Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.674

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar irodalmi szöveggyűjtemény

Előszó

Egykötetes, áttekintő magyar irodalmi szöveggyűjteményünk összeállítása során nem törekedtünk minden, a középiskolai oktatásbn napjainkig felhasznált szöveg szerepeletetésére a rövidebb... Tovább

Előszó

Egykötetes, áttekintő magyar irodalmi szöveggyűjteményünk összeállítása során nem törekedtünk minden, a középiskolai oktatásbn napjainkig felhasznált szöveg szerepeletetésére a rövidebb szemelvények köréből sem.
Tapasztalható volt az a tanári felfogás, mely szerint tanítandó mindaz, amit egy szöveggyűjteménybe beválogattak, hiszen a kép még így sem teljes egy-egy alkotóról. Ezzel szemben a választott egységek, műrészletek esetünkben inkább az adott szerző, korszak, irányzat legjellegzetesebb vonásait hivatottak tükrözni.
A minimumelv érvényesítésének jegyében azért szeretnénk elkerülni a feleslegesnek nyilvánítható szövegek szemléltetését, hogy elsősorban a tanulók érdeklődésének felkeltésével érjünk el eredményt. Így főleg a valamilyen (esztétikai, kultúrtörténeti stb.) szempontból érdekesnek, felhívó erejűnek bizonyuló szövegek mellett döntöttünk.
Az életmű-egységek sorrendjének felvételekor az adott szerző születési idejét tekintettük meghatározónak, így e rendezőelv a fontossági sorrend ellen hathat. A válogatás módszere inkább tematikus-logikai szempontúnak tekinthető az életrajzi-keletkezéstörténeti megközelítés aprólékossága helyett. Datáláskor vitás esetekben az irodalomtörténeti megállapításokra támaszkodva jártunk el. Vissza

Tartalom

Előszó3
Bevezetés az irodalmi szövegek olvasásába
Hegedüs Géza: A szépirodalom műfajai (Részlet)7
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet (Részlet)8
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete9
Petőfi Sándor: A természet vadvirága9
Ady Endre: A muszáj Herkules10
Juhász Gyula: Egy hangszer voltam...10
Babits Mihály: In Horatium11
József Attila: Két hexameter12
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt12
Jékely Zoltán: Don Quijote névjegye12
Mikszáth Kálmán: Timár Zsófi özvegysége13
Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestét15
Örkény István: Egypercesek
A végső kérdés18
A megváltó20
Fejes Endre: A hazudós20
A magyar középkor és a magyar reneszánsz irodalma
Halotti beszéd és könyörgés29
Ómagyar Mária-siralom30
Margit-legenda (Részlet)31
Janus Pannonius:
Búcsú Váradtól32
Pálhoz33
Szilviáról33
Egy dunántúli mandulafáról33
Mars istenhez békességért33
Balassi Bálint:
Hogy Júliára talála, így köszöne néki:34
Kiben az kesergő Céliárúl ír34
Fulviáról34
Egy katonaének35
Adj már csendességet...36
A magyar barokk irodalma
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem című eposzának bevezetőjéből39
Szigeti veszedelem (Részletek)39
Az török áfium ellen való orvosság (Részlet)40
Bethlen Miklós: Önéletírása (Részlet)42
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek (Részletek):
37. levél43
112. levél43
Kuruc költészet: Csínom Palkó (Részletek)44
Faludi Ferenc: Forgandó szerencse44
A magyar felvilágosodás irodalma
Bessenyei György: Magyarság (Részlet)47
Csokonai Vitéz Mihály:
Egy tulipánthoz48
Tartózkodó kérelem48
A boldogság48
Az estve49
A Magánossághoz50
Gróf Széchényi Ferenc ő excellentiájához51
Szerelemdal csikóbőrös kulacshoz52
A Reményhez53
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz (I.)54
Horác55
A közelítő tél55
Levéltöredék barátnémhoz55
Napoleonhoz56
Vitkovics Mihályhoz56
Észrevételek Kölcsey recenziójára (Részletek)58
Kazincy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél (Részletek)60
A magyar romantika és népiesség irodalma
Kölcsey Ferenc:
Himnusz65
Huszt66
Emléknapra66
Zrínyi második éneke66
Nemzeti hagyományok (Részletek)67
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (Részletek)67
Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése (Részlet)68
Berzsenyi Dániel versei (Részlet)69
Vörösmarty Mihály:
Szózat71
A Guttenberg-albumba72
Liszt Ferenchez72
Országháza74
Szabadsajtó74
Ábránd75
Előszó75
A vén cigány76
Néhány szó a legújabb időben felmerült három eszme felől77
A magyar hadseregről. Petőfihez80
Petőfi Sándor:
A borozó83
Hazámban83
Befordultam a konyhára84
Temetésre szól az ének84
Füstbe ment terv84
Az alföld85
A jó öreg kocsmáros86
A kutyák dala87
A farkasok dala87
Szeptember végén88
Minek nevezzelek?88
A XIX. század költői89
Vörösmartyhoz90
Nemzeti dal91
Csatadal91
Európa csendes, ujra csendes...92
Szörnyű idő...92
Az apostol (Részlet)93
Tompa Mihály:
A gólyához94
A madár, fiaihoz94
Arany János:
Nemzetőr-dal95
Évnapra95
Letészem a lantot96
Kertben97
Mátyás anyja98
Magányban99
Meddő órán99
Epilógus100
Híd-avatás101
Tetemre hívás102
A magyar nemzeti vesridomról (Részlet)103
Fellázadtunk-e mi, magyarok?105
A XIX. század második felének magyar irodalmából. Ady Endre irodalmi munkássága
Reviczky Gyula: Magamról109
Mikszáth Kálmán:
Az a fekete folt110
Bede Anna tartozása123
Anekdoták125
Karcolatok:
Ki az a Mixich Kálmán126
A generális128
Vajda János:
A virrasztók130
A vaáli erdőben131
Húsz év mulva131
Az üstökös131
Polgárosodás (Részlet)132
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én133
A magyar Ugaron133
Harc a nagyúrral134
Új vizeken járok134
Héja-nász az avaron135
Lédával a bálban135
A fekete zongora135
A Sion-hegy alatt136
Az Úr érkezése136
A magyar messiások136
Dózsa György unokája137
Nekünk Mohács kell137
Az én magyarságom137
Magyar jakobinus dala138
Rohanunk a forradalomba138
A mesebeli János139
Hunn új legenda140
Az eltévedt lovas141
Őrizem a szemed141
Emlékezés egy nyár-éjszakára142
A négy fal között - Kosztolányi Dezső verseskönyve142
A forradalmár Petőfi145
Ficánkol a parlament146
Móricz Zsigmond és a Nyugat nagy nemzedéke
Móricz Zsigmond:
Tragédia151
Barbárok154
A magyar kultúra él163
Babits Mihály:
A lírikus epilógja165
Húnyt szemmel...165
Fekete ország165
Messze... messze166
Esti kérdés166
Fortissimo167
Petőfi koszorúi168
Cigány a siralomházban168
Jónás imája169
Ady, a költő (Egy Ady-előadás bevezetése)170
Az írástudók árulása (Részlet)171
Kosztolányi Dezső:
Szegény kisgyermek panaszai:
Mint aki a sínek közé esett173
Azon az éjjel173
Mostan színes tintákról álmodom174
A rút varangyot véresen megöltük174
Boldog, szomorú dal175
Hajnali részegség176
Halotti beszéd179
A vad kovács180
Őszi reggeli180
Appendicitis180
Az utolsó fölolvasás183
József Attila186
Önmagamról (Részlet)186
Az írástudatlanok árulás. Különvélemény Ady Endréről (Részlet)187
Juhász Gyula:
Tiszai csönd193
Magyar táj, magyar ecsettel193
Tápai lagzi193
Milyen volt...194
Anna örök194
Tóth Árpád:
Meddő órán195
Körúti hajnal195
Álarcosan196
Esti sugárkoszorú197
Lélektől lélekig197
Karinthy Frigyes:
Így írtok ti:
Trombolányi Dezső: A szegény kis trombitás...198
Hady Endre: Moslék-ország198
Törpe-fejűek199
Szabolcska Mihály: Egyszerűség199
Tanár úr kérem:
A rossz tanuló felel199
A XX. század magyar irodalma
Szabó Lőrinc:
Semmiért Egészen205
Dsuang Dzsi álma206
A földvári mólón206
Különbéke207
Illyés Gyula:
Haza, a magasban208
Bartók209
Egy mondat a zsarnokságról212
Koszorú214
Van-e jobboldali és baloldali irodalom? (Részlet)216
József Attila:
Kedves Jocó217
Nem én kiáltok217
Tiszta szívvel217
Ringató218
Holt vidék218
Külvárosi éj219
Kései sirató220
Óda221
Altató223
Eszmélet223
Hazám225
A Dunánál227
Thomas Mann üdvözlése228
Csak az olvassa...229
Karóval jöttél...229
Talán eltünök hirtelen...229
Tudod, hogy nincs bocsánat230
Íme, hát megleltem hazámat...230
Curriculum vitae231
Művészetbölcseleti alapelemek (Részlet)233
Radnóti Miklós:
Pirul a naptól már az őszi bogyó234
Negyedik ecloga234
Töredék236
Tétova óda,236
Nem tudhatom...237
Nem bírta hát...238
Erőltetett menet239
Razglednicák239
Nagy László:
Himnusz minden időben241
Ki viszi át a Szerelmet242
József Attila!242
Pilinszky János:
Francia fogoly244
Apokrif245
Négysoros247
Harmadnapon247
Inferno247
Infinitívusz247
József Attila248
Újra József Attila248
Levél Petőfi Sándorhoz248
A művészi szép249
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar irodalmi szöveggyűjtemény

A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba