az örök Magyarország igazi arca47
A magyar föld és népe
Cholnoky Jenő: A magyar föld59
Gárdonyi Albert: Budapest székesfőváros66
Várhidy Lajos: Magyar vidéki városok76
Bodor Antal: A magyar falu98
Győrffy István: A magyarság néprajza108
Jules Romains: Úti impresszióim Magyarországról126
Magyar nyelv és irodalom
Balassa József: A magyar nyelv133
Császár Elemér: A magyar irodalom jellemző vonásai141
Szerb Antal: Az újabb magyar irodalom154
Hankiss János: A magyar irodalom sajátos értékei162
Sebestyén Károly: A magyar színműirodalom169
Pakots József: A magyar filmkultúra180
Vészi József: A magyar sajtó187
Ranschburg Viktor: A magyar könyvkultúra194
André Mourois: Nagy nemzetek és kis nemzetek204
Magyar Tudomány
Klebelsberg Kuno: A háború utáni magyar tudománypolitika207
Kornis Gyula: Magyar közoktatásügy215
Balogh Jenő: A Magyar Tudományos Akadémia és munkássága238
Varju Elemér: A Magyar Nemzeti Múzeum242
Nagy József: A magyarság és a filozófia250
Kolosváry Bálint: A magyar jogtudomány259
Győry Tibor: Magyarország szerepe az orvostudomány fejlődésében268
Zelovich Kornél: Magyarország és a tudományos technika273
Stark Lipót: Magyar feltalálók286
Cholnoky Jenő: Magyar felfedező utazók293
Magyar művészet
Ybl Ervin: A képzőművészetek Magyarországon311
Hubay Jenő: A magyar zeneművészet mai helyzete európai viszonylatban337
Hevesi Sándor: A magyar színpad346
Divald Kornél: Az iparművészet Magyarországon352
Rózsaffy Dezső: Művészeti gyűjteményeink362
Viski Károly: Magyar népművészet374
Lajtha László: Magyar népzene381
Márkus László: Magyar tánc385
Magyar társadalom
Ravasz László: A magyar nép lelke389
Anna főhercegnő: A magyar nő392
József főherceg: A magyar katona396
Vass József: Magyarország népjóléti, munkaügyi és egészségügyi törekvései a háború után398
gróf Teleki Sándorné: Társasági élet Magyarországon417
Mező Ferenc: A magyar sport423
Maróczy Géza: A magyar sakkjátékosok439
Paul de Montfort: Egy háborús internált élményei Magyarországon444
Magyar gazdálkodás
Bud János: Állami pénzgazdálkodás449
Földes Béla: Néhány adat a magyar bankügyről453
Mutschenbacher Emil: Magyarország mezőgazdasága461
Fenyő Miksa: Magyar gyáripar477
Naményi Ernő: Közép- és kisipar, műipar482
Magyar Pál: A magyar ipar külföldi vonatkozásai492
Szterényi József: Magyarország nemzetközi kereskedelme497
Praznovszky Iván: Magyar-francia gazdasági kapcsolatok503
Zelovich Kornél: Magyar közlekedésügy511
Magyar alkotmány - nemzetközi kapcsolatok
Apponyi Albert: Magyarország világpolitikai helyzete531
Wlassics Gyula: A magyar alkotmány fejlődése537
Illés József: A magyar alkotmány és demokrácia552
Mikszáth Kálmán: Magyarország és a parlamentarizmus561
Eöttevényi Olivér: Magyarország és a függetlenségi eszme566
Gratz Gusztáv: Magyarország és a bolsevizmus576
Henri de Jouvenel: Magyarország szomszédai és Franciaország580
Charles Dupuis: Magyarország és a nemzetközi bíráskodás584
Horváth Jenő: Magyarország külpolitikai kapcsolatai és a magyar diplomaták595
Lukács György: Magyarország és Franciaország605
Gratz Gusztáv: Magyar német relációk617
Horváth Jenő: Magyarország politikai kapcsolatai Angliával622
Berzeviczy Albert: Magyar-olasz kapcsolatok626
Pivány Jenő: Amerika és a magyarok631
Eckhardt Tibor: Magyarország és az utódállamok639
René Brunet: Hatásköri túllépés a nemzetközi döntőbíráskodásban650
A. de Lapradette: Magyarország és a nemzetközi jog658
Jéröme Tharaud - Jean Tharaud: Zárószó667
Képek jegyzéke
Budapest
A királyi vár - Országháza70
Lánchíd - Erzsébet-híd72
Szent Gellért gyógyfürdő és szálloda - Artézifürdő72
Szépművészeti Múzeum - Műcsarnok74
Vidéki városok
Vidéki vásár80
Szeged, Kultúrpalota - Nyíregyháza, Kossuth-tér és Városháza - Mezőtúr, Városháza80
A soproni hűségkapu - A zalaegerszegi Károly-templom - A pécsi székesegyház83
Debrecen, Református Nagytemplom - Debrecen, Nagytemplom-tér a Kossuth-szoborral - Debrecen, Déri-Múzeum - Miskolc, Erzsébet-tér88
Győr, Városháza - Győr, Püspökvár - Békéscsaba, Színház Békéscsaba, a Közművelődés Háza96
A gyulai Dürer-emléktábla - A gyulai Erkel-emléktábla - A gyulai vár96
A magyar falu
Ház, Veszprém m. - Pásztortanya, Polgár-Szentmargita p. - Székely ház, Csík m. - Székely ház és kapu, Udvarhely m.104
Magyarország néprajza
Csikósok, Szoboszló-Angyalháza p. - Nyomtatás lóval, Kecskemét112
Sárközi menyecske, Tolna m. - Kapuvári menyecske, Sopron m. - Matyó menyecske kuzsuban, Mezőkövesd - Nő főkötőben, Heves m. - Szoba belseje, Sárrét, Békés m.120
Matyó férfi cifra szűrben - Hortobágyi gulyás cifra szűrben - Szövő nő, Kalotaszeg120
Magyar közoktatásügy
Az Országos Levéltár Budapesten (Petz Samu műve) - A Mezőgazdasági Múzeum Budapesten (Alpár Ignác műve)224
A játszó-premontreiek gödöllői Szt. Norbert nevelőintézete és reálgimnáziuma (Kertész K. Róbert és Sváb Gyula műve) - A szegedi Ferenc József Tudományegyetem224
A Magyar Nemzeti Múzeum műkincseiből
Szent Sebestyén szobra 1500 körüli időből, Lőcséről - Misekannácska, ezüstből, 1490 körül - Madonna-szobor a XIV. sz. második feléből, Szlatvinról, Szepes m. - Terem a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztályában a bártfai városi könyvtár szekrényével248
Szárnyasoltár Felsőmagyarországról 1521-ből248
Magyarország és a tudományos technika
A Magy. Kir. József Műegyetem főépülete280
A világ nagy természettudósai. A Magy. Kir. József Műegyetem könyvtári nagy olvasótermének falfestménye (Raksányi Dezső műve)280
Magyar festészet
XIV. századbeli falikép az almakeréki templomban - Mária látogatása (M. S. mester műve) - II. Rákóczi Ferenc (Mányoki Ádám műve) - A mester családjával (Kupeczky János műve)312
Hunyadi László siratása (Madarász Viktor) - Ámor és Psyche (Lotz Károly) - Forrás (Székely Bertalan)312
Parasztlegény (Munkácsy Mihály) - Párizsi nő (Munkácsy Mihály) - Károlyi Lászlóné grófné (Benczur Gyula) - Csekonics Jánosné grófné (László Fülöp)320
Majális (Szinnyei Merse Pál) - Patak partján (Mészöly Géza - Fontainebleaui erdő (Paál László)320
Márciusi est (Ferenczy Károly) - Tanácskozás (Rudnay Gyula) - Népszínház-utca (Csók István) - Aristide Maillol (Rippl-Rónai József)321
Magyar szobrászat
Királyszobor töredéke Kalocsáról XII-XIII. sz. - Betlehemi pásztor a lőcsei plébániatemplomban (Lőcsei Pál műve) - Szt. György lovasszobra a prágai Hradsin udvarán (Kolozsvári Márton és György műve) - Szt. Sebestyén (XVIII. sz. mester)328
Mária Terézia pozsonyi emlékszobra (Fadrusz János műve) - Anyánk (Strobl Alajos műve) - Mária és Magdolna (Zala György műve) - Síremlékszobor a budapesti Kerepesi temetőben (Pásztor János művei)328
Magyar építészet
A jáki templom főkapuja - A kassai szkesegyház déli kapuja - A pannonhalmi apátság templomának belseje - A csütörtökhelyi kettős kápolna332
Részlet a sárospataki vár udvarából - Az egri minoritatemplom - Az egri lyceum (Fellner Jakab műve) - A szombathelyi szkesegyház belseje (Hefele Menyhért műve)336
A Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten (Pollák Mihály műve) - A budapesti Vigadó (Feszl Frigyes műve) - Az Iparművészeti Múzeum Budapesten (Lechner Ödön műve) - A budapesti Operaház (Ybl Miklós műve)336
Magyar zeneművészet
A Magy. Kir. Zeneművészeti Főiskola Budapesten. Főbejárat és Liszt-szobor - A budapesti Magy. Kir. Zeneművészeti Főiskola nagy hangversenyterme344
Magyar iparművészet
Részletek a Szent Korona Szt. István-kori felső feléből - Mátyás király serlege - Csóktábla 1500-ból352
Zománcos ezüst szárnyasoltár Nagy Lajos király kincstárából - Dísznyereg csontfaragásokkal a XV. század elejéről352
Magyarország műkincseiből
Esterházy-Madonna (Raffael)364
Madonna a gyermekkel és az angyallal (Correggio) - Madonna a gyermekkel (Beltraffio) - Férfiképmás (Giorgione) - Cornaro Katalin ciprusi királyné arcképe (Gentile Bellini)366
A bűnbánó Magdolna (Greco) - Leány korsóval (Goya) - Házaspár képe (Van Dyck)368
Szt. József álma (Rembrandt) - Női képmás (Van der Meer van Delft) - Villa a római Campagnában (Claude Lorrain)370
Coubron-i tájkép (Corot) - Kanapén ülő hölgy (Manet)372
Magyar népművészet
Tányér, Baranya m. - Tányér, Udvarhely m. - Tányér, Tolna m. - Tál, Tolna m. - Tányér, Kalotaszeg, Kolozs m. - Kancsó, Kalotaszeg, Kolozs m. - Ételhordó "komaszilke", Nagykúnság - Kancsó, Udvarhely m. 376
Férfiködmön, Bihar m. - Dohányzacskó, Kecskemét, Pest m. - Férfisuba, Veszprém m. - Napoleon lovasszobra, Dunántúl, 1800-ban készült, mézeskalácsforma pozitív másolata380
"Írásos" párnavég-hímzés, Kalotaszeg, Kolozs m. - Tarka párnavég-hímzés, Nagykúnság - Főkötő-hímzések, Sárköz, Tolna m.382
Hímzés, Mezőkövesd, Borsod m. - Párnavég-hímzés, Jász-Nagykún-Szolnok m. - Hímzett szűrgallér, Bihar m. - Posztóapplikációs szűrgallér, Bihar m. 384
Fából faragott gyertyatartó, Dunántúl - Szaru-sótartó, fából faragott fedéllel, Zala m. - Fából faragott kásakavaró, Kiskúnság - Székely kapu, Szováta, Maros-Torda m.384
Magyar sport
Borbély György Párizsba indul 1889 június 25-ikén - Francia atléták Budapesten az FTC versenyén 1925 szeptember 7-ikén - Terstyánszky és Gaudin francia mester tőrmérkőzése az 1924-ik évi párisi olympián432
Az 1928. évi amsterdami olympia magyar győztesei és helyezettjei Magyarország Kormányzójánál való fogadtatásuk után432
Újabb magyar iparművészet
Petőfi-plaket (Beck Ö. Fülöp műve) - Kalotaszeg (Reményi József műve) - Ady Endre emlékérem hátlapja (Pátzay Pál műve) - Anyaság (Teles Ede műve) - Mikes-érem (Beck Ö. Fülöp műve)488
A pécsi Zsolnay-gyárban készült eozin-vázák - Ebédlőszoba díszszekrénye (Kozma Lajos terve) - A királyi palota kovácsolt vaskapuja (Jungfer Gyula munkája)488
Francia-magyar kapcsolatok
Gróf Bercsényi László, Franciaország marsallja (A Történelmi Képcsarnokban levő Latik-féle másolatról)608
Nagy Lajos kora (Lotz Károly festménye)608
A budavári koronázótemplom - III. Béla és Anna királyné szarkofágja a budavári koronázótemplom Szentháromság kápolnájában - Az 1808-ban elesett francia katonák emlékoszlopa Pécsett - Az emlékoszlop felirati táblája616
Térképmellékletek jegyzéke
Magyarország Szent István király korában (1000-1038)8
Nagy Lajos magyar király birodalma (1342-1382)16
Magyarország a török uralom legnagyobb kiterjedése korában (1683)24
A legjelentékenyebb magyar felfedező-utazók útvonala és kutatásterülete304
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II.

A borító kissé foltos. Belülről megerősített példány.

Állapot:
15.000 Ft
7.500 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II. A magyar művelődés története I-II.

A borító kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
15.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba