838.595

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vörösmarty Mihály

1800-1855

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 520 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér illusztrációkkal.

Előszó

Száz éve halt meg Vörösmarty, s rendszeres, tudományos életrajza még ma sincs. 1866-ban Gyulai Pál nagyon szép könyvben rajzolta meg életének, tevékenységének legfőbb vonásait, de úttörő feladatra... Tovább

Tartalom

Az olvasóhoz5
A szülői háztól az első művekig
Vörösmarty önéletrajza 1824-ből10
A vidék, ahonnan származott11
Szaller György (11.) és Fényes Elek (11.) leírása
A falu és a szülői ház (Garay Jánostól)14
A család (Gyulai Páltól)15
A székesfehérvári diák17
A város (17.) - A visszautasított ösztöndíj-kérelem aktái (17.) - A költő öccsének emlékezéseiből (18.)
Találkozás Perczelékkel (Perczel Mór emlékirataiból)21
Egyetemi évek23
A régi Pest (23.) - Sallay Imre emlékirataiból (25.)
Anyagi bajok29
Vörösmarty János emlékezéseiből (29.) - Vörösmarty levele édesanyjához (30.)
Az első művek31
Teslér László véleménye a »Salamon király«-ról (31.) - Teslér »A hűség diadalmá«-ról (34.)
A görbői patvarista (Vörösmarty principálisának bizonyítványa)34
Újra Perczeléknél (Perczel Mór emlékirataiból)35
Levelezés az irodalom vezéreivel44
Kisfaludy Károly levele Vörösmartyhoz (44.) - Vörösmarty levele Kazinczyhoz (44.) - Kazinczy válasza (45.)
»Régi dicsőségünk...«
A »Zalán futása«50
Sallay Imre emlékirataiból (50.) - Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (51.)
Előfizetésgyűjtés a »Zalán futásá«-ra52
Vörösmarty felhívása 52.) - Fábián Gábor levele Vörösmarty hoz (53.) - Bajza József levele Toldy Ferenchez (53.) - Klivényi Jakab levele Vörösmartyhoz (54.) - Stettner György levele Kazinczyhoz (54.)
Reménytelen szerelem54
Vörösmarty levelei Stettner Györgyhöz (54.) - Búcsúlevél Perczelékhez (57.)
A »Zalán futása« visszhangja58
Az első nyomtatott kritika (58.) - Fáy Andárs emlékezéseiből (58.) - Deák Ferenc Levele Vörösmartyhoz (59.) - Teslér László levele Vörösmartyhoz (59.) - Karacs Teréz emlékezéseiből (59.) - Tárkányi Béla: Vörösmarty »Zalán futása« (60.)
Kazinczy véleménye Vörösmartyról60
Stettner György levele Kazinczyhoz (60.) Kazinczy válasza (62.) - Kazinczy semmitmondó kritikája (62.) - Kazinczy levele Toldy Ferenchez (63.) - Kazinczy levelei Stettner Györgyhöz (63.) - Bajza Levele Nemesapáthi Kiss Sámuelhez (63.) - Kazinczy levele Guzmics Izidorhoz (64.) - Guzmics válasza (65.) - Kazinczy levele Guzmics Izidorhoz (65.) - Kazinczy levele Vörösmartyhoz (66.) - Kazinczy levele Toldy Ferenchez (66)
Toldy bírálatai67
Aesthetikai levelek Vörösmarty Mihály épikus munkájiról (67.) - Toldy levélváltása Kazinczyval (83.) - Toldy bírálata a »Salamon király«-ról (84.)
Válság és kísérletezés - az első írói harcok
Az Aurora-kör (Toldy Ferenc emlékezéseiből)92
Válságos idő94
Sallay Imre emlékirataiból (94.) - Vörösmarty levele Fábián Gáborhoz 96.) - Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (97.)
Írói tervek, megélhetési gondok98
Sallay Imre emlékirataiból (98.) - Vörösmarty levele Fábián Gáborhoz (99.) - Stettner György levele Kazinczyhoz (99.) - Fábián Gábor levele Vörösmartyhoz (100.) - Vörösmarty János emlékezéseiből (101.) - Vas Gereben: Miért nem lett Vörösmarty ügyvéd? (101).
A »Tudományos Gyűjtemény« szerkesztője103
Jelentés a Tudományos Gyűjtemény redakciója eránt (103.) - Vörösmarty: A Tudományos Gyűjtemény olvasóihoz (103.) - Vörösmarty levelezése Kazinczyval 104.) - Kiss Ádám levele Vörösmartyhoz (107.) - Deák Ferenc levele Vörösmartyhoz (107.) - Vörösmarty beadványa a cenzori hivatalhoz (108.)
Toldy bírálata az »Eger«-ről109
Vörösmarty és az »Ezeregy éjszaka«111
Kiadói jelentés (111.) - Fenyéry Gyula ismertetése (112.)
Kirándulás a Mátrába (Vörösmarty levele Fábián Gáborhoz)112
»A bujdosók«115
Guzmics Izidor véleménye (115.) - Hivatalos akták »A bujdosók«-ról (116.)
Az első támadás (Papp Ignác könyvéből)120
Nézeteltérés Kazinczyval122
Kazinczy ingerült sorai (122.) - Kazinczy levele Kölcseyhez (123.) - Kazinczy levele Kis Jánoshoz (124.) - Kazinczy levele Kölcseyhez (125.) - Kazinczy levelei Guzmics Izidorhoz (125.)
Berzsenyi »A két szomszédvár«-ról126
Kölcsey a »Csongor és Tündé«-ről (Levele Bártfay Lászlóhoz)127
A nyelv és nemzetiség nagy ügyéért
Politikai gondok132
Balásházy János levele Vörösmarty (132.) - Deák Ferenc levele Vörösmartyhoz (133.)
Vörösmarty szerződése135
Az Akadémia munkás tagja135
Vörösmarty levele Széchenyihez (135.) - Az Akadémia üléseinek jegyzőkönyveiből: Vörösmarty a nyelvtaníró bizottságban (141.), Vörösmarty népszerű folyóiratot javasol (142.), Vörösmarty a népdakiadásról (142.) - Szótárkészítés; Vörösmarty levelei Stettner Györgyhöz (143.)
A »Vérnász« kitüntetése (Az Akadémia jegyzőkönyvéből)146
A megosztott akadémiai nagyjutalom149
Bajza jelentése (149.) - Fáy András véleménye (150.) - Toldy Ferenc javaslata (150.) - A határozat (151.) - Dessewffy József ellenvéleménye (152.) - Toldy Ferenc válasza (153.)
Vörösmarty drámái színpadon159
»A kincskereső« bemutatója (159.) - A »Vérnász« első előadása Budán (160.) - Vidéki előadások: Kassa (160.), Eger (160.), Máramarossziget (161.), Debrecen (161.), Kolozsvár (162.)
Hétköznapok (Sallay Imre emlékirataiból)162
Utazás az Alföldön (Vörösmarty levele Bajzához)166
»A fátyol titkai«167
Finnyás grófi vélemény (167.) - A debreceni előadás (168.) - A komáromi előadás (168.)
Rendőri megfigyelés169
Zarka János levele Vörösmartyhoz (169.) - Rendőri jelentés az éremkészítés ügyéről (170.)
»Hazádnak rendületlenül...«171
Bírálat az 1837-es »Aurorá«-ról (171.) - Szemere Pál »Szózat«-ról (171.) - A »magyar Marseillaise« (173.) - Táncsics a »Szózat«-ot tanítja (173.)
Az irodalom szervezője - összecsapás a reakcióval
Az »Athenaeum« szerkesztője178
Szövetkezés lapalapításra (178.) - Vörösmarty levele Kölcseyhez (179.) - Kölcsey levele a szerkesztőhöz (179.) - Vörösmarty válasza (180.) - Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (182.) - Kossuth levele Vörösmartyhoz (183.) - Kölcsey levele Vörösmartyhoz (183.) - Vörösmarty válasza (184.) - Vörösmarty újabb levele Kölcseyhez (186.) - Kölcsey válasza (187.) - Garay János véleménye az »Athenaeum«-ról (182.) - A bécsi kormány az »Athenaeum«-ról (189.)
A pesti magyar színház megnyitása189
Sallay Imre emlékirataiból (189.) - Vörösmarty levele Széchenyihez (190.) - Vörösmartyt prológus írására kérik fel (192.) - Vörösmarty válasza (193.) - A »Honművész« híradása az előkészületekről (193.) - Két héttel a megnyitás előtt (104.) - Beszámolók az ünnepségről (196.) - Vörösmarty a megnyitásról (200.) - Az »Árpád ébredése« ócsárlói (202.) - Vörösmarty ünneplése a színházban (206.) - A színészeti választmány jegyzőkönyvéből (206.)
Vörösmarty az árvíz napjaiban207
Fáy András emlékezéseiből (207.) - Szemere Pál levele Bártfay Lászlóhoz (208) - Vörösmarty levelei Fáy Andráshoz (211.)
»Marót bán«212
A bemutató (212.) - Bártfay László naplójából (212.) - A »Hasznos Mulatságok« kritikája (214.) - Csató kellemetlenkedései (215.) - Plágium-vád (218.) - Erkölcstelenség vádja (218.) - A »Marót bán« kiadása (219.) - Akadémiai jutalom (219.)
Vörösmarty elvi állásfoglalása (»A felekezet«)220
A reakció támadásainak pergőtüzében224
Csató lapszemléjéből (224.) - Munkácsy János gúnyolódik (225.) - Bajza leleplezi Csatót (226.) - Csató tovább támad (227.) - Bajza József: Athenaeum miatti zajgások (230.) - Bajza József: Jegyzetek Csató önönvédelmeire (233.) - Bártfay László naplójából (235.) - Az istentelenség vádja (236.) - Bajza férfias válasza (26.) - A »Hirnök« és a »Századunk« denunciál (237.) - A szerkesztők levelei Szobovics cenzorhoz (238.) - Beadvány a helytartótanácshoz (140.)
Vörösmarty Balatonfüreden241
Bártfay László naplójából (241.) - A rendőrség Vörösmarty balatonfüredi tartózkodásáról (245)
A pozsonyi országgyűlésen245
Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (245.) - Vörösmarty levele Bajzához (246.) - Vörösmarty levele Stettner Gyögyhöz (248.)
Fiatal írók pártfogója249
Berecz Károly emlékirataiból (240.) - Mészáros Károly levele Vörösmartyhoz (249.) - Horváth Döme emlékezéseiből (250.)
Akadémiai harcok251
Vörösmarty levele Kölcseyhez (251.) - Rendőri jelentés az Akadémia politikai összetételéről (252.) - Csató adatokat kér Döbrenteitől (253.) - Csató vádaskodása (253.) - Vörösmarty két levele Kovács Pálhoz (256.) - Bajza József: Akadémiaia választások, jutalmak. Az ultraliberalizmusi vád (258.) - A »Századunk« támadásai (264.) - Bajza levele Wesselényihez (267.) - Vörösmarty indítványa »A magyar akadémiai szavazat módja iránt« (268.) - Rendőri jelentés az Akadémiáról
Vörösmarty akadémiai munkásságából270
Jelentése Bajza verseiről (270.), Kazinczy műveiről (270.), Jósika regényéről (271.), Kovács Pál beszélyeiről (271.), a »Karthausi«-ról (271.), Fáy Garay és Jósika műveiről (272.)
»Az áldozat«273
A »Hirnök« csipkelődik (273.) - Bajza kritikája (273.)
A reformmozgalom nagy költője
Vörösmarty életmódja a negyvenes évek elején278
Sallay Imre emlékirataiból (278.) - Bártfay László naplójából (280.) - Lauka Gusztáv emlékirataiból (281.) - Egressy Gábor: Emlékezés Vörösmartyra (28/2.) - Névtelen följelentés Vörösmartyék ellen (286.)
Fáklyászene Vörösmarty tiszteletére288
»Vörösmarty Mihál névünnepe« (288.) - Frankenburg Adolf tudósítása (290.) - Kossuth szerkesztői jegyzete (290.)
Kossuth vezércikke Vörösmartyról290
Újabb akadémiai nagyjutalom293
Jelentés az 1841-ik évi nagyjutalomról (294.) - Kossuth lapjának helyeslése (296.)
A fóti szüret296
Vachott Sándorné emlékirataiból (296.) - Fáy András emlékezéseiből (298.)
A »Szózat« megzenésítése299
Pályázati hirdetmény (299.) - A bíráló bizottság döntése (299.) - Erdélyi János véleménye (300.)
Laura303
Sajtóhír a házasságról (303.) - Fáy András naplójából (303.) - Vachott Sándorné emlékirataiból (303.) - Vörösmarty levele feleségéhez (306.)
Családi örömök, gondok306
Az első fiú születése (306.) - Vörösmarty levele Czuczor Gergelyhez (307.) - Deák Ferenc levele Vörösmartyhoz (307.) - Vörösmarty levele Wesselényihez (307.) - Vachott Sándorné emlékirataiból (308.) - Garay János verse (311.) - Petőfi Snádor: kisfiú halálára (311.)
Megszűnik az »Athenaeum« (A »Pesti Hirlap« tudósítása)311
A Nemzeti Kör311
A »Pesti Hirlap« cikke (311.) - Bajkay Endre verse (313.)
Vörösmarty és Petőfi315
Petőfi levele Samarjay Károlyhoz (315.) - A Nemzeti Kör jegyzőkönyvéből (316.) - Aláírási ív Petőfi verseskötetére (318) - Felszólítás Petőfi versei ügyében (318.) - Petőfi »Úti levelei«-ből (319.) - Vörösmarty a »János vitéz«-ről (319.)
Vörösmarty javaslata szépirodalmi könyvkiadóvállakozás alapítására320
Színpadi sikerek322
»A fátyol titkai« (322.) - »Czillei és a Hunyadiak« (322.)
Vörösmarty bort kap tisztelőitől325
»Rossz bor« (325.) - Gyulai Pál jegyzete (326.) - Az egriek ajándéka (326.) - Az aradi küldemény (328.) - Sárosy Gyula: Vörösmartyhoz (329.) - Vörösmarty levele Sárosy Gyulához (330.) - Szemere Miklós: Költői levél Vörösmartyhoz (331.) - Vörösmarty levele Szemere Miklóshoz (335.) - »Jó bor« (335.)
Védegyleti mozgalom337
Vörösmarty választmányi tag lesz (337.) - Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (338.)
Vörösmarty »Hymnus«-a338
Vörösmarty levele Toldy Ferenchez (338.) - Nyugtatvány (338.)
Intrikák339
A »Világ« a népszínműírók ellen akarja kijátszani Vörösmartyt (239.) - Bartay Endre válasza (340.) - A »Honderű« megpróbál éket verni Vörösmarty és Petőfi közé (340.) - Hiador emlékezéseiből (342.)
»Vörösmarty Mihál Minden Munkái«343
Az »Életképek« hirdetése (343.) - Újabb ajánló sorok (344.) - Toldy Ferenc ismertetése (345.) - Erdélyi János kritikája (347.) - Frankenburg Adolf emlékirataiból (377.)
Utazás Wesselényihez377
Vörösmarty levele feleségéhez (377.) - Miskolci tudósítás (378.) - Vörösmarty levele feleségéhez (378.) - Anekdota (379.) - Vörösmarty levele feleségéhez (379.) - Az »Erdélyi Hiradó« tudósításai (380.) - Urházy György üdvözlőbeszédéről (382.) - Hazafelé Nagyvárad, Debrecen, Szarvason át (382.) - Megérkezés Pestre (384.) - Garay János: Wesselényi látogatói (384.) - »Honfiak találkozása Zsibón« (385.)
Vörösmarty magyar nyelvtant ír385
Vörösmarty levele Wesselényihez (385.) - Vörösmarty levele az Egyetemi Nyomda igazgatójához (386.)
Vörösmarty Zalában387
A »Jelenkor« Vörösmarty politikai szerepéről (387.) - Vachott Sándorné emlékirataiból (388.)
Vörösmarty évjáradékot kap390
A sajtó híreiből (390.) - Batthyány Kázmér levele Vörösmartyhoz (392.)
Versek Vörösmartyhoz392
Tompa Mihály (392.) és Riskó Ignác versei (393.)
Javaslat egy drámai társaság iránt (Vörösmarty levele Teleki Lászlóhoz)394
Vörösmarty és Wesselényi levélváltása a jobbágykérdésről395
Vörösmarty a Kisfaludy Társaság bírálóbizottságban400
Vélemény »Az elveszett alkotány«-ról (400.) - A »Toldi«-ról (401.)
Az ellenzéki mozgalom vezérkarában401
Vörösmarty az ellenzék egyesítésén dolgozik (401.) - Vörösmarty szaval (402.) - Rendőrségi jelentés a két Kör egyesülésének előkészítéséről (403.) - A »Pesti Hirlap« az egyesülésről (404.) - Köri estvély (404.) - Vörösmarty tagtoborzó útra indul (405.) - Vörösmarty levele feleségéhez (405.) - Az »Életképek« Vörösmarty baranyai útjáról (405.) - A forradalom előestéjén (406.)
Forradalom és szabadságharc
A márciusi forradalom410
Teleki László levele Vörösmartyhoz (410.) - Vörösmarty válasza (411.) - »Szabad sajtó« (411.) - Vörösmarty a Radical-kör tagja (413.) - Vörösmarty hazafias adománya (414.)
Vörösmarty képviselő lesz414
Vörösmarty levele feleségéhez (414.) - Sajtóhírek Vörösmarty képviselőségéről (414.) - Hiador emlékezéseiből (415.) - A bácsalmási kerület követválasztási jegyzőkönyve (417.)
Tollal a forradalom ügyéért418
Vörösmarty a szabadságáról (418.) - »Harci dal« (421.)
Nézeteltérés Petőfi és Vörösmarty között421
Szász Károly emlékirataiból (421.) - Petőfi Sándor: Vörösmartyhoz (422.) - Vörösmarty felelete (424.) - Petőfi viszontválasza (426.) - Gyulai Pál jegyzete (428.)
Menekülés Debrecenbe428
Vachott Sándorné emlékirataiból (428.) - Vörösmarty levele Stettner Györgyhöz (429.)
A Radikális Párt programja430
Vörösmarty a kegyelmi szék tagja (A kinevezési okirat)430
A forradalom végnapjai430
Horváth Döme emlékezéseiből (430.) - Vachott Sándor levele feleségéhez (430.) - Vörösmarty levelei feleségéhez (431.)
Az utolsó évek
A bujdosó436
Jókai visszaemlékezése (436.) - Zalár József emlékezéseiből (436.) - Vörösmarty levelei feleségéhez 438.) - Ágai Adolf emlékezéseiből (440.) - A Vay család hagyománya (444.)
Vörösmarty mint falusi gazdálkodó446
Vörösmarty levele Ujfalvy Sándorhoz (446.) - Vörösmarty beadványa évjáradéka ügyében (447.) - Vörösmarty levele Toldy Ferenchez (448.) - Vörösmarty levele Csajághy Károlyhoz (449.) - Boros Mihály emlékirataiból (449.) - Vachott Sándorné emlékirataiból (451.) - Berecz Károly emlékirataiból (453.) - Jókai Mór: Vörösmarty laka Nyéken (454.)
Az utolsó művek455
Greguss Ágost cikkéből (455.) - Erdélyi János: Vörösmartyhoz (456.) - Vörösmarty Shakespeare-t fordít (457.) - Vörösmarty levele Bártfay Lászlóhoz (458.) - Vörösmarty levele Tóth Lőrinchez (458.) - Jókai ajánlja Vörösmarty műveit (460.)
»Fogytán van a napod...«461
Jókai Mór: A legutolsó találkozásom Vörösmartyval (461.) - Egressy Gábor emlékezéseiből (463.) - Tomori Anasztáz emlékezéseiből (464.) - Az utolsó színházi siker (465.) - Utoljára Balatonfüreden (467.) - Vas Gereben: Jelenet Vörösmarty utolsó korszakából (468.) - Vörösmarty Pestre költözik (472.) - Vörösmarty Ilona emlékirataiból (472.) - Persián Gerő emlékeiből (473.) - Újsághír Vörösmarty betegségéről (475.) - Barbás József emlékezése (476.)
»Emléke oltva van a földbe mellyen élt...«
A nemzet gyásza482
Gászjelentés (482.) - Székely József búcsúztató cikke (482.) - A »Pesti Napló« a temetésről (483.) - Jókai Mór: Vörösmarty sírjánál (484.) - E. Kovács Gyula: Vörösmarty Mihály halálhíre a debreceni kollégiumban (485.) - Rónay Jácint emlékirataiból (487.) - Kilián György könyvkiadó rosszízű üzlete (487.) - Bohusné Szögyény Antónia levele férjéhez (488.) - Toldy levle Török Jánoshoz (489) - Az árvák megsegítésének terve (490.) - Deák Ferenc levele Mikó Imre grófhoz (490.) - Arany János levele Tompa Mihályhoz (492.) - Tompa Mihály levele Lévay Józsefhez (492.) - Erdélyi János: Vörösmarty halálakor (492.) - Betiltott emlékünnepély (494.)
»A világosság fejedelme«494
Sallay Imre: »Valódi tiszta becsületesség vala« (494.) - Eötvös József akadémiai emlékbeszéde (496.) - Jókai Mór: Vörösmarty apánk (503.) - Ady Endre: Vörösmarty emléke (507.)
Jegyzet509
A képek jegyzéke és lelőhelye509
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály

A lapélek és a borító élei enyhén sérültek. A borító belső oldala kissé elszíneződött. A könyv kötése megtört.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.980 Ft
1.490 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály Vörösmarty Mihály

A borító enyhén foltos, a gerinc elszíneződött.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.980 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba