992.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Magyar Fizikai Folyóirat IV. kötet 1-6. füzet

A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának fizikai közleményei

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. füzet
Bardócz Árpád: Újrendszerű mechanikus vezérlésű nagyfeszültségű spektroszkópiai
szikrafényforrás 1
Eoros János - Császár Sándor: A NaCl és KBr pasztillák elektromos vezetése . . .19
Ziegler Mária: Atommagok hökitágulási együtthatója 35
Náray Zsolt: Impulzusgenerátor millimikrosekundum időtartamú pozitív és negatív előjelű impulzusok előállítására 41
Fodor György: Az elektromágneses térjellemzők és alapegyenletek értelmezéséről 53
Tarnóczy Tamás: Az ultrahangok diffúziónövelő hatásának magyarázatához 67
A LABORATÓRIUMBÓL
Kerényi Ervin: Üvegszigetelésű fűtőtestek 75
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
Gergely György: Diffúz, porszerű anyagok abszorpciós tényezőinek meghatározása 77
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
H. A. Lorentz: A relativitás elve és annak alkalmazásai egyes fizikai jelenségekre 91
2. füzet
Horváth János: Egy új elv az affin térelméletekben 105
Ketskeméty István és Szalay László: Polarizációs vizsgálatok lumineszkáló oldatoknál
az abszorpciós és emissziós átmenetek jellegének eldöntésére 115
Szolcsányi Pál: Raman fényforrások elmélete. I. rész. A küvettát megvilágító berendezés
hatásossági tényezője 127
Fenyves Ervin: Önkioltó GM-csövek megszólalási valószínűsége kozmikus sugárzási
részecskékre 143
A LABORATÓRIUMBÓL
Bárdócz Árpád és Klatsmányi Árpád: Egy Wilson-féle ködkamra megvilágító berendezés 155
Bukovszky Ferenc: Gyűrű-módszer a felületi feszültség mérésére 161
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
Ja. B. Zeldovich - Sz. Ju. Lukjánov - Ja. A. Szmorogyinszkij: A neutrínó tulajdonságai
és a kettős ß-bomlás 167
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
A. Einstein: Függ-e egy test tehetetlensége az energia-tartalmától 209
3. füzet
Koltay Ede: Van de Graaff generátor elektromos terének mérése elektrolit-tankban . . 213
Bardócz Árpád és Varsányi Ferenc: Kisenergiájú nagyfrekvenciájú szikrakisülések időben felbontott színképeinek előállítása 219
Györgyi Géza: Az elektromágneses tér impulzusmomentumáról 225
A LABORATÓRIUMBÓL
Keszthelyi Lajos és Zsoldos Lehel: Szcintillációs dózismérés fotografikus úton 253
Medveczky László: Mikroszkóp szögmérőfej 259
Angeli István: Gamma-sugárzó preparátum elhelyezésére szolgáló tartó 263
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
W. A. Wooster: A röntgendiffrakció és a fényelhajlás analógiájának felhasználása kristályok finomszerkezetének meghatározásánál 267
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
E. Rutherford: Az alfa- és béta-részecskék szóródása anyagban, és az atom szerkezete 283
4. füzet
Nagy János és Tarján Imre: Megjegyzések mesterséges kvarckristályok előállításával
kapcsolatban 301
Huszty Dénes: A végtelen falban sugárzó merev körgyűrű 309
Schmidt György: Egy megjegyzés az óraparadoxon problémájához 329
Gergely György és Ádám János: Spektroradiométer építése monokromátorból 335
Nagy Imre-Pál Lénárd-Pallagi Dezső: A magnetit permeabilitásának frekvencia függése mikrohullámú elektromágneses terekben 359
A LABORATÓRIUMBÓL
Bardócz Árpád és Kántor Károly: Változtatható nagyítású színképvetítő 371
Gergely György: Sz. 1. Vavilov: „A fény mikrostrukturája" (könyvismertetés) . . . 373
Csongor Éva és Nagy János: Stabilizált hálózati feszültségforrás GM-számlálócsövek
táplálására 375
Tarnóczy Tamás: P. Fleury - J. P. Mathieu, Vibrations mécaniques et acoustique, a
„Physique générale et expérimentale" (könyvismertetés) 377
Barna Péter-Bitskei Margit-Groma Géza: Gyors felfutású homogén mágneses tér előállítása 379
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
Váradi F. Péter: ion-szivattyúk 385
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
J. Chadwick: A neutron 399
5. füzet
Selényi Pál: Fejezetek a technikai szelénegyenirányító fizikájából 415
Bukovszky Ferenc: A fizikai dimenziók módszere 433
Schmidt György: Cserenkov-sugárzás hullámvezetőben és üregrezonátorban 453
Nagy Tibor: Sz. V. Vonszovszkij: „Korszerű mágnességtan" (Könyvismertetés) 467
Mátrai Tibor: Az inercia-rendszer kinematikai értelmezéséről 469
Károlyházi Frigyes: Az óraparadoxonról 481
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
D. Ivanenko: A neutron-hipotézis 509
W. Heisenberg: Az atommagok szerkezetéről 511
6. füzet
Kiss Dezső: A u-mezon közepes élettartamának mérése 521
Pál Lénárd: Hexagonális szerkezetű kristályszemcsékből álló ferromágneses anyagok
differenciális szuszceptibilitásának térerősségtől való függése erős mágneses terekben 539
Friedlüuder Ervin és Kiss Dezső: Többszörös GM-impulzusokkal kapcsolatos mérések 547
A LABORATÓRIUMBÓL
Berényi Dénes és Berecz István: Néhány vákuumtechnikai megoldás és tapasztalat béta-spektrométer építésénél 553
Macher Frigyes: Egyszerű szénelektródmaró színképelemzéshez 559
A FOLYÓ IRODALOMBÓL
Bujdosó Ernő: Fotoemulziós technika 563
A KLASSZIKUS IRODALOMBÓL
E. Fermi: Kísérlet a béta-sugarak elméletének felállítására 581
I. Ciirie és F. Joliot: A radioaktivitás egy új fajtája 599
KÖNYVISMERTETÉS
Csáki László: Fenyves Ervin: „Atommagsugárzások mérése" 603
Herényi Dénes: L. V. Grosev, I. Sz. Sapiro és K. Siegbahn : „Új összefoglaló monográfiák az atommag-spektroszkópiában" 604
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem