Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.001

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2.

Regnum - Essays in church History in Hungary - A Magyar Egyház Történeti Enciklopédia Munkaközösség folyóirata 9. évfolyam 1-2. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

BAÁN ISTVÁN
ORTODOXOK ÉS GÖRÖGKATOLIKUSOK MISKOLCON A XVIII. SZÁZADBAN

Miskolc városa a XVIII. század elején vallási szempontból protestáns tömböt jelentett Észak-Magyarországon, a katolikus... Tovább

Előszó

BAÁN ISTVÁN
ORTODOXOK ÉS GÖRÖGKATOLIKUSOK MISKOLCON A XVIII. SZÁZADBAN

Miskolc városa a XVIII. század elején vallási szempontból protestáns tömböt jelentett Észak-Magyarországon, a katolikus vallást követők száma csak a század végére növekszik meg, de még ekkor is létszámában igencsak gyér kisebbséget alkot. A század folyamán két olyan nemzetiséghez tartozó beköltözők „frissítik fel" a város vallási képét, akik bár egyházi eredetüket tekintve egy torol fakadnak, sajátos viszonyaik folytán azonban két, elkülönült egyházi közösséget képeztek. A város életében betöltött szerepük elsősorban társadalmi, gazdasági helyzetük függvénye, s már itt is élesen elkülönülnek egymástól a görögök és a ruthének. (Mindkét kifejezés a korabeli nyelvhasználatot tükrözi. A „görögök" macedoromán, makedovlach, vagyis aromán eredetűek, akik otthon, családjukban anyanyelvüket használták, istentiszteleteiken, oktatásukban azonban a görög nyelvet. A „ruthének" saját dialektusukban beszéltek egymás között, liturgiájukban az egyházi szláv nyelvet használták.) A görögök kezdettől fogva jelentős gazdasági, kereskedelmi tevékenységet folytattak, tőkéjükkel fontos szerepet játszottak a miskolci polgárság kialakulásában. A ruthének sokkal alacsonyabb fokon álltak a társadalmi ranglétrán, elsősorban cselédek, napszámosok, kézművesek voltak. Vissza

Tartalom

TANULMÁNYOK - ESSAYS
BAÁN István: Ortodoxok és görögkatolikusok Miskolcon a XVIII.
században 5
The Orthodox and the Uniates (Eastern Rite
Catholics) in the Town of Miskolc in the Eighteenth
Century
BURA László: A jezsuiták Szatmáron 19
Jesuits in Szatmár
VÁRDY Béla - VÁRDY HUSZÁR Ágnes: Magyar vallási élet gyökerei Amerikában a
századforduló idején 37
The Sources of Hungárián Religious Life in the USA
at the Turn of the Century
GLÜCK Jenő: Adatok az északerdélyi zsidó hitközségek
történetéhez (1940-1944) 49
A Contribution to the History of the Jewish Religious
Communities in the North of Transylvania
KELEMEN Miklós: Az unitárius egyház története a mai Magyarország
területén 63
An Addendum to the Essay Entitled "A history of the
Unitarian Church on (Present-day) Hungarian
territory"
FORRÁSOK - SOURCES
TUSOR Péter: Petri Pázmány epistulae, acta notationesque inedita 83
SARNYAI Csaba Máté: Horváth Mihály kultuszminiszter felhívása az 1849.
augusztus 20-án tartandó katolikus autonómia
kongresszus megtartására. Kelt.: 1849. június 15.-én 147
Appeal by Mihály Horváth, the Minister ofEducation
for a Congress to Be Held on 20 August 1849 on
Catholic Autonomy. Under the Date of 15 June 1849
BOROVI József: Egy olvasó társaság története. A putnoki-rimaszécsi
esperesi kerületek Olvasó Társasága és
Kölcsönkönyvtára 1834-1863 151
The history of a Reading Society: The Reading
Society and Lending Library ofthe Parishes Under a
Rural Dean, Rimaszék and Putnok, between the
Years 1834 and 1863
RIBAI M. Elma: A leghűségesebb város hűséges gyermekei. Tüntetés
Sopronban az egyházi iskolák védelmében. 1948.
június 7. 155
Children ofthe Most Faithful Town: Demonstration
in Support of Denominational Schools in Sopron on
7 June 1948
MÓDSZERTAN, ADATTÁR, SZEMLE
METHODOLOGY, DATASTORE, SURVEYS
ZAKAR Polikárp O. Cist: A Zirci Ciszterci Rend apátja és egyháztörténész
köszöntése 193
Felicitations to dr. dr. Zakar Polikarp O. Cist; Abbot
of the Cistercian Order of Zirc and Ecclesiastical
Historian
HORVÁTH Tibor, S.J.: METEM Enciklopédia és METEM kiadványok
1989-1995 197
METEM (Editorial Board ofthe Encyclopaedia of
Hungárián Church History) Encyclopaedia and
METEM Publications 1989-1995
Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek 1995/2. 213
Books Concerning Ecclesiastic History 1995/2
EGYHÁZTÖRTÉNETI KÖNYVEK ÉS KIADVÁNYOK
BOOK REVIEW
TÓTH István György: Relationes missionariorum de Hungaria et
Transilvania (1627-1707). Misszionáriusok jelentései Magyarországról és
Erdélyről (1627-1707). (Ism.: Molnár Antal) 225
Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai iskoláiban
vezetett krónika 1936-1948. (Ism.: Kovács János) 228
PÁL József: Békepapok. (Ism.: Kőhegyi Mihály) 230
LESTYÁN Ferenc: Megszentelt kövek. A középkori Erdélyi Püspökség
templomai. 1100 Templom, képpel. 1-2. köt. (Ism.: Glück Jenő) 232
CAMPBELL, Hamish O.Praem: Szent Norbert, a premontrei rend alapítója a
béke apostola. (Ism.: Kovács Imre Endre) 233
KATONA Gyuláné SZENTENDREY Katalin: A szentendrei katolikus egyház
és plébánia története 1002-1992. (Ism.: Patkóné Kéringer Mária) 235
Magyar Egyháztörténeti Évkönyv, 2. kötet. Szerk. Bertényi Iván, Dóka Klára.
(Ism.: Rádyné Rácz Katalin) 238
A Magyar Katolikus Püspökkari Tanácskozások története és jegyzőkönyvei
1945-48 között. (Ism.: Kőhegyi Mihály) 240
PÁL József: Ferences harmadik rend Szegeden (1919-1944). (Ism.: Kőhegyi
Mihály) 243
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2.

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.880 Ft
940 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1997/1-2.

A borító enyhén töredezett, foltos.

Állapot:
1.880 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba