992.922

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Kémikusok Lapja 1965. január-december

Magyar Kémikusok Egyesülete mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagjának lapja - XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 624 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A
1965. évi Állami díjasaink 225
Almásy Gedeon - Háy József - Jedlobvszky Pál - Pallai Iván: Ammónia-szintéziskör optimalizációja 353
Almásy Gedeon: lásd Keresztes Sándor 429
Almási Lajos: lásd Bács László 212
Ambrus Sándor - Szamosi József: Folyamatos nátrium-szilikonfluorid gyártás 436
Andor István: lásd Ghymes György 570
Arányi István: lásd Szentpéteri István 393
Arányiné Halmos Teréz - Erdeyné Schneer Anna:
Fémorganikus vegyületek szén-, hidrogén- és szilícium-, ill. germániumtartalmának
meghatározása 164
Athos Bellomo - Klug Ottó: Új frekvenciakompenzációs oszcillométer 499
B
Bács László - Gyarmati József - Maróti Ferenc - Szántó András - Almási Lajos: A nehézvegyipar két évtizede 212
Bakos Miklós: Kísérleti kontaktkatalitikus reaktorok I. 15
Bakos Miklós: Kísérleti kontaktkatalitikus reaktorok II. 57
Bakos Miklós: A hőmérséklet, hőfok fogalmakról 140
Bakos Miklós: A „szakaszos, folyamatos, folytonos" fogalmakról 265
Bakos Miklós: Egyes mértékegységek helytelen jelöléséről 303
Bakos Miklós: A „konverzió, hozam, termelés" fogalmakról 482
Balázs Ádám: lásd Vigvári Mihály 96
Bálint Sándor: A vegyipar fejlődése 1964-ben 5
Barátossy Jenő: Tervezési módszerek a Vegyiműveket Tervező Vállalatnál 347
Barta György: Abszorpciós hűtés a vegyiparban 381
Báthory József - Földes Ernő: Propilén előállítása és felhasználása 119
Bayer Jenő: Az optikai rotációs diszperzió 125
Bélafalvi József: Gazdasági optimumszámítás műtrágya zsákoló és rakodóberendezés teljesítményére 417
Bencze László: lásd Freund Mihály 113
Bozzay József: lásd Csűrös Zoltán 621
Buzás Lajosné - Vigh Katalin: Szuper foszfát gyors és pontos elemzése 493
C
Csokán Pál: Adatok az alumíniumon előállított keményoxid-bevonatok korrózióállóságának
kérdéséhez 590
Csoknyay Pálné: lásd Metzing József 25 I
Csűrös Zoltán - Zincz Béla - Bozzay József: Polimer olvadékok reológiai tulajdonságai 621
D
Dunay Sándor: lásd Vigvári Mihály 96
E
Erdeyné Schneer Anna: lásd Arányiné Halmos Teréz 164
F
Feuer István: A lakkfestékgyártás új irányai 8
Feuer István: Hazai lakkfestékiparunk fejlődése az elmúlt 20 esztendő során 218
Földes Ernő: lásd Báthory József 119
Freund Mihály - Zalai András - Göde István - Bencze László: Az országúti oktánszám meghatározása 113
G
Ghymes György - Grőbler András - Simon Artúr - Kada Istvánné - Andor István: Az etilén dimerizálása alumínium-trietil és nikkelsó katalizátor jelenlétében 570
Göde István: lásd Freund Mihály 113
Görög Sándor: 4-Etil-piridin oxidációjának analitikai vizsgálata 503
Grőbler András: lásd Ghymes György 570
Gyarmati József: lásd Bács László 212
Györe János - Simon István: Ionszegény zselatin előállítása 83
Győrffy Sándor: Néhány sajtóközlemény a magyar
kémia és vegyipar száz; év előtti helyzetéről 301
H
Haidegger Ernő: lásd Kriza Dániel 19
Haidegger Ernő - Kriza Dániel: Maleinsavanhidrid előállítása 545
Hajós Andor: Az A-vitamin ipari szintézise 289
Halmay Jenő - Zalai György: Ammóniagyártásunk szénhidrogénbázisra történt átállításának tapasztalatai 359
Hardy Gyula: Műanyag- és vegyiszáliparunk 197
Harmathy László - Király György: A forgótárcsás extraktor tervezése 41
Harsányi István: Pályázat eredményhirdetése 462
Dr. Haskó Lajos 75 éves 651
Haskó Lajos: Ioncserélő berendezések az urániparban 76
Havas Jenő: A KISZ Vegyipari Védnökség Első Műszaki Fejlesztési Konferenciája 221
Háy József: lásd Almásy Gedeon 353
Horváth Imre: A hazai detergensek habzási jelenségének és az oxigénfelvételt befolyásoló
hatásának vizsgálata szennyvíztechnológiai szempontból 255
Horváth László: A magyar gumiipar 20 éve és fejlesztésének fő irányai 201
Horváth Ödön: lásd Sarlós Rezső 423
I
Iglóy Margit: Amfoter elektrolitok izoelektromos pontjának meghatározása pH kromatográfia segítségével 166
Ilcsik Ferencné: lásd Kerényi Ervin 533
Inczédy János: Az ioncserélő oszlopok számításává! kapcsolatos újabb elméletek 66
J
Jedlovszky Pál: lásd Almásy Gedeon 353
Jónás Klára, Orosz Anna: Cink-oxid elszappanosodási sebessége és krétásodása 474
K
Kada Istvánné: lásd Ghymes György 570
Káldor Miklós - Szilágyi János - Tsuk László: Hazai gyártású VARION-típusú ioncserélő gyanták alkalmazása néhány szerves reakció katalízisnél 638
Kellner Ágnes - Szekeres László: Néhány újabb indikácios lehetőség a kelometriás méréseknél 327
Kerekes József: Kombinált műtárgyak gazdaságos tervezése a szennyvíztisztításban 426
Kerényi Ervin - Ilcsik Ferencné: A nagylengyeli kőolaj minőségének változásáról 533
Keresztes Sándor - Almásy Gedeon: A merev csőköteges hőcserélők komplex tipizálása a
Vegyiműveket Tervező Vállalatnál 429
Kerti József - Óvári Ferenc - Ubrankovics István:
Kobalt-nikkelötvözet regenerálása ipari melléktermékből 247
Király György: lásd Harmathy László 41
Király Róbert: lásd Nádasy Miklós 134
Kiss A. Sándor: Adatok a nitrogénműtrágyák összetapadásához 295
Klug Ottó: A papírelektroforézis 25 éve 333
Klug Ottó: lásd Athos Bellomó 499
Kocsis Elemér: Nemvezető anyagok színképelemzése 661
N. V. Kolcov - Szántó András - N. Sz. Torocsesnyikov: Gázok és folyadékok adszorpciója molekuláris szitákon 88
Kónya Sándor: lásd Sarlós Rezső 423
Korányi György: A vegyipari és kőolajipari kutatás eredményei a felszabadulás után 183
Korányi György: A vegyipari kísérleti munka lélektana 565
Kováts Gábor: A petrolkémiai szénhidrogén-átalakítás sokoldalúsága 459
Kriza Dániel - Haidegger Ernő: A fenolipar helyzete és újabb eljárásai 19
Kriza Dániel: Haidegger Ernő 545
L
László Antal: A vegyipari műveletek újabb fejlődési irányai 286
Lázár István: lásd Sulacsik László 469
Légrádi László: Elemi kén meghatározása ioncserélő gyantával 167
Légrádi László: Metilál és metanol meghatározása egymás mellett 666
Lengyel Zoltán: lásd Sztaricskai Ferenc 633
Lovas Gyula: Grafikus tányérszám-meghatározási
módszer sokkomponensű szénhidrogén-elegyek desztillációs szétválasztásához 463
Lovasi József: Adatok az inverz polarográfia alkalmazásához 655
Lőrinc Imre: A hazai földgáz szerepe az energiagazdálkodásban és a petrolkémiában 453
M
Maloveczky Gyula: lásd Suplicz Antal 629
Maróti Ferenc: lásd Bács László 212
Metzing József - Csoknyay Pálné: Hidrogénezett nyers zsíralkohol tisztításának egyes kérdései 25
Mózes Gyula: lásd Vámos Endre 37
Mózes Gyula: A matematikai feszültség és a deformáció fogalma 101
Mózes Gyula: A rugalmas deformáció 141
Mózes Gyula - Vámos Endre: A folyás, a viszkózus és plasztikus deformáció. Relaxációs jelenségek 266
Mózes Gyula - Vámos Endre: Az általánosított newtoni folyadékok és a szerkezeti viszkozitás. A tixotrop jelenségek 304
Mózes Gyula: lásd Vámos Endre 484
Mózes Gyula: lásd Vámos Endre 557
Mózes Gyula: lásd Vámos Endre 602
N
Nádas Péter - Turányi Gyula: Az automatizálás gazdasági hatékonysága a vegyiparban 527
Nádasy Miklós - Király Róbert: Üzemkísérleti vizsgálatok gázvizek germániumtartalmának leválasztására 134
Nádasy Miklós: A cianur-klorid gyártástechnológiájának fejlődése 576
Nagy Iván: Vegyipari folyamatok műszerezésének tervezése a Vegyiműveket Tervező Vállalatnál 372
Nagy Olivér: A folytonos és szakaszos üzemű ioncsere elvi összehasonlítása a vízkezelés
szempontjából 70
Nowotny Cornél: Vegyipari berendezések szabványosításának néhány tapasztalata 388
Nyárády Mihály: Salétromfőzés (kálisalétromfőzés) Szabolcs megyében a XVI-XIX. században 584
Nyiri László: A japán nyelvű kémiai irodalom megismerésének lehetőségei 29
O
Orosz Anna: lásd Jónás Klára 474
Óvári Ferenc: lásd Kerti József 247
Ö
Ördögh Mária - Szabó Elek: Aktivációs analízis 153
Ötvös András: Szénsavas földgázok szárítása 580
P
Pallay Iván: lásd Almásy Gedeon 353
Pályi Sándor: lásd Suplicz Antal 629
Pólya Kálmán: lásd Sztaricskai Ferenc 633
K. K. Ponomarev: Folyadéktartályok térfogatmegállapítása statisztikus módszerrel 51
R
Rácz Piroska: Szállítószalag-hidak 440
S
Sámsondi Kiss György: lásd Szentpéteri István 393
Sarlós Rezső - Kónya Sándor - Horváth Ödön: A hazai kénsavgyártás fejlesztésének néhány
kérdése 423
Scheiling Antal: Szárítás a gyógyszeriparban 313
Sebestyén Endre: Villamos motorok kiválasztása vegyipari célokra 401
Seidl Gábor: Az adszorpciós kötési energia hőmérséklettől való függése 298
Simon Artúr: lásd Ghymes Györgyi 570
Simon István: lásd Győre János 83
Somló György: A Vegyiműveket Tervező Vállalat 15 éve 341
Sulacsik László - Lázár István: A higany-fulminát néhány sajátságának Összefüggése a szemcsemérettel 469
Suplicz Antal - Maloveczky Gyula - Pályi Sándor - Tatai Józsefné: A szuperfoszfát ammonizálása 629
Sz
Szabadváry Ferenc: Kémiai adatok a magyar középkorból 138
Szabó Elek: lásd Ördögh Mária 153
Szabó Zoltán: A schlieren-technika és alkalmazása a vegyipari és élelmiszeripari gépfejlesztésben 538
Szakács Ottó: A dúsítás kérdése az oldatos színképelemzésben 329
Szamosi József: lásd Ambrus Sándor 436
Szántay Balázs: A Vegyiműveket Tervező Vállalat szerepe a vegyipari gépgyártás fejlesztésében 369
Szántó András: lásd Kolcov, N. V 88
Szántó András: lásd Bács László 212
Száva István: Újabb eredmények vegyipari berendezések szabadba telepítésénél 375
Szekér Gyula: Vegyiparunk feladatai 1965-ben 1
Szekér Gyula: A magyar vegyipar 20 éve 169
Szekeres László: lásd Kellner Ágnes 327
Szentpéteri István - Arányi István - Sámsondi Kiss György: Ismételten felhasználható többcélú többszintes csarnoképület kialakítása és megvalósításuknál nyert tapasztalatok 393
Szilágyi János: lásd Káldor Miklós 638
Szmicsek Sándor: Kamragáz kéntelenítése arzénszódás eljárással 241
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Mihail Vasziljevics Lomonoszov, a kémia nagy úttörője halálának
200. évfordulójára 264
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: A magyar vegyipar egyik úttörője: Wágner Dániel 478
Sztaricskai Ferenc - Pólya Kálmán - Lengyel Zoltán: Penészamiláz enzim előállításának
üzemi problémái 633
T
Tatai Józsefné: lásd Suplicz Antal 629
Toldy Lajos: Újabb eredmények a szteroidok szintézise terén 509
Torocsesnyikov: lásd Kolcov, N. V 88
Tömösközi István: Újabb eredmények a szerves foszforvegyületek kutatása terén 228
Tsuk László: lásd Káldor Miklós 638
Turányi Gyula: lásd Nádas Péter 527
Turba József: Szűrőközegek hatásosságának vizsgálata 147
Turba József: Porlasztótárcsák vizsgálata 641
U
Ubrankovics István: lásd Kerti József 247
Udvarhelyi Katalin: Zsigmondy Richárd (1365-1929) emlékezetére 477
V
Vajta László: A magyar kőolajfeldolgozó ipar 20 éves fejlődése 190
Vámos Endre - Mózes Gyula: A reológia tárgya és jelentősége 37
Vámos Endre: lásd Mózes Gyula 266
Vámos Endre: - + Mózes Gyula 304
Vámos Endre - Mózes Gyula: Kapilláris viszkoziméterek 484
Vámos Endre - Mózes Gyula: Esősúlyos és oszcilláló viszkoziméterek 557
Vámos Endre - Vámosné Vigyázó Lilly: Mikrobiológiai módszerek alkalmazása a kőolajiparban 521
Vámos Endre - Mózes Gyula: Rotációs viszkoziméterek 602
Vámosné Vigyázó Lilly: lásd Vámos Endre 521
Vigh Katalin: lásd Búzás Lajosné 493
Vigvári Mihály - Balázs Ádám - Dunay Sándor: Az urániparban alkalmazott folyamatos ellenáramú ioncsere és számítási módszerei 96
Vimmer László: Keverőtengelyek méretezése kritikus fordulatszámra 596
Z
Zalai András: lásd Freund Mihály 113
Zalai György: lásd Halmay Jenő 359
Zincz Béla: lásd Csűrös Zoltán 621
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1965. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1965. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
4.800 Ft
1.920 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba