1.039.334

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig

Szerző
Szerkesztő
Róla szól

Kiadó: Cserépfalvi
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 296 oldal
Sorozatcím: Magyar Pedagógusok Szakszervezete Magyar Irodalmi Tankönyvei
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatott a Független-nyomdában. Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
"Vörösmarty Mihály
A zivatar
Reng a' negédes kőfal az oszlopok
Rázkódva tartják terheiket, nehéz
Felhő húzódott össze, dördül,
Csattanik és zuhog, omlik a' víz..."

Tartalom

Középkor3
Magyarországi ének3
Sirató ének4
Anonymus: Előbeszéd7
Kálti Márk: Aba király veszte8
Gellért-legenda9
Temesvári Pelbárt: Stellarium10
Halotti beszéd12
Mária siralma15
Jókai kódex: Szent Ferenc prédikál16
Döbrentei kódex: Énekek éneke18
Szent Margit élete18
Cornides kódex: A fráter és a fülemüle20
Apáti Ferenc: Cantilena21
A humanizmus kora22
Mátyás király levele22
Janus Pannonius23
Lelkemhez23
A békéért24
Pannonia dicsérete24
Névváltoztatásáról25
A hajótörött Frandushoz25
Búcsú Váradtól25
Bonfini: Vitéz Jánosról26
Oláh Miklós: Hungaria28
A vallásos megújulás kora29
Sylvester János29
Az magyar nípnek29
Újtestamentom30
Bornemissza Péter30
Siralmas énnéköm30
Elektra fordításának utószava31
Ördögi kísértetek32
Balassi Bálint33
Borivóknak való33
Búcsúja hazájától34
Siralmas nékem35
A darvakhoz36
Mely keservesen kiált37
Kegyelmes Isten38
Tinódi Sebestyén39
Cronica39
Zsigmond király40
Dávid királynak énekéből41
Gyergyai Albert: Részlet az Árgirus históriából41
Virágénekek43
Balladák44
Júlia szép leány44
Kádár Kata45
Pázmány Péter47
Kempis Tamás47
A fiak nevelésérül48
Ajánló írás49
Szenci Molnár Albert50
Elöljáró beszéd50
XXIII. zsoltár52
gróf Zrínyi Miklós53
Szigeti veszedelem53
Dedicatio59
A török áfiumból60
Gyöngyösi István61
A Murányi Vénuszból61
Kemény János emlékezete62
Apácai Csere János: Székfoglaló beszédéből66
Petrőczi Kata Szidónia: Ó kedves violám68
Népszerű énekek69
Menj el, édes fecském69
Buga Jakab éneke70
Jaj! Régi szép magyar nép71
A felvilágosodás kora72
Rákóczi Ferenc vallomásaiból72
Mikes Kelemen74
LXII. levél74
Mikes utolsó levele76
Faludi Ferenc77
Forgandó szerencse77
A Dieu78
Részlet a nyolcadik éjtszakából78
Báró Amade László: Én angyalkám80
Bessenyei György80
Ágis beszéde80
A magyarság-ból81
A parasztság védelme82
Az értelem soha sem hibáz83
A jövedelemről83
Gondolatok84
A philosophus85
Orczy Lőrinc: A szegény parasztnéphez87
Dugonics András88
Árpád végrendeletéből88
Vérré válik89
Gvadányi József: A nótárius89
Pálóczi Horváth Ádám: Gyöngyvirág91
Bacsányi János91
A franciaországi változásokra91
A látó91
Tünődés92
Szentjóbi Szabó László94
A gyermekek94
Jegyzeteiből94
Ányos Pál: Egy boldogtalannak...95
Kármán József96
A nemzet csinosodásából96
Fanni hagyományaiból97
Dayka Gábor: Titkos bú100
Csokonai Vitéz Mihály100
Az estve100
Tartózkodó kérelem103
A pillantó szemek103
A reményhez103
Keser-édes105
Boldogság105
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor106
Siralom107
A békekötésre108
A magánossághoz110
A tihanyi echóhoz112
A lélek halhatatlanságából114
Dorottya115
Tempefői117
Fazekas Mihály: A kellete korán jött119
Az Empire ízlés kora 120
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához120
Virág Benedek: Bátorítás121
Kazinczy Ferenc121
Kis Jánosnak121
Cserey Farkasnak122
Epigrammák125
Orthologus és neologus125
A fogságom naplójából126
A pályám emlékezetéből128
A kötés napja131
Berzsenyi Dániel131
Fohászkodás131
A magyarokhoz132
A közelítő tél133
Osztályrészem133
Levéltöredék barátnémhoz134
A pesti magyar társasághoz135
Kölcsey Ferenc136
Elfojtódás136
Esti dal136
Csolnakon137
Vanitatum vanitas138
Zrinyi dala140
Zrinyi második éneke141
Emlékbeszéd142
Az örökös megváltás ügyében145
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem146
A boldog szerelem147
Csobánc148
Kisfaludy Károly: Mohács150
Vedd sarlódat153
Az álmatlan király153
Iréne154
Sulyosdi Simon157
Katona József: Az andal158
Mi az oka159
A romantika kora162
Vörösmarty Mihály162
A zivatar162
Levél Stettner Györgyhöz162
Helvilához164
Zalán futása165
Széplak166
A két szomszédvár167
Csongor és Tünde168
Földi menny172
Puszta csárda173
Ábránd174
Pázmán174
Hymnus175
A Guttenberg-albumba175
Gondolatok a könyvtárban176
Az emberek179
Szabad sajtó181
Előszó181
A vén cigány182
Széchenyi István184
Levél Zichy Károlynéhoz184
A Hitelből186
A Stádiumból187
A Kelet népéből188
A Nagy szatírából191
Kossuth Lajos193
Felelet193
A kérdések legkényesbike195
A függetlenségi nyilatkozat ügyében196
Herman Ottóhoz197
Jósika Miklós198
Az Abafiból198
Eötvös József202
A francia drámai literatura202
A karthausiból205
Én is szeretném208
A falu jegyzőjéből209
Magyarország 1514-ben211
A XIX. század uralkodó eszméi214
Végrendelet217
Összefoglalás218
Jegyzetek299
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig Magyar írók Vörösmartytól József Attiláig

Az első kötéstáblára az eredeti borító egy részét visszaragasztották. A borító, a lapélek és néhány lap kissé foltosak. Néhány lapon ceruzás aláhúzások, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba
konyv