A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helikon 1964/1-4.

Világirodalmi figyelő - X. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
HORST FRENZ:
Eugene O'Neill és a modern európai drámaírók 1
TUDOR VIANU:
Madách és Eminescu 15
ULF LEHMANN:
Felvilágosodás és klasszicizmus mint a német és orosz összehasonlító irodalomtörténet kérdése 26
VÖRÖS LÁSZLÓ:
Vita a szépről a szovjet esztétikában 33
DOKUMENTUMOK
JEAN-MARIE CARRÉ:
Előszó Marius-Francois Guyard könyvéhez 41
RENÉ WELLEK:
Az összehasonlító irodalom válsága 42
MARCEL BATAILLOK:
A filológia újjászületése Chapel Hillben 49
V. M. ZSIRMÜNSZKIJ:
A szláv népi éposz történelmi-összehasonlító megvilágításban 55
SZEMLE
J. VOISINE és J. P. LEROY:
Az összehasonlító irodalom oktatása a lille-i egyetemen
1962-63-ban 58
BOJTÁR ENDRE:
A szovjet összehasonlító irodalomtudomány 1960 óta 62
VAJDA GYÖRGY MIHÁLY:
Adatok az észak-amerikai összehasonlító irodalom történetéhez 72
VOIGT VILMOS:
A finn irodalomtudomány és az összehasonlító kutatás 79
A Szlavistáh Nemzetközi Kongresszusa Szófia, 1963.
I. Irodalomtörténet (Sziklay László) 91
II. Stilisztika (Oáldi László) 95
Összehasonlító irodalomtudományi folyóiratok
VAJDA GYÖRGY MIHÁLY:
Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok 115
MŰHELY
RÉVAY JÓZSEF:
Boccaccio heted félszáz éve 126
HÍREK
Az összehasonlító irodalomtörténészek IV. Nemzetközi Kongresszusa 132
2-3. szám:
A kelet-európai avantgard történetéből
Jan Slaski:
Avantgardizmus a lengyel költészetben a két világháború között 167
Pálpfy Endre:
Hagyomány és újítás a két világháború közötti román irodalomban 184
Slobodan Z. Markovic:
Expresszionizmus a jugoszláv irodalomban 195
Premysl Blazicek:
Modernség és hagyományőrzés Jirí Wolker költészetében 207
Kassák Lajos:
A magyar avantgard három folyóirata 215
DOKUMENTUMOK
Sándor László :
Anton Straka kilenc levele 1940-ből 256
Domokos Sámuel:
Ismeretlen Eminescu-nekrológ a budapesti La revue de l'Orient-ban 264
SZEMLE
Sziklay László :
Az Acta Litteraria száma a budapesti összehasonlító Irodalomtudományi Konferenciáról 271
Zuzana Adamová:
Tanulmánykötet a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok történetéből 275
Bojtár Endre:
A szocialista irodalom születése 277
Sziklay László - Bojtár Endre:
Capekről - nyugaton és keleten 281
Bellyei László:
Magyar, cseh, orosz és német nyelvű könyv Hasekről 289
Pried István:
A magyarországi szlavisztika kezdeteihez 295
Radó György:
Magyar-ukrán történelmi kapcsolatok a szépirodalomban 302
A. Vartanov:
Az idő eldönti a vitát (Az irodalom és a képzőművészet viszonya) 367
G. Steiner:
Világirodalom és világirodalom-tudomány 384
Mohay Béla:
A mai ausztrál irodalom arca 391
A. Kettle:
Shakespeare négyszáz év után 400
4. szám:
A. A. Anyikszt:
A dráma nagy költője 411
Szenczi Miklós :
Shakespeare a szovjet kritikában 421
Lukács György:
Shakespeare időszerűségének egyik aspektusáról 430
Jan Kott:
Titánia és a szamárfő 434
DOKUMENTUM
Báder Dezső:
Gerhart Hauptmann levelei Hatvany Lajoshoz 445
Illés László:
Írni - állástfoglalni? 448
Jean-Paul Sartre megmagyarázza a Szavakat (J. Piatier riportja) 454
SZEMLE
Sípos István:
A tragikumról (Megjegyzések N. Jasztrebova tragikumelméletéről)
Neményi Kázmér:
Tomasi di Lampedusa regénye a kritikák tükrében 463
Mályuszné Császár Edit:
Német drámaírók magyar színpadon (1790-1867) 468
Dán Róbert:
Magyar irodalom - héberül (Önálló kiadványokban) 479
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem