1.018.095

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar költők I-II.

Versgyűjtemény

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.084 oldal
Sorozatcím: Aranykönyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. KÖTET
Magyar népköltészet
Ahol keletkezik egy ékes nagy út7
Porka havak esedeznek8
Serkenj fel, kegyes nép8
Góly, gólya, gilice9
Lengyel László-játék9
Ma van húsvét napja10
Pünkösdölő11
Szent Iván napja14
Júlia szép leány16
Kádár Kata18
Kőmíves Kelemenné20
Molnár Anna22
Fehér Anna25
Nagy hegyi tolvaj28
Görög Ilona29
Megölték a Basa Pistát31
Katona vagyok én, ország őrizője32
Látom a szép eget32
A három árva33
Búsan búgó bús gerlice34
Elmegyek, elmegyek35
Elindultam szép hazámbul35
Erdő nincsen zöld ág nélkül36
Hej páva, hej páva! császárné pávája!36
Jere hozzám vacsorára37
El kéne indulni38
A tücsök meg a légy lakodalma40
Kitrákotty mese41
Kéreti a nénémet42
Egyszer egy királyfi44
A rossz feleség47
Megöltek egy legényt48
Felszálott a páva49
Rab vagyok, rab vagyok50
Lám megmondtam Angyal Bandi50
A Vidrócki híres nyája52
Mikor Rózsa Sándor53
Engem hívnak Fábián Pistának53
Szivárvány havassán53
Amerre én járok54
A citrusfa levelestül, ágastul55
Tavaszi szél vizet áraszt55
Megrakják a tüzet56
Egy kicsi madárka56
Megyen már a hajnalcsillag lefelé57
Gerencséri utca57
Aki szép lányt akar venni58
Úgy elmegyek, meglátjátok58
Lányok ülnek a toronyba aranykoszorúba59
zörög a kocsi, pattog a jancsi59
Magas hegyen lakom59
Sej, most kezdtem egy fehér kendőt viselni60
Olvad a hó, tavasz akar lenni60
Felszántom a császár udvarát60
Nagyabonyban csak két torony látszik61
Már minálunk verbuválnak kötéllel61
Ütik a rézdobot61
Ezernyolcszáznegyvennyolcba62
Most szép lenni katonának62
Kossuth Lajos az izente63
Huszárgyerek, huszárgyerek szereti a táncot63
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva64
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját64
Hej, a mohi hegy borának húsz forint az ára64
Garibaldi csárdás kis kalapja65
Madárka, madárka65
Hideg szél fúj, édesanyám, hozza ki a kendőm65
Kimegyek a doberdói harctérre66
Esik eső, esik a kaszárnya falára66
Szendre báró leánya66
Farkas Julcsa föllépett az asztagra67
Haj, Dunárul fúj a szél68
Hej halászok, halászok68
Amott legel, amott legel69
Ócsó mán a pásztor70
Kiszáradt a tóbul min a sár, mind a víz70
Eszterházy-kanász nótája70
Béres vagyok, béres71
Kibikosnak de bajos az ílete71
Vagyok olyan legény, mint te72
Ismeretlen himnusz-költők
Ómagyar Mária-siralom75
Ének László királyról78
Janus Pannonius:
Kigúnyolja Galeotto zarándoklását81
Búcsú Váradtól82
Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata83
A lázbeteg Janus a táborozó Balázsnak 84
Pannónia dicsérete85
A roskadozó gyümölcsfa85
Egy dunántúli mandulafáról86
Névtelen énekesek
Emlékdal Mátyás király halálára87
Soproni virágének88
Körmöcbányai táncszó88
Apáti Ferenc:
Feddőének89
Sylvester János:
Az magyar nípnek91
Szkhárosi Horvát András:
Az fösvénységről (Részletek)92
Ismeretlen ének-szerző
Adhorlatio mulierum96
Tinódi Sebestyén:
Az udvarbírákról és kulcsárokról99
Bornemissza Péter:
Siralmas Énnéköm103
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár106
Szendrei névtelen
Szilágyi és Hagymási109
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (Részletek)113
Moldovai Mihály Deák:
Éneke117
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett121
Borivóknak való122
Széjjel tündökleni123
Kit egy szép leány nevével szerzett124
Kinek bűne bocsánatáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott125
Hogy Júliára talála igy köszöne neki127
Darvaknak szól128
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról130
Júliát hasonlítja a szerelemhez131
Ó nagy kerek kék ég134
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról137
Egy katonaének138
Búcsúja hazájától141
Kiben az kesergő Céliárul ír142
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett143
Más (Adj már csendessége...)145
Rimay János:
Ez világ, mint egy kert147
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán150
Szenci Molnár Albert:
A XC. zsoltár152
Zrínyi Miklós:
Arianna sirása (Részlet)154
Szigeti veszedelem (Részletek)156
Peroráció160
Attila161
Szigeti Zrinyi Miklós161
Az idő és hírnév162
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (Részletek)164
Petrőczy Kata Szidónia:
Sebes árvizeknek167
Történeti énekek a XVII-XVIII. századból
Pusztaság, kárvallás169
Bocskay Istvánnak szomorú haláláról (Részletek)170
Bethlen Gábor (Részletek)173
Zöldítsed, úristen175
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala176
Fegyvert s bátor szívet178
Magyarország romlásáról179
Papvilág Magyarországon (Részletek)183
Reménység az embert185
Oláh Gerő187
Buga Jakab éneke189
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény190
Siralmas ének az szömörei harcrul!191
Magyarország, Erdély, hallj új hírt!195
Ének Vak Bottyánról197
Csínom Palkó199
Erdélyi hajdútánc201
A szegénylegény éneke204
Sirva irt levelem208
Rákóczi-nóta209
Zöld erdő harmatát212
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél213
Parasztének214
Szerelmi énekek a XVII-XVIII. századból
A rigónak ő szólása216
Vagyon-e, szívem, szándékodban217
Ifjúság, mint sólyommadár218
Áll előttem egy virágszál219
Hallod-e ifjú220
Éljetek vígan223
Kedves rajom, szép leányom224
Arany ideim folyása225
Boldogtalan vagyok227
Ej, haj, gyöngyvirág229
Amade László:
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete230
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse235
Tarka madár236
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére237
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége241
Bessenyei György magához243
Barcsay Ábrahám:
A télnek közlegetése245
A kávéra246
Ányos Pál:
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál247
Kalapos király (Részletek)248
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához253
A holdhoz254
Soros jámbus255
Révai Miklós:
A kikeletről257
A papi üldözésről258
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez259
A vargafiakhoz259
Virág Benedek:
Vitézeinkhez262
Lantomhoz262
Békesség-óhajtás264
Péczeli József:
Király és kapás265
Gvadányi József:
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részletek)267
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan272
Bor mellett273
A szonett múzsája274
A nagy titok274
A nyelvrontók275
Irói érdem275
Szokott és szokatlan275
Földi János:
Enyim Juliska276
Idegen szépség276
Dayka Gábor:
Titkos bú278
Az esztendő első napján278
Verseghy Ferenc:
A marszíliai ének280
Szentjóbi Szabó László halálára282
Klárikához284
Az igaz bölcs285
Az igazsághoz285
Batsányi János:
Biztatás287
A franciaországi változásokra287
A látó288
Levél, egy régi várból289
Gyötrődés291
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál292
A rab és a madár292
Magyar író296
Töredékek297
Szent Jóbi Szabó László:
A nagy szüret Telegden298
A holdhoz299
A gyermekkori idők emlékezete299
Pálócz Horváth Ádám:
Mátyás király palotájára302
Magyar tánc303
Német-átok303
Fazekas Mihály:
Ajánló vers304
Rajta vitéz!304
Ámelihez305
Ki a boldog?305
A debreceni első kalendáriumba, melyből az időjövedölés kimaradt308
Hortobágyi dal310
Nyári esti dal311
A kellete korán jött csendes esőhöz312
Az én poézisom313
Lúdas Matyi314
Csokonai Vitéz Mihály:
Magyar! Hajnal hasad!327
A rózsbimbóhoz328
Tartózkodó kérelem329
Konstancinápoly329
Az estve332
Az esküvés335
Még egyszer Lillához335
A reményhez337
A tihanyi ekhóhoz338
A magánossághoz340
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban343
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor345
Szerelemdal, a csikóbőrös kulacshoz345
Dr. Földi sírhalma felett348
Kis János:
Sopron tájékához350
Berzsenyi Dániel:
Horác352
Osztályrészem352
Fohászkodás353
A közelítő tél354
A magyarokhoz355
Levéltöredék barátnémhoz356
Búcsúzás Kemenesaljától357
Vandal bölcsesség358
Napoleonra359
A pesti magyar társasághoz360
A poézis hajdan és most363
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem (Részletek)365
A boldog szerelem (Részletek)367
Vitkovics Mihály:
Bécs és Moszkva371
A költő371
Pirongatol373
Katona József:
Vágy374
Az andal374
Kisfaludy Károly:
Mohács379
"Tatárok Magyarországon"381
"Ilka"381
Rákosi szántó a török alatt382
Szülőföldem szép határa383
A bánkódó férj383
Kölcsey Ferenc:
Elfojtódás385
Rákóczi, haj385
Bordal387
Csolnakon388
Himnusz390
Zsarnok392
Vanitatum vanitas392
Esti dal395
Áldozat396
A szabadsághoz396
Hervadsz397
Zrínyi dala398
Kölcsey399
Huszt400
Emléklapra400
Rebellis vers400
Zrínyi második éneke400
Vörösmarty Mihály:
Mit forralt402
Kisgyermek halálára402
Puszta csárda403
Pázmán404
Magyarország címere405
Szózat405
Késő vágy407
A Guttenberg-albumba408
Liszt Ferenchez408
Petike411
Fóti dal413
Keserű pohár417
Ábránd418
A merengőhöz419
Kölcsey421
Gondolatok a könyvtárban421
Az emberek424
Országháza426
Szabad sajtó428
Harci dal428
Átok430
Emlékkönyvbe431
Előszó431
A vén cigány433
Fogytán van a napod435
Czuczor Gergely:
Hunyadi436
A falusi kisleány Pesten437
Riadó439
az ítélőszék előtt440
Garay János:
Kont Mátyás király Gömörben446
A hetyke huszárok447
Az obsitos449
A költő-katona456
Bajza József:
Apotheosis458
Sóhajtás461
Az apáca461
Kisleány dala462
Haynau-dal463
Eötvös József:
A megfagyott gyermek465
Búcsú467
Én is szeretném468
Mohács470
Végrendelet470
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére472
Népdalok473
Kriza János:
A villám475
Erdővidék az én hazám475
Petőfi Sándor:
Hazámban477
Egy estén otthon478
Megy a juhász szamáron480
Az alföld481
A királyok ellen482
Téli világ483
A jó öreg kocsmáros485
A négyökrös szekér486
Sors, nyiss nekem tért487
Dalaim488
A nép489
Véres napokról álmodom489
Reszket a bokor, mert490
Egy gondolat bán engemet491
Szabadság, szerelem!492
A XIX. század költői492
Arany Jánoshoz494
Magyar vagyok495
A Tisza496
A nép nevében498
Az ítélet500
Rongyos vitézek501
Beszél a fákkal a bús őszi szél502
Szeptember végén 503
Elértem, amit ember érhet el504
Minek nevezzelek?505
A puszta, télen506
Olaszország508
Dicsőséges nagyurak509
Nemzeti dal511
Föltámadott a tenger513
A gyáva faj, a törpe lelkek514
Szülőföldemen514
Respublika516
A nemzethez517
Forradalom519
Itt benn vagyok a férfikor nyarában520
A vén zászlótartó522
Szeretlek, kedvesem523
Itt van az ősz, itt van újra525
Itt a nyilam, mibe lőjjem?526
Akasszátok föl a királyokat!527
Európa csendes, újra csendes529
Négy nap dörgött az ágyú530
Csatában532
Pacsirtaszót hallok megint533
Szörnyű idő534
Tompa Mihály:
Népdalok536
Egy valóságos magyar gróf537
A gólyához537
Az én lakásom539
Tornácomon541
Őszi tájnak542
A madár, fiaihoz543
Télben544
Ikarus545
Sárosi Gyula:
Farsangi dal548
Börtöndal549
Ingeborg önszületése napján 550
Medgyes Lajos:
Jósszózat553
Békeszózat554
II. KÖTET
Arany János:
Válasz Petőfinek7
A szegény jobbágy8
Nemzetőr-dal9
Mit csinálunk?10
Április 14-én10
Letészem a lantot12
Fiamnak13
Ősszel15
Családi kör17
Ó, ne nézz rám20
Ágnes asszony21
Szondi két apródja25
A walesi bárdok28
Rendületlenül32
Magányban33
Epilógus35
Tamburás öreg úr37
Mindvégig38
A régi pansz40
A tölgyek alatt41
Híd-avatás43
Népdal46
Madách Imre:
Nem féltelek, hazám48
Lévay József:
Szüretünk49
Mikes51
Gyulai Pál:
Hadnagy uram53
Szüreten53
Szász Károly:
Hazámhoz56
Tóth Kálmán:
Előre!58
Befútta az utat a hó59
Vajda János:
Franciaországnak61
Sirámok62
A virrasztók63
Gina emléke65
Elfogy a nap65
Mint az erdő67
A váli erdőben68
Húsz év múlva69
Az üstökös70
Jubiláte70
Nyári les74
Vasúton75
Végrendelet76
Nádas tavon77
Harminc év után79
Sodoma80
Credo81
Búcsú a napból82
Tolnai Lajos:
Koldusok éneke85
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről87
Dömötör János:
Sötét éjben90
Arany László:
Tűnődés92
Darmay Viktor:
A kommünről (Részlet)95
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv96
Endrődi Sándor:
Csöndes ér harmatja99
Reviczky Gyula:
Petőfi él!100
Ősz felé101
Magdolna101
Március tizenötödikén102
Számlálgatom104
Komjáthy Jenő:
Éloa!105
A börtönből106
Viharének107
A homályból110
Szabó Endre:
Május elsején112
Rudnyánszky Gyula:
Forgácsok New York, Chicagó, Budapest (Részletek)115
Kiss József:
Ó, mért oly későn117
Tüzek117
A Knyáz Potemkin119
Egy sír121
Legendák a nagyapámról (Részlet)122
Kozma Andor:
A kárhágói harangok124
Vargha Gyula:
A vén komfortáblis ló127
Szabolcska Mihály:
A Grand Caféban129
Szentessy Gyula:
Gyári lányok130
Heltai Jenő:
Csavargó131
Mert dalaimnak132
Március133
Peterdi Andor:
Az én életem135
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én...139
Új vizeken járok140
Héja-nász az avaron140
A Hortobágy poétája141
A Gare de l'Est-en142
Harc a Nagyúrral143
Párisban járt az ősz145
Beszélgetés egy szekfüvel146
Fölszállott a páva147
Az ős Kaján148
Az Értől az Oceánig150
Az Illés szekerén151
Magyar jakobinusok dala151
Dózsa György lakomáján153
Csák Máté földjén154
A grófi szérün154
Küldöm a frigy-ládát155
A föl-földobott kő156
Szeretném, ha szeretnének157
Proletár fiú verse158
Az öreg Kúnné159
A Tűz márciusa160
Elbocsátó, szép üzenet161
Ének aratás előtt163
Rohanunk a forradalomba163
Új tavaszi sereg-szemle165
A perc-emberkék után167
Hunn, új legenda168
Ülj törvényt; Werbőczi169
Ember az embertelenségben171
E nagy tivornyán172
Mag hó alatt173
Elhanyagolt véres szívünk174
A mesebeli János175
Ifjú szívekben élek176
Vallomás a szerelemről177
Őrizem a szemed177
Nézz, drágám kincseimre178
A május: szabad179
Üdvözlet a győzőnek180
Oláh Gábor:
Forradalom181
Dolgozatjavítás182
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára184
Egy gyöngédlelkű grófnőhöz186
Szép Ernő:
Tiszapart189
Gyermekjáték189
Én így szerettem volna élni192
Babits Mihály:
Anyám nevére193
Itália194
Sugár194
A lírikus epilógija195
Esti kérdés196
Május huszonhárom Rákospalotán198
Cigánydal199
Húsvét előtt Fortissimo204
Ádáz kutyám205
Petőfi koszorúi207
Régen elzengtek Sappho napjai208
Cigány a siralomházban209
Vers a csirkeház mellől210
A szökevény szerelem212
Botozgató212
Mint forró csontok a máglyán...214
Özönvizet, kőessőt215
Balázsolás215
Jónás könyve217
Juhász Gyula:
Profán litánia226
Magyar táj, magyar ecsettel227
Milyen volt227
Annának, utolszor228
Ancsa szolgáló228
Magyar nyár, 1918229
Vidék230
Szeged230
Testamentum231
Az októberi forradalomhoz232
A vén cigánynak233
A munka233
A munkásotthon homlokára234
A dolgozókhoz235
Dózsa feje235
Arany Jánoshoz236
Szakállszárító237
Petőfi-centenárium238
A tápai Krisztus238
Tápai lagzi239
Május ünnepe240
Új vallomás240
Magyar tél241
Gulácsy Lajosnak242
Este az Alföldön244
Dózsa után245
Még maradok!245
Fructidor246
Anna örök247
Emberi hitvallás247
Tóth Árpád:
Hajnali szerenád249
Lomha gályán250
Rímes, furcsa játék251
Elégia egy rekettyebokorhoz253
Egy régi ház előtt255
Április256
Március259
Az új Isten261
Aquincumi korcsmában263
Az öröm illan264
Lélektől lélekig265
Körúti hajnal266
Az ősök ritmusa267
Jó éjszakát!268
Esti sugárkoszorú269
Május éjén a régi bor270
Elég volt a vágta271
Álarcosan273
Áprilisi capriccio274
Új tavaszig, vagy a halálig275
Kaffka Margit:
Petike jár277
Litánia278
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák280
A szegény kisgyermek panaszai-ból281
Mély éjeken hányszor nézlek281
A hugomat a bánat eljegyezte281
Ének Virág Benedekről282
Boldog, szomorú dal284
Gyászkar285
A bús férfi panaszai-ból287
Ha volna egy kevés remény287
Beírlak engem mindenféle Könyvbe289
Ó, én szeretem a bús pesti népet290
Most harminckét éves vagyok291
A nagyvárosban éltem292
Itt fekszenek csodásan ők293
Fényes koszorú294
Esti Kornél éneke295
Februári óda297
Hajnali részegség299
Szeptemberi áhitat303
Karinthy Frigyes:
Martinovics307
Előszó307
Méné tekel310
Somlyó Zoltán:
Az őszi síp312
A szűk könyök-uccán313
Vörös zászlókkal313
Nem az én életem ez314
Kemény Simon:
Európa elrablása316
Nagy Zoltán:
Páva a lépcsőn318
Elégia318
Zenét320
Gábor Andor:
Kürtszó az éjben325
Tehetetlenség326
"Über allen Gipfeln"327
Orgovány328
Évfordulón330
Búcsú-féle333
Ének naphoz 1945 májusában334
Balázs Béla:
Egy arc komoly336
Dallá halnotok így kell336
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben337
Tábortűz mellett, vörös őrségen339
Hamburger Jenő:
Latinka-ballada341
Komját Aladár:
A Dózsa-vér343
Meghalt Lenin343
Dal bőségről344
Békét345
Gyermekkor347
A nemzetközi-brigád indulója348
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim349
Tanyák350
Szépség mezőin350
Nadányi Zoltán:
A testőr352
Te már seholse vagy353
Sárközi György:
A szeretet himnusza355
Virágok beszélgetése356
Kilátó357
Közeledő léptek358
Higgy a csodában!359
Esőcseppek360
Gulyás Pál:
Csokonai gúlája előtt361
A viharzó diófa363
Debrecen, ó-kikötő364
Szabó Lőrinc:
Szénásszekér366
Operába indul az autó367
A Bazilikában zúg a harang368
Hajnali rigók370
Lóci óriás lesz371
Az üdvözült lány373
Nyitnikék375
Egy téli bodzabokorhoz378
Tücsökzene380
A nyugodt csoda380
Síppal, hegedűvel380
Apám a gépen381
A teremtett Isten382
Pillanat382
Galagonya383
Ficseri-füsti383
Májusi orgonaszag385
A huszonhatodik év386
Mindenütt ott vagy386
Mert sehol se vagy387
Képzelt párbeszéd387
Szárszó388
A huszonhatodik év388
Valami örök389
Dsida Jenő:
Csokonai sírjánál390
Tavalyi szerelem394
Szerenád Ilonkának395
József Attila:
Tiszta szívvel339
Fiatal asszonyok éneke400
Végül400
József Attila401
Dudoló402
Favágó402
Betlehemi királyok403
Anyám404
Szocialisták405
Munkások406
Mondd, mit érlel407
Külvárosi éj409
Medvetánc412
Holt vidék413
Téli éjszaka414
A város peremén417
Elégia420
Óda422
Eszmélet426
Mama429
Kései sirató430
Altató431
A Dunánál432
Levegőt!434
Thomas Mann üdvözlése436
Flóra (Már kétmilliárd)437
Március438
Ars poetica439
Születésnapomra441
Hazám442
Karóval jöttél446
Ime, hát megleltem hazámat447
Radnóti Miklós:
Járkálj csak, halálraítélt449
Hispánia, Hispánia540
Federico Garcia Lorca451
Száll a tavasz451
Tétova óda452
Mint észrevétlenül453
Nem tudhatom454
Nem bírta hát455
Sem emlék, sem varázslat456
Töredék456
Hetedik ecloga457
Levél a hitveshez458
A la recherche460
Erőltetett menet461
Razglednicák462
Fenyő László:
Hová lettek a költők?464
Márciusi álom465
Hűség467
Salamon Ernő:
Január469
Gyönyörű sors470
Egyszerű szerelmes ének471
Üdvözlet hazatéréskor472
Különféle találmányok474
Lukács László:
Leejtett furulya476
Favágó477
Halotti beszéd Schőnherz Zoltán halálára478
Forgács Antal:
A Tiszántúl480
A háború kétszázkilencvenharmadik napján481
Éjfél481
Mint az állat481
Búcsú483
Pásztor Béla:
Kosaras asszonyok484
Emlékezés486
Hontalanság előtt487
Berkó Sándor:
Vigyázz, anyám489
Zsigmond Ede:
A diktátor dala491
Elszántam és szelíden491
Hazám494
Adj erőt!496
Magyar költők (Utószó)501
Költők névmutatója505
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

A borítók enyhén elszíneződtek, sérültek. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.880 Ft
940 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

A borítók enyhén kopottak, elszíneződtek.

Állapot:
1.880 Ft
1.310 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

Az első kötet borítója kissé foltos, gerince elszíneződött, lapélei és több lapja nedvességtől foltosak, hullámosak. A második kötet gerince enyhén elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.880 Ft
1.500 ,-Ft 20
23 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II. Magyar költők I-II.

A kötetek borítója és a lapélek elszíneződtek, enyhén foltosak.

Állapot:
1.880 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba