A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Iparstatisztika

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 369 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kihajtható melléklettel, fekete-fehér ábrákkal.

Fülszöveg

Az Iparstatisztika első kiadása 1960-ban jelent meg. Megjelenése óta fejlődött a statisztikai módszertan elmélete, megnőttek a statisztikai gyakorlattal szemben támasztott követelmények, emelkedett közgazdasági felsőfokú oktatásunk színvonala és megváltoztak ezen belül az iparstatisztikai oktatás feltételei. Mindezek szükségessé tették, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen tankönyvül is szolgáló szakkönyv második kiadását szakmai és didaktikai szempontból lényegesen átdolgozott formában jelentessük meg.
Az átdolgozás kiterjedt a könyv minden fejezetére. Alapvetően megváltozott a 2. Az ipari termelés statisztikai megfigyelése, 3. Anyag- és értékesítési statisztika, 5. A munka termelékenységének statisztikai vizsgálata, 7. Az ipari állóeszközök statisztikája, 8. A kapacitáskihasználás és a műszaki színvonal statisztikai vizsgálata c. fejezetek anyaga.
Az egyes fejezetek anyagának összeállításában és átdolgozásában való közreműködésért köszönetet mondunk Bárány István... Tovább

Tartalom

Előszó........................................................7
1. AZ IPARSTATISZTIKA ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI .... 9
11. Az iparstatisztika fogalma és általános feladatai..........9
12. A magyar iparstatisztika szervezete. A statisztikai megfigyelés
megszervezése az iparstatisztikában......................12
121. A magyar iparstatisztika szervezete..................13
122. Az iparstatisztikai megfigyelés megszervezése az iparstatisztikában .......15
13. Az anyagi termelés ágai. Az ipari tevékenység meghatározása.
Az anyagi termelés ágainak elhatárolása....................18
14. Az ipari szervezetek legfontosabb csoportosításai..........22
141. Ipari szervezetek ágazatok szerinti csoportosítása . . 23
142. Ipari szervezetek felügyeleti szervek szerinti csoportosítása...................28
143. Ipari szervezetek tulajdon szerinti csoportosítása ... 29
144. Ipari szervezetek nagyság szerinti csoportosítása ... 30
145. Ipari szervezetek terület szerinti (földrajzi) csoportosítása.......33
15. Csoportosítás az A és B közgazdasági szektorok szerint ........ 36
2. AZ IPARI TERMELÉS STATISZTIKAI MEGFIGYELÉSE ......... 39
21. Az ipari termelés fogalma............................39
22. A termékek fajtái az elkészültség foka szerint............42
23. Az ipari szolgáltatások..................................44
24. Az ipari termelés számbavételének különböző módjai ... 46
25. Az ipari termelés számbavétele természetes mértékegységben 47
26. Az ipari termelés árak alapján történő számbavételének általános kérdései.........54
261. Az egységár megválasztása..........................54
262. Az értékben mért termelési mutatószámok rendszerezése 57
263. A halmozódás problémája a termelés értéki mutatószámainak alkalmazásánál....62
264. A befejezetlen termelés statisztikai számbavétele ....... 65
265. Az értékbeni számbavétel néhány további kérdése.........69
27. Az ipari termelés bruttó jellegű mutatószámai és azok indexei 71
271. A vállalaton belül halmozott termelési érték..........71
272. A vállalati teljes termelési érték........ . . 75
273. Az iparági (minisztériumi, ipari) extern termelési érték....................82
274. A termelési volumen alakulásának elemzése bruttó jellegű termelési mutatószámok segítségével..................84
28. Az ipari termelés nettó jellegű mutatószámai és azok indexei......... 96
281. A nettó termelés fogalma és a nettó termelési érték kiszámítási módjai..........97
282. A nettó termelés volumenindexének kiszámítása közvetlen módszerrel és gyakorlati alkalmazásának problémái..... ............ ............100
283. A nettó termelési index kiszámítása közelítő módszerrel 106
29. Az ipari termelés elemzésének néhány kérdése......113
291. A termelési terv teljesítésének mérése és a tervszerűség vizsgálata.........113
292. A termelés ütemességének vizsgálata ........117
293. A termelési mutatószámok összehasonlíthatóságának biztosítása......... . 124
3. ANYAG- ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI STATISZTIKA . ......131
31. Az anyag- és értékesítési statisztika feladatai .......131
32. Az anyagok osztályozása és számbavétele ........ 134
33. Energiahordozók osztályozása és számbavétele ...... 139
34. Az anyagkészletek statisztikai megfigyelése........141
35. Az anyagfelhasználás mutatószámai és indexei......145
351. Az anyagfelhasználás mutatószámai.........146
352. A fajlagos anyagfelhasználás indexei........148
36. Anyag- és energiamérlegek...............154
37. Az értékesítés statisztikai megfigyelése..........160
38. Az ágazatok közötti forgalmi és termelési kapcsolatok vizsgálata .............166
4. A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMÁNAK ÉS MUNKAIDEJÉNEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA........171
41. A foglalkoztatottak létszámának statisztikai megfigyelése . . 171
42. A foglalkoztatottak összetételének vizsgálata.......172
43. Az átlagos létszám megállapítása az egyes állománycsoportokban ............175
44. A létszámváltozás vizsgálata..............179
45. A munkások munkaidejének statisztikai mérése......182
46. A munkaidő-kihasználás statisztikai vizsgálata......184
5. A MUNKA TERMELÉKENYSÉGÉNEK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA...............189
51. A munkatermelékenység fogalma, statisztikai mérése ... 189
52. A munkatermelékenység statisztikai mutatószámai.....198
521. Az összesített termelési mutatók segítségével képzett munkatermelékenységi mutatók.............205
522. A különböző időegységre számított munkatermelékenységi mutatók...................209
53. A munkatermelékenység változásának elemzése változó, változatlan állományú és összetételindex segítségével.....216
54. A munkatermelékenység változásának vizsgálata közvetlen
módszerrel......................224
55. A munkanormák teljesítésének megállapítása.......228
56. A munkatermelékenység alakulásának elemzése, a munkatermelékenység és a termelés kapcsolata..........230
561. A munkatermelékenység tényezőinek vizsgálata ... 231
562. A termelésnövekedés és a munkatermelékenység növekedése közötti kapcsolat...............235
6. A MUNKABÉR STATISZTIKÁJA.............239
61. A munkabér és a munkabéralap fogalma, felosztása, összetétele ...........239
62. Az átlagbérek színvonalának és változásának vizsgálata . . . 244
63. A munkabér és a termelés párhuzamos vizsgálata.....251
7. AZ IPARI ÁLLÓESZKÖZÖK STATISZTIKÁJA......257
71. Az állóeszközök fogalma és számbavétele........257
72. Az állóeszközök csoportosítása és összetételének vizsgálata 259
73. Az állóeszközmérleg..................261
74. Az állóeszközmérleg elemzése..............263
75. A beruházások statisztikája...............266
76. A felújítások statisztikája................269
8. A KAPACITÁSKIHASZNÁLÁS ÉS A MŰSZAKI SZÍNVONAL STATISZTIKAI VIZSGÁLATA..............271
81. A kapacitás fogalma és meghatározása..........271
82. A kapacitás kihasználásának vizsgálata és a kapacitáskihasználás elemzése .....276
821. A termelőberendezések felhasználása ........ 278
822. A hasznos időalap kihasználásának vizsgálata .... 279
823. A kapacitásnorma teljesítésének vizsgálata......280
83. Az egyes gépek, homogén gépcsoportok kihasználásának statisztikai vizsgálata...281
84. Az állóeszközök kihasználásának értéki mutatók alapján történő vizsgálata......283
85. A kapacitáskihasználás közelítő mutatói.........284
851. A naptári időalap kihasználása...........285
852. A műszakkihasználás vizsgálata...........285
853. A betölthető munkás munkahelyek kihasználása . . . 288
854. Az elektromotorok teljesítőképességének kihasználása................... 290
86. A műszaki színvonal megfigyelése és a műszaki gazdasági mutatószámok .....293
87. A munka energiaellátottsága és felszereltsége. A technikai felszereltség .......301
871. A munka energiaellátottsága és felszereltsége......301
872. A technikai felszereltség mutatószáma........305
88. A gépek és berendezések állományának és korszerűségének vizsgálata. A termelés gépesítésének mutatói ....... 307
89. A termelés minőségének vizsgálata............309
9. ÖNKÖLTSÉG- ÉS KÖLTSÉGSTATISZTIKA........315
91. Az önköltség fogalma és statisztikai vizsgálatának feladata . 315
92. A termékek önköltségének megállapítása .........317
93. Az önköltségi indexek számításának általános kérdései ........321
94. Az egyes gyártmányok önköltségcsökkentésének vizsgálata ......325
941. Az önköltség csökkentésének vizsgálata egy vállalatnál .........325
942. Egyes gyártmányok átlagos önköltségcsökkentésének vizsgálata több vállalatnál (vagy termelési egységnél) ........ 328
95. Több termék együttes önköltségcsökkentésének vizsgálata egy vállalatnál ......333
96. Több termék együttes önköltségcsökkentésének vizsgálata több vállalatnál ......344
97. Az önköltségi indexet befolyásoló tényezők kimutatása . . . 349
98. A termelési költségek és a jövedelmezőség statisztikai vizsgálata .........357
981. Termelési költségek elemzése............357
982. Jövedelmezőség vizsgálata az iparvállalatnál.....365
Irodalomjegyzék.......................368
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Iparstatisztika Iparstatisztika

A borító élei-sarkai kopottasak. Könyvtári könyv volt.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika

A borító enyhén kopottas. Több oldalon aláhúzások, jelölések, bejegyzések láthatóak.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika Iparstatisztika

A borító enyhén kopott, foltos.

Állapot:
1.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba