1.027.671

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Művészet 1934/1-12.

A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének hivatalos közlönye - X. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 375 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Többszáz fekete-fehér képpel illusztrálva. Nyomatta az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapesten. Megjelenik havonta. További grafikusok a tartalomjegyzékben.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Éppen negyedszázada van annak, hogy Medgyessy Ferenc először állított ki szobrot Budapesten. Akkor végezte el tanulmányait Párizsban a Julian-iskolában és az Ecole des Beaux-Arts-ban, Firenzében... Tovább

Előszó

Éppen negyedszázada van annak, hogy Medgyessy Ferenc először állított ki szobrot Budapesten. Akkor végezte el tanulmányait Párizsban a Julian-iskolában és az Ecole des Beaux-Arts-ban, Firenzében pedig közelebbről megismerkedett a renaissance nagy szobrászaival. De sem a két francia intézet, sem a renaissance-város nem hagyott művészetében látható nyomokat. Ösztöne másfelé vonzotta: a nagy gyűjteményekben megismerkedett olyan kőmunkákkal, amelyeket kissé félreérthető mesterszóval primitívnek szoktak mondani, ó-egyiptmi kőfaragásokkal s azokkal a görög szoborművekkel, amelyek megelőzték a perikleszi kort. Nyilván ezek csalogatták a kő felé s a nagy egyszerűség, amely szinte sugalón árad ezekből a művekből, visszhangot kelthetett olyan emberben, aki az egyszerű életformák városából, Debrecenből került eléjük. Vissza

Tartalom

TANULMÁNYOK:
Ártinger Imre: Derkovits Gyula 272
Dr. Balogh Jolán: A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben 129
Bárányné dr. Oberschall Magda: Gótikus és renaissance-stallumok Szepes és Sáros vármegyékben, I. és II. 75, 114
- Az Iparművészeti Múzeum régi magyar bútorai I. 208
Giorgio Casteifranco: Giorgio de Chirico 68
Dr. Décsei Géza: Három magyar egyházi festő 33
- Modern magyar egyházművészeti törekvések 257
Dr. Eisler Mihály József: Gedő Lipót gyermekrajzai 122
Elek Artúr: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei 161
- Tisza István szobra 169
Farkas Zoltán: Watteau 348
Dr. Genthon István: Uj magyar rajzok 17
Dr. Hajós Erzsébet: A Szépművészeti Múzeum rajzkiállítása 193
Dr. Hekler Antal: Hagyomány és forradalom a művészetben 11
Herman Lipót: Jegyzetek a képélvezés módjához I., II. és III 98, 119, 225
Höllrigl József: Régi magyar üvegek 176
Lázár Béla: Művészet a festészetben 352
Lyka Károly: Jegyzetek Medgyessy Ferenc művészetéhez 1
Márjás Viktor: Csánky Dénes budapesti vízfestményei 321
Dr. Meller Simon: Dr. Wittmann Ernő kisplasztikái gyűjteménye 235
Nyilas Kolb Jenő: Makart és a korizlés tragédiája 306
Rabinovszky Márius: Két modern magángyűjtemény 335
Révészné dr. Alexander Magda: Modern építészet és tradíció Hollandiában 289
Sebestyén Károly: A színház és a színpad építő művészete 244
Hans Tietze: Az új bécsi érseki múzeum 49
Végh Gyula: A Múzeumbarátok kiállítása a Régi Műcsarnokban 65

KISEBB CIKKEK:
BESZÉDEK:
Szinyei Merse Pál emléke. Réti István serlegbeszéde az 1934. évi lakomán 56

EGYESÜLETEK, TESTÜLETEK, MÜVÉSZTELEPEK:
Céhbeliek 47
Erdélyi Múzeum-Egyesület 159
Éremkedvelők Egyesülete 92, 93, 94
Magyar Mérnök és Építész-Egylet 21
Múzeumbarátok Egyesülete 65, 67
Nyolcak 343
Szinyei Merse Pál Társaság 59

KIÁLLÍTÁSOK:
Dr. Hajós Erzsébet: Új kínai festészet Berlinben 188
Huszár Lajos: A Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának kiállítása 190
Zádor Anna: Londoni kiállítások 24
Correggio-kiállítás Párisban 373
William Morris emlékkiállítás Londonban 128
Nyílasy Sándor emlékkiállítás Szegeden 189
Végh Ilona kiállítása Rómában 31

KÜLÖNFÉLÉK:
Dr. Lázár Béla jelentése az 1933. évi Szinyei-jutalomnak Tornyai János festőművész, a
Zichy Mihály grafikai díjnak Gedő Lipót rajzoló művésznek történt odaítéléséről 59
Lyka Károly: Petrovics Elek húsz éve 97
Nádai Pál: Utazási kedv és művészet 315
Pályázati felhívás tűzérhősök emlékművére 320
Pályázat plakettre 192
Rózsaffy Dezső: Válasz Éber Lászlónak a „Petrovics Emlékkönyvéről írt ismertetésére 375
Takács Mária: Jankó János 31
Ybl Ervin: Benczúr Gyula ismeretlen festményei 312
Külföldi művészeti hírek 63-64, 95, 160, 192-224, 255, 320, 374, 375

IN MEMORIAM:
Lyka Károly: Derkovits Gyula 189
- Györgyi Géza 90
- Herzog Mór Lipót báró 312
- Hikisch Rezső 254
- Huszka József 123
- lnnocent Ferenc 277
- Lyka János 90
- Möller István 277
- Nyilasy Sándor 21
- Pálfy József 277
- Peske Géza 159
- Raidl Sándor 159
- Tóth István 367
- Vágó László 21
- Vass Béla 21
- Ybl Lajos 55
P. G.; Deák Ébner Lajos 54
Szentiványi Gyula: Foerk Ernő 55

KÖNYVISMERTETÉSEK:
Archaeologiai Értesítő, új folyam 1932-33. XLVI. k. Ismerteti Éber László 254
Wart Arslan: I. Bassano. Ismerteti Gombosi György 221
Barát - Éber - Takács: A művészet története. Ismerteti Oroszlán Zoltán 313
Dr. Baumgarten Sándor: Pierre Le Gros. Ismerteti - n 320
Berczelli A. Károly - Kontuly Béla: Janus Pannonius. Ismerteti dr. Décsei Géza 255
Bíró József: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann.
Ismerteti Pigler Andor 159
Bíró József: A kolozsvári Szent Mihály-templom barokk emlékei. Ismerteti Lyka Károly 367
Dr. André Csatkai - Dr. Dagobert Frey: Die Denkmale des politischen Bezirkes Eisenstadt und Rust. Ismerteti Kampis Antal 283
Egger, Hermann Festschrift. Ismerteti Pigler Andor 27
Farkas Zoltán: Medgyessy Ferenc. Ismerteti dr. Décsei Géza 255
Fenyő Iván: Szőnyi István. Ismerteti Nyilas Jenő 123
Gáborjáni Szabó Kálmán könyv jegyei 371
Hevesy Iván: A modern fotóművészet. Ismerteti Rabinovszky Márius 318
Huszár Lajos - Béla v. Procopius: Medaillen und Plakettenkunst in Ungarn. Ismerteti Mihalik Sándor 92
Kemény Lajos: A pozsonyi vár és a váralja. Ismerteti Pigler Andor 95
Kós Károly: Kalotaszeg, 1741. Ismerteti Grandpierre Edith 25
Lázár Béla: Mányoky Ádám élete és művészete. Ismerteti Lázár Béla 27
Lichtbild, Das deutsche, 1934. Ismerteti Pécsi József 128
Lukcsics Pál - Pfeiffer János: A veszprémi püspöki vár a katolikus restauráció korában. Ismerteti Pigler Andor 220
Márton Lajos: A korai La Téne-kultúra Magyarországon. Ismerteti Tompa Ferenc 94
Dr. Mihályi Ernő: A magyar falu egyházművészete. Ismerteti Szőnyi Ottó dr 160
Jakobovits Arthur rajzai. Ismerteti O. F. 191
Petrovics Elek: Az újabb magyar művészet. Ismerteti Ártinger Imre 283
Petrovics Elek Emlékkönyv. Ismerteti Éber László 279
Photography, Modern 1933. Ismerteti Pécsi József 31
Róvó Aladár: A könyv. Ismerteti Nádai Pál 369
Szegedi kis kalendárium. Ismerteti dr. Décsei Géza 63
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Ismerteti Éber László 90
Tanulmányok Budapest múltjából II. Ismerteti Zádor Anna 371
Tolnay Károly: Ferenczy Noémi. Ismerteti Nyilas Jenő 123
Zádor István: Egy hadifestő emlékei. Ismerteti Elek Artúr 312

KÉPEK:
Aba-Novák Vilmos: Női fej 23
- A jászszentandrási templom falfestményei 33, 35-38
- Mátrai falu 173
- A művész felesége leánykájával. 10. szám, címlap
Albrecht Altdorfer: Sarmingstein a Duna mentén 198
Árkay Bertalan: A városmajori templom 258, 259, 262
K. P. C. de Bazel: A „Handelsmaatschappij" épülete Amsterdamban 291
Beck. Ö. Fülöp: Síremlék mintája 370
Berény Róbert: Tyúk 172
- Csendélet 360
dr. H. P. Berlage: Tőzsde Amsterdamban 289
Bernáth Aurél: Önarckép 28
- Elmerengve 28
- Nervii részlet 350
Bornemisza Géza: Csendélet 361
Brinkman - van der Vlugt: A van Nelle gyár épülete Amsterdamban 316
Bútorok: Ajtó a körmöcbányai ú. n. Máriaházból XVI. sz. vége 222
- Asztal. Erdély. XVI. sz 221
- Imaszék, 1544. Lang János és Kristóf műve. Késmárk 117
- Láda, Hunfalváról, 1692 219
- Kelengyeláda, Bethlen Katáé 214, 219
- Kelengyeláda, Erdély, XVII. sz. vége 218
- Láda, a nagyszombati ötvöscéhé, 1669. 218
- Oszlopok és orgonakarzatrács. Körmöcbánya. XVIII. sz. 211
- Sekrestyeszekrény. Eger 1760 körül 216
- Stallum, a bárcfai Mátyás 76-77
- Lőcse, XV. sz. vége 79
- Lőcse, 1494 80
- Szepesdaróc, XV. sz. vége 81
- Bártfa, 1492, 1616-17. 81
- Göllnicbánya, XVI. sz. eleje 82
- Leibic, 1511 84
- Késmárk, 1518 85
- Késmárk, Simon mester 1469 87
- Meldur, 1500 körül 87
- Eperjes, XVIII. sz. vége 88
Bútorok: Bártfa, 1520-30 112
- Lőcse, 1520-30 115
- Eperjes, 1520-30 116
- Lőcse, 1542 117
- Bártfa, XVII. sz. 118
- Körmöcbánya, 1620 209
- Szekrény, Dunántúl, 1700 körül 223
- Szentélykorlát. Körmöcbánya, XVIII. sz. első Tele 214
- Szószék. Tüskevár, 1760 körül 216
- Szószék. Sipos Dávid, 1741. Címlap, 5. sz.
Giorgio de Chirico: Önarckép 68
- Megvadult lovak 69
- Lovak 69
- Csendélet 71
- Csendélet 71
- Csendélet 73
- Fürdés után 73
- Itáliai emlék 74
Gonzales Coques: J. van Eyck polgármester családja körében 98, 99, 102
Antonio Aligeri Correggio: Madonna a gyermekkel és egy angyallal 226-228
Lorenzo Costa: Jupiter és Alkmene története 253
Gustave Courbet: Sziklás táj 166
Csánky Dénes: Lebontott „copf" ízlésű ház Zsigmond-utca 8. szám alatt 322
- Apród-utca 10. Virág Benedek szülőházának udvara 322
- A lebontott Aranykakas-u. a régi Tabánban 323
- Fő-u. a vízivárosi Szt. Erzsébet apácák templomával 323
- Kőműves-u. kilátással a kir. palota déli szárnyára 324
- Kilátás a Naphegyről a vár délnyugati oldalára 325
- Lebontott Veres Pálné-u. 8. sz. barokk ház 326
- Teleki-tér részlete 326
- Deák-tér 1., a „Két törökhöz" címzett Kemnitzer (Wodianer) ház 327
- Margit-körút a budai Szent Ferencrend templomával 327
- Batthyány-u. 29. sz. ház klasszicizáló stílusú udvara 327
- Barokk lakóház Országház-u. 21. sz. alatt 329
- Döbrentei-u 330
- Árok-u. a Bethlen-udvarral 330
- Margit-körút és Zárda-u. sarka 331
- Óbudai hajógyári Dunaág télen 331
- Szebeny Antal-tér, az egykori Szarvas-tér 332
- A budai postapalota tere az 1920-as évek elején 333
- Nagyszombat-u. a Szőlő-utcánál. Színes melléklet a 11-12. számhoz.
Csók István: Jakobovits Jenőné arcképe 342
Aelbert Cuyp: Tehenek 205
Czóbel Béla: Párizsi utca 356
Adolf Daucher: Szt. Jeromos 248
Deák-Ébner Lajos: Nehéz elhatározás előtt 170
Délnémet mester, XVI. sz. eleje: Venus Vulkán műhelyében 246
Derkovits Gyula: Pihenő halász 273
- Mi ketten 275
- Hajnal 275
- Külvárosi részlet 278
- Nemzedékek 278
- Áldottság 280
- Fázó parasztasszony 280
- Hajókovács 284
- Asszony kakassal 284
Dósa Géza: Kettős arckép 165
W. M. Dudok: A hilversumi iskola 296
A hilversumi városháza . 297, 299, 300, 301
- A „Bijenkorff" áruház Rotterdamban 302, 304, 307
- Emléktorony a Zuiderzee-gáton 317
Duiker J.: „Openluckschool" iskola Amsterdamban 317
Dyck, Anthonis van: Házaspár képmása 107, 110, 111
Egry József: Önarckép 23
- Vízhordó nő 25
- Dr. Chehszombathy László arcképe 334
- Csónakkikötő 336
- A halász 336
- Délelőtti fények a Balatonon 337
- Párás fények 337
Felsőnémet művész 1472-ből: Előkelő nő 195
Felsőrajnai mester, XVI. sz. eleje: Ádám és Éva 246
Ferenczy Károly: Nápolyi emlék 16
Ferenczy Noémi: Fahordó nők 270
- Pék 366
- Anya és gyermeke. Címlap, 11-12 szám.
Firenzei művész, XVI. sz. 2. fele: Nő gyermekkel 243
Fragonard, Jean Honoré: Vihar 199
Gádor István - Sztehlo Lily: A városmajori templom egyik oltára 260
Gedó Lipót: Gyermekrajzok 124, 125
Giovanni da Bologna: Mars 243
Gulácsy Lajos: Györgyike drága gyermek 340
- Zöld kapu 340
Hans von Kolmar: Fortuna 248
- Ádám és Éva 248
Hollósy Simon: Kaszáló 166
Iványi-Grünwald Béla: Cigány város 173
Jakobovits Arthúr: Önarckép 363
Jankó János: Csokonai 32
Kádár Béla: Interieur 357
Kínai művészek: Chéng-Wu-Ch'ang: Fűzfák 182
- Jen-Pai-Nen: Horgászó 181
- Sung Méng-Cu: Hegyitó 182
- Wu Fu-Chih: Fagyoskodó fiatal hollók 181
Kisfaludi Stróbl Zsigmond: Capt. Victor Alexander Casalet. Címlap 3. szám.
M. de Klerk: Munkásházak Amsterdamban 292
- „De Hoop" csónakegyesület klubháza, Amsterdamban 293
- Munkáslakóházak Amsterdamban 293
- Munkásházrészletek Amsterdamban 294
Kmetty János: Nagybányai-utca 22
Korb Erzsébet: Tájrajz 22
Koszta József: Legelőn 172
Nemes Lampérth József: Tájrajz 18
- Tanulmányrajz 18
Hans Leinberger iránya: Lebegő angyal 252
Magyarországi szobrász 1500 körül: A fájdalmas Szűz 162
Marco del Buono: Themistokles és Cimon diadalmenete 235
Márffy Ödön: Csendélet 344
Mattyasovszky-Zsolnay László: Leányarckép. Címlap, 6. szám.
Dr. Medgyessy Ferenc: Halászfiú 2
- Korsós nő 2
- Gondolkodó 3
- A Művészet 4
- Tudomány 5
- Régészet 6
- Néprajz 7
- Lovas 9
- Ősmagyar 10
- Pihenő nő 15
- A művész apja olvas 285
- Támaszkodó nő 368
- Gnóm 368
- Női fej. Címlap, 1. szám.
- Táncosnő. Címlap, 4. szám.
Medveczky Jenő: Akt 29
Conrad Meit: Ádám és Éva 246
Mészáros László: Legifj. Csehszombathy László 339
Molnár C. Pál: A szent család 40
- A Boldogasszony 41
- Szent Antal a halaknak prédikál 43
Molnár C. Pál: Triptychon, predella 44
- Az Angyali üdvözlet Máriája. Címlap, 9. szám.
- Angyali üdvözlet. Címlap, 9. szám.
Nagy Sándor: A pécsi Temetőkápolna freskótervei 45, 46, 48
Németalföldi művész, 1520 körül: A gyermek Jézus imádása 66
Nürnbergi művész, 1480 körül: Krisztus a keresztfán 198
Nyilasy Sándor: Napsütés 183
- Horgosi tájkép 183
Osztrák művész, 1300 után: Szent Anna harmadmagával 52
- 1300-1320 körül: Biblia Pauperum-kézirat 194
- XIV. sz. hatvanas éveiből: IV. Rudolf arcképe 60
- XV. sz. vége: Szent Lőrinc szobra 52
- XVIII. sz. Kútmodellek 252
Páduai művész, XV. sz. vége: Olajmécses 238
- 1500 körül: Ülő öreg nő 237
Pásztor János: Gyermekfej. Címlap, 7. szám.
Pátzay Pál: A városmajori templom apostolszobrai 267
- Id. dr. Csehszombathy László 339
Pekáry István: A városmajori templom szentélysekrestye-ajtaja 262
Pablo Picasso: Uhde német író arcképe 353
Pierino da Vinci: Allegória 241
Harmensz van Rijn Rembrandt: Szent József álma 229, 230, 231
Jusepe de Ribera: Szent András 207
Riccio tk. Andrea Briosco: Fatörzs három puttóval 235
- Tintatartó 236
- Faunnő 237
- műhelye: Gyertyatartó 238
- Olajmécses 238
Rimanóczy Gyula: A pasaréti templom 268, 269
Rippl-Rónai József: Pierre Bonnard arcképe 167
- Párizsi nő 341
- Anya és gyermeke 341
Andrea della Robbia: Angyalfej. Címlap, 8. sz.
Anton Romako: Férfiarckép 167
Jacob Ruysdael: Amsterdam látképe 204
Hans Leonhard Schauffelein: Kalvária az Ober-St.-Veiti oltárból 61
I. F. Staal: A „Telegraaf" újságpalotája, Amsterdamban 310
Székely-Kovács Olga: Katika 344
Szinyei Merse Pál: Szerelmespár 164
- Tanulmány a „Madárdal" c. festményhez 202
Szőnyi István: Falusiak 19
- Kettős arckép 126
- Zsuzsika az ajtóban 127
- Álom 175
Sztehlo Lily: A városmajori templom üvegfestményei 261-63
Sztehlo Lily - Gádor István: A városmajori templom egyik mellékoltára 260
Tiepoloy Giovanni Domenico: A pihenő Szent család 163
Tornyai János: Szoba belseje 175
Niccolo Pericoli Tribolo: Herkules 241
Üvegek: Gyógyszeres üveg, magyar, 1500 körül 178
- Kotyogós üvegek, XVI.-XVII. sz. 179
- Kotyogós üvegek, XIX. sz. első fele 180
- Mátyás király billikoma 180
- Szíriai, XIII. sz.
- Szíriai vagy mezopotámiai, XIII. sz. 53
- Talpaspohár, XVI. sz. első fele 180
Vaszary János: Jakobovits Jenőné arcképe 347
Végh Ilona: Cearani herceg 31
Velencei mester, XVI. sz. eleje: Álló nő 241
Jan Vermeer van Delft: Női képmás 103, 105, 106
Conrad Witz köre: Szűz Mária a gyermek Jézussal és Szent Pállal 195
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv