1.039.477

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Művészet 1935/1-12.

A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének Hivatalos Közlönye - XI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 383 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. A 7-8. szám duplaszám. Számos fekete-fehér reprodukcióval illusztrálva. Készítette az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest a Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából. További grafikusok a tartalomjegyzékben szerepelnek. Német és francia nyelvű tartalomjegyzékkel. A fényképeket az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai r. t. és a Magyar Film Iroda készítették.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:

Csók István

Még mindig ott portyáz a virágos, napfényes dombtetőn, művészetének régi magaslatán. Útja nem hajlik a völgy felé, inkább újabb magaslatok irányába mutat igéretet.... Tovább

Előszó

Részlet:

Csók István

Még mindig ott portyáz a virágos, napfényes dombtetőn, művészetének régi magaslatán. Útja nem hajlik a völgy felé, inkább újabb magaslatok irányába mutat igéretet.
Levágta szárnyát az irígy időnek: ne érje utól ez alkotókedvét és erejét, el ne szálljon felettük. Születésének hetvenedik évfordulóján képei vidáman hirdetik ezt és minden szódicséretnél szebb koszorút fonnak festőjük feje köré.
Vissza

Tartalom

Tanulmányok:
Bernáth Aurél: Ferenczy Károly: "Három Királyok"368
Bierbauer Virgil: Új építészet Olaszországban330
Csabai István: A Rondanini Pietá rejtélye216
Elek Artúr: Daumier "Mosónő"-je a Szépművészeti Múzeumban25
A Szépművészeti Múzeum olasz képeinek újelrendezése210
Farkas Zoltán: Nagy István289
Medgyessy Ferenc új emlékművei347
Ferenczy Valér: Ferenczy Károly karikatúrái169
Genthon István: Báró Hatvany Ferenc modern képgyűjteménye4
Ernst Gombrich: A Bécsi Oltár és az esztergomi múzeum fareliefjeinek történeti helyzete223
Hajós Erzsébet: Berlini új templomok243
Herman Lipót: Jegyzetek a képélvezés módjához267
Hoffmann Edith: Rotterdami Rembrandt-rajzok a Szépművészeti Múzeumban301
Höllrigl József: Elsheimer Ádám ismeretlen festménye a Magyar Nemzeti Múzeumban374
Huszár Lajos: Bendl Ignác két elefántcsont érme278
Jajczay János: Kisázsiai szőnyegekről183
Vidovszky Béla321
Kállai Ernő: Székessy Zoltán237
Ars privatissima308
Ferenczy Noémi műhelyéből370
Kampis Antal: Molnár C. Pál229
Körmendi András: Kernstok Károly257
László Gyula: Nomád művészet361
Lázár Béla: Szinyei müncheni évei I., II., III.131
Layer Károly: Két Grassi-porcellánszobrocska az Iparművészeti Múzeumban114
Lyka Károly: Egy elfelejtett magyar festő43
Márjás Viktor: A mai Vaszary161
Mattyasovszky-Zsolnay László: Balla Adolfné gyüjteménye Pécsett72
Mátyás Péter: AZ Irgalmasok kórházának új szobrai297
Meller Simon: Majovszky Pál rajzgyüjteménye a Szépművészeti Múzeumban129
Mihalik Sándor: A göteborgi magyar kehely339
Molnár Ernő: Egy régi magyar pálos emlék50
Pálos szobrászmunkák az esztergomi prímási palotában274
Nagy Sándor: Á. Székely Bertalan centenáriumára193
Oltványi-Ártinger Imre: Szőnyi István legújabb képei33
Bernáth Aurél újabb képei353
Pátzay Pál: Márffy Ödön65
Réti István: Csók István1
Rózsaffy Dezső: Watteau, Daumier, Courbet a Szépművészeti Múzeumban175
Schoen Arnold: Gróf Zichy Miklós óbuda-kiscelli síremléke179
Szunyoghy Farkas: A kecskeméti városháza falfestménye203
Weidler, Ch.: A tánc a művészetben47
Ybl Ervin: A magyar festőművészet fiatal mesterei94
Adatok a magyar művészettörténethez:
Balás Piri László: Munkácsy iskolai bizonyítványa136
Gombosi György: Lőcsei Pál mester főművének dátumáról250
Lázár Béla: A "Majális" kérdéséhez317
Lyka Károly: Elfelejtett magyar festők: Szakál Albert, Szontagh Géza Diego116
Kiss Sámuel; Ince fráter egri festő; Rabl Károly építész; Vizi István; Sonnenschein Gáspár136
A két Geschrey187
Rózsaffy Dezső: A "Majális" kérdéséhez252
Székely Bertalan levele Nagy Sándorhoz251
Különfélék:
Beck Ö. Fülöp: Osztrák éremkiállítás64
Csók István beszéde Majovszky Pál temetésén384
Farkas Zoltán: A Nemzeti Képzőművészeti Kiállítás97
Lyka Károly: Országos Irodalmi és Művészeti Tanács89
Meller Simon: serlegbeszéde58
Petrovics Elek: A Szépművészeti Múzeum átrendezett olasz képei249
Ravasz László beszéde Csók István ünneplésén27
Spectator: Az Ernst-múzeum aukció-kiállítása343
Ybl Ervin Csók Istvánt üdvözlő beszéde59
Jelentése a díjkiosztásról62
In memoriam:
Elek Artúr: Fónagy Béla318
Majovszky Pál383
Liky Károly: Manno Miltiadesz125
Koszkol Jenő125
Neuschloss-Knüsli Kornél128
Éber László128
Káplár Miklós159
Komoróczy Iván159
Dombi Lajos159
Lovas Lajos191
Faragó Ödön191
Mattyasovszky-Zsolnay László287
Losonczi Jenő288
Zádor Anna: Max Liebermann89
Könyvismertetések:
Balogh Jolán: Márton és György kolozsvári szobrászok. Ismerteti Genthon István188
Berei Soó Rezső: A mai debreceni grafika. Ismerteti Hoffmann Edith253
Zádor Anna: Budapesti Képeskönyv124
Csabai István: Az erdélyi reneszánsz művészet. Ismerteti Balogh Jolán31
Csapláros István: Théophile Gautier és a magyarok. Ismerteti Balogh Jolán351
Csatkai Endre: Sopron vármegye műemlékei II. Ismerteti Nyilas-Kolh Jenő155
Orsós Ferenc: Debreceni Képeskönyv158
Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek158
Éber László, szerk.: Művészeti Lexikon. Ismerteti: Oroszlán Zoltán119
Ernst Mihály: A dunántúli falfestés középkori emlékei. Ismerteti Nagy Zoltán316
Ferenczy Valér: Ferenczy Károly. Ismerteti Oltványi-Ártinger Imre190
Fettich Nándor: A honfoglaló magyarság művészete. Ismerteti gróf Zichy István253
Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi képzőművészeti Akadémián. Ismerteti Pigler Andor118
Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1880-tól napjainkig. Ismerteti Oltványi-Ártinger Imre91
Gerevich Tibor - Genthon István: A magyar történelem képeskönyve. Ismerteti Kampis Antal283
Györgyi-Hültl-Kozma, szerk.: Új magyar építőművészet. Ismerteti Kállai Ernő378
Hajós Erzsébet: Grafika és grafika stílus. Ismerteti Hoffmann Edith157
Harsányi Zsolt: Ecce Homo. Ismerteti Farkas Zoltán154
Hekler Antal: A magyar művészet története117
Horváth Henrik: Budai kőfaragók és kőfaragójelek. Ismerteti Kampis Antal313
Jankó László: Győri ötvösök a 16-19. században. Ismerteti Mihalik Sándor157
Kállai Ernő: Czóbel Béla. Ismerteti Farkas Zoltán118
Kampis Antal: A középkori amgyar faszobrászat történetének vázlata. Ismerteti Bogyay Tamás254
Kőszeghy Elemér: Bildnismalerei in der Zips. Ismerteti Nagy Zoltán190
László Gyula: Adatok az avarkori műipar ókeresztény kapcsolataihoz. Ismerteti Horváth Tibor379
Liber Endre: Budapest szobrai és emléktáblái. Ismerteti Farkas Zoltán156
Lyka Károly: Képek és szobrok. Ismerteti Gerő Ödön90
Nagy Zoltán: A magyar litográfia története a XIX. száazdban. Ismerteti Balás Piri László191
Némethy Károly: A székesfőváros kultúrpolitikájának nemzeti jelentősége158
Nyilas-Kolb Jenő: Farkas István. Ismerteti Gombosi György285
Oltványi-Ártinger Imre: Derkovits Gyula. Ismerteti Farkas Zoltán30
Petrovics Elek, szerk.: A Szépművészeti Múzeum évkönyve280
Schanzer Mária: Mednyánszky351
Schoen Arnold: Óbuda multjából. Ismerteti Beck Ö. Fülöp284
France Stelé: Monumenta Artis Slovencae. Ismerteti Pavel Ágoston350
Szabó Béla: Liber miserorum. Ismerteti Farkas Zoltán382
Bierbauer Virgil: Székely népballadák315
Zádor Anna: Tanulmányok Budapest multjából III.153
Tenyériné Kovács Erzsébet, szerk.: Az Új Idők kézimunkakönyve157
Vajda Ernő és László: Flora Photographica Hungariae. Ismerteti Kállai Ernő286
Voit Pál: Az egri főszékesegyház. Ismerteti Zádor Anna287
Képek jegyzéke:
Magyar művészek:
Árkayné Sztehló Lili: Üvegfestmény. A 4. szám címlapján
Basch Andor: Tornyos villa112
Bebo Károly: Gr. Zichy Miklós arcképe180
Beck Ö. Fülöp: Csók István-plakett. A 2. szám címlapján
Alvó leány99
Berény Róbert: Magas part109
Bernáth Aurél: Pásztorfiú81
Öregasszony85
Művészetek I.202
Arkép354
Ablaknál355
Villasor355
Vörösruhás nő356
Műteremben357
Parkban358
Pihenő munkások358
Férfi virággal359
Boldizsár István: Reggeli után127
Borsos József: "Szeret?... Nem szeret?"344
Burghardt Rezső: Napsütés111
Csánky Dénes: Bujkáló nap112
Csók István: Zsombékos part2
Hullámverés2
Fiatal leány karosszékben3
Keresztapa reggelije3
Kínai porcellán. Az 1. szám címlapján
Női arckép99
Csorba Géza: Jeremiás próféta79
Kézmárszky Tivadar300
Czóbel Béla: Csendélet80
Egry Jószef: Önarckép81
Szőlőhegy84
Fényes Adolf: Női arckép77
Ferenczy Károly: Ferenczy Béni arcképe22
Karikatúrák173
Három Királyok369
Ferenczy Noémi: Szövőnő372
Zsindelyező373
Halmágyi István: Balassa János300
Herman Lipót: Műteremben127
Iványi-Grünwald Béla: Kecskeméti cigánytanya télen111
Karlovszky Bertalan: Zöldben74
Kernstok Károly: Önarckép. A 9. szám címlapján
Lovasok a víz partján258
Ifjú, 1909259
Ifjú, 1912259
Vihar260
Lovak zivatarban260
Kapáló asszonyok261
Virradat261
Úrvacsora262
Vázlat a "Sírbatétel"-hez262
Úrvacsora263
Rajzok265
Kmetty János: Önarckép84
Koszta József: Faluvége122
Márffy Ödön: Csinszka. A 3. szám címlapján
Bordighera66
Csipkekendős nő67
Kertész kaszával68
Tegernsee68
Park69
Öregasszony olvasóval70
Önarckép70
Csendélet71
Ospedaletti71
Mattyasovszky-Zsolnay László: Fekvő akt80
Törülköző nő126
Medgyessy Ferenc: Síremlék348
Hősi emlék349
A töki hősi emlék349
Molnár C. Pál: Illusztráció a Cyrano de Bergerachoz. A 7-8. sz. címlapján
Illusztrációk a Cyrano de Bergerachoz229
Angyali üdvözlet230
Szent Imre oltárkép232
Szent Imre szüeltése232
Józsefet eladják testvérei233
Archaelogia233
Jézus születése234
Angyali üdvözlet234
Olasz városka236
Munkácsy Mihály: Virágcsendélet22
Éjjeli csavargók267
Részletek az "Éjjeli csavargók"-ból269
Nagy István: Csiki hazámból122
Önarckép. A 10. szám címlapján
Édesanyám290
Gyimesi domboldal291
Téli táj291
Késő ősz292
Gyimsei táj292
Nyárfák293
Téli táj293
Szürkületkor294
Öregasszony294
Őszi táj295
Paál László: Párisi út a fontainebleaui erdőben28
Pálos szerzetes: Remete Szent Pál54
Remete Szt. Antal és Szt. Pál56
Remete Szt. Pál Szt. Antalt felebaráti szeretetre buzdítja60
Szt. Pál a magányba vonul61
Dekoratív tervezet62
Özséb remete275
Özséb remete276
Pálos remete276
Szent Egyed remete277
Szent Benedek remete277
Pátzay Pál: Lefkovitsné Balla Sári arcképe79
"Budapest"108
Pázmány Péter298
Dollinger Gyula299
Rippl-Rónai Jószef: Kocsmakert28
Anyám beteg74
Alvó öreg nő76
Női fej76
Nénike77
Tehenet fejő parasztasszony152
Székely Bertalan: Tanulmány73
Vázlatok ifjúkori albumából201
Koronázás203
Vérszerződés204
Kecskeméti falfestmények205
Székessy Zoltán: Férfi arcképe239
Női arckép239
Férfiarckép239
Fésülködő240
Vasárnap délután240
Asszonyok esőben240
Terhes nő240
Búsuló parasztasszony242
Szinyei Merse Pál: Vázlatok a "Hintá"-hoz105
Vázlat a "Pogányság"-hoz106
Vázlat a "Méregkeverőnő"-höz106
Szobotka Imre: Zöldséges kofa123
Szomor László: Jendrassik Ernő300
Szőnyi István: Reggel34
Dunakanyar35
Völgyben35
Kertben36
Mosdatás37
Testvérek37
Padon38
Istállóban38
Vasárnap délután39
Gyümölcsösben39
Zsuzsa és Péter84
Udvaron101
Tornyay János: Gazdátlan park100
Tóth László: Felesége arcképe44
Olajfaerdő a Villa Adriana mellett44
Római leány45
Villa d'Este Tivoliban45
Szépség, Pénz, Szellem49
Vass Elemér: Intérieur126
Vaszary János: Önarckép a 6. sz. címlapján
Portré-kompozíció162
Dunakorzó163
Virágcsendélet163
Uzsonna a tengerparton164
Labdázás164
A pesti korzó165
Kávéház a tengerparton165
A plage-on166
Modern hölgy167
Női portré167
Vidovszky Béla: Nedecz vár udvara322
Szolnoki udvar323
Szolnoki Zagyva-parton323
Dubrovniki táj324
Táj Settignano környékén324
Carrarai tengerpart325
Halászbárkák a tiszán325
Mosóczi fehér terem326
A berceli csarnok326
Csendélet327
Téli napsütés327
Aratás Nógrádban329
Vilt Tibor: Arcmás123
Jedlik Ányos299
Zichy Mihály: Illusztráció73
Külföldi művészek:
Bendl Ignaz: Lipót császár elefántcsontérme281
Kollonich Lipót érsek elefántcsontérme281
Pierre Bonnard:Önarckép. Az 5. szám címlapján
Hans Canon: Női arckép21
Théodore Chassériau: A trójai nők6
Ariadne7
Pihenő arab7
John Constable: Tengerpart halászbárkával20
J. B. Camille Corot: Az álmodozó Marietta12
Kecskével küzdő pásztor140
Souvenir de la Villa Pamphili345
Gustave Courbet: Birkózók11
Fekvő akt13
A hullám13
A Loue forrása146
A szajnaparti hölgyek178
Honoré Dumier: A leves14
Mosónő29
Ne zavard köreimet142
A rézkarcgyüjtő177
Hilaire Germain Degas: Fürdő után20
Eugéne Delacroix: Arab tábor10
Oovidius a szkítáknál11
Vadlovat marcangoló tigris138
Tenger falai138
Villámlástól megrettent ló147
Adam Elsheimer: A zsidók átkelése a Vöröstengeren376
Kis oltár Mária életéből vett jelenetekkel380
Menekülés Egyiptomba381
Jupiter és Merkur Philemon és Baucisnál381
Északolasz művész a XVI. századból: Bacchus345
Franz Foltyn: Kompozíció310
Mathias Fuhrmann: Remete Szent Pál54
Remete Szt. Antal és Szt. Pál56
Remete Szt. Pál Szt. Antalt felebaráti szeretetre buzdítja60
Francia művész: Balga szűz (1300 körül)52
Théodore Géricault: Jamar festő arcképe10
Vincent van Gogh: Numneni kert télen143
Munkásasszony145
Erasmus Grasser: Maruskatáncos52
Anton Grassi: A divathősök115
Constantin Guys: Táncosnők141
Grisette141
Auguste Herbin: Kompozíció310
Jean Dominique Ingres: Fürdő nő6
Kisázsiai művész (II. sz. kr. u.) : Görög bölcselő343
Paul Klee: Téli kert312
Frank Kupka: Teremtés312
Laufeni mester: Keresztvitel225
Max Liebermann: Tanulmány az "Öreg halász"-hoz88
Önarckép88
Aristide Maillol: Álló akt78
Edouard Manet: Az öngyilkos14
Méry Lauretn mopszkutyával15
A Rue de Berne148
Hans von Marées: Önarckép21
Tanulmány az Idillekhez151
Adolf von Menzel: Templomintérieur részlete150
Michelangelo Buonarroti: A Rondanini Pietá217
Részlet a Rondanini Pietából219
Jean Francois Millet: Illusztráció a Bőrharisnya-sorozathoz139
A Cousin-tanya Grévilleben139
Vízi nimfa140
Hegyes vidék150
Joan Miro: Kompozíció311
Joh. Esaias Nilson: Gr. Zichy Miklós óbuda-kiscelli síremléke181
Passio oltár, Bécs222
Passio otárból részlet227
Camille Pissarro:Tájkép15
Harmensz van Rijn Rembrandt: Tanulmány az egyik "Staalmeester"-hez301
Narcissus302
Szent asszonyok Krisztus sírjánál302
Jairus leányának feltámasztása303
Jákob megpillantja józsef véres ruháját305
Jézus meggyógyít egy vakot305
Akbar császár és fia307
Titus Manlius307
Auguste Renoir: Vörösruhás nő19
Társalgók19
Valcertáncosok137
Női arckép144
Fürdő után144
Tanulmánylap145
Csónakázás148
Auguste Rodin: Tanulmány Mme Sévérine arcképéhez149
Jacopo Sansovino: Madonna Keresztelő Szt. Jánossal345
Alfred Sisley: Tájkép346
Max Slevogt: Pawlowa51
Henri de Toulouse-Lautrec: A Moulin Rouge-ban152
Vittoria Colonna arcképe. Címlap verseinek 1540-es kiadásán221
Antoine Watteau: Parkban szórakozó társaság175
Különfélék:
Bútor:
A nagyjenő-tüskevári zárdatemplom sekrestyeszekrénye53
Építészet:
Josef Bachem: Szent Ágoston-templom244
Otto Bartning: GUsztáv Adolf-templom246
Fritz Bräuning: Evangélikus templom243
Cancellotti - Montuori - Piccinato - Scalpelli: Sabaudiai szálloda334
Cancellotti - Montuori - Piccinato - Scalpelli: Sabaudia főtere335
G. Fagnoni: Stadio Mussolini330
G. Capponi: Egyetemi város, Róma: Botanika épülete333
E. Griffini: Poliklinika331
Fritz Höger: Evangélikus templom245
F. Mansutti és G. Miozzo: Balilla-ház332
Nervi és Bartoli: Stadio Berta331
Marcello Piacentini: A római egyetemi város központi épülete332
Fareliefek
Az esztergomi Keresztény Múzeumban:
Júdáscsók224
Ima az Olajfák hegyén224
Keresztvitel224
Mária halála225
Mágusok imádása225
Bemutatás a templomban227
Kelyhek:
Gotikus magyar kehely 1506-ból, Göteborg340
Magyar filigránműves kehely a XV. sz. végéről341
A gyöngyösi Szt. Bertalan-templom "Rosary"-kelyhe341
Nomád művészet:
Szkíta préselőminta Garcsinovóból363
Honfoglaláskori tarsolylemez364
Hun áldozati bronzüst364
Avarkori szíjvég Klárafalváról365
Avar szíjvégek állatviaskodási jelenettel365
Szkíta elektronszarvas Tápiószentmártonról365
A zöldhalompusztai lelet szkíta aranyszarvasa365
Oroszlánalak a zöldhalompusztai lelet láncáról366
Avar csat halat tépő sassal366
Nereida jelentes övveretek366
Avarkori fülbevaló Keszthelyről366
Halat tépő sas a maikopi leletből366
Római fülbevaló Keszthelyről366
Szépművészeti Múzeum olasz termei:
A frienzei és umbriai quattrocento terme210
A quattrocento kabinet211
A felsőolaszországi quattrocento terme214
A velencei kabinet214
A cinquecento-terem részlete215
A manierizmus kora215
Szőnyegek:
Erdélyi szőnyeg 1600 körül183
Hatoszlopú ladikszőnyeg XVII. sz.184
Saracén usák-szőnyeg XVI. sz. második fele181
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12. Magyar Művészet 1935/1-12.

A kötetek borítója és néhány lap foltos.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba
konyv