Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.173

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Kémikusok Lapja 1983. január-december

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tagjának lapja - XXXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Kémikusok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Magyar Kémikusok Lapja
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Andor József - Dreveni Irén - Berkesi Ottó: Kémiai folyamatok sajátosságai dinamikus emulziókban252
Árvai Péterné - Bucsky György - Gyenis János - Németh Jenő - Pázmány József: A statikus keverős eljárás és alkalmazásai IV. Porszerű és szemcsés szilárd anyagok keverése426
Bánky Bulcsú - Recseg Katalin - Novák Béla: Vízoldható béta-ciklodextrin polimer alkamazása a fenol mikrobiológiai lebontásában189
Bártfai Imre: Szekunder földgázbontó működésének vizsgálata számítógépi porgram segítségével3
Bártfai Imre: Algoritmusok és modellek a CO konverterek működésének vizsgálata számítógépi program segítségével3
Bartók Mihály: A József Attila Tudományegyetem Szerves Kémiai Tanszékének jubileumára458
Bencsik Andrea: Veszteségek vizsgálati lehetőségei multimoment eljárás alkalmazásával303
Baráth Gábor: Gondolatok a tudományos munka minősítéséről357
Bohus Péter: A folyékony növényvédőszerek formálásának újabb eredményei316
Boóc András: RIA készletek értékelése személyi számítógépen537
Boromisszáné Varga Éva: Adalékanyagok hatása az ólomakkumulátor negatív lemezének elektródfolyamataira54
Breining Tibor: Kémiai képlettípusok156
Bucsky György - Németh Jenő - Pázmány József: A statikus keverős eljárás és alkalmazásai I. Áramlásmódosítás perdítőelemekkel405
Bucsky György - Selemy Gyula - Pázmány József - Flórián Gyula: A statikus keverős eljárás és alkalmazása III: Falon keresztüli hőátadás intenzifikálása421
Burger Kálmán: A Mössbauer spektroszkópia alkalmazásának újabb lehetőségei309
Csótiné Gaskó Beáta - Bagó Györgyné - Milch György: Ionszelektív elektródok alkalmazása egyes amin típusú gyógyszervegyületek nátrium-tetrafenil-borát mérőoldattal történő meghatározásáraalmazása egyes amin típusú gyógyszervegyületek nátrium-tetrafenil-borát mé495
Dallos András - Ratkovics Ferenc: Az UNICAF módszer alkalmazása extrahálószerek kiválasztására361
G. L. Damarell - C. W. Graves - G. A. Groenveld: Technológiai innovációk üzemesítése22
Daruházi László - Házi Jenő: Z-80 alapú mikorszámítógéphez csatlakoztatható hardware rendszer és analitikai alkalmzása I.521
Daruházi László - Házi Jenő: Z-80 alapú mikroszámítógépekhez kapcsolható hardware rendszer és analitikai alkalmazása II.524
Dénes Ferenc - Mikó Ferenc - Gárdos György - Kovács Miklós - Kun Szabó Tibor: Energiatakarékos kenőolajgyártó eljárás vizsgálata I. Finomítási kísérletek N-metil-2 pirrolidon (NMP)-nal8
Dénes Ferenc - Mikó Ferenc - Gárdos György - Kovács Miklós - Kun Szabó Tibor: Energiatakarékos kenőolajgyártó eljárás vizsgálata II.211
Endrőczi Elemér: A klinikai kémia analitikai helyzete és fejlesztési kérdései283
Évfordulónaptár31
Fábián Éva - Kovács Gy. István: 50 éve létesült az első magyar hazai műbenzingyár333
Fehér Erzsébet: A Hungáris Műanyagfeldolgozó Vállalat221
Fejes Gábor: Centrifugák inertizálása202
Felián Borbála - Balázs János - Lakatos István: Kőolaj-víz rendszerek emulzióképződésének vizsgálata laboratóriumi körülmények között378
Fülöp Ferenc: Potenciálisan gyógyhatású kondenzáltvázas 1,3-heterociklusok szintézise és sztereokémiája226
Grőbler András: A retenciós indexek változása kevert állófázisokon IV.121
Gulyás Tibor: Földgázgyűjtő rendszerek korrózióvédelme193
Gyines János - Simon Ákosné - Bucsky György - Flórián Gyula: A statikus keverős eljárás és alkalmazásai V. Gáz-folyadék fázisérintkeztetés intenzifikálása433
Habon Ilona - Stadler Szőke Ágnes - Szejtli József: Szteroidok ciklodextrin zárványkomplexei231
Hajós Péter: Nemzetközi Analitikai Kémiai Versenyek374
N. E. Holden: Atomsúly - szeretni vagy elvetni?87
Honti György: Ammóniaszintézis és műtrágyaggyártás (A 80-as évek kémiai technológiája)77
Horváth Amanda - Gaál Sándor: A talaj- és hulladékanalitika környezetvédelmi szerepe, fejlesztésének iránya267
Illés Vendel - Szalai Ottó: Benzinpárlatok általánosított pirolízis-modellje II.321
Illés Vendel: Adszorpciós oldószerkinyerés technológiai vizsgálata463
Inczédy János: A műszaki és természettudományos értelmiség szerepe a társadalom fejlődésében237
Inczédy János: A kémia szerepe a társadalom műszaki-gazdasági fejlődésében453
Jánosi Antal: A Rohrschneider-koncepció. A retenciós indexek számítása484
Károly Gabriella - Bíró Ágnes - Győrfi Lásló: Az Extrelut R kromatográfiás oszloptöltet alkalmazása növényvédőszermaradékok analízisében484
Kása Imre: A lumineszcencia-spektroszkópia kémiai aspektusai258
Wilhelm Keim: A C1-kémia jelenlegi helyzete és lehetőségei a jövőben (A 80-as évek kémiai technológiája)43
Kéri Tibor: A BIOGAL Gyógyszergyár386
Király László - Lakatos Béla - Blickle Tibor: A súlyozott momentumok módszerének alkalmazása paraméter-identifikációra és sűrűségfüggvények közelítésére65
Klebovich Imre - Szentirmai Zsolt - Vereczkey László - Keresztes Miklós: Faramakológiai számítások TZ-80 professzionális személyi számítógépen530
Kovács Gábor - Tömbösközi István: Prosztaciklin és prosztaciklinanalógok szintézise338
Kovács Ilona - Bihátsi László - Hencsei Pál: 3, 7, 10-Trimetilszilatránok előállítása és szerkezetvizsgálata562
Környei József - Lakatos Mihály: Személyi számítógép heterogén izotópcsere időbeni lefolyásának vizsgálatánál518
Körtvélyesi Tamás - Görgényi Miklós - Seres László: A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1, 3 -butadién jelenlétében398
Leitold Adrien - Vígh Gyula: Komatográfiás folyamat szimulációja EMG 777 személyi számítógéppel541
Lipták András - Szurmai Zoltán: Szénhidrát acetálok reakciói I.488
A Magyar Kémikusok Egyesülete 1985. évi belföldi és nemzetközi részvételű rendezvényei35
Mányai György: Optimum simítószűrő alkalmazása zajos spektroszkópiai jelek detektálására547
Molnár Imre: Néhány észrevétel a kiválasztási találmányok magyarországi szabadalmazhatóságához559
Molnár Miklós - Inczédy János: Mikroprocesszorral vezérelt folyamatos áramlású termikus detektor509
Nánási Pál: Szelektív reakciók a szénhidrátkémiában184
Németh Jenő - Bucsky György - Gyenis János - Blickle Tibor - Barátossy Jenő: A statikus keverős eljárás és alkalmazásai VI. Kidolgozás alatti megoldások és a további fejlesztés lehetőségei439
Nyikos Lajos - Pajkossy Tamás: Elektrokémiai impedanciamérés Fourier-transzformációval550
Pajkossy Tamás - Nyikos Lajos: Riemann-Liouville transzformációs elektroanalitikai módszerek54
Pap Lászlóné - Márton Lászlóné - Péter Imre: A ZX Spectrum személyi számítógép felhasználása kiszerelt gyógyszerkészítmények automatizált mérésében533
Poppe László - Novák Lajos: Vízvákuumos preparatív oszlopkromatográfia: egyszerű gyors elválasztási módszer366
Próder István: 75 éve jelent meg a "Magyar Chemikusok Lapja"135
Rohrsetzer Sándor - Bohus Péter -Schüszler Erzsébet: Tömény növényvédőszer-szuszpenziók tulajdonságainak reológiai értékelése145
Rónay Dezső: A felületi áram- és potenciáleloszlás vizsgálata galvánanódos korrózióvédelmi rendszerben327
Rónay Dezső: Galvánanódos korrózióvédelmi módszerek vizsgálata470
R. E. Sanders: Üzemi módosítások által előidézett üzemzavarok141
Sawinsky János - Illyés András: Gömb részecske ülepedési sebességének számítása478
G. C. Shah: Hibakeresés desztilláló tornyokban14
Simon Ákosné - Gyenis János - Bucsky György - Németh Jenő - Pázmány József: A statikus keverős eljárás és alkalmazása II. Folyadék-folyadék és folyadék-szilárd rendszerekkel végzett műveletek414
Simmler Walter: Vegyi hulladékok eltávolítása I.170
Simmler Walter: Vegyi hulladékok eltávolítása II. 215
Simon Jolán - Csermely Zoltán - Simon Ferenc: Számítógép alkalmazása a gázkromatográfiás minőségi azonosításában130
Sohár Pál: Az NMR spektroszkópia útja295
Somló György: Gondolatok a szabadságról és szükségszerűségről a vegyipar fejlesztésében1
Susits Alexandra: Gyümölcsök biokémiai változásai a tárolás során348
Szabó Éva: Poliklórozott alkének tömegspektrometriás vizsgálata566
Szám László: Prosztaglandinok ulcus-ellenes hatása370
Szántay Csaba - Blaskó Gábor - Bárczai-Beke Marietta - Dörnyei Gábor - Péchy Péter: Újabb eredmények a morfin totálszintézise terén37
Szántay Csaba- Novák Lajos: Ujabb eredmények a prosztanoidok szintézisében391
Szepesy Gábor: A gyógyszeranalízis szervezésének helyzete és a fejlődés várható irányai289
Szepesy László: A retenciós index-rendszer elve és alkalmazási lehetőségei97
Szepesy László - Lakszner Katalin - Podmaniczky László: Retenciós indexek a programozott hőmérsékletű gázkromatográfiában103
Takács József: 25 éves a Kováts-féle retenciós index-rendszer99
Tarján Géza: A holtidő mérése és számítása. Az n-alkán görbe linearitása. A "b" érték107
Tóth István: RT minőségű gázturbina-üzemnanyaggyártás megvalósítása a Dunai Kőolajipari Vállalatnál178
Tóth Tibor: Gázkromatográfiás csúszásazonosítás retenciós indexek és szelektív reakciók együttes alkalmazásával114
Török Gábor - Nagy Lajos György - Ruip János - Vodicska Miklós - Vajda Nóra - Solymosi József: Automatizálási lehetőségek a radiokémiában275
Ugriné Hunyadvári Éva - Erős Isvtán - Kedvessy György: Összefüggés mesterséges vaselinekben a szilád váz kolloidfizikai tulajdonságai és a gél reológiai jellemzői között151
Ullrich Ede: Az állófázisok polaritása, a McReynolds rendszer111
Valkó Klára - Csonka Gábor: A kémiai szerkezet és a nagynyomású folyadékkromatográfiás retenciós paraméterek összefüggéseinek vizsgálata Apple II. számítógéppel512
Valkó Péter - Vajda Sándor: Műszaki-tudományos feladatok megoldása személyi számítógéppel503
Varga A. Tamás: Ammóniakéződés hideg plazmában89
Vasanitsné Varga Enikő - Virág Tibor: Keveredés vizsgálata ionszelektív elektróddal49
Vorsatz Brúnó - Károly Gyula: A kohászati elemzések újabb eredményei és irányai279
Weber Lutz: 6,7-Dialkoxi-3, 4-dihidroizokinoliniumsók 1, 3-dipoláris cikloaddíciói74
Zakar András - Gyöngyössy Lajos - Papp Józsefné: Átmeneti korrózióvédelmet biztosító védőlapok69
Zakar András - Gyöngyössy Lajos - Vámos Endre: Hűtő-kenőanyag fejlesztése alumínuimlemezek képlékeny hidegalakítása167
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Kémikusok Lapja 1983. január-december Magyar Kémikusok Lapja 1983. január-december

A borítókon könyvtári pecsétnyom található.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba