Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1996/1-2.

Regnum - Essays in church History in Hungary - A Magyar Egyház Történeti Enciklopédia Munkaközösség folyóirata 8. évfolyam 1-2. szám

Előszó

Pannonhalma millenniuma alkalmából külön számmal tisztelgünk e jeles évforduló előtt, éspedig sajátos módon: elsősorban bencés szerzők dolgozataiból válogatunk, kiadatlan, ill. a Főiskolai... Tovább

Előszó

Pannonhalma millenniuma alkalmából külön számmal tisztelgünk e jeles évforduló előtt, éspedig sajátos módon: elsősorban bencés szerzők dolgozataiból válogatunk, kiadatlan, ill. a Főiskolai Évkönyvben „megjelent", azaz 15 példányban sokszorosított anyagokból. Ezzel is jelezni kívánjuk, hogy az elmúlt két nemzedéknyi időben is folyt tudományos munka, és volt mit közzé tenni, bár a körülmények mostohábbak voltak.
Témáink: a középkori bencés monostorok számát illetően három egymástól eltérő vélemény van. Ezt összegzi az első dolgozat. A középkori bencés könyvkultúrát tárgyalja a második, a pannonhalmi pecsét és címer kialakulását a harmadik. Tóth Aldemár rendtársunk már nem láthatja nyomtatásban Szekfű Gyulánál készült szakdolgozatát, amelynek első fejezeteit itt közöljük. A Missale Vitonianumról és a maurinus breviáriumról készült dolgozatok liturgiánk alapvető kérdéseit tisztázzák. A római Szent Anzelm Kollégium és a Bencés Konföderáció létrejöttében kongregációnk bőven kivette részét, erről szól Sólymos Szilveszter tanulmánya. Századunk kérdéseivel foglalkozik az utolsó kettő.
A forrásközlések átfogó képet tárnak elénk eleink életének hétköznapjaiból és missziós működéséről. A recenziós részben a millenniumi év publikációit ismertetjük.
A múlt tanulmányozása mindig jövőt építő feladat. Múltunk e feldolgozásait abban a reményben ajánljuk az Olvasónak, hogy egy szebb jövő építését szolgálhatjuk általa is. Vissza

Tartalom

Várszegi Asztrik: Előszó 7
TANULMÁNYOK 8 ESSAYS
Somorjai Ádám: Bencés monostorok Magyarországon a X-XVI. században 9
Bánhegyi B. Miksa: Bencés könyvkultúra a középkorban 15
Sólymos Szilveszter: A pannonhalmi hiteles helyi pecsét és címer 25
Tóth János Aldemár: A pannonhalmi gazdálkodás története a XVIII. század derekán 49
Svoboda József Adalbert: Missale vitonianum - 1781 87
Sólymos Szilveszter: A Maurinus breviárium bevezetése a magyar bencés kongregációban 99
Sólymos Szilveszter: A Magyar Bencés Kongregáció szerepe a római Szent Anzelm Kollégium és a bencés konföderáció létrejöttében 117
Somorjai Ádám: A magyarországi bencés rend XX. századi történetének rövid vázlata 1983-ig 137
Tóth Veremund: A Szent Gellért kolostor Brazíliában 149
Merényi-Metzger Gábor: Püspöki helynökség Gyulán (1921-1924) 191
Szecskó Károly:
Episcopal Vicarage in Gyula (1921-1924)
Heves megyei adatok a római katolikus papság és a
volt szerzeteseknek, a párt és a kormány
egyházpolitikája elleni küzdelméről az 1956.
november 4. és az 1961 szeptembere közötti
időszakból 231
FORRÁSOK - SOURCES
Reichhardt Aba: Levéltárunk forrásközlései (1579-1924) 237
Tóth István György: Pannonhalmi bencés misszió 1658-ban 287
The Benedictine Mission to Pannonhalma in 1658
Sólymos Szilveszter: Vidlics Ferenc pannonhalmi perjel naplótöredéke az
Egyetemi Könyvtárban (1710-11) 295
Fülöp Éva: És kibocsátá Noé a galambot... - Bencés rendtagok
beszámolói 1945 tavaszán 311
Pásztor Lajos:
Gerevich Tibor a Római Magyar Történeti Intézet
működéséről 1924-1926
MÓDSZERTAN, ADATTAR, SZEMLE
METHODOLOGY, DATA STORE, SURVEYS
Petrovics István: Boba Imre (1919-1996)
351
EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK
BOOK REVIEW
Söveges Dávid: Isten útja a bencéseken át. Kis bencés rendtörténet
(Ism.: Hardi Titusz:) 361
Varga László: A pannonhalmi Szent Benedek-rend népiskolái és általános
iskolái az egyházmegyei tanügyigazgatás tükrében (1919-1948) (Ism.:
Pukánszky Béla:) 361
Kiss Domonkos: Régi magyarországi könyvek a pannonhalmi Szent
Benedek-rendi főkönyvtárban az 1786-os abolíciós katalógus alapján (Ism.:
Monok István:) 363
A Szent Gellért Hittudományi Főiskola évkönyveinek három folyama 1-7
(1911-1917), 8-10 (1940-1943), 11-22 (1958-1989) (Ism.: Somorjai Ádám:) 365
MONS SACER 996-1996. Pannonhalma 1000 éve (Ism.: Püspöki Nagy Péter:) 366
Rónay Jácint: Napló (Sajtó alá rendezte és utószó: Hölvényi György:) (Ism.:
Zakar Péter:) 374
Puskely Mária: Keresztény szerzetesség. Történelmi kalauz. (Ism.: Purcsi Barna Gyula:) 379
Beke Margit: A Prímási Levéltár nemesi és címeres emlékei (Ism.:
Dóka Klára:) 382
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem