992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Magyar Filozófiai Szemle 1986. január-december

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata - XXX. évfolyam 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1986/1-2
Pethő Bertalan: Peratológia és szinkretikus módszer (Ontológiai és metodológiai meggondolások egy Bartók-könyv írása kapcsán) 1
Varga Csaba: A jog mint felépítmény (Adalékok az alap-felépítmény kategóriapár történetéhez) 35
Király István (Kolozsvár): A titok és kategoriális szerkezete 76
DOKUMENTUM
Bucsay Mihály: A realitáskérdés a kriticizmuson belül és a kriticizmuson túl 86
TÁJÉKOZÓDÁS
Jürgen Habermas három tanulmánya: A jóságos uralkodó utópiája (Válasz Róbert Spaemann-nak) 129
Marx és a belső gyarmatosítás tétele 136
Magyarázatok a kommunikatív cselekvés fogalmához 175
SZEMLE
Bucsay Mihály: Teológiai antropológia (Wolfhart Pannenberg: Anthropologie in theologischer Perspektive) 201
Lőrinczné Thiel Katalin: A cselekvés hálója (Tordai Zádor: A cselekvés hálója) 206
Pléh Csaba: Az elme modularitása (Jerry A. Fodor: The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology) 211
Pelle József: Az eszmei problémája (David I. Dubrovszkij: Probléma ideal'nogo) 216
Tóth Lajos: ítéletek és események (Rudolf Haller: Urteile und Ereignisse) 218
Zilai János: A humanista értékek lehetősége (Bodrogvári Ferenc: Érték és utópia) 221
Brunn Zsuzsa: A hazugság dilemmái (Sissela Bok: A hazugság) 224
Weisz János: A szeretet művészete (Erich Fromm: A szeretet művészete) 226
Újszigeti Dezső : Pozitív "exiszteneializmus" (Dalimír Hajko: Rozpátie dfta -Filozófia a socialistická kultúra) 230
Jandó Miklós: A melankólia történeti alakváltozásai (Főidényi F. László: Melankólia) 234
Veres Ildikó: Tények a női nemről -hatszáz oldalon (Evelyne Sullerot szerk.: A női nem. Tények és kérdőjelek) 236
Jóriné Kiss Magdolna: Önmagukat túlélő sztereotípiák (H. Sas Judit: Nőies nők és férfias férfiak) 240
Havas Ferenc: Szaknyelvészeti alapozás egy marxista nyelvfilozófia épületéhez (Zsilka János: De constructione. Történet és állapot egysége a nyelvben) 242

1986/3-4
Bodnáb M. István-Klíma Gyula-Rúzsa Ferenc: Parmenidész igazolása (Logikai interpretáció) 285
Rászlai Tibor: Arisztotelész „hideg" istene 299
Takács Péter: A politikai és jogi konstrukciók megalapozottságának problémája Arisztotelész „Politiká"-jában 307
Vinkovtcs Márta: Jean Bodin történetfilozófiái naturalizmusa (A földrajzi determinizmus elméletének alapjai) 326
Boros Gábor: Spinoza reménytelen reménye (Autonómia-igény és rendszer-akarás) 356
Fekete László: A fejlődésről és a gazdasági növekedésről az ipari forradalom korában - Adam Smith 377
Neumer Katalin: Nyelv és választás (Kierkegaard írásainak nyelv- és irodalomelméleti vonatkozásairól) 407
Aldo Gargani: Wittgenstein filozófia-koncepciója és az osztrák kultúra 418
DOKUMENTUM
Spinoza levelezésének újonnan előkerült darabjai (Boros Gábor bevezetőjével) 432
TÁJÉKOZÓDÁS
A 2500 éves Parmenidészről gondolkodva
- Steiger Kornél: Az „egy", „sok" és „minden" jelentése Parmenidész filozófiájában 447
- Maróth Miklós: Az „egység", „sokaság" és „mindenség" problémája a hellenizmus és az iszlám filozófiájában 452
- Detre Csaba: „Egység", „sokaság", „mindenség" dinamikus egysége: a fejlődés 463
- Mészáros Milán-Molnár Pál: Áz ellentétek ontológiája a mechanikai mozgás leírásában 475
Richard Rorty: A filozófiatörténetírás négy fajtája 495
Nicola Badaloni: Az ész használatáról és az elme ökológiájáról 520
Girolamo Cotroneo: Croce és Dilthey 632
Boros Gábor: Spinoza - magyarul 550
Bognár László: Hogyan „olvassunk" filozófusokat ? (Egy filozófiatörténeti kismonográfia-sorozatról) 559
Solt Kornél: Az ontológia és logika viszonyának új megközelítései
- I. Standard és non-standard lehetséges világok N. Reschernél és R. Brandomnál 589
- II. Robert Nozick „filozófiai explanációi" 597
- III. „The First Person" 601
- IV. Egy tanulmánykötet: „Az idő és az ok" 609
SZEMLE
Bodnár M. István: „Négy paradoxon egy csapásra" 613
Fehér M. István: Az idő dialektikája - O. D. Brauer vizsgálódásai a hegeli történelemfilozófiáról 618

1986/5-6
Siklós Zsuzsa: Schmitt Jenő Henrik és az ideális anarchizmus 625
Veres Ildikó: Exisztencializmus és kisebbségi lét-értelmezés Tavaszy Sándor filozófiájában 648
B. Bernát István: "Híd! Út, ahol nincsen út..." (A "Híd" című folyóirat és a Bartha Miklós Társaság: 1927-1928) 659
Tütő László: Justus Pál társadalomfilozófiai nézetei 690
DOKUMENTUM
Schmitt Jenő Henrik: A hegeli dialektika titka, konkrét-érzéki álláspontról megvilágítva 739
TÁJÉKOZÓDÁS
A Magyar Filozófiai Szemle repertóriuma 1957-1981 (Összeállította: Bangha Katalin) 863
SZEMLE
Veres Ildikó: Dialektikai teológia és exisztencializmus - Erdélyben (Balázs Sándor: Tavaszy Sándor filozófiája) 932
Hermann István 1925-1986 (Tütő László) 935
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem