Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.507

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar konvertiták

Életrajzi adatok

Szerkesztő
Róla szól
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 260 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Gyűjté Hahnekamp György győri székesegyházi kanonok, a győri püsp. nagyobb papnevelő-intézet igazgatója, a Szent-István-Társulat választmányának s irodalmi osztályának tagja. A Stephaneum nyomása, Budapest.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Üdvöt az Úrban!
Könyvet írtam, milyent tudtommal a magyar irodalom eddig nem mutat föl. Olyanok életrajzi adatait közlöm, kik az úgynevezett reformáczió óta hazánk földjén a kath.... Tovább

Előszó

Üdvöt az Úrban!
Könyvet írtam, milyent tudtommal a magyar irodalom eddig nem mutat föl. Olyanok életrajzi adatait közlöm, kik az úgynevezett reformáczió óta hazánk földjén a kath. anyaszentegyházba visszatértek, vagy megkeresztelkedvén, annak tagjaivá lettek. A németeknek, francziáknak, angoloknak e téren kimerítő munkáik vannak; miért ne kisérhetnők meg mi legalább a szerény kezdeményezést?
E kezdeményezés gondolata bennem úgy keletkezett, hogy a hírlapokban fölemlített megtéréseket följegyezgettem; 1893 február havában kezdtem és egy éven át folytattam e munkát. Jegyzeteim szerint ez év folytán hazánk területén a kath. egyházba 80 evangélikus, 239 református, 26 izraelita, 3 nazarénus és 2 gör. nem-egyesült, összesen 350 egyén lépett. Pedig nem végeztem tökéletes munkát és nem is végezhettem, mert sokan nem hozzák nyilvánosságra a megtérések hírét, a megtérők maguk is nem ritkán kérik a papot, hogy nevük az újságba ne kerüljön. Volt a megtértek közt minden állású és korú; gyakran egész családok konvertáltak.
Egyik-másik esetnél ily megjegyzést olvasok: «Kassán 1880 óta ez a 48-dik conversio»; - «Csatáron ez a 16-ik» ; - «Szerencsen ez a 11-dik» ; «Pálfán tíz év óta 60-an tértek vissza»; «Mernyén nyolcz év óta ez a tizedik». «Tatán 22 év óta ez az 50-dik». - 1898-ban olvasom az Alkotmány napilapban (decz. 16.), hogy Aradon a minoriták templomában igen örvendetes megtérési mozgalom észlelhető. 1896-ban volt 26 megtérés, 1897-ben 19, 1898-ban 24; és hogy a megtértek legnagyobb része az intelligens elemhez tartozik. Vissza

Tartalom

Alághy Ferencz: - - 9
Alexovics Vazul: - - - 9
Althan de Windterstaetten Mihály
Adolf: ... - - - 10
Andör István: - - - 10
Andrássy I. Miklós:... - 11
Angelu Athanáz: ... - 11
Antal János: ... - 12
Apaffy I. Mihály: ... ... ... ... 12
Apponyi János: - 13
Architectoris Pál: ... ... - - 13
Argenti Döme: - - - 13
Arnaut János: - 14
Báchmegyei István Pál: 14
dr. Baján Mihály: ... 19
Bajusz Boldizsár: ... ... - - 19
Balassa I. Menyhért: ... - - 20
« I. Bálint - - 20
« VI. Péter ... 21
« V. Ferencz -21
« II. Endre ... - - -21
« II. Bálint -21
« III. Imre ... - ... -22
Balásfi Tamás: - -22
Balogh Ferencz: - - 23
Balogh Miklós: ... - - -24
Bánffy Dénes: ... - - - -24
« Erzsébet 25
« Erzsébet... ... 25
« Kristóf - 26
Bárányi Miklós: - - - - -26
Báthory Karolina: ... -26
« Zsófia ... - -26
Bátky Lajos: - - -28
Batta Pál Antal:... - 28
Batthányi Ádám:... -28
Baxai István: - - -30
Behámb János Ferdinánd: - -30
Beniczky Sarolta:- - -30
Benkő Mihály: ... - - - 30
« Samu dr .. 31
Bereczky Péter: - - 31
Berendy Éva: ... - - - .. 32
Berényi Ferencz: ... - 32
« István ... - - - .. 33
Besnyey Sára:... - - - - 33
Bessenyei György: ... - - .. 33
Bethlen Borbála: ... - - - 35
« Domonkos ... ... - .. 35
« Gábor ... ... - --- 36
« Miklós ... - - - ... 36
Bezerédj László: ... - - - 36
Bicskei András Samu: ... - _.. 36
Bitskey György: ... - - - 37
Blaskovics Melánia: ... - - ... 37
Bohus Imre: ... - - - - 37
Bolla Samu: ... - - - ... 37
Bolykás Péter:... ... - - - 37
Boncz László: ... - - ... 38
Bónis Ferencz: ... - 38
Bory Mihály: - - - ... 38
Bottyán János: - - 39
Bouquoi Károly Bonaventura:... ... 39
Bovington Sarolta:... ... - - 40
Bozor Mihály: ... - - - ... 40
Böhm Dániel József: ... - - 40
Bölöskei Imre: ... ... 41
Brandenburgi Katalin: 41
Brunszvik Tamás: - ... 42
Buda Ákos: ... - - - - 43
Burg József: ... - - - ... 43
Chernel Dávid: 44
Clemens: - - ... 44
Csáky István: ... ... - 44
Csáky László: - - ... 44
« Pallavicini Zsigmond 46
« « Ipoly - - ... 46
Cseh Kata: ... 46
Csery József: ... - - --- 46
« Ferencz ... ... --- - 46
« Mária - - - - - 46
Csécsy-Nagy Zsuzsanna: ... - 47
Csinár Krisztina: - - - - 47
Csizmadia Sándor:... ... ... - 47
Csorba Anna: ... ... - - - 47
Czobor Bálint: ... - - - 48
Damjanich János: ... ... - - 48
Dávid András:- - - - - 49
« Pál ... ... - - - - 49
Deáky László:... - - - -49
« Sándor ... ... - - - 49
Delius Kristóf Traugott: - 50
P. Demián Ker. János S. J.: ... - 50
Dersffy II. Miklós: ... ... 51
« Orsolya... ... ... - 51
Diószegy Zsuzsanna: ... ... 52
Dobner Ábrahám Egyed:... ... ... 52
P. Dobokay Sándor S. J.: - - 52
Dóczy András: ... - - ... - 54
Domaniczky János: ... - - 55
Döbrente Sándor: ... ... - - 55
Dömjén János: .. - - - 55
Dörögdy László:... - 56
Dőry Ferencz: ... 56
Drábik Miklós: ... - - .56
Drágffy Gáspár: ... ... ... ... 57
Drauth János: - 57
Drugeth György: ... ... 58
Duka Tivadar: ... ... ... ... ... 59
Egyházi Ida: ... ... - ... ... 59
Erdődy Tamás: ... 59
Erzsébet Krisztina:... ... ... ... 60
Esterházy Miklós: ... ... 61
« Dániel ... ... ... ... 64
« Pál ... ... ... 64
« Gábor ... ... ... ... 65
Etényi Sándor: ... ... ... ... ... 65
Fábry György: ... ... ... ... 65
Fáy Móricz: ... ... ... ... 65
« Péter ... ___ _.,_ 65
« Dávid Alajos ... 65
« Gábor ... ... ... ... ... 66
Farkas János: ... ... ... ... ... 66
Fekete Dániel:... ... ... ... ... 66
« István ... ... 66
« József ... ... ... ... - 68
Fest Samu - - 68
Finály Henrik Lajos -68
Fischer András -69
Fitter Ádám S. J. - -69
Fodor József - -69
Forgách Ferencz -70
« Mihály.- - -71
« VII. Miklós -72
« VI. Péter - -73
« VII. Péter 73
« Zsigmond ... --74
Földváry Ödön: ...75
Füssy Piusz: - -75
Gajari vagy Garai György 75
Özv. Garai Józsefné: 75
Garai Hermina: - -75
Gáspár Imre: - - -76
Gebhardt Katalin: ... -76
Ghidófalvi Gábor: ... ..77
Ghyczy Gáspár: ... -77
Giffing Józsa: ... - -78
Gnat Péter: ... - -78
Goldperger Zsuzsanna: -79
Gőcze Mihály:... ... -79
Gödör N.: - ... - -79
Görgey: 80
Greger Márton: ... ...80
Özv. Gregorné: 80
Gregorevich Gábor: ...80
Gresner Illés: - ... -80
Grman de Csejtthe: ...81
Guth Zsigmond: ... ...81
Gyulai Miklós: ... ... -81
Gyulay Ferencz: ... ...82
Gyulay Samu: ... ... .82
Gyurcsek András: ... ...82
Gyürky Eulália:... ... .83
Habrényi György: ... ...83
Habrovszky Lipót: ...84
Hadik grófi család 84
Hajas István: ... ...84
Hajnal Ádám:... ...84
Haller Jenő: ... ...85
Hamsa Bég: ... - ...85
Harteneck Frigyes: 85
Hauer József: ... ... ...86
Hécsei Vilmos: ... ...86
Héderváry István: ...86
Hegyi Pál: 86
Hirsch Zsigmond József: 87
Holló Mátyás: 88
Holló Zsigmond: __ 88
Homonnay István: 88
Horváth Anna: ... 88
« István 89
« András 89
« Gáspár 89
« Károly 89
« Zsuzsanna 92
« Rozina 92
« Anna .. 92
« Pál 92
Hőbe Károly: 93
Hubay Bálint: 93
Huber Miklós: 93
« Margit 93
Huszár Elemér: 93
« István 94
Huszti András: - - 94
Iklódy István:... 95
Ille János: 95
Illyésházy Zsófia: 96
« Gábor 96
« IV. György 96
« István - - 97
« Tamás - 97
Ádám ... 97
« Miklós 97
Inchoffer: 97
Jakab János: 98
Jakussith Anna: 98
« Judit 99
« György - 99
Jámbor Pál: - - - 100
Jankó Lajos: - - - 103
Jankovics: ... ... -- 103
Janosovics Mihály: ... ... - ... 103
Járfás Magdolna: - 103
Jegenyei József: -104
Jeszenák Pál: ... - - 105
Jókay Katalin: ... - 105
Jósika II. Imre: ... ... - - 105
Jövedécsi Pál: - 106
Juhász István: 171
Juranisch Márton: 106
Kabay Márton: 106
Kalinka Joákim: - - 106
Karika: ... ... 107
Katona János: - 107
Kállay III. Miklós: 108
Kemény: ... - - - 108
« László 109
« László - 109
« Lőrincz ... ... ... - 109
« Farkas - 109
« Ádám - - 109
« Pál 109
« Ignácz 109
Kenessey Lajos: - ... - - - 109
Keresztes Márton: ... ... - - 109
Keresztély Ágost: 110
Keresztury József Alajos: 111
Keszeg: 150
Kircher János: 112
Kis István: - - 112
Kiss János: ... - 112
Kisfaludy János:... -113
« Pál -
Klein Gyula Lipót: - 113
Klobusiczky Pál: ... - - - 114
« Ferencz - - 114
« János - 114
« György - 114
Koch M.:- - 114
Kocsis Miklós: - - - - - 115
Kollecsány Ádám:... - - - 115
Kollonich Ádám: - - - - 115
« Ernő 116
Kolmár József: - - - 117
Kolosváry Jenő: - - 119
Pál - - 119
Kopcsik Pál: - - 121
Kopély József Frigyes: - - - 122
Kornstein Lajos: 122
Kossuth András: - - - - 122
Kovács Dániel: - - - - 122
« Etelka - -123
« József 123
Kovács Márton: ... - -123
Kozári Gyula: 124
Kozmáné:... - - - -125
Königswarter Hermann: ... .126
Köpe Dezső: 126
Kőváry Arthur: ... - - -127
Krmann Dániel: - - . 127
Krpelecz György: - - - ... 130
Krüger Leo Antal Konstantin: - 130
Laczkó: - - ... 150
Ladislaides János: - - - .. 131
Lassius: ... 131
László János: - - .. 131
Laudon Ernő Gedeon: ... 132
Lázár III. András: .. 134
Lelirner Konstánczia:... - - ... 134
Lengyel Miklós:- - .. 135
Lethényi Pál: - ... 135
Lichtenstein Károly: - - - .. 135
« Miksa - ... 135
Lipthay Dániel: _. 135
Liszti Anna Róza: - - ... 135
Lónyay András: .. 136
« Elemér - ... 136
Lósi Imre: .. 137
Lovassy Benedek: - ... 137
Löchner:... - - - - ... 138
Luby Imre: - ... 139
Lukács Vilmos: - - ... 139
Luther Márk: - ... 139
Macskássy Jolán: ... ___ - . ... 140
Majthényi László: - .., 140
Malatinszky N.: - . ... 141
Maleter Tódor: - ... 141
Máriássy Sándor: . ... 141
Marikovszky Márton: ... 142
Márton: ... - . ... 150
Marzsó Mihály: ... ... 142
Mátéffy Lőrincz István: ... 143
Matkovics Pál: - ... 145
« Zsófia ... 145
Matyasovszky László:- - ... 145
Mecséry Dániel: ... 146
Melith Klára: ... - ... .,. ... 146
Mengersen Mária: ... 147
Miegl János: ... 148
Mike István: ... ___ ... ... ... 148
Mikes Benedekné: ... 149
« Kelemen ... 149
Miklós János: ... 150
Mócsy Mihály: ... 150
Molnár Endre: ... 150
« Sára ... 151
Móricz Adolf: - - ... 152
Muessert Kristóf: -152
Munkácsy Pál: - -153
Nadányi Miklós: -153
Nádasdy Ferencz: -154
« Anna Mária 155
« Kata - -156
Nádudvary Samu: -156
Nagy Endre: 156
«. István -156
« István - -157
« Sándor... -157
Nánási Benjámin: 157
Neipauer Tóbiás: ...157
Nemes Elek János: -158
Németh Janka: 158
« Juliána - -158
« Mihály -159
« Samu ... -159
Névtelen ifjú ... -159
Névtelen orvos - -160
Nigrinyi János: 161
Nikházy Mária: ... -162
Normann Karolina: 162
Nyáry Krisztina:... ...162
Orbán József:... ...164
Orlé testvérek ... -164
Orlich Jakab: ... -165
Ormándi János:... -165
Ország Dezső:... -166
Otrokocsi Fóris Fer- 166
Ovenden Albert: -168
Ozdy Ferencz József:..168
Ozsváth testvérek ...169
P. Hermina: ... ..169
Pál Alfréd: ... ...170
Pákozdy Erzsébet: 170
Pálffy Miklós:... -171
Pap József: -171
« Etelka ... ..171
« Hermina ... .171
Pataki János: 172
Pázmány Péter: ... .172
Pechata Antalné: -174
Peitsits Kristóf: ... .174
Pemphlinger Orsolya: 175
Perényi III. Ferencz: 175
« IV. Ferencz 175
« III. Gábor 176
Pethe László: ... 176
Petheő János: 177
Pileatoris János: ... 177
Piukovics Karolina: ... ... ... ... 177
Plathy Ádámné: ... ... 177
Pogány IV. József: ... 178
Popovics György: ... 178
Prédikátor 178
Price Luiza: ... ... 179
Prileszky Miklós: ... ... - - 179
Prokoff János: - - 180
Ráczkövi Ambrus: - 180
Radisch István: 181
Rákóczy I. Ferencz: - 181
« II. György - - - 182
« Mihály - 182
Pál 183
Ravazdy Zsigmond: - - 184
Régeni Pál Mihály: - 184
Reguli Máté: 184
Reichenbach-Lessonitz Emilial: 184
Reményi Ede ...185
Rényes István ... ...185
Révay Ferencz ... - -186
« III. László - - 186
« Miklós 187
« János 188
Richter Frigyes Ágost: 188
Robitsek:... 189
Rohonczy János:... ... - ...190
Rosa: ... - ...150
Rosenberger Honorius: ... ...190
Rosenfeld József: ... ... ...191
Rostosinszky Parthén Péter: ...191
Rosty Kálmán: ... 191
Roth Ignácz: -192
Rudi Sándor:... - ... - ... 192
Ruman Zsigmond: ...192
Rumy György Károly:...193
Saárvári János: 193
Scheffer Mária: ... 194
Schmelz Vilmos: ... ... - - 194
Schmidegg Tamás Tivadar:.. ... 195
Schulek György: ... ... 195
« Imre ... ... ... - ... 195
Schulz Klothár: 196
« Mathild ... ... ... - ...196
Schupart Juliána: 197
Serédi Zsófia: ... ... -197
Sextius János:... 197
Siemens Mária: ... ... ..197
Simonffy Ádám: ... ...199
Simonyi Sándor: ... .199
Sinapi Mihály: ... ...199
Sinay Miklós: ... ... .199
Sinkovics János: 200
Somogyi Sándor: ... .200
Stainlein Lajos: ... ...200
« Leontina ... .202
« Zsófia ... ...205
Stern Pál: ... - - -206
Stobaeus Ádám Ignácz: 207
Suhajda János: ... ~208
Szabó Dávid:... ... ...208
« Gyula - -209
« István ... 209
« László - -210
« Samu 210
Szalágyi István: ... ...210
Szaniszló István: ... ..210
Széchy Dénes: ... ...211
.« Mária.._ ... -211
Szegi Lajos János: ...212
Székely Albert:- -213
Szentkirályi Árpád: ...213
Székely Endre: ... -213
Szentiványi György:...213
Szepessy László: ... -213
Szeremley Mihály: -213
Szerényi Imre: ... -214
Szíjjártó Juliána:... ...214
Szikszay József:... -214
Szilágyi Gusztáv: 214
« Virgil 215
Szilvási János: ... -215
Szirmay VI. György: ..215
«. István ... 217
« László - --217
Szlopovszky Károly: ...218
Szombathy György: -218
Szőllőssy Ilma: ... -218
Szunyogh Anna Mária: 219
Tahy Károly: - -221
« János - - -221
Tamási Miklós: ... -221
Tani Mihály: ... - -221
Taraszovics László: 222
Tarcsányi Mária: .222
« Sándor 222
Tarnótzi István: 222
Teleky III. János: 223
Károly 223
III. Ferencz 223
Thann András: 223
Theophil - - -224
Tholdalagi Mihály: 224
Thomassevich Mihály: 224
Thurzó Borbálya: -225
« Judith 226
Mária 226
Anna 226
Erzsébet 226
Krisztina 226
Ádám 227
Mihály 227
György 228
Tokay Ferencz: 228
Tolnay János: 228
Tornallyay Gedeon: -228
Tóth Mihály: 229
Tököly Imre: 229
Éva 231
Kata 231
Mária 231
Zsigmond 232
Török Bálint: 233
Trautmannsdorf Miksa: 233
Tunyogi-Chapó Jolán: 233
Aranka - 233
« « Endre 234
Tury György: 234
Ugróczy Pál: 234
Ugron Tamás: - 235
Újhelyi Móricz:... - - - - 235
Ujváry András: 235
Ungváry István: 235
Ürmössy Ferencz: ... 235
Valinszki Dávid Kasszius: ... - 236
Vajda Mihály: ... ... ... ... 236
Vajna Zsigmond: 236
Vargha Lajos:___ ... ... ... ... 237
Vay Ádám: - 237
« Péter - - 237
Várady József: - -238
Vásárhelyi Márton: - -238
Veresmarty Mihály: 238
Vidos N.: 239
Vizkelety Mária: 239
« Mihály 240
Vörös Vincze: - 240
Waldchircer István: - -241
Wályi András: - - -241
Watzdorff Konrád 241
Waxwender testvérek 241
Weber Dániel: - - -242
Weöreös Miklós: - -242
Wesselényi Ferencz: 243
« Ilona - -244
« Miklós 244
Windischgrätz Gottlieb: ...244
Wodjaner Albert Flórian:...245
Wolf János:... - - -245
Zaicz János: ---245
Záborszky Amália: ... -246
Zay László: -247
Zerdahelyi Imre: ... -247
Zerenszky Géza: ... - -247
Zetter Theophil Miksa János: 247
Zeyk József: - --249
Zichy Miksáné: -249
Zilahi Pál: - .249
Zimmermann Zsigmond: ...249
Zmeskál Zoltán: ... - ..249
Zrínyi György: -250
* * *
Back Viktor Alfréd: ... ..250
Kállai testvérek 251
Kendfalvi Lajos: ... ... ..251
Laskói János: 251
Lévay Henrik és családja ..252
Marotti Imre: ... ... ...252
Missovitz János: ... ... ..252
Okolicsny Gyula: ... ...252
Pilárik Mihály: ... ... ..253
Plachy Dániel: ... ... ...253
Skrabák György: ... ... ..253
Sutovius János: 253
Tauber nővérek ... ... ..253
Thewrewk József: 253
Virágh Vinczéné: ...253
Waisbecker Paula: 254
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem