1.026.755

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar felvilágosodás

Szöveggyűjtemény a kor irodalmából - Irodalmi olvasókönyv

Tartalom

Beveztés (V. Kovács Sándor - Kulin Ferenc)5
Lírikus
Szentkirályi Sámuel: Az édes hazáról15
Molnár János: Barátságos ajándék15
Kalmár György: Istennek segítségül hívása16
Barcsay Abrahám:
A télnek közelgése17
A kávéra18
A poétákhoz18
Ányos Pálnak19
Testamentum19
Rájnis József:
Faludi Ferenchez20
A szerelemről21
Pásztori dal21
Búcsúvétel24
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz24
Nem kimíl senkit halál25
Egy ledőlt diófához26
Virthez27
A lanthoz28
Soros jámbus29
Révai Milós:
Haragos embertől való irtózás29
Haláltól nem rettegő nagy lélek30
A szökevény Kupidó31
A morgók ellen32
A kincsről32
Berents Keresztély: Révai Miklósnak33
Mártonfi József: Szelistyóra dicsérete34
Bolla Márton: Révai Miklósnak35
Kraskay Imre:
Elbúsultnak gyötrődése36
Révai Miklósnak (részlet)37
Orczy Lőrinc:
Miként játszik a szerencse39
Szabadkőmívesek törvénye40
Richvaldszki prépost úrnak (részlet)40
A módi43
Szerelem és bor44
Teleki József: Atyafiúi barátságnak oszlopa (részletek)45
Bessenyei Sándor: Márfi barátomhoz48
Nagy János: A táncról48
Csenkeszfai Poóts András: A gazda siratja kutyáját49
Fekete János: A négy mennyország (részletek)52
Udvarhelyi Szeles János: Haláltánc (részletek)54
Virág Benedek:
A Múzsákhoz56
Újesztendőkor57
Bessenyei Györgynek emlékezete57
Bátorítás57
Elbúsúlt szívnek vígasztalása58
Csalavári59
Versgyűjtemények
Sziveket újító bokréta (részletek)
Ritka kertben találsz63
Van egy hitvány64
Si quis vivit jucundus65
Boldogasszony anyának (részlet)67
Jere pajtás diétára68
Esztergomi gyűjtemény (részletek)
Ének II. József császár és király újításaira69
Hálaadó öröm Toleranciáról (részletek)70
Pálóczi Horváth Ádám: Ó és új mintegy ötödfélszáz énkek (részletek)
Rákoczi Ferenc72
Apáca, anyáca73
Rákoczy Sámuel73
Megholt feleségem74
Nincs maradás75
Várj meg, holló, várj meg!75
Ráró76
Elbeszélő költészet
Péczely József:
Majom s vadakl79
Jobbágy, halál80
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása (részletek)81
Perecsényi Nagy László: Léta (részletek)94
Dráma (iskolai színjátszás)
Ismeretlen szerző: Inductio de passione Christi (részletek)105
Simai Kristóf: Mesterséges ravaszság (részletek)108
Illei János: Tornyos Péter (részletek)111
Széppróza
Mészáros Ignác: Kártigám (részletek)117
Báróczi Sándor: Erkölcsi mesék (részletek)134
Kónyi János: A mindenkor nevető Democritus (részletek)138
Dugonics András:
Etelka (részletek)141
Magyar példabeszédek és jeles mondások (részletek)144
Feljegyzés, vegyes iratok
Dugonics András külömbféle gondolatai és történetei (részletek)151
Röpirat a hadsereg magyarsága érdekében (részlet)154
Vályi András: A felséges magyar hazához (részletek)155
Révai Miklós: A magyar deákság (részletek)157
Ismeretlen szerző: Egy peregrinus deák sírverse158
A kor anekdotáiból159
Bessenyi György:
Versek
A máriavölgyi tisztelendő paulinus atyáknak165
A Tiszának reggeli gyönyörűsége166
Delfén169
Magához172
Gróf Telekinek173
A természet világa (részletek)175
Próza
Magyarság (részlet)178
A magyar néző (részlet)178
A holmi (részletek)179
Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék (részletek)180
Tariménes utazása (részletek)183
Dráma
A filozófus (részletek)185
Ányos Pál:
Versek
Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál191
Kalapos király (részlet)192
Dayka Gábor:
Versek
Az esztendő első napján199
Titkos bú200
A rettenetes éj200
Szentjóbi Szabó László:
Versek
Az együgyű paraszt205
A tavasz207
Próza
Töredékek Rouseau munkáiból210
Kármán József:
Próza
A nemzet csinosodása (részletek)215
Fanni hagyományai (részletek)223
Batsányi János:
Versek
Biztatás235
Serkentő ének235
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz236
Szép a hazáért türni238
A rab és a madár238
Gyötrődés242
Próza
Bevezetés a M. Múzeumhoz (részlet)243
Levél Aranka Györgyhöz247
Verseghy Ferenc:
Versek
A marsziliai ének251
A zsémbes öreghez253
Próza
A tiszta magyarság (részlet)254
Kazinczy Ferenc:
Próza
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (részlet)257
Levelek
(részletek)259
Versek
A nagy titok265
A két természet265
Epigrammai morál265
Földi János:
Versek
Idegen szépség269
Az én sirhalomom269
Fazekas Mihály:
Versek
Katonai bucsuének273
Az első olvasztó szellőhöz274
Csokonai Vitéz Mihály halálára274
Hortobágyi dal275
Nyár esti dal276
A kelletekorán jött csendes esőhöz277
Próza
Előljáró beszéd a Füvészkönyvhöz (részlet)278
A debreceni magyar kalendáriiom előszava (részlet)279
Csokonai Vitéz Mihály
Versek
Marosvásárhelyi gondolatok283
A rózsabimbóhoz287
Tartózkodó kérelem288
Még egyszer Lillához289
Újesztendei gondolatok290
Az ember, a poézis első tárgya295
Parasztdal296
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz298
(Estve jött a parancsolat...)301
Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban302
Halotti versek (részletek)304
Próza
Lilla, érzékeny dalom három könyvben (részletek)308
Levelek
Festetics György grófnak (részlet)309
Vajda Juliannának (részlet)310
Berzeviczy Gergely:
Próza
A magyarországi parasztok állapotjáról (részlet)315
Kisfaludy Sándor:
Versek
Himfy szerelmei321
A kesergő szerelem (részletek)322
A boldog szerelem (részletek)324
Tanulmány
Előszó az eredeti magyar játékszínhez (részlet)326
Kis János:
Próza:
Emlékezések (részlet)331
Berzsenyi Dániel:
Versek
A magyarokhoz337
Osztályrészem338
Horác339
A felkölt nemességhez339
Fohászkodás341
Életfilozófia342
Kazinczy Ferenchez344
Magányosság348
A pesti magyar társasághoz349
Vandal bölcsesség352
Próza
A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairul (részletek)354
Katona József:
Próza
Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszini költőmesterség lábra nem tud kapni? (részletek)361
Versek
Az andal365
Idő366
Kisfaludy Károly:
Drámák
Stibor vajda (részlet)371
A kérők (részletek)373
Versek
Mohács382
Rákosi szántó a török alatt384
Szülőföldem szép határa385
Vitkovics Mihály:
Versek389
Ivó dal389
Szép leányka390
Ha én forrás volnék390
Bácskai népdal391
Próza
A költő regénye (részletek)392
Szemere Pál:
Próza
Levél Kazinczyhoz401
Kölcsey Ferenc:
Versek
A Holdhoz411
Géniusz száll411
Gyönge kézzel412
Minden órám413
Ideál415
Élet416
Rákos nimfájához417
Bor-király419
Rákóczi hajh419
Rákos421
Bú kél velem422
Bordal423
Csolnakon425
Zsarnok426
Vigasztalás427
A szabadsághoz428
Hervadsz429
Kölcsey430
Próza
Görög filozófia (részletek)430
Töredékek a vallásról (részletek)433
Iskola és világ (részlet)435
Mohács (részlet)437
Beszédek
A szatmári adózó nép állapotáról (részletek)438
Az örökös megváltás tárgyában440
Levelek
Szemere Pálhoz (részlet)442
Kazinczy Ferenchez (részlet)443
Kállay Ferenchez (részlet)444
Szemere Pálhoz (részlet)445
Jegyzetek
A kötetben szereplő írók
Irodalommutató
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar felvilágosodás Magyar felvilágosodás Magyar felvilágosodás Magyar felvilágosodás

A gerinc enyhén sérült, elszíneződött. A lapélek foltosak.

Állapot:
1.640 Ft
820 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar felvilágosodás
Állapot:
1.640 Ft
1.140 ,-Ft 30
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar felvilágosodás

Szép állapotú példány.

Állapot:
1.640 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba