A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom 11.

A középiskolák 11. évfolyama számára

Fülszöveg

Matolcsai László megújult tankönyvsorozatának tagját tartja kezében az olvasó. A megújulás célja, hogy az eltérő képzési rendszerű négyosztályos középiskolák különböző érdeklődésű diákjai azonos taneszközből készülhessenek fel az egységes érettségire és felvételire is. E célunk érdekében nem csupán a tankönyv külsejét változtattuk meg, hanem a kerettanterv szerinti tananyag-beosztást is követtük az egyes évfolyamokon.
Azt a tananyagot, amelynek ismerete a tanterv szerint a továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges, színes mezőben jelenítjük meg. Ugyanígy színessel emeltük ki a tantervben megjelölt kulcsfogalmakat is. Az ezekhez a leckékhez kapcsolódó, illetve a tankönyvben kiemelten elemzett műveket ugyancsak színes mezőben olvashatjuk a szöveggyűjteményben is.
A tankönyv és szöveggyűjtemény teljessége lehetőséget nyújt a tanároknak a differenciált oktatásra, a diákok számára pedig biztosítja, hogy érettségire, felvételire készülvén megszokott tankönyvükből bővíthessék - akár... Tovább

Tartalom

A 19. század 2. felének és a 20. század elejének világirodalma5
Társadalom és világkép7
A művészetek és az irodalom11
Stílusirányok12
Műfajok14
Líra15
A szimbolizmus16
Robert Browning:18
Szerepversek18
Egy Galuppi-toccata19
Walt Whitman:20
Hallom Amerika dalát21
Téli mozdony22
Charles Baudelaire:23
A romlás virágai25
Az albatrosz26
Kapcsolatok27
Egy dög27
Őszi ének28
A macskák29
Az utazás29
Paul Verlaine:30
Őszi chanson31
Költészettan32
Arthur Rimbaud:33
Kóborlásaim34
Látnoklevelek34
A magánhangzók szonettje35
Prózaversek37
Stéphane Mallarmé:38
Sóhaj39
Tengeri szél40
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap40
Rainer Maria Rilke:41
Őszi nap42
A párduc44
Archaikus Apolló-torzó45
Nyolcadik duinói elégia45
Epika46
Gustave Flaubert:47
Bovaryné49
Nyikolaj Vasziljevics Gogol:52
A köpönyeg56
Lev nyikolajevics Tolsztoj:58
Ivan Iljics halála61
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij:63
Bűn és bűnhődés66
Anton Pavlovics Csehov:69
A 6-os számú kórterem71
Dráma72
Henrik Ibsen:73
A vadkacsa75
Anton Pavlovics Csehov:79
Sirály80
A 19. század 2. felének magyar irodalma83
A szabadságharc leverésétől a kiegyezésig (1849-1867)85
Madách Imre:89
Az ember tragédiája91
A századvég irodalma (1867-1905)98
Vajda János:100
A vaáli erdőben103
Nádas tavon103
Az üstökös105
Húsz év múlva105
Reviczky Gyula:106
Komjáthy Jenő:108
Mikszáth Kálmán:111
A tót atyafiak és A jó palócok113
A középső pályaszakasz118
Beszterce ostroma119
Az utolsó évtized121
Novellairodalmunk a 19. század végén és a századfordulón125
Az avantgárd mozgalmak131
A kubizmus133
A futurizmus134
Az expresszionizmus137
A Dada139
A szürrealizmus141
Guillaume Apollinaire:143
Szeszek144
Kalligrammák147
Az új szellem és a költők149
Kassák Lajos:150
Pályakezdés151
Az expresszionista költő151
A Dadától a konstruktivizmusig153
A ló meghal a madarak kirepülnek154
Klasszicizálódás159
Az utolsó évtized160
A 20. század első évtizedeinek magyar irodalma161
Ady Endre:166
Ady publicisztikája168
Költészetének első nagy szakasza (1905-1912)169
Az Én helyzetét, szterepét és költői hitvallását megszólaltató költeményei171
Versek a magyar Ugarról174
Léda-versek175
A létharcot és a létet értelmező versek178
Halálversek183
Istenes versek184
Forradalmi versek187
Magyarságversek188
Költészetének második szakasza (1912-1919)191
Költészete a világháború idején191
Csinszka-versek196
Utolsó megszólalása198
Krúdy Gyula:199
A hídon202
Utolsó szivar az Arabs szürkénél204
Móricz Zsigmond:205
Írói pályájának első szakasza (1908-1919)208
Tragédia210
Szegény emberek211
Az írói pálya második szakasza (1920-1930)213
Tündérkert214
Az írói pálya utolsó szakasza (1931-1942)219
Barbárok221
Babits Mihály:222
A pályakezdés évei225
A társadalmi feszültség fokozódásának és a világháborúnak az évei230
A költői pálya alakulása a 20-as években és a 30-as évek elején231
Az utolsó évek költészete236
Jónás könyve239
Regényei243
Értekező prózája243
Műfordításai244
Kosztolányi Dezső:245
A szegény kisgyermek panaszai249
Boldog, szomorú dal251
Számadás251
Halotti beszéd252
Esti Kornél éneke253
Őszi reggeli254
Marcus Aurelius255
Hajnali részegség255
Ének a semmiről257
Szeptemberi áhítat258
A regényíró259
Aranysárkány260
Édes Anna263
A novellista267
Appandicitis267
Fürdés268
Latin arcélek270
Esti Kornél272
Juhász Gyula:274
Tiszai csönd276
Milyen volt277
Testamentum278
Tápai lagzi278
Anna örök279
Tóth Árpád:281
Meddő órán282
Elégia egy rekettyebokorhoz283
Körúti hajnal284
Esti sugárkoszorú286
Lélektől lélekig287
Jó éjszakát!289
Karinthy Frigyes:290
Így írtok ti292
Tanár úr kérem293
A cirkusz294
Füst Milán:294
Tél297
A magyarokhoz299
Reménytelenül299
Öregség301
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom 11. Irodalom 11.
Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba