Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom szöveggyűjtemény 11.

Irodalmi szöveggyűjtemény a középiskolák 11. évfolyama számára

Fülszöveg

Madocsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon. Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. Az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is. A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvből bővíthessék - akár... Tovább

Tartalom

A 19. század második felének és a 20. század elejének
világirodalmából 5
LÍRA 7
ROBERT BROWNING:
Egy Galuppi-toccata (Vas István ford.) 7
WALT WHITMAN:
Hallom Amerika dalát (Szabó Lőrinc ford.) 9
Téli mozdony (Kosztolányi Dezső ford.) 10
CHARLES BAUDELAIRE:
Az albatrosz (Tóth Árpád ford.) 12
Kapcsolatok (Szabó Lőrinc ford.) 12
Egy dög (Szabó Lőrinc ford.) 13
PAUL VERLAINE:
Őszi chanson (Tóth Árpád ford.) 15
Költészettan (Kosztolányi Dezső ford.) 16
ARTHUR RIMBAUD:
Kóborlásaim (Radnóti Miklós ford.) 18
A magánhangzók szonettje (Tóth Árpád ford.) 19
A részeg hajó (Tóth Árpád ford.) 19
Hajnal (Illyés Gyula ford.) 23
STÉPHANE MALLARMÉ:
Sóhaj (Weöres Sándor ford.) 24
Tengeri szél (Illyés Gyula ford.) 25
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap... (Timár György ford.) 25
RAINER MARIA RILKE:
Őszi nap (Tóth Bálint ford.) 26
A párduc (Szabó Lőrinc ford.) 27
Archaikus Apolló-torzó (Tóth Árpád ford.) 27
Nyolcadik duinói elégia (Keresztury Dezső ford.) 28
Széppróza 31
ANTON PAVLOVICS CSEHOV:
Fájdalom (Szőllősy Klára ford.) 31
A lónevű (Rab Zsuzsa ford.) 37
A 19. század második felének magyar irodalmából__41
TOMPA MIHÁLY:
A gólyához 43
A madár, fiaihoz 44
VAJDA JÁNOS:
A vaáli erdőben 46
Húsz év múlva 47
Az üstökös 48
Nádas tavon 48
REVICZKY GYULA:
Magamról 50
Számlálgatom 52
KOMJÁTHY JENŐ:
A homályból 53
Diadalének 55
MIKSZÁTH KÁLMÁN:
Az a fekete folt 57
Bede Anna tartozása 82
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN:
Valér a földbe megy 85
BRÓDY SÁNDOR:
Rembrandt eladja a holttestét 91
Az avantgárd mozgalmak irodalmából 99
GUILLAUME APOLLINAIRE:
Kikericsek (Radnóti Miklós ford.) 101
Búcsú (Vas István ford.) 102
A Mirabeau-híd (Vas István ford.) 102
A Mirabeau-híd (Illyés Gyula ford.) 103
A Mirabeau-híd (Rónay György ford.) 104
Égöv (Radnóti Miklós ford.) 105
A megsebzett galamb és a szökőkút (Radnóti Miklós ford.) 114
KASSÁK LAJOS:
A ló meghal a madarak kirepülnek 115
A 20. század első évtizedeinek magyar irodalmából 133
ADY ENDRE:
Ismeretlen Korvin-kódex margójára (Részlet) 135
Góg és Magóg fia vagyok én 138
Héja-nász az avaron 139
A Tisza-parton 140
A magyar ugaron 140
Harc a Nagyúrral 141
Új vizeken járok 143
Parisban járt az ősz 144
Az ős Kaján 145
Lédával a bálban 148
A Halál rokona 149
A magyar Messiások 150
Az Úr érkezése 151
A Sion-hegy alatt 151
A Halál lovai 153
Nekünk Mohács kell 153
Az én magyarságom 154
A Hadak útja 155
Magyar jakobinus dala 157
Szeretném, ha szeretnének 158
Kocsi-út az éjszakában 159
Bujdosó kuruc rigmusa 159
A fajok cirkuszában 161
Hiszek hitetlenül Istenben 162
Áldásadás a vonaton 163
Istenhez hanyatló árnyék 165
Valaki útravált belőlünk 166
Elbocsátó, szép üzenet 167
Rohanunk a forradalomba 170
Hunn, új legenda 172
Ésaiás könyvének margójára 175
Az eltévedt lovas 176
Intés az őrzőkhöz 177
Ember az embertelenségben 178
Emlékezés egy nyár-éjszakára 180
Nézz, Drágám, kincseimre 181
Őrizem a szemed 182
De ha mégis? 183
Üdvözlet a győzőnek 184
KRÚDY GYULA:
A hídon 185
MÓRICZ ZSIGMOND:
Tragédia 189
Barbárok 195
BABITS MIHÁLY:
In Horatium 210
A lírikus epilógja 212
Messze... messze 213
Fekete ország 214
Esti kérdés 215
Szonettek 217
Arany Jánoshoz 218
Cigánydal 221
Május huszonhárom Rákospalotán 223
Húsvét előtt 208
A gazda bekeríti házát 226
Cigány a siralomházban 227
Mint különös hírmondó 228
Csak posta voltál 230
Ősz és tavasz között 232
Balázsolás 234
Jónás könyve 236
Jónás imája 248
Az európai irodalom története - Bevezetés (Részlet) 249
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
A szegény kisgyermek panaszai (Részletek) 257
Mint aki a sínek közé esett 257
Azon az éjjel 258
Az iskolában hatvanan vagyunk 258
Mostan színes tintákról álmodom 259
Boldog, szomorú dal 260
Őszi reggeli 261
Esti Kornél éneke 262
Halotti beszéd 265
Hajnali részegség 266
Ének a semmiről 271
Szeptemberi áhítat 272
Appendicitis 278
Fürdés 282
Caligula 289
Esti Kornél - Negyedik fejezet 294
Az utolsó fölolvasás 301
Lenni vagy nem lenni (Részlet) 306
JUHÁSZ GYULA
Tiszai csönd 316
Milyen volt 317
Testamentum 317
Tápai lagzi 319
Anna örök 319
TÓTH ÁRPÁD:
Meddő órán 320
Elégia egy rekettyebokorhoz 321
Körúti hajnal 323
Esti sugárkoszorú 324
Lélektől lélekig 325
Jó éjszakát! 326
KARINTHY FRIGYES:
A cirkusz 327
így írtok ti... (Részlet) 333
Szabolcska Mihály: Egyszerűség 333
Tanár úr kérem (Részletek) 334
A jó tanuló felel 334
A rossz tanuló felel 337
FÜST MILÁN:
Tél 341
Reménytelenül 342
Öregség 343
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom szöveggyűjtemény 11. Irodalom szöveggyűjtemény 11.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.440 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba