A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Honismeret 1985/1-6.

A Hazafias Népfront folyóirata/XIII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Honismeret
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. szám
Évfordulók
Fülep Lajos emlékezete (Andrásfalvy Bertalan)3
40 éve
Kései emlékezés Fábián Gyulára (Sólyom László)6
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága (Dr. Gergely Ernő)8
Pápa város felszabadulásának történetéből (Rácz István)10
Tiszaladányiak emlékelzenk a felszabadulást követő első művésztelepre (Győri Sándor)12
Fényképek a felszabadulás első hónapjaiból (Jalsovszky Katalin)14
Hagyomány
Zámbellyi Lajos honvéd ezredes (Farkas Endre)17
Eggyesületi élet Dunapentelén (Matuss Lászlóné)20
"Zala Egerszeg mezőváros Szépítő Bizottmánya" (Szakács László)22
Beszélgetés
Tisza-parti számvetés. Kovács Károly poroszlói helytörténésszel beszélget Jakab Sándor24
Termés
Bod Péter ismeretlen levele Sinai Miklóshoz (Dr. Varga Gábor)28
"Felséged küldje főkapitányát hadaival miközinkbe...". Nikápolyi felkelők segélykérő levele az erdélyi fejedelemhez (Dr. Fenyvesi László)29
Hol volt Zrínyi-Újvár? (Belénessy Alajos)33
Heves megyei földmunkások helyzete az 1930-as évek közepén (Dr. Horváth Mihály)34
Kilátó
A szlovákiai magyar néprajzi gyűjteményekről (Liszka József)37
Krónika
A Győr-Sopron megyei honismereti munkáról40
TÉKA népművészeti tábor, 1984 (Budai Ilona)45
Honismeret kerékpáron (Böszörményi István)46
Egy láda Kossuth-bankó (Hegyi József)48
A balladás ember Budapesten (Virt László)49
Termeléstörténeti kiállítás Bólyban (Zóka László)50
A solymári várért (Valkó Arisztid)51
Falumúzeum nyílott Tápiógyörgyén (Nagy Varga Vera)52
In memoriam dr. Lászlóffy Voldemár (P. Károly Zsigmond)53
Könyvespolc
Dr. Bodor Antal - Dr. Gazdas István: Magyarország honismereti irodalma (Dr. Havas Gáborné)55
Kovács Gergelyné: Alföld (Tömöry Márta)57
Beke György: Boltívek teherbírása (Virt Dezső)58
Dömötör Sándor: Hevestől Baranyáig (Dr. Szamosújvári Sándor)59
Heténytől Pápáig (Szilágyi Ferenc)60
A Herman Ottó Múzeum közleményei, 19. (Kriston Vízi József)60
A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei, 11-19. (Müller Veronika)61
Ujvári Zoltán: Játék és maszk I-III. (Lázár Katalin)62
Riznerné dr. Kékesi Mária - Ördög László: Az 5. osztályos ének-zene tankönyv (Balla Tibor) (melléklet)64
Fórum
Máramarosszigeti Lenkey-emlékek (Dr. Kovássy Zoltán)
Az 1984. évfolyam tartalomjegyzéke (melléklet)
Honismereti Bibliográfia (melléklet)
A III. Folklórpályázat (Dr. Morvay Péter) (melléklet)
Az első borítón 1662-ből, Székelyudvarhely környékéről való lőporszaru látható. Szentes Vidorné rajza Kovács Dénes Csontkarcolatok, porszaruk (1975) című könyve alapján
II. szám
Dr. Molnár Béla: Számvetés és útmutatás3
40 éve
Egy földosztó "miniszteri biztos" emlékeiből (Fekete Gyula)5
Felszabadulásunk pénzei (Dr. Kupa Mihály)9
Emlékek a Víziváros történelmi napjaiból (Dr. Kovássy Zoltán)13
Így szabadult fel Győr (Dr. Lengyel Alfréd)17
Évfordulók
Horváth Mihályra emlékezve (Eperjessy Géza)19
Hetvenöt éve született Ortutay Gyula21
Hagyomány
Magda Pál, a honismeret úttörője (Lukácsy Sándor)35
Angol hatások Kisszántói Pethe Ferenc Pallérozott mezei gazdaság című művében (Kurucz György)38
A nagykereki jobbágyok küzdelme a földért (Szöllősi Kálmán)29
Beszélgetés
A népművészet a műteremben. Péterfy László szobrászművésszel beszélget Bosnyák Sándor31
Termés
László Márton, a bukovinai székelyek halottaskönyv írója (Fábián Margit)34
Kecel és Bogár Imre (Iván László)38
A bodrogközi szőttesekről (Siska József)40
Krónika
Nemzeti tudatunkról és történelemtanításunkról tanácskoztak Szigetváron (Foki Ibolya)43
A népzenegyűjtés múltja és jelene Hajdú-Bihar megyében (Bencze Lászlóné dr. Mező Judit)45
A Csongrád megyei honismereti diáktáborokról (Dr. Hegyi András)48
Az abasári királyszobor (Dr. Misóczki Lajos)50
Citerástábor Szentendrén (Balázs Géza)50
In memoriam Erdei Sándor (Dr. Tóth Ferenc)51
Könyvespolc
Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon, 1939-1944 (Szíjártó István)54
Wesselényi István: Sanyarú világ (Vörösmarty Géza)55
Békés város néprajza (Barna Gábor)56
Győri tanulmányok, 5. (Tuba László)57
Horvátországi Magyarok Szövetségének Évkönyve, 5. (Z. Urbán Aladár)58
A komáromi Múzeumbarátok Körének Évkönyve (Turgly Sándor)59
Dám László: Lakóházak a Nyírségben (Viga Gyula)60
Mukicsné Kozár Mária: Slovensko parabje - Szlovénvidék (Á. Z.)60
Tóvári Judit: Borsod-Abaúj-Zemplén megye műemléki bibliográfiája (Dr. Kováts Dániel) (mellékleten)
Fórum
Honismeret és népnyelvkutatás (Szabó Géza)62
Hírek
A Honismerti Bizottság ülése (H. P.)
A ceglédi kórház névadó ünnepsége (Hídvégi Lajos)
Tájházat avattak Kisráskán (D. Varga László)
Bányászattörténeti konferencia Salgótarjánban (Krisztián Béla)
Illyés Gyula emlékest (Hajdú D. Dénes)
Szerkesztő bizottsági ülés Győrött (H. P.)
Makói író-olvasó találkozó (M. P.)
Mellékletek
Honismerti Bibliográfia
Az 1985. évi XXXIII. Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat
Az 1984. évi Országos Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtőpályázat eredményjegyzéke
A címlapon az 1945-ös földosztásra emlékező jelenet látható. A kép az MTI archívumából való
III. szám
Dr. Huller Gyula: Az üzemtörténet újabb módszertani tapasztalatai3
Évfordulók
Zalaegerszeg város száz éve (Dr. halász Imre)5
Dr. Rózsay József, az első magyar gerontológus, a régi Terézváros orvosa (Dr. Vértes László)8
Leveldi Kozma Ferenc (Balogh Ferenc)9
Kemse, 1935. A kemsei falukutató munkaközösség emlékezet (Hajdó D. Dénes)11
Az első honismereti szakkörvezetői tanfolyamról (Dr. Szabosujvári Sándor)14
Hagyomány
A debreceni kollégim a Bach-rendszerben (Dr. Nyakas László)16
Blaha Lujza és a gömöri huszárok (Ujáry Zoltán)18
Egy régi bajai néprajzkutató tanár, Bellosics Bálint (Dr. Fehér Zoltán)20
Csongrád város emléktáblái (Dudás Lajos)23
Változó hazánk
Séta Csepel szigetén (Szombathy Viktor)26
Beszélgetés
"A kultúra nincs helyhez kötve!" Dr. Barsi Ernővel beszélget Zika Klára30
A helytörténeti gyűjtemények jövőjéről. Selmeczi Lászlóval beszélget Csorna Béla33
Termés
Kétszáz éves a kunszentmártoni római katolikus templom (Józsa László)34
Egy "ismeretlen népdalszerző" ((M. P.)36
Szűcsmesterség a XIX. század elején. Kerekes Ferenc ismeretlen kéziratos jegyzete (Dr. Varga Gábor)37
Sándor Móric a bajnaiak emlékezetében (Vitányi Borbála)38
A viharsarki viharágyú (Rácz Sándor)40
Hagyományos cigányfoglalkozások Túrkevén (Hagymásy Sándor)41
Regrutabál, regrutabúcsúztató Bényben (Csókás Ferenc)47
Krónika
In memoriam Dr. Hársfalvi Péter (Dr. Csermely Tibor)49
In memoriam Balla Péter (Olsvai Imre)50
In memoriam Dr. Nagy Lajos (Pálmány Béla)51
Dr. Jámbor Kálmánné Zsámár Margit (Dr. Timaffy László)54
Kalevala Baráti Körről (Varga Domonkos)54
Sályi napok, 1984. (B. E.)56
Balassi Bálint nyomában (Z. Urbán Aladár)58
Helytörténeti gyűjteményekről
Falumúzeumok Bács-Kiskun megyében (Mándics Mihály)59
Falumúzeum az Ipoly mentén (Csáky Károly)60
Néprajzi gyűjtemény Laskón (Z. Urbán Aladár)61
Rendhagyó helytörténeti gyűjtemény Kiskunmajsán (Halász Péter)63
Honismerti Bibliográfia (melléklet)
A századforduló magyar építészetének vidéki emlékei (Gerle János) (mellékleten)
Könyvespolc
Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások (Barna Gábor) (melléklet)
A címlapon a legkiválóbb önkéntes néprajzi gyűjtők számára alapított Sebestyén Gyula emlékérem látható (Lugossy Zoltán felvétele)
IV. szám
Romány Pál: Földért, kenyérért!3
Évfodulók
Herman Ottó komáromi kapcsolatairól (Fehérváry Magda)6
Bocsor Istvánra emlékezünk (ifj. Kálmán Gyula)9
Negyvenesztendős a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium (Hajdú D. Dénes)13
Hagyomány
A magyar pénzekről (Vámos György)16
Kitaibel Pál Heves megyei útinaplójából (Pozder Miklós)19
Amikor a zempléniek elkergették a főispánt (Hegyi József)22
A Gyűjteményegyetem (Szántó Gyögy Tibor)25
Az Ung-vidéki pásztorok hiedelmeiből (D. Varga László)27
Veres Ferenc, kolozsvári fotográfus emlékezet (Zika Klára)30
Beszélgetés
A népek összefogásának példája. Köpeczi Béla akadémikussal beszélget Dregán Gábor32
Legdöntőbb: a cselekvő részvétel. Hentz Lajos szakkörveztő tanárral beszélget Töltési Imre35
Változó hazánk
Országépítés - országfényképezés (Morvay Péter)37
Termés
"Balassy Balintt volt eleötteök..." (Dr. Fenyvesi László)40
A pozsonyi Hegyhát és Szakolca (Tok Béla)44
Dapsy Gizella - a magyar szüfrazsett (Sólyom László)48
Krónika
A tarjáni honismereti szakkör (Szegedi Jánosné)49
Dr. Blaskovics József hetvenöt éves (Dr. Polgárdy Géza)50
Koltón az elvetett mag kicsírázik... (Dr. Tungli Gyula)53
Tájház a Mátyusföldön (Száraz Pál)54
Maksay Ferenc (1916-1984) (Bertók Lajos)55
Könyvespolc
Új Herman Ottó-kötetek (Balázs Géza)57
Barátok, rokonok (Varga Domonkos)58
Nagycenk múltja és jelene (Gazdag István)60
Jogtörténeti interjú az erdélyi magyarokról (Für Lajos)61
Új Mindenes Gyűjtemény, II: (Sándor László)63
Honismereti bibliográfia (mellékelten)
Gyűjtési útmutató
Eszközleltárak készítéséhez - tárgyegyüttesek feldolgozásához (Szarvas Zsuzsa) (mellékelten)
Az első borítón Cseh Gusztáv, a hátulsón Szentesné Sinkó Zsuzsanna rajza látható.
V. szám
Gedai István: Gondolatok nemzetről, nemzettudatról3
Évfordulók
A 350 esztendős Tudományegyetem (Dr. Trautmann Rezső)5
125 éve született Borovszky Samu (Dóka Klára)7
Toldy Ferenc tanítványa emlékében (Dr. Kovássy Zoltán)10
Perczel Béla (Dr. Kolta László)12
Kosztolányi hűsége (Kiss Ferenc)15
A Zala megyei erdők állami tulajdonba vétele 1945-ben (Szakács László)19
Beszélgetés
Adalékok a székelyek korai történetéhez. Benkő Loránd akadémikussal beszélget Szabó T. Árpád22
Változó hazánk
A Ság-hegy (Dr. Bokor Péter)30
Baglyok - a mezőgazdaság ingyenes segítői (Schmidt Egon)31
Termés
Régi ejtőernyősök emlékeiből (Huszár János)36
A postai cenzúra Magyarországon 1945-ben (id. Gazda István)39
Egy "szégyenlős" falu névváltoztatása (Fehér József)42
Krónika
A falumúzeum-múzeumház szerepe a hagyományőrzésben és a közművelődésben (Dr. Novák László)44
Kisbaconi beszámoló Benedek Elek emlékének megünnepléséről (Lengyel Dénes)47
Megemlékezés a magyar partizánokról Vámosmikolán48
Klubélet a Zobor alatt (Veres János)49
Néprajzi kiállítás Nemesrempehollóson (Tóth László)51
A Zselízi Népművészeti Fesztivál '85 (Hajdú D. Dénes)52
Fórum
Helytörténet a termelőszövetkezetekben: táblanévadás (Virágh Ferenc)54
Helytörténeti kincsesbányák a parókián (Vöő Imre)56
Könyvespolc
Tanulmányok Csongrád megye történetéből VI. (Dóka Klára)57
A Szovjetúnió Hősei a magyarországi felszabadító harcokban (Bedő László)58
Árvai krónika (Michal Markus)59
Baranyai helytörténetírás, 1982. (Krisztián Béla)60
Hidvégi Lajos új könyveiről (Halász Péter)60
Bálint Sándor: A Szögedi nemzet 1-3. (ifj. Lele József)61
Kiss Áron: Magyar gyerekjáték-gyűjtemény (Dr. Kriston Vizi József)63
Honismertei Évfordulónaptár, 1986. (melléklet)
Honismereti Bibliográfia (melléklet)
Az első borítón kétszáz éves tölgyfa Felsőalmáson (Hont m.) - Böszörményi István felvétele
VI. szám
Hét kongresszus (Összeállította: Ágoston László)3
Pozsgay Imre: A honismereti mozgalom feladatai a nemzeti tudat elmélyítésében9
Kanyar József: A IV. honismereti konferencia és a XIII. honismereti akadémia eredményei13
Évfordulók
250 éves a magyar műszaki felsőoktatás (Krisztián Béla)17
Döbröntei Gábor ismeretlen portréja (M. Kiss Pál)18
Az 1885. évi országos általános kiállítás (Dr. Kollega Tarsoly István)21
Százéves Kogutowitz Manó első térképe (Kisari Balla György)25
Emlékezés Luby Margitra (Vörösmarty Géza)28
Az Eötvös Kollégium kilencven éve (Szijártó István)29
Erdei Ferenc hadbírósági pere (Dr. Tóth Ferenc)32
A moldvai csángómagyarok dél-dunántúli letelepedése (Hajdú D. Dénes)36
Hagyomány
Az első városi jellegű település Budán (Pető Mária)42
Az egri vár ágyúgolyói a diósgyőri vashámorban (Lénárt Andor)44
A magyarországi német települések helytörténetének kutatásáról (Joó Kálmán)46
Kós Károly és Vágó Gábor levelezése (Sas Péter)48
A keszthelyi "Hullám" (Tar Ferenc)50
A Magyar Észjárás (Dr. Szathmáry Lajos)51
Beszélgetés
A Selyemgombolyító Óbudán. Zelnik Józseffel beszélget Deregán Gábor53
Emlékeim Cseh Gusztávról (Zika Klára)56
Krónika
A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum közművelődési tevékenységéről (Szentkúti Károly)58
Húszéves a zoboralji Villő (Himmler György)60
Látogatás a kopácsi múzeumban (Z. Urbán aladár)61
Zolnay László emlékére (Nagy Emese)62
Könyvespolc
Barsi Ernő három új könyve (Budai IlonaÖ63
Folia Comloensis - Komlói Közlemények (Krisztián Béla)64
Dombi Kiss Imre: Pokoljárásom (Hídvégi Lajos) (melléklet)
Hírek
A szülőföldem és hazám című honismereti szakkör fotópályázat Hajdú-Bihar megyében (Dr. Szamosujvári Sándor) (melléklet)
Honismereti bibliográfia (melléklet)
A Honismeret 1985. évfolyamának tartalomjegyzéke (melléklet)
Az első borítón az 1885. évi országos kiállítás képe látható
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem