992.923

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Kultúra 1938. január-december I-II.

Társadalmi és tudományos szemle - XXV. évfolyam 1-24. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Korda Részvénytársaság Nyomdája
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 734 oldal
Sorozatcím: Magyar Kultúra
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 32 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Megjelenik havonkint kétszer. Nyomatott: Korda R. T. nyomdájában, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

A jubiláló Magyar Kultúra
Mély hálával és benső meghatódottsággal vesszük és könyveljük el az alábbi kitüntető nyilatkozatokat, amelyek a magyar társadalom minden rétegéből a... Tovább

Előszó

Részlet:

A jubiláló Magyar Kultúra
Mély hálával és benső meghatódottsággal vesszük és könyveljük el az alábbi kitüntető nyilatkozatokat, amelyek a magyar társadalom minden rétegéből a negyedszázados Magyar Kultúrát érték.
Negyedszázados nehéz, küzdelmes munkájával katolikus értelmiséget és ebben öntudatot igyekezett nevelni a jubiláló Magyar Kultúra. És ha nevelő buzgalma többeket foghatott volna meg, mennyivel eredményesebb lenne most ez az így is dicsőséges jubileumi - Milyen erősek lehetnénk, milyen veretlenek, írta pár évvel ezelőtt, ha megvolna bennünk, ami a szembenálló táborokban bőségesen megvan: az öntudat, az akarnitudás, az érvényesülés törekvése és elszántsága!... Ha nem nyugodnánk bele gyáván, hogy tovább is törpe és kisemmizett kisebbségként lézengjünk mi, a túlnyomó többség! ... Máskép lehetne mindez, ha - akarnánk! Ha akarnánk ébredni és másokat is ébreszteni! ... Ne idegen kürtösök nótáihoz és vezényszavaihoz szegődjünk hozzá, hanem a magunk igazának és igazságának szerezzünk érvényt!
Erre az erős akarásra ösztökél a Magyar Kultúra 25 év óta. Ösztökéljen ezentúl sokkal többeket felébresztően, mint eddig tehette!
Kriston Endre
egri segédpüspök, nagyprépost. Vissza

Tartalom

I. kötet
Kultúra és élet
Aradi Zsolt: Griger Miklós emlékezete 166
Bangha Béla S. J.: A huszonöt éves Magyar Kultúra 5
Bartl Lőrinc: A római Szentírástudományi Intézet 293
Belloc Hilaire: Az igazi Morus Szent Tamás 198
Bihari Ferenc: Az Emszo-mozgalom eszmei iránya 105
Bíró Bertalan: A két Augustus 7
Bodrossi Lajos: Az iskolai nevelés 101
Csiszár Béla: Neurathtól Ribbentropig 134
Csorba Tibor: A lengyel drámaírás nagymestere 40
Dávid Tibor: Olvas a falu 104
- Öntudatlan pogányság 297
Deák Balázs O. S. B.: Írország és új alkotmánya 233
Drescher Pál: Levél egy öreg német barátomhoz 72
Fazekas György: A spanyol háború regénye 71
Gallus Tibor S. J.: Üzenet Szent Péter sírjáról 262
Hidvégi János: Kísért a mult 292
Huszár Károly: A kongresszus után 325
Kékessy Imre S. J.: Lo-Pa-Hong 102
- Az ázsiai ópiumkérdés 200
Kézai Béla: Szekfű körül 10
Kilián Zoltán: Katolikus rádiók 41
- Híres rádióspapok 264
Kiss István: Kongresszusi élmények 361
Kiss József: Krisztus a tanyákon 295
Kövér Lajos O. S. B.: A salzburgi katolikus egyetem 38
Lékó Béla: Katolikus érdekek a tanítóképzés újjászervezésében 37
Lovas Gyula: Mythikus regény és katolicizmus 263
Mérő Mihály: Krisztus a Tiszaháton 362
Molnár Gyula: Laikus karácsony szemlélet 9
- Laikus húsvétszemlélet 261
Muckermann Frigyes S. J.: Levél egy nemzetiszocialistához 136
Nemes Czike Gábor: Az ipari középiskola társadalmi
szerepe 359
Névery Gyula: A kenyérkereső nő ellensége - a „kenyérkereső nő" 198
Nyirváry János: Német könyv a magyarországi zsidókérdésről 229
Nyisztor Zoltán: A budapesti Eucharisztikus Világkongresszus távlatai 357
Nyisztor Zoltán: Olaszország primátusa? 39
Pálos Károly: A tízéves Egri Norma 69
Rády Elemér: Ausztria sorsa megpecsételődött 167
Rónay György: Népi katolicizmus és magyar katolikus irodalom 196
- A regény védelmében 330
Saád Béla: Hogyan gondolkodik a paraszt? 326
Simon Árkád O. S. B.: A 150 éves Kisfaludy 169
- Kölcsey Ferenc 231
Stoltz Dániel: Százalék és szellem 296
Szauder Gyula: Keresztény gazdasági front 328
Varga László S. J.: Közigazgatástudomány és államreform 137
Bálint József: Századvégi szerelem 78
Bíró Bertalan: Magyar orvosok és magyar magzatok 265
Blazovich Jákó 0. S. B.: Az újjászülető Portugália 299, 334
Borbély István S. J.: A francia jövő 113
Csávossy Elemér S. J.: Az Eucharisztikus Világkongresszus
szociális jelentősége 67
Farkas József: Blum Leó a házasságról 207
Fábián István: A romantikus és katolikus Széchenyi 331
Fiala Endre: Történetszemlélet és katolicizmus 142
Gábor Géza: Katolikum a lengyel irodalomban 176
Horváth Richárd O. Cist.: Szent István lelki hagyatéka 99
- Richárd Biliinger 238
Karsai Géza O. S. B.: Új magyar nép- és népiségszemlélet 111
Kiss István: Az egyke mint ethnológiai jelenség 365
Közi-Horváth József: A magyarországi nemzetiszocialista
pártok története, programmja és jelenlegi állása 48, 75, 116
Kühár Flóris O. S. B.: A szent király 12
Lukács Gáspár: Újabb regényeink történetszemlélete 363
Magyar Kultúra jubilál 3
Magyar Kultúra negyedszázada 35
Marosi Arnold S. O. Cist.: Szent István és Székesfehérvár 74
Mihalovics Zsigmond: Az Eucharisztikus Világkongresszus hajnalán 291
Mikos Ferenc: A gazdasági fellendülés tanulságai 17
- A kollektív munkaszerződés jövője 302
Moravek Endre: Európa nemzetiségei 235
Moscardo Ituarte Jósé: Az Alcazar védelme és az Eucharisztia 323
Nagy Miklós: A német katolikus irodalom egy évszázada 337
Nékám Lajos: Nap tárreform 163
Nyisztor Zoltán: Az Élet Kenyere és a mi kenyerünk 195
Petrován Oszkár: Gabriele d'Annunzio élete és műve 204
Rudai Rezső: Prohászka Ottokár keresztény nemzeti politikája 173, 201, 239, 271
Rudai Rezső: Mi időszerű a korporatív államban? 43
Rusznyák Gyula: A falukutatás fejlődéstörténete 304
Sándor István: Író és humanizmus 227
Semjén Gyula: A legújabb Nobel-díjas író: Roger Martin du Gard 14
- Proust magyarul 367
Somogyi József: A fajmítosz szellemtörténeti háttere 139, 170
Somos Lajos: Költészet és valóság Szent István emberi alakja körül 307
- Gyermekszemek tükrében 369
Schmied József: Németország két arca 107
Schillinger Ferenc: Szent István és a németség 131
Szalóczy Pelbárt O. F. M.: Temesvári Pelbárt 269
Vajtai István: Jellem vagy tudás? 45
Varga László S. J.: A nagy per 259
- A magyar sors egy beszéd tükrében 355
Tárca
Bangha Béla S. J.: Bernini kútjai 243
Fertsek Ferenc: Csoda a csúcson 84
Gondár Aranka: Énekelt az anyám 340
Kézai Béla: Háromszor szólt a kakas 210
Nagy Miklós: A helytartó vendége 178
Ormos Gerő: Istenem, megfagyunk! 145
- Borzas 371
Rozványi Vilmos: Apák 19
Semjén Gyula: A gyermek és a halál 117
Simor Miklós: Két pengő 274
Szarka Géza: Kasornya 52
Szegváry Mihály: A magvak földre hullnak 310
Visszhangok
Bálint Sándor: Népünk ünnepei 277
Eckhardt Sándor: A francia szellem és a magyar ember 373
Francia újságírók 120
Gemelli Agostino O. F. M.: A katolikusnak ismernie kell
saját korát! 342
Konnersreuth a teológia és a tudomány világánál 83
Konnersreuth legnagyobb tanúja megszólalt 147
„Le temps" az Eucharisztikus Kongresszusról 247
Modern légiháború tanulságai 246
Mussolini és a katolicizmus 83
Nürnberg, a pártnapok székhelye 120
Padányi-Frank Antal: A pedagógia válsága 180
Rosa Enrico S. J.: A vallásüldözők kegyetlensége és a
vértanúk hősiessége Spanyolországban 20
Schmiedt József: Az új német nevelési rendszer 342
A világ gazdasági helyzete 212
Korrajz
Chaplin és a diktatúra 181
Csipkerózsika felébred 278
Leleplezett aranykor 84
Tárlatok
Minden számban.
Szemlék és kritikák
Aradi Zsolt: Irodalmi élet 90, 91, 217
Bálint József: Irodalmi élet 123, 186
Berlász Jenő: Irodalmi élet 185
Clauser Mihály: Irodalmi élet 24
Dávid Tibor: Irodalmi élet 378
Fábián István: Irodalmi élet 26
Fischer Endre: Irodalmi élet 152
Gábriel Asztrik: Irodalmi élet 281
Jajczay János: Képzőművészeti szemle 26, 92, 153, 218, 283 348
Jánosi József S. J.: Irodalmi élet 56
Kühár Flóris O. S. B.: Irodalmi élet 315
Máthé M. Lajos: Filmszemle 27, 58, 93, 125, 156, 187, 219,
252, 284, 317, 348, 380
Máthé M. Lajos: Színházi szemle 28, 58, 93, 124, 155, 187,
218, 252, 283, 316, 347, 379
Nagy Miklós: Irodalmi élet 57, 123
Pákay Zsolt: Irodalmi élet 216
Pápay Géza: Zeneművészeti szemle 154
Rónay György: Irodalmi élet 25
Sándor István: Irodalmi élet 282
Semjén Gyula: Irodalmi élet 152, 316
Szalóczi Pelbárt O. F. M.: Irodalmi élet 250, 251
Thurzó Gábor: Irodalmi élet 377
Adine France: Az arnóparti város 190
Almásy László: Suhanó szárnyak 30
- Levegőben... homokon ...31
Allocutiones Eucharisticae 61
Ambrózy Ágoston: Apponyi 189
Aurora, Összeállította: Kenyeres Imre 221
Bakos József: Az irodalomtanítás esztétikai szempontjai 189
Bangha Béla: Welt und Überwelt 90
Bangha-Ijjas: A keresztény egyház története. III. kötet 152
Becker Vendel: A magyar alsófokú gazdasági szakoktatás problémája és annak megoldása 59
Bejczy Németh Andor: A naposabb oldalon 217
Bibó Lajos: Anna tekintetes úr 127
Bierbauer Virgil: A Magyar Építészet Története 331
Bíró Vencel: Képek Erdély múltjából 157
Bittér-Mathis: Földművesprédikációk 191
Bopp Linus: Christlicher Edelmut zur Ungeborheit 61
Brey Henriette: Wenn ich dein vergässe 287
Brunngraber Rudolf: Rádium 221
Cenk: Mentsd meg lelkedet 61
Chesterton: Aquinói Szent Tamás 285
Corvinus-Elias: Ioannis Hunniadae res bellicae contra Turcas 222
Christalnigg-Lippe Mary: Gestalten und Schicksale 255
Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám 190
Dederichs Wilhelm: Szentbeszédvázlatok 255
Deuxiéme congrés international d'estétique et de science de l'art 220
Dénes Gizella: Két sor ház 373
Divéky Adorján: A magyar-lengyel érintkezések történelmi tanulságai 30
Drouven: A piowoi vészkiáltás 222
Endrődy László: Páter Petit hajója 62
Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése 287
Etelka főhercegnő: A magyar tanyavilág 380
Eucharisztia 126
Fasiszta államrendszerről tartott magyar-olasz tanulmányi ankét iratai 286
Fattinger-Solymoss: Tanít az élet 350
Faust Antal: Nyitott szemmel Keleten 222
Fodor Ferenc: Magyar föld - magyar élet 185
Fráter Lénárt: Hunyadi magyar származása oklevelekben 189
Garrigou-Lagrange: A megkezdett örökélet 60
Gatterer Michael: Gottes Gedanken über des Kindes Werden 351
Gaudek Andor: A vándor visszatér 31
Gábriel Asztrik: Breviárium-típusú kódexek 158
Gáspár Pál: Jézus élete 127
Gergely László: Finánczy Ernő pedagógiája 222
Ghéon Henri: Der Heilige Johannes Bosco 95
Glattfelder Gyula: Szentek és hősök 315
Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán 351
Gyökössy Endre: 33 meséje 62
Haj dók János: Királyi élet - királyi vér 254
Halász Gábor: Az értelem keresése 220
Hackel: Német nyelvtan haladók számára 351
Heller András: Cselédsor 158
Hídvégi János: Hulló magyarság 350
Hitter József: Spanyol tűztenger 91
Holló József: Spanyolország rémnapjai 61
Hóman Bálint: Magyar Középkor 318
Horner Miklós: A palesztinai kérdés 319
Horváth Henrik: Budapest művészeti emlékei 382
Hubert Prinz Hohenlohe: Gesegnetes Sevillaner Land 382
Huszár Győző: Bölcselet 254
Huzella Tivadar: Az élet tudománya 285
Huxley Aldous: A vak Sámson 123
Jajczayné Kanyó Erzsébet: A keleti szőnyegek 188
Jankovics Marcell: Kikötők 287
Jörgensen János: A lelki élet magaslatain 127
Kaden-Bandrowski: Barcz tábornok 251
Katolikus Nőszövetség faluszervező irodája: Vezérkönyv 61
Kádár Imre: A fekete bárány 186
Kállay Miklós: Magóg fiai 316
Kertész János: Zebegény 62
Knittel John: El Hakim 123
Kocsis László: A Dóm 281
Kolumbán István: A jellemképzés irányai 30
Kőszegi Ferenc: A szentolvasó elimádkozásának gyakorlati módszere 351
Kunszery Gyula: Magamtól Istenig 286
Kühár Flóris: Szűz Mária élete 127
Lakos Eta: Középen 31
Lantos-Kiss Antal: Gyakorlati tiszta élet 61
Legméltóságosabb Oltáriszentség megígérése 222
Lepold-Lippay: Esztergomi útikönyv 318
Loczka Alajos: A művelődés útja Amerikában 220
Lützerer Heinrich: Fűhrer zur Kunst 318
Magdics Ignác: Krisztus világossága 286
Magyar felsőoktatás 24
Manninger Vilmos: A sebészet diadalútja 349
Marczell Mihály: A bontakozó élet 350
Maurois André: A gondolatolvasó gép 282
Meschler: Készület a nagy lakomára 191
Mészáros János: Magyarok tündöklő csillaga 318
Michels Thomas: Die göttliche Gabe der Vollkommenheit 382
Mihályi Ernő: Szent István élete és műve 253
Mónin abbé: Szól az arsi Szent 62
Müller Lajos: Rejtett gyémánt 128
- Jertek, imádjuk... 222
Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál 189
Nádor Jenő-Kemény Gábor: Tessedik Sámuel élete és munkája 62
Noszlopi László: A világnézetek lélektana 126
Notre Dame de Sion missziós papok kongregációja rövid ismertetése 222
Olasz Péter: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés 349
Ortega y Gasset: A tömegek lázadása 318
Ortutay Gyula: Bátorligeti mesék 29
Pakocs Károly: Júdás-misztérium 382
Pap Károly: Azarel 190
Pauler Ákos: Tanulmányok az ideológia köréből 220
Párdányi Miklós: A breton kérdés 189
Petró József: A gyermekek korai szentáldozása 59
Pénzes Balduin: Az úgynevezett „Almanach-líra" 190
Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő könyv 319
Popoff Mihály: Szenvedések és szenvedélyek 157
Poppe Ede: Az eucharisztikus módszer a nevelésben 382
Possonyi László: Üldözni fognak titeket 152
Prinz Gyula: Magyar Földrajz 286
Rachmanova Alexandra: Halhatatlan szerelmes 221
Regnum. Egyháztörténeti évkönyv 157
Rédey Tivadar: A Nemzeti Színház története 254
Régi katolikus irodalom értékei új kiadásban 26
Rumi Erzsébet: Ragyogó zöldön, viola árnyak... 223
Rusznyák Gyula: A nő a modern társadalomban 126
Sára D. Gyula: A halálról és más kellemes és kellemetlen dolgokról 223
Scheffer János: A szerzetesi élet katekizmusa 156
Schmiedt Béla: Seele ins Leben 62
- A megváltás szolgái 381
Schütz Antal: Dogmatika 56
Seipel Ignaz: Der Friede 188
Sipos István: Katolikus egyházjog 157
Simeon Georges: A hosszú út 127
Somogyi Antal: Praedica verbum! 127
Somogyváry Gyula: Virrasztó a ködben 94
Steuer György: A földmunkásszövetkezetek 15 éves működése 60
- Munkásgyermekeink orvosi vizsgálatáról 222
Sticco Mária: Kötelesség és álom 61
Szabadka Medárd: Mit ad neked az Oltáriszentség? - Mélyítsd
el az eucharisztikus Jézus szeretetét. - A szebb jövő
reménye: A papok szombatja 222
Szabados András: Növekvő árnyék 127
Szabó László: Levelek a száműzetésből 190
Szántay-Szémán István: Eucharisztia 29
Szántó Lőrinc: A magyar nyelv és irodalom tanítása 221
Szauder Gyula: A váci kézművesipar helyzete a céhek korában 383
Szent Bernát: Az Isten szeretetéről szóló könyv 383
Szentgyörgyi László: Erdélyországi levelek 62
Szentiványi Jenő: A kőbaltás ember 158
Szerb Antal: Utas és holdvilág 25
Szitnyay Zoltán: Tánc 377
Szurmay Sándor: Vadászemlékek - horgászélmények 222
Szűcs Géza: Példatár II. k. 383
Takács Ince: Szól az Eucharisztia Szentje 127
Tamás István: Szabadkai diákok 158
- A citromgárda 222
Tornyos Gyula: Szociális kérdés 220
Toronyi István: Égnek az osztagok 318
Tóth Tihamér: Miatyánk 125
Tower Vilmos: A képességvizsgálat a katolikus világnézet szempontjából 190
Török Kálmán: Szoros a kapu és keskeny az út 59
Török Sándor: Valaki kopog 57
Trikál József: Az új szellemiség 94
- Krisztus közöttünk él! 254
Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba 60
Thurzó Gábor: Előjáték 250
Új erdélyi antológia 158
Urbán Gusztáv: A propaganda világnézeti jelentősége 382
Vas Olga: A misztika hatása a kódexirodalmunkra 287
Várkonyiné Haracsi Erzsébet: Férfihűség 62
Veszprémi egyházmegye múltjából 216
Vidal: A Moscou durant le premier triennat soviétique 158
Villani Lajos: A renaissance úttörői 350
Völgyesi Ferenc: Ember- és állat-hypnosis 381
Weingartner Josef: Abälard und Bernhard 60
Weiser-Beluscsák: Watomika 30
Wibmer-Pedit Fanny: Eine Frau trägt die Krone 30
Zsigovits Béla: Japán keresztény szemmel 94
Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné 158
Tollheggyel
Minden számban.

II. kötet
Kultúra és élet
Aradi Zsolt: A kétéves spanyol polgárháború 61
- Eltűnt lapok után 296
Bangha Béla S. J.: Tóth Tihamér, a püspök 5
- El a hisztériával! 166
Bartl Lőrinc: A németországi magyar munkások sorsa 231
Becker Vendel: A líceum és a tanítóképzés 167
Benyács István: Világnézet és nevelés 9
Berndt Kornél: A gazda szerepe a terményárak védelmében 105
Bilkey Ferenc: Vészkiáltás Rodostóból 103
Bíró Bertalan: Boldogasszony népe 164
Bunyor János: A gyermeki munka kérdésének megoldási lehetősége 135
- A technika jövője 229
Csanády László: Tanítóképzésünk reformja a megvalósítás tükrében 10
Csávossy Elemér S. J.: Az ország felajánlásának jelentősége 7
Csiszár Béla: A harmadik Chamberlain 12
- A Róma-Berlin-tengely sikerei 329
Czike Gábor: Házassági kölcsön 102
- A mi szerepünk a magyar Dopolavoro mozgalomban 265
Dénes Gizella: Dunántúli lélek 201
Drescher Pál: Levél egy fiatal honfitársamhoz 58
Edelényi Achilles: Az Egyház életképessége az új viszonyok között 169
Fábián László: A baszk kérdés új megvilágításban 263
Feczkó Iván: A búzabank 63
Füzy Pál: Ami a könyvkiadás mögött van 106
Incze István: A keresztény házasság és a magyar rádió 233
Kilián Zoltán: A katolikus kultúra megőrzése és fejlesztése a rádióban 103
Kiss István: Szent István és az Eucharisztia 54
Kiss József: Aratás az iskolákban 15
Lischerong Gáspár S. J.: A Csendes-óceán paradicsoma 198
Lukács Gáspár: Tanítóképzésünk reformjához 60
Massalsky Miklós: Az ortodox egyház a szovjetúnióban 5
- Az orosz emigráció és az únió-kérdés 196
„Méltóságos Uram!" 294
Mihelics Vid: Összeomlott hidak 132
Molnár Gyula: Bulgária lelki válsága 133
Nyisztor Zoltán: Biró Ferenc emlékezete 101
Orbán Gerő: Aktok a filmen 231
Péterffy Gedeon: Az örökösödési jog reformjához 136
Rónay György: Bűn, szabadság, megtisztulás 57
- Egy nemzedék nevében 261
Semjén Gyula: Francis Jammes 264
Simon Árkád O. S. B.: Egy elfelejtett magyar regény margójára 325
Schillinger Ferenc: A németosztrák katolicizmus problémái 138
Szarka Géza: Háromszáz gyermek 55
Szegner László: Csodálatos köztársaság 168
- A belga barnaingesek között 199
Szívós Donát O. S. B.: Autonóm cserkészet - vagy egységes magyar ifjúsági mozgalom? 327
Tamás Viktor: Az ifjúsági irodalom rejtelmei 293
Valló Gábor: A tabascói parasztok és a vallásszabadság 104
Tanulmányok
Aradi Zsolt: A francia katolikus élet átalakulása 173, 208
Bangha Béla S. J.: A távolodó Kongresszus 51
- Több rendszerességet a hitvédelmi frontra 141
- Vallás és közélet 266
Biró Bertalan: Kölcsey és a katolicizmus 107
Csiszár Béla: Sztojadinovics három esztendeje 99
Csizmadia Andor: A családi munkabér 237
Edelényi Achilles: A modern szellem hatása az iszlámra 332
Farkas György: A katolikus agrárifjúsági mozgalom három
éve 175
Fábián István: A magyar és francia katolikus irodalom 144
Félegyházy József: A magyar lelkiség nagy nemzeti megpróbáltatásaink idején 227
Fiala Endre: A Szentkorona-küldő II. Szilveszter pápa emlékezete 66
- A háború lélektana 202
Hitter József S. J.: Lelki válságunk és a magyar jövő 323
Horváth Richárd O. Cist.: Az ifjúság keres életeszményt 336
Ijjas Antal: Ernszt Sándor és műve 331
Kerékgyártó Imre: A táj szerepe a magyar irodalomban 74
Kékessy Imre S. J.: Sárga vagy vörös Kína? 69
Kézai Béla: Film és kultúra 68
Kiss István: Az egyke mint ethnológiai jelenség 21
Kühár Flóris O. S. B.: Szent István tisztelete 140
Massalsky Miklós: Az istentelen mozgalom és „a vallási recidiva" 64
Nagy Miklós: Az új népi irodalom gátjai 131
Nyisztor Zoltán: Felfedezések Jugoszláviában
112, 145, 178, 206, 239, 274
- Amire nincs szükség s amire van 163
Oszti József: Idegen szavak és az emberi sorsközösség 269
Pálos Károly: A társadalom szociális nevelése 26
Petrován Oszkár: Az olasz futurizmus története 23
Péterffy Gedeon: Házasság előtti orvosi vizsgálat 272
Rády Elemér: A felvidéki új magyar szellem 291
Rusznyák Gyula: Matyóföld 29
- Tájszempontú falukutatás 298
Sándor István: Katolikus papok a liberalizmus irodalmában 234
Schmiedt Josef: Jöhet-e létre kibékülés az Egyház és a
német nemzetiszocializmus között? 110
Semjén Gyula: Pearl S. Buck, az új Nobel-díjas 334
Szarka Géza: Magyar sorsfordulón 259
Székely László: Krisztus és a közélet 195
Szénásy Barna: A modern fizika bölcseleti vonatkozásai 19
Teller Frigyes: A romanticizmus zenéje 300
Vajtai István: A százéves Vörösmarty tanítása 16
Varga László S. J.: Az álláshalmozás mint erkölcsi kérdés
- Társadalompolitika és szociális rendiség 171
Weninger Antal: Eucharisztikus szellem és biológia 72
Tárca
Dénes Gizella: Sűrű, új világ 242
Fucini: Felejthetetlen látogatók 76
Gondár Aranka: Baleset 303
Miklós Géza: Cathedra Petri 32
Nagy Miklós: Advent 338
Ormos Gerő: Sáros út 211
Rozványi Vilmos: Együtt 115
- A könnyelműek 277
Sprenger M. Mercedes: Reggeltől-estig 180
Szegváry Mihály: Ágyrajárók 148
Visszhangok
Balanyi György: Szent István alakja a századok folyásában 78
Barbera S. J.: A zsidókérdés Magyarországon 79
Bibliai őstörténet és a modern ősnéprajzi kutatás 150
Brazíliai magyarok 182
Brucculeri: A dopolavoro római kiállítása 117
Engelmann: A római napok 34
Faulhaber bíboros: Az egyén és közösség viszonya 305
Jalabert: Kemál Atatürk, a törökök atyja 340
Shvoy Lajos: A nemzetiségek városa 245
Szkladányi Mária: Pauler Ákos életművészete 278
Vallásszakadás és hitterjesztés 213
Korrajz
Dániel Gergely: A vármegye utat épít 80
Kiss József: Nem félünk a téltől 215
-más: Népjólét leszállított áron 305
Távlatok
Minden számban.
Szemlék és kritikák
Biró Bertalan: Irodalmi élet 1221
Fiala Endre: Irodalmi élet 282
Jajczay János: Képzőművészeti szemle 250, 311, 344
Kársai Géza O. S. B.: Irodalmi élet 344
Máthé M. Lajos: Színházi Szemle 123, 156, 187, 220, 250, 284, 312, 3451
Filmszemle 124,157,187,220,251,284,313,346
Nagy Miklós: Irodalmi élet 40, 41, 248, 283
Nogrády Zoltán: Irodalmi élet 311
Nyisztor Zoltán: A Karitász-kiállításról 88
- Irodalmi élet 155, 218
Pável Ágoston: Két horvát költő 155
Rónay György: Irodalmi élet 87, 219, 311
Sándor Ákos: Irodalmi élet 123
Schmiedt Béla: Irodalmi élet 343
Semjén Gyula: Irodalmi élet 86, 249, 310
Thurzó Gábor: Irodalmi élet 122
Könyvek
Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a 18. században 46
Alecsandri: Könnycseppek 92
Amcel: Marxisme et Famille 91
Aradi Zsolt: Az ég a rács mögött 40
Balanyi György: Szent István 125
Balla Borisz: A megsebzett 40
Bangha Béla: „Napkelet és Napnyugat" 42
- Béke veletek! 343
Barabás Gyula: Elvesztett arcok 311
Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső 253
Barta: Ungarn und die Wiener Universität des Jesuitenzenzeitalters 317
Bálint Sándor: Népünk ünnepei 41
Bedy Vince: A györegyházmegyei papnevelés története 314
Beeking: Lebendiges Beten 126
Berczeli A. Károly: Uram, irgalmazz! 91
- Július 349
Bibó Lajos: A gyerek 190
Bilkei Ferenc: Élmények a szentföldi úton 253
Bittenbinder Miklós: Az Egyház és állam viszonya a XIII. és
XIV. század fordulóján 90
Bopp: Christlicher Edelmut zur Ungeborgenheit 126
Brande-Lányi-Bárd: Nyitott szemmel! 93
Brazíliai magyarok 155
Brehm: A háborúra fel kell készülni 190
Breviárium himnuszai 93
Brunton: Der Weg nach Innen 45
Bucsányi Gyula: A cukorbaj természetes gyógykezelése 286
Clauser Mihály: Régi Szent István-himnuszok és énekek 252
Colerus: A ponttól a négy dimenzióig 349
Considine-Devas: Fel a szívekkel 93
Coquelle: Un ordre corporatif francais 90
Curie Éve: Madame Curie 44
Csávossy Elemér: Ave Maria 127
- Una tomba presso il Danubio 316
Csokonai Mária: Gustave de la Tour 126
Czigler Ábel: Felsőeőri Pyrker János László 45
Czike Gábor: A kultúra mint nemzetszervező erő 44
Czike Gáborné Lovich Ilona: Dalol a fészek 47
Deér József: Pogány magyarság, keresztény magyarság 124
Dezső István: Szent István király és lelkivilága 287
Dombay Klára: Apologetikus történetszemlélet 316
Dvihally Géza: Magyarok világünnepe 158
Egy édesanya leveleiből 92
Eckhardt Sándor: A francia szellem 86
Emőd József: A szövetségi egyház hitelvei 349
Endrődy László: „Szeretettel, szenvedéssel..." 253
Félegyházy József: A középkor egyháza 282
Fessard: La méthode de réflexion chez Maine de Biran 223
Fitzhugh: A levegő birodalma 91
Fóthy János: Csillagok útja 123
Fülöp Béla: Kereszténység és kommunizmus 254
Gagyi László: A kiválasztottak 219
du Gard: Egy lélek története 283
Gábriel Asztrik: A középkori kéziratok identifikációja és lokalizációja 46
Geosits Lajos: A társadalmi harmónia felé 90
Gerely Jolán: Ha tudnád... 223
Gergelyffy Géza: A föld-kérdés Magyarországon 253
Gombos Lili: A Revue des deux Mondes és Magyarország 91
Gombos: Catalogus Fontium Históriae Hungaricae 221
Grimaud-Nagy: Az „én" szentmisém 223
Gróh Albert: De iuribus vigentibus patronorum privatorum in
Hungaria relate ad curata beneficia 285
Gróh József: Portio canonica 315
Győry János: A francia irodalom kis tükre 90
Haluschka-Márkus: A hős Tóni 286
Harkai Schiller-Varga: Dohányzási szokások Budapesten 317
Hegedűs Béla: Mit mond Krisztus? 286
Hegedűs Lóránt: Gazdasági élet 222
Heiler Joseph: Gottgeheimnis im Sein und Werden 43
Heinz Mária: Az arany összekötőhíd 317
Hesz Kálmán: Magyar irodalom a német lexikonokban 91
Hettyey József: Kultúra, erkölcs, irodalom 286
Hochwarter Kálmán: Érdemes-e küzdeni az életben? 46
Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika 89
Honti Jenő: Kis séták a nagy természetben 190
Horváth Jenő: A Millenniumtól Trianonig 190
Horvát költők 155
Huszár Győző: Bölcselet IV. kötet 252
Hütter Lipót: Korszerű-e a szentistváni világnézet? 45
Irk Albert: Die rationalen und irrationalen Elemente des Strafrechts 252
Jajczay János: A megszentelt Pest-Buda 158
- A művészet hódolata az Eucharisztia előtt 189
- Mai magyar egyházművészet 122
Járventaus Arvi: Kis falu a világ végén 93
Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társaslélektani alapon 93
Kendi Finály István: Vitaminok és hormonok 189
Kibédi Varga Sándor: A nemzetiszocialista Németország 46
Klebelsberg Kúnó gróf emlékezete 253
Klempa Károly: Az eucharisztikus dráma 122
Klindáné Merényi Margit: Boldog emberek országa 92
Komoróczy György: A kereskedelem és ipar Szent István korában 91
Kontor Lajos: A háború utáni konkordátumok 285
Kosztolányi Dezsőné: Kosztolányi Dezső 125
Kozma György: Egy vármegye harca és haldoklása 286
Kőhalmy József: Nemes Murgassy János 125
Kölcsey Antónia naplója 350
Középiskolai tanulmányi értesítők 350
Kriss Rudolf: Die Schwäbische Türkei 46
Laczkó Géza: Királyhágó 126
Landgraf: Alexander Petőfi 316
Lang-Solymoss: Rövid liturgika világiak részére 126
Lange: Der Ausweg 348
Láng Sándor: A munka tudománya 42
Le Paysan Russe sous le Régime des Soviets 1917-1937 91
Lendvai István: Világ és magány 248
Leopold Lajos: A földosztó háború 317
- A világ éléskamrája 317
Lippay Lajos: Az ősegyház hite 189
Madarász István: A vallásváltoztatás magyar közjogi szempontból 188
Magzatelhajtás elleni védekezés kérdése 125
Magyarság néprajza 344
Magyarország óvó- és oktatószemélyzetének statisztikája az
1934/35. tanévben 45
Makkai Sándor: Az egyház missziói munkája 314
Mátray Ferenc: Kis diákok - nagy diákok 92
Mesterházy Jenő: A budavári koronázó főtemplom és altemploma 91
Meszlényi Antal: Az egri érsekség felállításának s a kassai és
szatmári püspökségek kihasításának története 252
Mihály László: Buda alá! 254
Molnár József Árpád: Szivárvány 316
Molnár Ödön: Ragyogó csillagok a kínai éjben 286
Móra: Die Frage des Zivilprozesses und der Beweislast bei Gratian 252
Móra Mihály: Az egyházjogi irodalom útja 287
Müller Lajos: A kereszt diadala 158
Nagyfalusy Lajos: Regnum Marianum 253
Nádas Zoltán: Dominus Tecum 286
Nemes Dénes: A 7-es rendszertörvény 350
Németh Andor: Mária Terézia 191
Németh József: Somló 254
Németh László: Berzsenyi 315
Némethy Károly: A pest-budai árvíz 1838-ban 90
Oudard: Chemises noires, brunes, vertes en Espagne 46
Örök misekönyv 159
Papp Asztrik: Üzenem 253
Papp István: Finnország 90
Perlaky Lajos: I. Ferenc József 47
Pinzger Ferenc: Emlékezzünk régiekről 43
Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő könyv 222
Plus: Elmélkedések katolikus munkásifjak számára 158
- Égből szállott... 253
Plus-Uhl: Papi elmélkedések 287
Pohárnok Jenő: Szent István ünneplése 92
Polgárdy Géza: Székesfehérvár és környéke kalauza 93
Pourtalés: A csodálatos halászat 249
Przywara: Deus semper maior 347
Rab Pál: Eucharisztikus példák 127
Rahner Karl: Worte ins Schweigen 44
Reiner Irma: Az Oltár előtt 159
Reményi József: Amerikai írók 41
Sipos István: Egyházi perrendtartás 189
Sipos István: A református teológia védelme 347
- A sémiták őshazája és a bibliai őshagyományok eredete 348
Scherer Péter Pál: Igy látom én! 43
Schoen Arnold: Hermina főhercegnő emlékkápolnája 43
Shvoy Lajos: Amerikai levelek 218
Szabados Anzelm: „Mutass utat, adj boldogságot!" 159
Szabados Mihály: Védekezzünk a germán veszély ellen 158
Szabó Aladár: Saint-René Taillandier 317
Szalay Jeromos: Grammaire francaise a l'usage des hongrois 316
Szilassy Nadine: Versek 316
Szöllősy M.: Makrofilozófia 349
Szunyogh X. Ferenc: Magyar szentek - szent magyarok 223
Tamási Áron: Ragyog egy csillag 87
Tartally Ilona: A hegy csodája 47
Temesy Győző: Sasok országában 190
Temesváry Pelbárt: Miként látják az erdélyiek Erdély kérdését? 254
Torma testvér élete 316
Tower Vilmos: Illemkódex papok és szerzetesek számára 222
- Papi és szerzetesi diéta 287
Török László: Jánoshalma népe és földje 45
Tyciak: Die Liturgie als Quelle östlicher Frömmigkeit 158
Undset: A hű feleség 310
Varasdy Imre: Megérkezés 92
Varjú János: A szombatosok költészete 92
Varga József: A sopronbánfalvai hegyi templom 158
Várady Géza: Lobogó lángok 287
Váradi József: Széchenyi életlátása 46
Veszprémy Ferenc: Ösztön és faj 158
Virágh Andor: A szentséges Szív titkai 253
Walsh: A bűn sodrában 92
Weismantel: Franz und Clara 126
Wilkins: És mégis Viktória 311
Willram: Märchen der Berge 126
- Resurrecturis 191
Wünscher Frigyes: Keresztény erkölcs és nemzeti gondolat a
gazdasági életben 43
Zsikó Gyula: Vágy, Munka, Élet 125
Zsilinszky Margit: Hiszek 126
Tollheggyel
Minden számban.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem