A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nagykarácsony, kiskarácsony

Tartalom

Nyéki Vörös Mátyás: Üdvöz légy, Krisztus Szent Anyja7
Padányi Bíró Márton: Ádventi álmok8
Horvát-kódex: Legyen Mária a neve11
Telek József: Szeplőtlen Szűz13
Padányi Bíró Márton: Mária kiválasztása16
Az Isten angyala elküldetett vala...20
Horvát-kódex: Angyali üdvözlet22
Padányi Bíró Márton: Krisztus fogantatásának napja25
Geleji Katona István: Csodálatos fogantatás27
Telek József: A Szent Szűz méltósága29
Mária liliomszál32
Csúzy Zsigmond: Dicsőséges Szent József35
Az idő eljött...37
Simon Máté: Mária Erzsébetnél39
Karácsonyhoz közelgetvén...42
Pázmány Péter: Krisztus születésének helye47
Bornemisza Péter: Mária keserűsége50
Érsekújvári-kódex: Szálláskeresés Betlehemben51
Ne sírj, Szűz Mária!53
Karthauzi Névtelen: Az édes Jézus születése54
Pázmány Péter: Mária imája56
Szabó István: Isteni kisded57
Aludj, oh magzatom...59
Karthauzi Névtelen: A szép Jézus61
Szabó István: Teljes malaszttal és kegyelemmel63
Ring a bölcső...68
Cornides-kódex: Az angyali seregek69
Landovics István: Mennyei muzsikások71
Hétszer szentelt szent gyermek73
Padányi Bíró Márton: Az ige testté lőn74
Kelemen Didák: Az Isten fia emberré lett76
Simon Máté: Rongyos istállócskában78
Cornides-kódex: Krisztus urunk szegénysége80
Simon Máté: Kimondhatatlan jótétemény83
Csúzy Zsigmond: Örvedj, keresztény lélek!86
Gáll Bernardinus: Nékünk született üdvösségünkre89
Oh felkelő fényes nappal...92
Csúzy Zsigmond: Hirdettetik az igaz békesség94
Landovics István: Isteni vendégség96
Mária bölcsődala100
Landovics István: Örvendetes hír102
Csordapásztorok104
Geleji Katona István: Pásztorok dicsérete106
Káldi György: A pásztorok példája109
Juhászok éneke111
Molnár János: Jertek mindnyájan!112
Menjünk Betlehembe114
Alexovics Vazul: Közelíts a jászolhoz!116
Gáll Bernardinus: Betlehem iskolája118
Mária koszorúja121
Illyés István: Csillag támadt123
Háromkirályok napja125
Illyés András: A mágusok jövetele126
Debreceni-kódex: Térdre esének a gyermek előtt127
Gáspár, Menyhért, Boldizsár129
Karthauzi Névtelen: Napkeleti királyok130
Molnár János: Aranyat, tömjént, mirrhát132
Ajándékot hoztunk...135
Csúzy Zsigmond: A gonosz heródes136
Herschmann István: Heródes a katonáihoz137
Landovics István: "Siess Egyitpomba!"138
Padányi Bíró Márton: Három bujdosó személyek139
Simon Máté: Sírás-rívás Betlehemben140
Molnár János: Legyen meg a te akaratod!143
Újesztendő, vígságszerző...145
Molnár János: Jézus az ő neve146
Landovics István: Kiöntetett olaj148
Simon Máté: Mint méz a szájban150
Újévi köszöntő152
Landovics István: Eljött a békességszerző153
Adj szent békességet...155
Csúzy Zsigmond: Újévi ajándékok157
Illyés István: Jézus nevét adom161
Miskolczi Csulyak István: Kis deákok újesztendei éneke164
Tizenkilenc ajándék166
Dicsőség, békesség168
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem