Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Könyvszemle 1937. január-március

A Magyar Közkönyvtárak közlönye - LXI. év, harmadik folyam, I. füzet

Szerző

Kiadó: M. Nemz. Múzeum Orsz. Széchényi Könyvtára
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 96 oldal
Sorozatcím: Magyar Könyvszemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének megbízásából szerkeszti Trócsányi Zoltán. K. M. Egyetemi Nyomda nyomása, Bpest. Fekete-fehér képekkel illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Előadásomban az egyetemi könyvtárak három problémakörével kívánok foglalkozni, éspedig: az egyetemi könyvtárak szervezeti kérdéseivel, az egyetemi könyvtárakkal mint a felsőoktatás segédeszközeivel... Tovább

Előszó

Előadásomban az egyetemi könyvtárak három problémakörével kívánok foglalkozni, éspedig: az egyetemi könyvtárak szervezeti kérdéseivel, az egyetemi könyvtárakkal mint a felsőoktatás segédeszközeivel és végül azoknak jelenlegi speciális problémáival, úgymint a helyszűkével, orvostudományi állományuk csekély igénybevételével és anyagi helyzetükkel.
Egyetemi könyvtáraink - mint szervezeti és ügyviteli szabályzataik alapján megállapítható - szervezeti tekintetben egymástól lényegesen különböznek. Éspedig úgy a könyvtáraknak az egyetemi hatóságokhoz való viszonyát, mint pedig saját szerveik jogát illetőleg. Csupán a leglényegesebbre kívánok rámutatni, midőn megemlítem, hogy míg a budapesti és szegedi egyetemi könyvtárnál az igazgató a könyvtár összes ügyeit vezeti, addig a pécsi egyetemi könyvtár ügyeinek intézése az igazgató, a könyvtárbizottság, a rektor és a tanács feladata és az igazgatóra kizárólag csak a könyvtári hivatal ügyeinek intézése bízatik; a debreceni könyvtár igazgatásának és működésének irányítására pedig a könyvtárbizottság hivatott. Szembetűnő eltérés mutatkozik továbbá a könyvtárbizottságok tekintetében is. Míg a budapesti egyetemen a könyvtárbizottságnak a professzorokkal egyenjogú tagja a könyvtárigazgató is, addig vidéki egyetemi könyvtárainknál az igazgató szavazati joggal nem bír, sőt Debrecenben a könyvtárigazgatónak, mint szakértőnek a helyzete is kétségessé válik azáltal, hogy a szabályzat értelmében a könyvtárbizottság elnöke a könyvtárbizottságba más szakértőt is meghívhat. Vissza

Tartalom

Pasteiner Iván: Az egyetemi könyvtárak 3
Varga Ottó: A régi egyházi könyvtárak 12
Domanovszky Ákos : Index-katalógus, címszavas katalógus 19
Drescher Pál: Nagyvárosi népkönyvtárak 29
Berkovits Ilona: A pécsi Püspöki Könyvtár festett kéziratai és ősnyomtatványai 35
Turóczi-Trostler József: Nosce te ipsum 50
Lavotta Rezső: Verseghy Ferencnek egy ismeretlen kéziratáról 57
Kisebb közlemények: Hodinka László: A mai francia könyvtárosképzés. - A. M.: A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. - A. M.: Könyvtárosképző-Tanfolyam. - Jékely Zoltán: A Magyar Bibliofilek Szövetségének megalakulása. Külföldi könyvtárosok tanulmányútja Magyarországon. - Kozocsa Sándor: Irodalomtörténeti kiállítások a Nemzeti Múzeum Orsz. Széchényi-Könyvtárában. - Zoványi Jenő: Két régi magyar nyomdász halálának ideje. - D. P.: Goethe mint könyvtárhasználó. - Asztalos Miklós: Halottaink. (Erdélyi Pál, Jakobovich Emil és Bíbó István.) 62
Ismertetések: A román Bibliotheca Bibliologica 1-3. sz. (Ism. Makkai László.) - Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. században. (Ism. Supka Ervin). - Kőhalmi Béla:
Az új könyvek könyve. (Ism. Tolnai Gábor). - Kozocsa Sándor: Az 1935-ik év irodalomtörténeti munkássága. - (Ism. Tolnai Gábor.) 77
Folyóiratszemle 1936. (F.) 84
Résumé - Inhaltsangabe 94
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyvszemle 1937. január-március Magyar Könyvszemle 1937. január-március Magyar Könyvszemle 1937. január-március Magyar Könyvszemle 1937. január-március Magyar Könyvszemle 1937. január-március Magyar Könyvszemle 1937. január-március

A borító kissé foltos, gerince javított.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba