992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Magyar Kémikusok Lapja 1959. január-december

A Magyar Kémikusok Egyesületének tudományos és gyakorlati közlönye - XIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 499 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A
Almásy Andor: Diszperz elemek alkalmazásának kérdései 187
Andriska Viktor: A dinitrorodánbenzol gombaölőszer gyártásának hazai tapasztalatai 282
Antoni Ferenc: A fehérjeszerkezet és immunbiológiai aktivitás 265
Arányi István l. Száva István: 361
B
Bakos Miklós: Fluidizált ágyak hőátadási tényezőinek meghatározása 311
Bakos Miklós l. Guman Jenő 309
Balla Béla l. Majdik Ferenc 197
Balló Rudolf: A Budapesti Műszaki Egyetem Műanyag- és Gumi Ipari Tanszékének kutató tevékenysége 53
Balló Rudolf: A magyar műanyagipar története 96
Bartha Zoltán: Tíz éves a Gumiipari Kutató Intézet 469
Bass Emil: Áramlások centrifugális erőtérben
I. 171
II. 242
Bálint - Földiák - Kerényi: A rádióaktivitás alkalmazása a kőolajfeldolgozás területén 461
Bányai Éva: Új eredmények az indikátorkutatásban 130
Beszámoló az analitikai ankétról 137
Bihari Istvánné l. Dévényi Tibor 429
Budavári Ottó l. Gersey Ferenc 301
Búzás Lajosné: Nátriumtetrafenilborát, (Kalignost) alkalmazása a kémiai elemzésben 251
C
Czottner Sándor: A vegyipar feladatai az 1959. évben 1
Cs
Csonka Lajos l. Szántó Ferenc 386
Csűrös Zoltán: Beszámoló a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémiai Technológiai Tanszéken folyó műanyag kutatásról 58
Dévényi Tibor - Sajgó Mihály - Bihari Istvánné - Lakner Kálmán: Fehérjeműszál előállítása
napraforgóglobulinból 429
Eberhard Richter: A Német Demokratikus Köztársaság tíz éve - a szocialista vegyipar
felépítésének tíz éve 351
Egyesületi hírek 116, 164, 175, 248, 331, 373
Enyedy László l. Markó Iván 397
Erdey l. Mázor 494
F
Forrai Márton: A saválló bélelések készítésének alapelvei 29
Földes Péter: Rektifikáló oszlopok tányérhatásfoka 318
Földiák l. Bálint 461
G
Galcsó István - Németh Jenő: Saválló zománcbevonatok kémiai vizsgálata 22
Gersey Ferenc - Markó László - Budavári Ottó: Folytonos nagynyomású laboratóriumi berendezés 301
Gloetzer József - Simek Rezső - Somló György:
Energiahordozók hazai vegyipari felhasználásának gazdaságosságáról 341
Guman Jenő - Bakos Miklós: A fluidizáláshoz
szükséges legkisebb sebesség meghatározása 309
Gy
Gyimesi József: Az antibiotikumok kémiájának
újabb eredményei 158
H
Hardy Gyula: Műanyagipari kutatás a Szervesvegyipari és Műanyagipari Kutató Intézetben 67
Herout Vlastizmilj: Gázkromatográfia 354
Hirek a magyar vegyiparról 85, 176. 247. 298. 334, 407
Honti György: Műtrágyaipar a Kínai Népköztársaságban 269
Horányi Róbert: Hazai szupercentrifugák 34
Horváth Albert - Nádasy Miklós - Major Gyula - Dr. Takács Pál: Laboratóriumi és üzemi
kísérletek germániumdioxid pirokotechingyártási hulladékból történő előállítására 14
Horváth Gyula: Beszámoló a Gyógyszeripari Kutató Intézet munkásságáról 155
H. Howorka: Műanyagok és szintetikus szálak termelése a Német Demokratikus Köztársaságban 65
I
Inczédy János: Ioncserélők alkalmazásának új
lehetőségei a kémiai elemzésben 409
Inzelt István: Műanyagfóliák a csomagolástechnikában 83
K
Kaffka Károly - Széplaky Miklós : Folyamatos
működésű forgótányéros molekuláris-desztilláló berendezés 374
Katona Emil l. Kuhár Ferenc 208
Káplár László: A C-vitamin meghatározásának
újabb módszerei 122
Károlyi József: A Varga-eljárás újabb eredményei 30
Kerényi Ervin: Rektifikálás laboratóriumban 274
Kerényi Ervin l. Bálint 461
Király György: Festékzagyok szárítása porlasztással 214
Dr. Kiss Árpád professzor 70 éves 499
Kiss A. Sándor: Arzenometriás réz (I) és réz
(II) ion meghatározás egymás mellett 497
Kiss Béla: Műanyagtárgyak formakialakitása 92
Kiss István: Felkészülés a radioizotópok előállítására a Kísérleti Atomreaktornál 224
Knessl Ottó: Az atommag mágneses rezonanciája 234
Kocsis Elemér: Az rH és az rO fogalma 425
Korach Mór: A hazai technológiai oktatás problémái 421
Korányi György: A Nehézvegyipari Kutató Intézet tízéves munkájáról 181
Korányi György: A szovjet kémia új utakon 261
Kovács Jenő: Mit vár az állategészségügyi
szolgálat a magyar gyógyszeripartól 151
Könyvismertetés 299 335
Kuhár Ferenc - Katona Emil: Vegyipari üzemek
korróziója 208
L
Lakner Kálmán l. Dévényi Tibor 429
László Antal - Németh András: A metán parciális
oxidációs üzem automatikája 369
Lengyel Tamás: A laboratóriumi desztillációskolonnában bekövetkező cseppelragadás
vizsgálata radioaktív nyomjelző technikával 314
Lienerth Aladár: Zománcozott autoklávok forralóteljesítményének számítása 108
M
Macskásy Hugó: Magyarország műanyagiparának
jelenlegi helyzete 69
Macskásy Hugó : Beszámoló a British Plastics
1959. évi műanyagkiállításáról 490
Majdik Ferenc - Balla Béla: Wehrlitből készült
ilmenitdúsítmányok kénsavas feltárása titándioxid előállítása céljából 197
Major Gyula l. Horváth Albert
Markó Iván - Enyedy László: Korszerű gáztávvezetékek tervezése és üzemeltetése 397
Markó László l. Gersey Ferenc 301
Matolcsy Kálmán - Zöllner Gyula - Nógrády Mihály: Néhány üzemi tapasztalat a kaprolaktám gyártás üzemesítésénél 472
Mázor László - Meisel Tibor - Erdei László: Adatok
a szervesvegyületek kéntartalmának mikromeghatározásához 494
Meisel Tibor, l. Mázor László 494
Dr. Mikes János: Ioncserélők alkalmazása a szerveskémiai gyakorlatban:
I. 391
II. 433
Dr. Molnár Béla: A B12 vitamin
I. 141
II. 381
Műanyagtárgyú könyveinkről 94
Műszaki érdekességek 324, 378, 396
Műszaki lapszemle 129, 337, 377, 416, 418
N
Nagy Iván: A XII. ACHEMA, 1958 293
Nagy Zoltán - Pólyik Edith: Adatok a színképelemzésben használt logaritmusos szektorral történő intenzitásmérés pontosságának megjavítására 119
Nádasy Miklós l. Horváth Albert 14
Németh András l. László Antal 369
Németh Jenő l. Galcsó István 22
Nógrády l. Matolcsy 472
P
M. Pichler Éva: Kálium-nátrium együttes mennyiségi meghatározása ioncserélő gyantával 127
Pólyik Edith l. Nagy Zoltán 119
R
Rády Márta l. Szekeres László 249
S
Sajgó Mihály l. Dévényi Tibor 429
Scherr Zoltánné l. Simon Artúr 90
Scheiling Antal: Néhány gazdaságossági szempont többfokozatú, elvételes bepárlótelepek tervezésénél és üzemeltetésénél 289
Schwaner Károly: Poliuretánok 18
Polikarbonátok 80
Poliformaldehid 305
Sigmond Elek munkásságáról megemlékezés 447
Simek Rezső l. Gloetzer József 341
Simon Artur: Monoolefinek polimerizációja 72
Simon Artur - Scherr Zoltánné: Adatok a PVC
oldószerben történő klórozásához 90
Somló György l. Gloetzer József 341
Stverteczky György: Vákuumszivattyuk megválasztása I. 441
II. 478
Sz
Szamosközi Zoltán - Szepesváry Pál - Zaránd Sándor: Kőolajok kénvegyületeinek vizsgálata I. 414
Szántó Ferenc - Várkonyi Bernát - Csonka Lajos - Szerecz János: Organofil bentonitok előállítása és ipari felhasználása 386
Szász Endréné: A műszálipar hazai megvalósításának kérdései 3
Száva István - Arányi István: Gyógyszeripari
csarnokok tervezésének kérdései 361
Szekeres László - Rády Márta: Jodometriás vizsgálatok VII. Jodidionok meghatározása
arzenátionok mellett 249
Szekér Gyula: A szovjet vegyipar fejlődése a hétéves tervben 221
Dr. Szepes Endre: A nitrit-ion kimutatása physostigminnal 136
Szepesváry Pál l. Szamosközi Zoltán 414
Szerecz János l. Szántó Ferenc 386
Széplaky Miklós l. Kaffka Károly 374
T
Takács Pál dr. l. Horváth Albert 14
Tájékoztató munkatársaink részére 489
Tsuk László - dr. Zöllner Gyula: Kumolhidroperoxid meghatározása Dead-stop végpontjelzéssel 417
Tupta László: Gőzzel, sűrített levegővel, vagy
gázzal, illetve vákuummal működtetett,
lengőhengeres, önvezérelt dugattyús motor 37
U
Dr. Urbányi László: Ammónia és karbamid alapú
takarmánypótlékok szerepe és jelentősége
a háziállatok fehérjeellátásában 147
Uskert Andor: Megosztásos módszerek I. 7
II. 98
Ü
Üzemi fogások 287, 368, 476
V
Vajta László: Százéves a kőolajipar 448
Vancsóné Szmercsányi Ibolya : Üvegszállal erősített műanyagtermékek
Vámos Endre : Adszorpciós kromatográfia I. 165
II. 202
Várkonyi Bernát 1. Szántó Ferenc 386
A vegyipar 1958. évi eredményeid 49
Verden Ferenc : A magyar műszálgyártás története 5
A világ vegyipara 114, 329, 404
W
Weltner Margit : A derivatográfos módszer jelentősége a szénfeldolgozó iparban
192
Z
Zaránd Sándor l. Szamosközi Zoltán 414
Zincz Béla : Poliamidok fröccsöntése 86
Dr. Zöllner Gyula l. Tsuk László 417
Zollner Gyula l. Matolcsy Kálmán 472
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1959. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1959. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1959. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1959. január-december

A borító élei enyhén sérültek. Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
6.280 Ft
2.510 ,-Ft 60
13 pont kapható
Kosárba