1.046.485

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Visszhang II.

Madarász Imre könyvei a kritika tükrében

Fülszöveg

A kötet a 2005-ben megjelent Visszhang. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében folytatása: a 2004 és 2009 közti bő öt esztendő alatt napvilágot látott Madarász-könyvek eddigi teljes - magyar és olasz - kritikai irodalmát tartalmazza, a Vittorio Alfieri életműve nagymonográfiától A legfényesebb századforduló című tanulmánykötetig. Az a tény, hogy fél évtized nyolc művéről tételszámra és lapszámra közel annyi kritika, recenzió, ismertetés született, mint azt megelőző tizenöt év közel húsz könyvéről, jól mutatja a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke alapítóvezetőjének munkássága iránti érdeklődés további élénkülését. A még negyvenes éveiben járó irodalomtörténész ma a legtöbbet publikáló és a legnagyobb visszhangot kiváltó, alighanem legismertebb művelője a magyar italianisztikának, azonban szépirodalmi és magyar irodalomtörténeti munkái is komoly figyelmet keltettek, az utóbbiak között például a 2007-ben publikált Antiretró. E figyelem irodalmi dokumentumai - bemutató, értékelő,... Tovább

Fülszöveg

A kötet a 2005-ben megjelent Visszhang. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében folytatása: a 2004 és 2009 közti bő öt esztendő alatt napvilágot látott Madarász-könyvek eddigi teljes - magyar és olasz - kritikai irodalmát tartalmazza, a Vittorio Alfieri életműve nagymonográfiától A legfényesebb századforduló című tanulmánykötetig. Az a tény, hogy fél évtized nyolc művéről tételszámra és lapszámra közel annyi kritika, recenzió, ismertetés született, mint azt megelőző tizenöt év közel húsz könyvéről, jól mutatja a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke alapítóvezetőjének munkássága iránti érdeklődés további élénkülését. A még negyvenes éveiben járó irodalomtörténész ma a legtöbbet publikáló és a legnagyobb visszhangot kiváltó, alighanem legismertebb művelője a magyar italianisztikának, azonban szépirodalmi és magyar irodalomtörténeti munkái is komoly figyelmet keltettek, az utóbbiak között például a 2007-ben publikált Antiretró. E figyelem irodalmi dokumentumai - bemutató, értékelő, továbbgondoló, vitatkozó írások - olvashatók ebben a kiadványban. Vissza

Tartalom

Előszó 11
Vittorio Alfieri életműve
felvilágosodás és Risorgimento,
klasszicizmus és romantika között 14
Vittorio Alfieri életműve felvilágosodás
és Risorgimento, klasszicizmus és romantika között
(Új Könyvek, 2004/9.) 15
Szappanos Gábor: Életmű-monográfia Alfieriről
(Köznevelés, 2004/22.) 16
Tusnády László: Madarász Imre Alfieri monográfiája
(PoLíSz 77., 2004/június-július) 17
A sokoldalú Alfieri
(Heti Válasz, 2004/31.) 28
V. Tóth László: Magyar monográfia Alfieriről
(Hitel, 2004/9.) 29
Kristó Nagy István: Ötszáz oldal (netán több)
(Ezredvég, 2004/11.) 34
Beáta Tömbi: Sulla terra dei miti - L'opera di Vittorio Alfieri
(Nuova Corvina 16, 2004) 35
Tömbi Beáta: Madarász Imre, Vittorio Alfieri életműve
(C.E.T. [Central European Time], 2005/1-2.) 39
Antonio Donato Sciacovelli: Con un occhio all'Adriatico selvaggio
(Nuova Corvina 16, 2004) 44
Nyerges László: Monográfia Vittorio Alfieriről
(Világszínház, 2004/5.) 45
Szabó Tibor: Madarász Imre: Vittorio Alfieri életműve
(Kritika, 2005/7-8.) 49
Csehy Zoltán: Az individualizmus apoteózisa
(Irodalmi Szemle Pozsony, 2005/10, 2008/2.) 52
Éles Csaba: Szabadságeszme és szenvedélyesség
(Nagyvilág, 2006/2.) 59
Puskás István: Vittorio Alfieri életműve
(Kalligram, 2006/9-10.) 64
Alessandro Rosselli: Vittorio Alfieri fra illuminismo e Risorgimento,
classicismo e romanticismo
(Campi immaginabili, 34/35, 2006) 69
Nagy József: Vittorio Alfieri politikai filozófiája
(Magyar Filozófiai Szemle, 2007/3-4.) 71
József Nagy: La filosofia politica di Vittorio Alfieri
(II Cannocchiale, 2007/1) 81
Arnaldo Di Benedetto: Annunzi
(Giornale Storico della Letteratura Italiana Vol. CLXXXIV
Fasc. 607, Loescher Editoré, Torino, 2007) 87
Tekulics Judit: Alfieri életműve és utókora
(Tiszatáj, 2008/3.) 87
Biernaczky Szilárd: Az első magyar monográfia Vittorio Alfieri életművéről
(Valóság, 2009/6.) 93
Irodalomkönyvecske 98
Koppány Zsolt: Egyperces recenziók
(C.E.T. 2005/1-2.) 99
Irodalomkönyvecske
(Új Könyvek, 2005/2.) 101
Thimár Attila: Irodalomkönyvecske
(Szépirodalmi Figyelő, 2005/3.) 102
Szappanos Gábor: Könyvecske az irodalomról
(PoLíSz 84., 2005 május) 104
Benedek: Könyvek az irodalomról
(Kereső, 2005/6.) 107
V. Tóth László: Egypercesek az irodalomról
(Köznevelés, 2006/4.) 107
Szappanos Gábor: Könyvecske az irodalomról
(Új Katedra, 2006/február) 109
Sztanó László: Az elmélkedés gyönyörűsége. Madarász Imre Irodalomkönyvecskéjéről
(Búvópatak, 2008/6-7.) 111
„Legendák ébredése"
Karczag György, az ismeretlen remekíró 118
„Legendák ébredése"
(Új Könyvek, 2005/22.) 119
Legendák ébredése. Karczag György, az ismeretlen remekíró
(Tizenharmadik Kerületi Hírnök, 2005. december 14.) 120
Komáromi Gabriella: Legendák ébredése.
Madarász Imre kismonográfiája Karczag Györgyről
(Csodaceruza 27., 2006) 120
Tusnády László: Az ismeretlen Magyarország ismeretlen nagy írója
Karczag György legendája
(PoLíSz, 101, 2007/február) 124
Csernus János (Janox): A Gutenberg-galaxis polgára
(Magyar Hírlap, 2007. szeptember 5.) 129
Szerdahelyi István: Varga Rudolf és „ez az izé vadkapitalizmus"
(Orpheusz Kiadó, Budapest, 2007) 131
Romanitas alfieriana
e altri saggi sulla letteratura italiana
e sui rapporti letterari italo-ungheresi 132
Zsiros Andrea: Italianisztika és komparatisztika
(Klió, 2007/2.) 133
Halhatatlan Vittorio
Alfieri utóélete: kultusz és kritika 138
Halhatatlan Vittorio
(Új Könyvek, 2006/24.) 139
Antonio Donato Sciacovelli: Corsi e ricorsi delFimmortalitá
(Nuova Corvina 19, 2007.) 139
Beáta Tömbi: Vittorio immortale
(Nuova Corvina 19, 2007) 140
Kristó Nagy István: Alfieritől Wilsonig
(Ezredvég, 2007/8-9.) 144
Tömbi Beáta: Kultusz és kritika
(Kalligram, 2007/12.) 145
Tusnády László: Madarász Imre újabb Alfieri-könyve
A halhatatlan Vittorio Alfieri utóélete: kultusz és kritika
(PoLíSz, 108., 2007/október) 149
Csehy Zoltán: Vittorio halhatatlansága
(Irodalmi Szemle, 2008/5.)
Antiretró
Portrék és problémák
a pártállami korszak irodalmi és tudományos életéből 160
Pósa Zoltán: Gyógyszer a nosztalgiák ellen
(Magyar Nemzet, 2007. április 12.) 161
Sch. M.: Tűrt, tiltott, támogatott
(HetiVálasz 2007/17.) 162
Alexa Károly: Madarász Imre: Antiretró
(Magyar Hírlap, 2007. május 9.
Alexa Károly: Hírnapló, Cz. Simon, Budapest, 2009) 163
Szalay Károly: Jobboldali radikalizmus
Qdagyar Demokrata, 2007/23.) 165
Antiretró
(Új Könyvek, 2007/7.) 167
Takács Ferenc: Nosztalgia - fonákjáról
(Népszabadság, 2007. július 28.) 168
D. Magyari Imre: Antiretró
(Könyvhét, 2008/5-6.) 169
Pénzes Dávid: Életutak, más szemmel
(Pannon Tükör, 2008/5.) 170
Bertha Zoltán: Történelmi, irodalomtörténeti hamisítások
hiteles kritikája
(Hitel, 2008/8.) 179
Rónay László: Napok nyomában. Naplójegyzetek
(Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009) 184
Véghelyi Balázs: Irodalmi antiretró
(PoLíSz 121., 2009/február
Véghelyi Balázs: Huszonhárom lépés. Esszék, jegyzetek, kritikák,
Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010) 184
László Sztanó: Un salto indietro nel tempó
(Quaderni Vergeriani, Anno V, n. 5-2009) 188
Kultusz, vita, feledés
Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok 194
Kultusz, vita, feledés
(Új Könyvek, 2008/4.) 195
Zsiros Andrea: Olasz remekírók, remekművek - és utóéletük
(Köznevelés, 2008/9.) 195
Lukáts János: Kultusz, vita, feledés
(PoLíSz 116., 2008/július-augusztus) 197
László Sztanó: Ritratti ritrattati e tratti dalPoblio
(Quaderni Vergeriani, Anno IV, n. 4, 2008) 199
Tömbi Beáta: A szimuláció és disszimuláció alakzatainak működése
a kultikus nyelvhasználatban
(Kalligram, 2009/1.) 205
Sztanó László: A kultusz lényegéről és létformáiról
(Debreceni Disputa, 2009/7-8.) 209
Tusnády László: „Kultusz, vita, feledés..."
Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok
(Magyar Jövő, 2009/1.) 216
Lukács Miklós: Budapesti leckegyűjtemény
Madarász Imre tanulmánya 1956-ról az olasz irodalomban
(Vár, 2009/1.) 223
Bognár Anna: Ká(non)
Madarász Imre Kultusz, vita feledés c. könyvéről
(Búvópatak, 2009/8.) 226
Béla Hoffmann: Schedario Manzoniano Internazionale:
(Testo. Studi di teória e storia della letteratura e della critica
n. 57, nuova serie, anno XXX, gennaio-giugno 2009) 228
Tegdes Ágnes: Istenítő kultusz és a feledés homálya
(Művészet és Barátai, 2010/2.) 228
A legfényesebb századforduló
Tanulmányok a XVIII-XIX. század olasz irodalmáról 234
Pósa Zoltán: Lángelmék kora és Napóleon
(Magyar Nemzet, 2009. augusztus 3.) 235
A legfényesebb századforduló
(Új Könyvek, 2009/15.) 236
Rónay László: Hit és gerinc
(Uj Ember, 2009. szeptember 20.) 237
Lukács Miklós: A XVIII. és XIX. század fordulójának klasszikusai
Itáliában
(Vár, 2009/3.) 239
Kellei György: Olaszok a magányról, elmúlásról, dicsőségről
(Napló, Veszprém megye napilapja, 2009. október 17.
Kellei György: Drámák és hadüzenetek, Balatonfüred, 2009) 242
Lukáts János: A legfényesebb századforduló
(Lyukasóra, 2009/5.) 244
Kádár Anett: Olasz irodalmi géniuszok
(Köznevelés, 2009/41.) 247
Béla Hoffmann: Schedario Manzoniano Internazionale:
(Testo. Studi di teória e storia della letteratura e della critica
n. 57, nuova serie, anno XXX, gennaio-giugno 2009) 248
Sz. Tóth Gyula: Törvényes oszlatás a szép erejével
(Duna-part, 2010/1.) 249
Kristó Nagy István: Évforduló, emlékezés
(Ezredvég, 2010/5.) 256
Csehy Zoltán: Fényben, árnyékban
(Irodalmi Szemle, 2010/5.) 257
Beáta Tömbi: II centenario piű luminoso
(Quaderni Vergeriani,
Anno VI, n. 6, 2010) 259
FÜGGELÉK
V. Tóth László: „Titus íve alatt". Az antik Róma öröksége az olasz
felvilágosodás és romantika irodalmában
(Debreceni Szemle, 1999/2.) 256
Rubóczky István: Az antik Róma
(Köznevelés, 1998/34.) 269
Claudio Mutti: Julius Evola a magyar fronton
(Északi Korona, 2007/július) 271
Rubóczky István: „...tudni és haladni előre"
(Mentor-Támpont, 2002/6-7.) 272
Visszhang: Madarász Imre könyvei a kritika tükrében
(Új könyvek, 2005/20) 274
Szappanos Gábor: Visszhang. Madarász Imre könyvei a kritika tükrében
(PoLíSz, 2005/november) 275
Életrajz 279
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Visszhang II.
Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba