A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tudományos Közlemények 1971/II.

Magyar Testnevelési Főiskola

Előszó

A modern ipari proletariátus fő bázisát képező, városba kerülő paraszti rétegek a XVIII-XIX. században már nem vitték magukkal egykori falusi vetélkedő játékaikat. Az egészen sajátos struktúrát és... Tovább

Tartalom

Kun László - Krasovec Ferenc: A hazai és az egyetemes munkás testnevelési és sportmozgalom néhány kérdése a XIX. század második felében 9
Szlatényi Béla: Az edző és a játékosok közötti viszony szociológiai vizsgálata egy konkrét szakosztályon belül 33
Rókusfalvy Pál: A sporttevékenység általános pszichológiai elemzése 43
Parizková, Jana: Aktiv testtömeg és zsir a szervezetben, és a mennyiségük befolyásolása testnevelési módszerek segítségével 53
Nemessuryi Mihály: A poszturális-pulziós izomzat szerepe a mozgásmintázatban 79
Györe Ágota - Frenkl Róbert: A Lektatdehidrogenaz /LDH/ aktivitás és izoenzim kép vizsgálata edzett és edzetlen szervezetben 93
Szarvas Béla: A ribonukleinsav és a dezoxiribonukleinsav struktúrája és biológiai szerepe 107
Nemessuri Mihály - Kránitz Istvánné: Tapasztalatok szívbeteg leánytanulók gyógytestnevelésében 131
Tihanyi József: A magasugrók musculus rectus femoris inának tendopathiája 143
Koltai Jenő - Kovács Etele - Száger György: Különböző erőfejlesztő eljárások hatása az egyszerű karmozdulattal végrehajtott dobás távolságára 163
AZ OKTATÓ-NEVELŐMUNKA MŰHELYÉBŐL
Zöld János: Feladataink a Testnevelési Főiskola edzői szak levelező tagozatának II. évfolyamán a filozófia-oktatás hatékonyságának fokozása érdekében 187
Kis Jenő: Az élmény szerűség, mint az oktatási módszerek fejlesztésének fontos iránya a pedagógia főiskolai oktatásában 193
Császi Sándor: A munka- és feladatlapok szerepe egy tantárgy oktatási módszereinek korszerűsítési törekvéseiben 207
Szatmári Aba: A fejnek, mint tömegnek szerepe és jelentősége az atlétikai dobószámokban 229
Lukovich István: A penge, mint a vívás oktatásának eszköze 243
AKTUALITÁSOK
Nádori László - Császi Sándor: Időszerű törekvések a a sportolók kiválasztásában 259
Zarándi László: A Posbury-flop elemzése 275
TÁJÉKOZÓDÁS
Kiss László: A technikai elemek alkalmazásának aránya, eredményessége az 1970.
évi Női Röplabda Világbajnokság döntőjében 287
Porubszky László: A VII. Férfi Röplabda Világbajnokság szakmai tapasztalatai 299
Kővári Károlyné: Korszerű törekvések az alpesi sízés oktatásának módszereiben 311
Barabás Anikó: Az "Úszás biomechanikájá"-val foglalkozó első nemzetközi szimpózium
néhány kiemelkedő előadásáról 319
Kutassi László: N.I. Ponomarjov: A testnevelés keletkezése és kezdeti fejlődése című
könyvéről 327
Orosz nyelvű tartalmi összefoglalások 329
Német nyelvű tartalmi összefoglalások 341
Francia nyelvű tartalmi összefoglalások 351
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tudományos Közlemények 1971/II. Tudományos Közlemények 1971/II. Tudományos Közlemények 1971/II. Tudományos Közlemények 1971/II.

A borító és a lapélek enyhén foltosak. A gerinc enyhén elszíneződött, töredezett.

Állapot:
2.240 Ft
1.120 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba