1.027.523

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Kémikusok Lapja 1963. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja/XVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Teljes évfolyam.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Czottner S.: Vegyiparunk eredményei és feladatai a második 5 éves terv közepén1
Szekér Gy.: A vegyipar fejlesztése és Pártunk VIII. Kongresszusa8
Fodog G.: A szerves kémiai kutatás modern irányvonala, s a reakciómechanizmus felderítésének fontossága12
Magyar K.: Új antibiotikum kutatás problémái18
Koukolik M.: Számítógépek használatának gazdaságossága a tervezési gyakorlatban26
Macskásy H.: A műanyagipar fejlődése az előrebecslések tükrében33
Sawinsky M.: Néhány újtípusú, ellenáramú szolvens-extraháló berendezés43
2-3. szám
Polinszky Károly: Vegyészmérnök-képzés a Veszprémi Vegyipari Egyetemen53
Varsányi György: A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karának reform-tanterve58
Fábry György: Vegyipari gépészmérnök-képzés a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen63
Adonyi Z. - Németh J. - Pallai I.-né - Raáb E.: Kísérletek építési gipsz gyártására perkupai gipszkőből fluid rétegben66
Bontó László: Néhány adat a magyar vegyipar történetéhez a XX. század első évtizedeiben72
Horváth Márton: Megjegyzés a szabad elektronok nullaponti energiájáról77
Bene László: A vegyipar dokumentációs és információs igényének növekedése78
Vieweg R.: A hulladéksósav feldolgozása85
Szántay Csaba: Alifás kötésű halogének cserereakciói90
Simon Artúr: Néhány hazai eredmény a poliolefin-kutatás területén99
Thurzó György: A PVC-termékválaszték fejlődése 105
Zilles-Párisné: Műanyag padlóburkolatok kopásállóságának vizsgálata gyémánthegyű koptatókészülékkel116
Turba-Németh: Vasoxidvörös porlasztó-szárítása121
Gegus Ernő: Házi készítésű spektrográfiai segédeszközök141
Kiss A. Sándor: Szulfid- és tioszulfátionok meghatározása egymás mellett. Térfogatos meghatározások "dead stop" végpontjelzéssel IV.145
Dávid Á. - Dede L. - Horváth G.: Papírkromatogramok kontakt fotókópiás értékelése146
4. szám
Az 1963. évi Kossuth-díjasaink149
Chapiro A.: Szilárdfázisú sugárzásos polimerizáció152
Zakar-Csikós-Mózes-Kristóf: Bitumenfúvatás katalizátorok jelenlétében157
Hevér Dezső: 50 éves az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár164
Dr. Freund Mihály: Megkezdődtek az országúti oktánszám-meghatározásra vonaktozó hazai kutatások167
Németh András: A IX. Nemzetközi Égéstudományi Szimpózium vegyipari vonatkozásai168
Szerves reakciómechanizmusok
Tömösközi István: Olefinek néhány addiciós reakciójának mechanizmusa169
Számítógépek alkalmazása a vegyiparban
Számítógép-programok ismertetése181
Vegyipari gépek és műveletek
Leinerth András: Beszámoló az 1962. évi Brno-i vásáron kiállított vegyipari gépekről182
Könyvismertetés190
Egyesületi hírek
Beszámoló az 1962. évi Vegyészkonferenciáról192
Az 1962. évi Tihanyi Sugárkémiai Szimpózium193
Hazai szaklapjaink tartalmából200
5. szám
Bereczkey Tamás: Vegyipari műveletek optimális üzemeltetési viszonyainak vizsgálata a szénsavmosás példáján205
Károlyi József - Zalai András: A Varga-eljárás második nagyüzemi kísérletének eredményei212
Tupta László: Impregnált műszénféleségek, mint szerkezeti anyagok felhasználása a vegyipari gép- és készülékgyártásban218
Lőw Miklós: A nukleofil aromás szubsztitució mechanizmusa225
Honti György - Almásy Gedeon: Elektronikus számítógépek felhasználása gyártási műveleteknél231
Szepesy László - Illés Vendel: Abszorberek vegyészmérnöki számítása236
6. szám
Szekér Gyula - Szekeres Gábor: A műszaki fejlesztés alap felhasználásának néhánly tapasztalata a vegyiparban249
Lőrinc Imre - Herter Róbert: Az ipari televízió vegyipari alkalmazása254
Damokos Tamás: Korszerű egyenáramú polarográfok polarizáló egységei261
Deák Gyula: Karbonil-addíciós reakciók266
Juhász Ádám - Pénzes Imre: Újtípusú, automatizálható szűrőprés276
Milch György: 1-fenil-3-metil-pirazolon-5 potenciometriás titrálása289
Dérényi Miklós - Kása Imre - Liptay György: Gyors üzemi módszer fémporok oxid- és nedvességtartalmának meghatározása291
Klug Ottó - Metlenko Sándor: Azofestékek felhasználása timföldipari termékek vanádiumtartalmának meghatározására293
7. szám
Hardy Gyula: Műanyagipari kutatásunk feladatainak néhány kérdéséről297
Macskásy Hugó: Néhány adat a világ és hazánk műanyagiparának fejlődéséről301
Ipolyi Károly: A lágy PVC időjárásállóságáról303
Matolcsy Kálmán: Néhány újabb eredmény a poliformaldehid-előállítás területén313
Csillag László - Wolfner András: A difenilopropán előállításának és minőségének kérdéséhez318
Holly Sándorné - Geleji Frigyes: Modifikált poliészterek előállítása és vizsgálata324
Szabóné Réthy Eszter - Vancsóné Szmercsányi Ibolya: Poliészter kontakt-gyanták vegyszerállósága328
Pazonyi Tamás - Dimitrov Miklós: Polimérkeverékek előállítása és tulajdonságai335
Molnár Zoltán: Elkészült a Berentei Vegyiművek I. üteme339
Wolkóber Zoltán: A poli-(vinilklorid) kémiai reakciói343
Keresztes János: Polimerizáció készülékek jellemző adatai és szerkezete349
8. szám
Somló Gy. - Laziczius Á.: Generáltervezési elvek alkalmazásának eredményei porfestékgyár tervezésénél357
Mikes János: Ioncserélő műgyanták minősítéséről368
Nagypál Károly: Ásványolajkeverékek viszkozitásának számítása relatív viszkozitás alapján376
Messmer András: A diazotálás és az azokapcsolás mechanizmusáról384
Gyökhegyi László: HOzzászólás a hasonlóságelméletnek a harangtányérokra való gyakorlati alkalmazásához395
9. szám
Fodor Gábor: Molekulán belüli átrendeződések I.414
Honti György: Elektronikus számítógépek alkalmazása a vegyipari üzemek automatizálására423
Pogány Gabriella - Szafner Alfréd: Fényérzékeny műanyag nyomólemezek a magasnyomtatásban431
Gyökhegyi László: Hozzászólás a hasonlóságelméletnek a harangtányérokra való gyakorlati alkalmazásához II.440
Weber Ottó - Rády György: Összehasonlító vizsgálatok a kalcium-ion kelatometriás titrálásához javasolt újabb indikátorokkal453
Veress Gábor: A molekulasúly meghatározás naomogramja és lyukkártya rendszere457
Veress Gábor: Termosztáttal fűtött ebullioszkóp458
Kristina Izáková: Adatok az Eriokromfekete T mellett történő komplexometriás titráláshoz459
Athos Bellomo - Klug Ottó: Folyamatos elemzés és üzemellenőrzés nagyfrekvenciás mérésmódszerekkel461
10. szám
Markó László - Szabó Pál: Az oxo-szintézis fejlődésének és ipari megvalósításának világhelyzete461
Helm László: Vegyipari műszergyártásunk helyzete és fejlődése470
Almássy Gyula - Zádor György: A kéndioxid-oxidáció teljessé-tétele: új típusú kénsavgyártási kontaktkemence473
Hedvig Péter: Félvezető polimerek481
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Fejezetek a hazai kémiatudomány XVIII-XIX. századi történetéből486
Ötvös László: C-acileizési reakciók mechanizmusa I.491
Brenner András: Toronyszerkezetek szilárdsági méretezése500
Csernus András: Új abszorpciós eljárás507
11. szám
Haidegger Ernő - Kriza Dániel: Alkilaromások dezalkilezése517
Scheiber Gábor - Bánki László - Vásárhelyi Endre - Sávely Camillo: Piretrin-tartalmú rovarirtószerek hazai előállításának és felhasználásának lehetőségei524
Salánki László - Mándy Tamásné: Gyanta és gyantahordozó elválasztása fenolgyantás műanyagokból532
Jónás Klára: A ZnO és TiO2 fotokémiai aktivitása és krétásodása534
Lőcsei Béla: Olvasztott szilikátok korrózióállósága538
Ötvös László: C-acilezési reakciók mechanizmusa II.543
Görög Sándor: 4-etil-piridin gyártásával kapcsolatos néhány analitikai probléma megoldásáról551
Debreczeny Elemér: Megépült csőhídrendszerek gazdaságossági kérdései555
12. szám
Földiák Gábor - Paál Zoltán: Szénhidrogének villamos erőtér hatására lejátszódó sugárzáskémiai hőbontásának vizsgálata573
Thurzó György: A PVC gyártástechnológiájának legújabb fejlődési irányzatai577
Timár János - Simonyi Miklós: Háromkomponensű lakkfesték-kötőanyag előállítása és vizsgálata585
Ács Miklós: A dielektroforézis és ipari alkalmazásának lehetőségei589
Fodor Gábor: Molekulánbelüli átrendeződések II.593
Szabó Antal: A spektrofotometria alkalmazása a szteroid-hormon kutatásban613
Szerekes László - Kardos Etelka: Adatok az arzenát-tartalmú növényvédőszerek vizsgálatához617
Jankovits László: Kőzetek szilicium-tartalmának térfogatos meghatározására620
Iglóy Margit: A pH-kromatográfia alkalmazása disszociáló antibiotikumok disszociációs állandójának meghatározásához622
Athos Bellomo - Klug Ottó: Folyamatos elemzés és üzemellenőrzés nagyfrekvenciás mérésmódszerekkel625
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv