864.256

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filmkultúra 1966. január-december

A Magyar Filmintézet folyóirata - II. évfolyam 1-6. szám

Tartalom

1. szám:
Filmszemle - ma és holnap /GESZTI Pál/ 5
NÉMETH László az ISZONY-ról
- Felszólalás a Pécsi Tanárképző Főiskolán - 9
MŰHELY
Ritmus, dráma, kompozíció
- Beszélgetés GAÁL Istvánnal - 11
CSERMÁK Tibor 1927 - 1965 /VÉGH György/ 29
MÉRLEG
" A mi nemzedékünk"
Tizenöt éve végeztek a filmfőiskola
első diplomásai /LÉTAY Vera/ 40
Egy korszakváltó film
- A SZÁLLNAK A DARVAK felújításához -
/NEMES Károly/ 59
FAZEKAS Lajos? A pályakezdők szemével 65
A FILM ÉS KÖZÖNSÉGE
BUDA Béla: A filmhatás szociálpszichológiájához 68
ALMÁSI Miklós: A PHAEDRA rejtélye 8?
PREMIER PLAN
Michelangelo ANTONIONI 96
LATÓHATAR
Pier Paolo PASOLINI: A költői film
- Előadás a pesarói konferencián 122
Klaus MANN: Találkozás Greta GARBOval 130
KÖNYVEK
Tankönyvek a filmesztétika oktatásához
/STAUD Géza/ 135
A komikumról /HERMANN István/ 139
Filmtörténet vagy mozaik? /KAGYAR Bálint/ 142
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Alain RESNAIS új filmje /ARTS 1965. okt./ 146
Az olasz filmgyártás két évada
/Bianco e Nero. 1965. július-augusztus/ 148
GERMI vitája a kritikusokkal
/Bianco e Nero. 1965. július-augusztus/ 151
Új valóságlátás az ELNÖK című filmben
/Iszkussztvo Kino 1965.2./ 152
CHAPLIN londoni sajtókonferenciája
/ARTS 1965. nov./ 154
Beérkezett könyvek 157

2. szám:
Megújult műfajok - alkotói egyéniségek
- Herskó János főtitkár beszámolója a Filmművészek
Szövetségének február 28-i közgyűlésén - 5
Hevesy Iván és a magyar filmelmélet
(NEMESKÜRTY ISTVÁN) 9
MŰHELY
Szenvtelen stílus - szenvedélyes igazság
- Beszélgetés Jancsó Miklóssal- 15
SZABAD GYÖRGY: A Szegénylegények és a
történetiség 22
MÉRLEG
DÓSAI ISTVÁN: Magyar filmek külföldön 26
NAGY PÉTER: Egy nagy filmregény élménye
- Elia Kazan: Amerika, Amerika- 33
GALSAI PONGRÁC: Rendezők vizsgája
- Gondolatok fiatal rendezők diplomaműveiről 37
BÍRÓ YVETTE: Portré és pillanatkép 42
a film és közönsége
KOMÁR PÁLNÉ: Poliesztétikai nevelést - de hogyan? 46
HALÁSZ LÁSZLÓ: Katarzis és erőszak a filmen 50
GYERTYÁN ERVIN: Az infantilizmus művészete
- Jegyzetek a Goldfinger című filmről 54
Korunk hőse James Bond (zs. z.)
HAGYOMÁNYAINK
KASSÁK LAJOS: Az abszolút film 62
FEDERICO GARCIA LORCA:
Buster Keaton sétálni megy 67
KÖNYVEK
Egy népszerű filmtörténet (Gregor-Patalas:
Geschichte des modernen Films) (Sallay Gergely) 70
A szürrealizmus és a film (Ado Kyrou: Le surrealisme
au cinéma) (Barótiné Egey Klára) 72
Az első Dovzsenko-monográfia (Jurenyev: Alexander
Dowshenko) (Zalán Vince) 74
Beérkezett könyvek 75
külföldi folyóiratokból
A cseh új filmről - francia szemmel
Beszélgetés De Sicával 78
Lengyel folyóirat a dokumentumfilm lehetőségeiről 80
A brazil „cinema novo" 82
„Uraim, legyünk egyszerűek ..." 84
Leacock és az „ellenőrizetlen" kamera 86
1965 tíz legjobb filmje 88

3. szám:
Nemzetközi Filmtörténeti Konferencia Budapesten 5
Műhely
A filmesszé jogosultságáról (S. G.)
Beszélgetés Czigány Tamással
Az emberi felelősség drámái 15
Beszélgetés az Oscar-díjas Jan Kadárral
Mérleg
Almási Miklós: Nehéz-e filmszatírát írni? 22
Eörsi István: Még egyszer a Vörös sivatagról 28
Ungvári Tamás: Sinkovits Imre 33
Nádasdy László: A krimi trükkje és ahogyan csinálják 36
Kézdi-Kovács Zsolt: Egy nemzedék önarcképe 44
Jegyzetek Hucijev filmjéről
Televízió
Gellért Endre: A kisfilm műsorgondjainkban 49
Zay László: Tévé-vérité? 53
Máriássy Judit: Egy tv-rendező portréjához 60
Premier plan
Mihail Romm: 65
Interjú Mihail Romm-mal
Hogyan lettem rendező?
Az Egy év kilenc napjá-ról
A Hétköznapi fasizmus-ról
Az attrakciós montázs mai értelmezéséről
Látóhatár
Giulietta és a kritikusok 85
Kritikai montázs
Könyvek
Chaplin világa 92
Bette Davis életrajza 95
Filmekből filmek születnek 98
Külföldi folyóiratokból
Státuszban vagy szerződéssel? Vita a gyártás szervezetéről az Iszkussztvo Kino-ban 100
Egy amerikai művész-mozi gondjai 102
Robert Musil regénye filmen 104
Joris Ivens új filmje Vietnamról 105
Truffaut műhelyében 107
Külföldi vélemények magyar filmekről 109
Wajda a Hamvak stilisztikájáról 111

4. szám:
Műhely
Az önvizsgálat szigorával 5
Beszélgetés Kovács Andrással
A Hideg napok történelmi dokumentumaiból 15
„Az újvidéki hivatalos pogrom" (Karsai Elek)
Forgatás közben 20
Jelentés a játékfilmstúdiókból (Zsugán István)
Mérleg
Hankiss Elemér: A „filmszerű" Shakespeare és óvatos rendezői 32
Perneczky Géza: Kovásznay György rajzfilmjeiről 39
Nemes Károly: Konfliktus és emberi ideál az új szovjet
filmekben 47
„Alkotómódszerem a tudósokéval rokon" 51
Interjú Jean-Luc Godard-ral (Szilágyi Gábor)
A film és közönsége
Megkérdeztük művészeinket 56
Premier plan
Buster Keaton (Szalay Károly) 68
Látóhatár
Bíró Yvette: Van-e a filmnek grammatikája? 83
Pesarói jegyzetek
Könyvek
Két japán alkotó (Barótiné Egey Klára) 93
Film és irodalom (Sallay Gergely) 95
Trnka, a bábfilm klasszikusa (Fáy Mari) 98
Külföldi folyóiratokból
Rossellini levele a pesarói fesztivál résztvevőihez 101
Szakmai közvélemény és filmtörténeti tájékozódás 104
Új hullám a lengyel filmművészetben? 105
Jean Renoir hazatért Amerikából 107
Az „elsőfilmes" Bellocchio sikere 109
A jugoszláv nuovo cinema alkotásai 111
Howard Hawks „precíziós filmipara" 113
Huszárik Zoltán: Olaszországi vázlatok 90
Contents 117

5. szám:
1 Szász Endre rajza
7 PÉCS 1966
8 Almási Miklós: Utószó helyett
12 Kovács András: „Leforgatás" vagy felelős alkotás
17 A. Cervoni: A magyar filmművészet a fejlődés sodrában
19 A. Savioli: „Megragadott a stílusok és egyéniségek változatossága"
Műhely
21 Forgatás közben
Jelentés a játékfilmstúdiókból (Zsugán István)
32 Filmgyártásunk technikai lehetőségei
Beszélgetés Baji Lászlóval, a MAFILM üzemigazgatójával
37 Nyikoláj Cserkászov 1903-1966 (Magyar Bálint)
Mérleg
41 Máriássy Judit: Töprengések a filmszínész egyéniségéről
46 Gyárfás Miklós: A félszegség komikusa
52 Maár Gyula: Formán titka
56 Milos Formán: Közelebb az emberi dolgokhoz
A film és közönsége
56 Megkérdeztük művészeinket...
70 Buda Béla: A film és a fantáziavilág
Premier plan
77 Andrzej Wajda (Létay Vera)
Hagyományaink
93 A. berlini magyar filmkolónia krónikájából (Ábel Péter)
Könyvek
99 Egy jelentős filmtörténeti műről (Baróti Dezső)
102 A televízió nagy lehetősége (Halász László)
104 Hollywood láthatatlan sztárja - a cenzúra (g. á.)
Külföldi folyóiratokból
108 A forradalmi tematika és a korszerűség igénye
110 Küzdelem az Aranyoroszlánért
112 Chris Marker „utazása az időben"
114 Jerzy Skolimowski, az új lengyel ígéret
117 Contents

6. szám:
Műhely
Egy rendező életútja 5
Beszélgetés Gertler Viktorral (Zsugán István)
Fórum
Nádasy László: Két paradoxon 14
Nemes Károly: A valóság változásai és az új filmirányzatok 20
Könnyű vagy nehéz? 24
Vita a film technika jövőjéről ( - n - n)
Mérleg
Máriássy Judit: Az illúzió vesztés kora 31
Kiss Ferenc: Tragikum és poézis az Aranysárkány-ban 36
Nagy Péter: Jegyzetek A vágy villamosá-ról 40
Az elmúlt évad fesztiválsikerei 44
Hernádi Gyula - Jancsó Miklós: Csillagosok, katonák. (Filmnovella) 49
Látóhatár
A nemzedéki kérdés, a szerzői film, az író új szerepe 81
Jevgenyij Gabrilovics - a szovjet filmművészet problémáiról
(Potoczky Júlia)
Kritikai szemlélet és művészi morál 84
Budapesti beszélgetés Jörn Donnerral (Bikácsy Gergely - Zalán
Vince)
Premier plan
Federico Fellini (Fekete Sándor) 89
Hagyományaink
Szabó Dezső: A mozi esztétikája 111
„Mikor szemének dallama kibomlik, csillagfényt sugároz" 119
Asta Nielsen nyolcvanöt éves (Karcsai Kulcsár István)
Könyvek
Konfliktus és testvériség a művészetek családjában 122
(Kuczka Péter)
Szovjet filmlexikon (Veress József) 124
Esszék a modern filmművészet köréből (Lázár Guy) 126
Külföldi folyóiratokból
Beszélgetés Semprunnal, A háborúnak vége írójával 128
A nyugatnémet film új ígéretei 131
Moravia egy érdekes svéd filmről 134
Új terv a Szentivánéji álom megfilmesítésére 135
Elia Kazan regényt ír 137
Contents 140
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem