Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Könyvszemle 1978/3-4.

A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának Könyvtörténeti folyóirata - 94. évfolyam 3-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből

Ráday Pál, a publicista

A Rákóczi-szabadságharc irodalmának egyik vezető műfaja a publicisztika. A politikai irodalomnak voltak már hagyományai Zrínyi előtt és után is,... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből

Ráday Pál, a publicista

A Rákóczi-szabadságharc irodalmának egyik vezető műfaja a publicisztika. A politikai irodalomnak voltak már hagyományai Zrínyi előtt és után is, amelyek a kuruc küzdelmek évtizedein keresztül a XVII. századig vezettek. Rákóczi is fölismerte a politikai publicisztika tájékoztató funkcióját és közvéleményformáló szerepét, mind a külpolitikai s diplomáciai, mind pedig belpolitikai szemszögből. Olvasott külföldi röpiratokat, Ausztria-ellenes francia hírlapokat, s az általa vezetett függetlenségi háború okait elferdítő, célját félremagyarázó, hamis híreket terjesztő bécsi propagandairatokat. A kuruc publicisztika már a harcokkal egyidejűleg megindult, s a fejedelmi kancellária kiépítésével, titkos kancelláriájának létrehozásával Rákóczi megteremtette ennek szervezeti keretét is. Az író, szerkesztő munka súlya Ráday Pál vállára került.
A nemzeti függetlenséget vívott új háború jogosságát igazoló, ideológiáját kialakító politikai publicisztikának a tényleges jogi helyzettel szemben kellett kifejtenie hazai és külföldi viszonylatban az uralkodóház elleni fölkelés közjogi és történelmi alapjait. Vissza

Tartalom

Jánosi Mónika: A Szent István törvényeit tartalmazó kódexek 225
Kerényi Ferenc: A kolozsvári - debreceni színtársulat könyvtára 1810-ben 255
T. Erdélyi Ilona: Erdélyi János könyvtára az 1840-es években 268
Kisasszony Éva: A Szekszárdi Polgári Olvasókör története 1871 -1918-ig 280
Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem a fordulat évében 291
Borsa Gedeon: A régi, szerzői hungarika nyomtatványok bibliográfiája 303

KÖZLEMÉNYEK
Pajorin Klára: Dávid Verbec könyvtárának töredéke a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtárban 314
Kókay György: Bessenyei György és a bécsi Hofbibliothek 322
Mészáros István: Napóleon-vonatkozású hazai tankönyvek a XIX. század elejéről 327
Boda Miklós: Egy 1859-ben kiadott „Nevelési kalauz" és a könyvkereskedői pálya 332
Batári Gyula: Az első bukaresti magyar nyelvű hírlap 355
Szilágyi Ferenc: A Dorottya ismeretlen illusztrált kiadása 339
Fried István: Egy elfelejtett Vörösmarty-kiadás 343
Sonkoly István: A „Huszadik Század" és a zene 346
Markovits Györgyi: A bécsi „Új világ" (1920) 349

MAGYAR KÖNYVESHÁZ
Zsindely, Endre: Szenei Molnár Albert mint „Bocskai Apologiájá"-nak kiadója 353
V. Kovács Sándor: Újabb olmützi hungarika a 16. századból 355
Jankovics József: Kétes provenienciájú Bethlen Miklós-művek 356
Pavercsik Ilona: Néhány impresszum nélküli lőcsei nyomtatvány megjelenési idejének meghatározása 359

FIGYELŐ
Kókay György: Az Allgemeine Literatur Zeitung és a magyar jakobinus mozgalom 364
Nagy Sz. Péter: A Toll (1929-1938) repertóriuma 365
B. Juhász Erzsébet: Tíz évszázad cseh könyvművészete 369
Rezessy Zoltán: Közléstudomány 370
Róka Jolán: Publishing History 374
Vásárhelyi Judit: Az angolszász XVIII. századi bibliográfia a vállalkozás folyóiratainak tükrében 375

BIBLIOGRÁFIA
A magyar könyvtörténeti szakirodalom 1977-ben. Összeáll. Madas Edit, Szélestei N. László 376

SZEMLE
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850-1870. Bp. 1977. (Kemény G. Gábor) 383
Jakó Zsigmond: Philobiblon Transilvan. Bucuresti, 1977. (Vásárhelyi Judit) 385
Wehli Tünde: Az admonti biblia. Bp. 1977. (Kovách Zoltán) 386
Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Bp. 1978. (Varga Imre) 387
Székesfehérvári schematismus. 1977. (V. Kovács Sándor) 388
Magyar-szovjet politikai plakátok 1917-1977. (Indali György) 389
L. E., Tatarinova: Isztorija ruszszkoj literaturü i zsurnalisztiki pervoj polovinü XVIII veka. Moszkva, 1974. (Bóka Jolán) 389
L. V., Petrov: Maszszovaja kommiinikacija i iszkuszsztvo. Leningrád, 1976. (Bóka
Jolán) 390
Bienkowska, Barbara: Staropolski swiat ksiazck. Wroclaw. 1976. (Hopp Lajos) 390
Marx, A.: Bibliographical Studies and Notes on Rare Books and Manuscripts in the Library of the Jewish Theological Seminary of America. New York, 1977. (Scheiber Sándor) 391
Callmer, Christian: Königin Christina. Ihre Bibliothekare und Ihre Handschriften. Stockholm, 1977. (Körmendy Kinga) 392
Laucevicius, Edmundas: XV-XVIII. a. knygu irisimai Lietuvos bibliotekose. Vilnius, 1976. (Rozsondai Marianne) 394
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Könyvszemle 1978/3-4. Magyar Könyvszemle 1978/3-4. Magyar Könyvszemle 1978/3-4. Magyar Könyvszemle 1978/3-4. Magyar Könyvszemle 1978/3-4. Magyar Könyvszemle 1978/3-4.

A borító kissé foltos, enyhén elszíneződött, rajta pecsét látható. A gerinc kissé kopott. A borító és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
740 Ft
370 ,-Ft 50
2 pont kapható
Kosárba