850.220

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1987/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata/XXXIII. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK

Ágh Attila: „Világrendszer-ellenes mozgalmak". Nacionalizmus és szocializmus a harmadik világban.....................................
Berecz János: A nagy október és Magyarország........................
Jemnitz János: A „szünet" a francia népfrontpolitikában 1937 februárjában
Kim, M. P:Október eszméi és megvalósításuk történelmi feltételei .......
Kőzik, Zenobiusz: A LF.MP politikájának alakulása 1953-1956 között.....
Krausz Tamás: Az októberi szocialista forradalom historiográfiájához. (Viták a forradalom jellegének megítéléséről az 1920-as évek szovjet történetírásában) ................................................
Máté István: A nemzeti kérdésről folytatott 1914 előtti Lenin-viták elméleti
összefüggéseiről ..............................................
Milei György: A leninizmushoz vezető út kezdetén. (Kun Béla az oroszországi forradalmakban 1917-1918) ...............................
Orbán Sándor: Az M KP és az MDP kísérletei a tanyakérdés megoldására ..
Székely Gábor: A Béke-világmozgalom létrehozása és első kongresszusa ...
Tóth István-Benkó Péter: A Nemzeti Parasztpárt megszűnésének folyamata
(1948-1949) ..................................................
Pintér István: A KMP egységfront-politikájának problémái a Komintern
VII. kongresszusa előestéjén....................................
Pintér István: A KMP-n belüli küzdelem a népfrontpolitika elfogadásáért
1935-1936 fordulóján..........................................
Varga Lajos: Pogány József a Magyarországi Szociáldemokrata Pártban ...
KÖZLEMÉNYEK
Berkes Mihály: A kongói függetlenségi harc és a lumumbista nemzeti mozgalom (1958-1960) ............................................
Farkas József: Agrárszocializmus és nemzeti kérdés a Délvidéken a XIX.
század végén.................................................
Knausz Imre: A közoktatás pártfelülvizsgálata 1950 tavaszán ............
Kővágó Sarolta: A Természetbarátok Turista Egyesületének 1910 és 1944
közötti működéséről...........................................
Molnár János: A Magyar Szocialista Munkáspárt 1956-ról...............
M. Pásztor József: A Kassák-kör küzdelme a cenzúrával az ellenforradalmi
Magyarországon..............................................
Plevza, Viliam: Kun Béla és a csehszlovák forradalmi munkásmozgalom ...
Szilágyi István: Álláspontok, gondolatok a szocializmushoz vezető demokratikus út stratégiájáról ........................................
Várnai Iván: Az Olasz Kommunista Párt szövetségi politikájának néhány
sajátosságáról................................................
KONZULTÁCIÓ
Sipos Péter: A szakszervezeti internacionálé (1919-1939)
ÉLETRAJZOK
Aranyossi Pál (1887-1962) (Hegedűs Sándor)
KRÓNIKA
Előadás Szun Jat-szenről (Józsa Sándor)..............................
A munkáshatalom megvédése és a magyar néphadsereg (Zágoni Ernő) ....
100 éve született Münnich Ferenc (Katona Márta)......................
Tudományos emlékülések a Márciusi Front tevékenységéről (Széchy András) .........................................................
Tudományos emlékülés Pogány József születésének 100. évfordulója alkalmából (Kádár Zsuzsanna)......................................
Tudományos ülésszak a spanyol és a francia népfront 50. évfordulóján
(Haskó Katalin)...............................................
Válság és konszolidáció (1956-1958) (Botos János).....................
SZEMLE
Dombrády Lóránd: Hadsereg és politika Magyarországon (1938-1944)( Pintér István) ...................................................
A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919 (Kende János)........
Gadanecz Béla: A vasutas munkásmozgalom története (Varga Lajos).......
Galántai József: A Habsburg-monarchia alkonya (Erényi Tibor)...........
Dr. Gergely Ernő: Az Országos Munkásjogvédő Iroda története (Kirschner
Béla)........................................................
Három Győr-Sopron megyei dokumentumkötetről (Izsák Lajos)...........
A hazai közgazdasági gondolkodás történetéből (J 954-1978) (Vígvári András) ..................................................................................................................2 225
Két válogatás a Kun-centenáriumra (Kirschner Béla)........................................1 252
Kovalcsik József: A kultúra csarnokai (Kővágó Sarolta)....................................3 235
Paul Lafargue és a francia munkásmozgalom a XIX. század második felében (Jemnitz János)............................................................2 229
Lakatos Gyula-Németh István: Munkásrészvétel a vállalati felügyelő tanácsban (Tolnai Gyula)................................................................................1 262
Lengyel István: Forradalom és diplomácia (Tálas Péter)..................................3 221
A lengyel munkásmozgalom forrásairól (Szokolay Katalin)............................4 269
A magyar állam szervei 1944-1950 (Strassenreiter Erzsébet)..........................3 236
Megjegyzések a Kun Béla-bibliográfiához (J. Halász Margit)..........................3 238
J. M. Ovcsinnyikov: A japánellenes nemzeti egységfront létrejötte és fejlődése Kínában (Jordán Gyula)..........................................................................2 232
Schlett István: A „munkáskérdés" és a szocializmus a magyar politikai gondolkodásban 1848-1906 (Erényi Tibor)......................................................4 250
Kari Stadler: Adolf Schárf - az ember, a politikus és az államférfi (Jemnitz
János)..............................................................................................................1 258
Somlyai Magda: Történelemformáló hétköznapok 1944 ősze - 1945 tavasza
(Feitl István)..................................................................................................4 259
Szovjet történész munkája Szabó Ervinről (Varga Lajos)..................................3 228
Új Jeldolgozások az ellenforradalomról és a néphatalom megvédéséről (Mérei Gyula)......................................................................................................1 246
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem