Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magvető

Móricz Zsigmond gyüjteménye

Szerző

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 320 oldal
Sorozatcím: A magyar irodalom élő könyve
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 15 cm x 11 cm
ISBN: 963-14-1908-8
Megjegyzés: Ez a könyv az 1942-es antológia fakszimile kiadása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Köszöntjük az olvasót!3
Árpádok
Halotti Beszéd5
Ómagyar Mária-siralom8
Anonymus9
Szent István, a magyarok első királya22
Vazul megvakíttatása23
Szent István király törvénykönyve24
Az első pór vihar29
Csanád balladája30
Magyarok symphoniája32
Szent Gellért intelme32
Magyar szolgák, cselédek, családok34
A magyarok a keresztesek szemében36
Nagy Magyarország, Julianus barát utazása38
Rogerius mester Siralmas Éneke40
A magyar nép az Árpádok alatt45
A mohácsi vészig 1300-1526
Róbert Károly udvara47
Nagy Lajos király viselt dolgai48
Tiszti eskü Nagy Lajos korában51
Az erdélyi pórok fölkelése51
Hunyadi János kormányzói esküje52
Benfini: Mátyás királyról53
Galeotti Marzio: Mátyás király54
Janus Pannonius versei59
Temesvári Pelbárt60
Szent Adorján mártiromsága62
Szabács megvétele66
Virág Benedek: Parasztok lázadása67
Verbőczy: Hármas könyve73
A török hódoltság 1526-1700
Apáti Ferenc: Feddő éneke75
Burgio: Mohács előtt77
Heltai Gáspár: A mohácsi vész77
Tinódi Lantos Sebestyén: A török császár kiveti a hálót80
Sokféle részögösről80
Szkhárosi Horvát András: Az átok81
Babonák ellen93
Thúry György éneke82
Bornemissza Péter: Tragoedia magyar nyelven: Électra83
Siralmas énnéköm86
Ilosvai Selymes Péter: Az híres nevezetes Toldi Miklós87
Moldvai Mihály deák éneke88
Hét levél a hódoltatásból89
Pesti Gábor: Fabullák93
Heltai Gáspár: Egy nemes emberről és az ördögről94
Boszorkányok a török korban97
Balassa Menyhért árultatása100
Balassa Bálint104
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól107
Bethlen Gábor leveleiből110
Szalárdi János: Bethlen Gábor uralkodásaa110
A gazdagról114
Pázmány Péter: Az urak és szolgák tisztiről115
Zrinyi Miklós: Szigeti veszedelem119
Intelme125
Bethlen Miklós: Zrinyi halála126
Tatár rabságban levő erdélyiek dala127
Gyöngyösi István: Kemény János128
Murányi Vénus129
Petrőczy Kata Szidónia: Oh kedves violám130
Tűz-víz között132
Megújhodás
A kölesdi harcról133
Csinom Palkó134
Buga Jakab éneke135
Bujdosó ének136
Rákóczi-nóta137
Mikes Kelemen: Levél Törökországból138
Apor Péter: Az erdélyiek régi alázatosságáról138
Cserei Mihály: Hanyatló Erdély140
Jobbágyokkal való gazdálkodás142
Mikor virrad146
Amor omnia vincit147
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse157
Orczy Lőrinc: A bugaci csárdának tiszteletére157
A szegény parasztnéphez beszéd158
Bessenyi György: Magyarság. - magyar nyelv161
Péczeli József: A király és kapás162
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt163
Verseghy Ferenc: Egy ártatlan felelet165
Bacsányi János: A franciaországi változásokra166
Az európai hadakozásokra170
Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója166
Berzeviczy Gergely: A parasztok állapota Magyarországon171
Dugonics András: Magyar példabeszédek172
Csokonai Vitéz Mihály: Tempefői175
Jövendőlés az első oskoláról az Somogyban180
Az estve181
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor182
Óh, szegény országunk182
Magyar! hajnal hasad!184
A nagy kor 1800-1900
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás185
A pesti magyar társasághoz186
Napoleonra188
Fazekas Mihály: Ludas Matyi188
Nyári esti dal191
Hortobágyi dal191
Vitkovics Mihály: Bácskai regedal192
Kis János: A méh és a galamb193
Fáy András: Juhsors193
Kisfaludy Károly: A bánkodó férj193
Rákosi szántó a török alatt194
Szülőföldem szép határa195
Katona József: Bánk bán195
Kölcsey Ferenc: Hymnus199
Zrinyi dala200
Zrinyi második éneke201
Jósika Miklós: Rákos202
Czuczor Gergely: A falusi kislány Pesten203
Korteskedés205
Gaál József: Az ólmos botok206
Garay János: Az obsitos207
Kriza János: A hazatérő katona213
Wesselényi Miklós: A parasztság élete214
Széchenyi István: Kelet népe216
Vajda Péter: Magyarország217
Táncsics Mihály: Parasztok és iparosok223
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere224
Pázmán226
Szózat229
A Guttenberg albumba230
Az emberek231
A vén cigány232
Eötvös József: A szolgabíró224
Kúthy Lajos: Hortobágy226
Bajza József: Hazaszeretet228
Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez234
Petőfi Sándor: A magyar nemes237
Kutyák és farkasok238
A szőlőszem239
A nép nevében241
Föltámadott a tenger242
Arany János: Az elveszett alkotmány243
A szegény jobbágy247
Kemény Zsigmond: Forradalom után248
Tompa Mihály: A gólyához250
A madár, fiaihoz251
Forr a világ251
Ipolyi Arnold: Írás253
Madách Imre: Milliók egy miatt254
Gyulai Pál: A táblabíró257
Vajda János: A virrasztók257
Húsz év múlva259
Harminc év után259
Tolnai Lajos: A méltóságos úr261
Reviczky Gyula: Tedeum-ból263
Szívem264
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben264
A jelen
Ady Endre: Felszállott a páva265
Az ős Kaján265
Harc a Nagyúrral268
A mesebeli János269
Megáradt a Tisza270
Babits Mihály: A gyémántszóró asszony271
Petőfi koszorúi271
Politika272
A magyarok Istenéhez273
Oláh Gábor: Szeretlek, ősi puszták273
A Hortobágyon274
Tóth Árpád: Őszi szántás275
Aquincumi kocsmában276
Fénylő búzaföldek között277
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918278
Magyar tél278
A tápai Krisztus279
Kosztolányi Dezső: Ó, hányszor láttalak280
Alföld280
Kaffka Margit: A város281
Kassák Lajos: Mesteremberek282
Vers282
Erdélyi József: Anyám283
Magányos csillag284
Holt-Tiszt285
Kúnhalom287
Sinka István: Simon Virág288
Szabó Lőrinc: A rabszolga289
Mécs László: Vadócba rózsát oltok291
Reményik Sándor: Ahogy lehet292
Bartalis János: Az erdélyi országúton294
József Attila: Holt vidék295
A város peremén295
Gulyás Pál: Fény esett a parasztba298
Illyés Gyula: Ozorai példa299
Népköltés
Regős énekek301
Ráolvasások303
Közmondások304
Népdalok306
Táncszók314
Mesék314
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magvető
Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba