1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar Művészet 1937/1-12.

A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének hivatalos közlönye. Megjelenik havonta. XIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 391 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 30 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fekete-fehér reprodukcióval és fényképpel gazdagon illusztrálva. Készítette az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest a Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából. Teljes évfolyam. További szerzők, grafikusok a könyvben. Az 1-2. szám összevont.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok:
Bálás Piri László: A finn grafikusok kiállítása a Szépművészeti Múzeumban 127
Bernáth Aurél: A kompozíció sorsa az újabb ír festészetben 137
Biró József: A marosvásárhelyi képtár 169
- Hat ismeretlen Maulbertsch-kép Erdélyben 374
Csánky Dénes: Tanulmányok a szepességi táblaképfestészet XVI. századi történetéből 338
Csánky Miklós : A lőcsei Vir dolorum-oltár 54
- Márton képíró 3&9
Dercsényi Dezső: Középkori kőemlékeink védelme 324
Elek Artúr: Az újabb magyar grafikai művészet 201
Farkas Zoltán: Ferenczy Noémi gobelinjei 369
Genthon István: Szent László feleségének keresztje 47
Hoffmann Edith: Szinyei viszonya kortársaihoz 69
Horváth Henrik: A régi Buda és Pest a művészet tükrében 1
Jeszenszky Sándor: A magyar festőművészet és közönsége 191
Kampis Antal: Szentgyörgyi István újabb művei 297
Kállai Ernő: Czóbel Béla művészete 265
Kopp Jenő: Budapest székesfőváros újabb szerzeményei 14
Körmendi András : Az új festészet Amerikában 273
Lázár Béla: Koszta József művészete 79
- Paál László újabban felbukkant festményeiről 238
Mihalik Sándor: Németországi magyar ötvösök 312
Okkonen Onni: Vázlatok a finn festő és szobrászművészet történetéből 101
Oltványi-Artinger Imre: Diener-Dénes Rudolf művészete 37
Rózsa Miklós: Kubinyi Sándor 229
- Vass Elemér művészete 361
Rózsaffy Dezső: Anton Romako 86
Sebestyén Károly: Szemle háromezer esztendő görög szobrászatán 92
Ybl Ervin: Zala György művészete 329
Különfélék:
Baumgarten Sándor: Hód István, Claus Sluter magyar kortársa 292
Csatkai Endre: Magyar művészek leveleiből 285
Farkas Zoltán: Jelentés a kiadott díjakról 94
- A Képzőművészeti Főiskola kiállítása... 186
- Ernst Lajos 198
Hekler Antal: Serlegbeszéd a Szinyei-lakomán 98
Hermán Lipót: A Szinyei Merse Pál Társaság művésztagjainak hatodik kiállítása 349
- Magyar-Mannheimer Gusztáv 65
Jeszenszky Sándor: Búcsúbeszéd Magyar-Mannheimer Gusztáv temetésén 100
Lyka Károly : Emlékezés Balló Edéről, Magyar-Mannheimer Gusztávról és Tornyai Jánosról
Művészeti hírek 67
Seregély Emy : Művészettörteneti bibliografia az 1936. évről. Melléklet a 7-8. számhoz
Szinyei Merse Pál Társaság közgyűlése 94
Könyvismertetések:
Biró Miklós: Nyomdászati lexikon 64
Csatkai Endre: Sopron vármegye múemlekei III. Ismerteti Nyilas-Kolb Jenő 262
Csemegi József ifj.: Tervezés-technikai kérdések a középkori építészetben. Ismerteti
m. p 2Ó4
Csemegi József és Bártfai László: A gyöngyösi Szt. Benedek-templom. Ismerteti k. e. 295
Domanovszky Samfor-emlékkönyv 295
Dutka Mária : Az esztergomi keresztény múzeum gobelinjei. Ismerteti Lázár Béla ... 63
Gombosi György : Palma Vecchio. Ismerteti Jajczay János 261
Gyulai Ferenc dr.: Művészi akt-fotó. Ismerteti k. 264
Lázár Béla: A Beczkói Biró Henrik-gyüjtemény. Ismerteti Spectator 263 4
Molnár Ernő: A nagyjenő-tüskevári páloskolostor. Ismerteti Bárányné Oberschall
Magda 293
Némethy Károly, szerk.: Tanulmányok Budapest múltjából IV. Ismerteti Zádor Anna 62
Petrovics Elek: Élet és művészet. Ismerteti Farkas Zoltán 198
Pigler Andor : A Szépművészeti Múzeum régi képtárának új katalógusa. Ismerteti Farkas
Zoltán 260
Szmrecsányi Miklós : Eger művészetéről. Ismerteti Voit Pál 295
Takács Mária : Jankó János. Ismerteti B.P.L. 64
Tolnay, Charles de : Bruegel l'ancien. Ismerteti Genthon István 199
Tóth János: Vasi föld; Szombathely. Ismerteti o. á. i 200
Képek jegyzéke:
Magyar művészek:
Aba-Novák Vilmos : Csíkszeredai vásár 26
- Processio 202
- Székely vásáros 355
Angyali üdvözlet a nagyőri Mária-oltárrói 340
Angyali üdvözlet Dovallóról 340
Barabás Miklós : Pesti rakodópart 6
- Budai Dunapart 6
- Pesti Dunapart 7
- Clark Vilmos arcképe 10
Barcsay Jenő: Máriaremete 207
Basch Andor: Erdő 358
Beck ö. Fülöp ; A Szinyei-jutalom érme 95
Berény Róbert: Tájkép 25
Bernáth Aurél: Leány kecskével 352
Bernwallner József: Lenau arcképe 8
- Vénusz és Ámor 5
Berón Gyula: Szajnapart 211
Bogdán Jakab : Csendélet szajkóval 14
Boldizsár István: Tájkép 213
Buday György : Nagy Bihal Andrásné 216
- Bandi úrfi 217
Conrad Gyula: Három királyok 224
- Angyali üdvözlet 225
Csánky Dénes: Tájkép 20
- Kőbánya 17I
Csók István: Züzü a gyermekkocsiban 20
- A Margithíd 350
Csúcs Ferenc : Apostolarc 34
Czóbel Béla : Virágok 265
- Fekvő nő
- Piros asztalterítő 267
- Lovaskocsi
- Délután a kertben 269
- Műteremsarok 27r
- Tájkép 27i
- Hatvani táj 272
Derkovits Gyula : Híd télen 28
- Menekülő asszonyok 209
Dex Ferenc: Két fametszet 261, 263
Dési-Huber István : Guberáló . 3°
Diener-Dénes Rudolf: Péterke beteg 37
- Virágok 38
- Nyári délelőtt 39
- Zöldelő dombok 39
- Kék szoba 40
- Fehérruhás kislány 41
- Napos délelőtt 42
- Eső után 43
- Virágcsokor 44
- Szőke kislány 44
- Tea 45
- Rajz 46
- Szentendrei dombok 95
Egry József: Badacsonyi sziklák alatt 21
- Badacsony 357
Farkas István : Virágcsendélet 23
Boldogfai Farkas Sándor : Demagóg 35
Ferenczy Béni: Bartók-plakett 97
Ferenczy Károly: Ferenczy Ferenc arcképe 19
- Nyári nap 166
- Három királyok 167
- Önarckép 168
- Levétel a keresztről 177
Ferenczy Noémi: Bárányos II 369
- Kőműves 370
- Fahordók 311
- Tavasz 372
- Pásztor bárányokkal 373
- Pék 374
- Mező 375
- Szövő fej 376
Ferenczy Valér: Külváros 212
Fényes Adolf: Tavasz az Alföldön 350
gr. Forray István: Pesti árvíz 1
- Intérieur 2
Gallé Tibor: önarckép 228
Glatz Oszkár: Tavaszi kikerics 352
b. Hatvany Ferenc: Nő fotöjben 358
Hincz Gyula: Illusztrációk Mécs László verseihez 97
Hofbauer János : Buda és Pest látképe 7
Hora János Alajos : Női arckép 17
Ismeretlen festő: Zitterbarth Mátyás arcképe 8
- A Nádor-huszárok lovasünnepélye 12
- Polgárőrség díszszemléje a régi városház előtt 12
- A Pilvax-kávéház belseje 13
Ispánki József: Procopius-plakett 36
Istókovits Kálmán: Irgalmas szamaritánus... 203
Iványi-Grünwald Béla : Virágcsendélet 354
Jánosréti mester: Hóhér feje a jánosréti főoltárról 347
Jézus születése a lándoki főoltárról 341
Jézus születése Dovallóról 341
Kardos Gyula: Jób 173
Kákay-Szabó György : önarckép 31
Kárpáty Rezső: Budai reggel 175
Káveczky Zoltán: önarckép 210
Kernstok Károly: Lalagen amabo dulce ridentem 352
Kirchner Jenő: Akvarell 197
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond : M. E. Rothschild arcképe 354
Kiss Bálint: Dobó Katica 17
Kmetty János : Csendélet 27
- Csendélet §§f
Komjáti Gyula : Puszta 222
- Vak 223
Koszta József: Cigánytelep 79
- Faluvége 80
- Falusi ház kerttel 81
- Kukoricakúpok 82
- Kukoricatörés 83
- Tanya boglyákkal 84
- Faluvége 85
Körmendi András : Női akt 30
Kőrösfői-Kriesch Aladár : Beck ö. Fülöp arcképe 18
Kubinyi Sándor: Budapest 229
- Tátrai parasztasszony 230
- Szlovákok a vásáron 230
- Gombaárus 231
- Kárpáti parasztasszony 231
- Ruzsnai parasztasszony 232
- Női arckép 233
- Régiségkereskedőnél 234
- Tót favágók 234
- Libakereskedőnél 235
- Monotyp-festmény 235
- Pasztell 237
Lieder Frigyes: Önarckép 9
Liezen-Mayer Sándor: Alvó Vénusz 171
Lotz Károly: Múzsa lírával 170
Lőcsei Miklós : Poroszló feje a lőcsei Szt. Péter és Pál-oltárról 347
- Gyermek Jézus a poprádi függő képről 347
- Mária a poprádi függő képről 347
Lőcsei Vir dolorum-oltár festője:
- A lőcsei Vir dolorum-oltár nyitva 55
- A lőcsei Vir dolorum-oltár belső képei 56
- A lőcsei Vir dolorum-oltár külső képei 57
- A lőcsei Vir dolorum-oltár predellája... 59
- Jónás próféta a predelláról 59
- Mária a Vir dolorum-oltár szekrényében 60
- Segítő szentek az egyik csegöldi belső képen 61
- Szt. Lőrinc a csegöldi sorozatból 347
- Szt. Katalin a Vir dolorum-oltár egyik belső képéről 347
Lux Elek: Arckép 354
Madarassy Waltér : Berzsenyi-plakett 35
Márffy Ödön : Tájkép 21
Márton képíró: Táblaképek Szepeshelyről 390
- Madonna szentekkel 391
Medgyessy Ferenc : Borvendég-síremlék 321
Medgyessy Ferenc és Miskolczy Ferenc: A Jelky-szobor alapzatán 321
- Jelky András szobra 322
Medveczky Jenő: Menyasszony 31
Miskolczy Ferenc: Alcazar 323
- Toledo 323
Molnár C. Pál: Menekülés Egyiptomba ... 28
- Tavasz 218
- Extázis 219
- Menekülés Egyiptomba 354
Munkácsy Mihály : Nagymosás 174
Nagy István : Tájkép 25
Novotny Emil Róbert: Csendélet 196
Paál László: Naplemente 169
- Erdő mélye 238
- Rét 239
- Faluvége 240
- Vízpart 241
- Erdő széle 242
- Erdő széle 243
- Est az erdőben 244
- Erdő széle 245
Pataky László: Krumpliszüret 170
Patkó Károly : Férfifej 208
Pállik Béla : Birkák az akolban 175
Pátzay Pál: Modell 33
- özv. Á. J.-né arcképe 359
Perlrott-Csaba Vilmos : Fésülködők 29
Pesky István: Zichy Mihály fiatalkori arcképe 16
Pohárnok Zoltán: Metszet 66
- Anyaság 205
Pólya Tibor: Disznópörkölés 355
Réti István: Öreg honvédek 179
- Részletek az „Öreg Honvédek"-ből ... 100
- Napos szoba 181
- Önarckép 351
Rippl-Rónai József: Női arckép 165
- Maillol arcképe 165
Rudnay Gyula: Kondás 353
Schilling Oszkár: Sírbatétel 206
Sidló Ferenc: Zene 359
Simon György János : Éjjel 289
- Lépcsők 290
- Kikötő 290
- Lucy 291
- Öregasszony ernyővel 291
G. Szabó Kálmán: Faust-illusztráció 201
Szentgyörgyi István: Kútfigura 297
- Tisza Kálmán-szoborterv 298
- Madách-szoborterv 299
- Tengerész-emlékmű 300
- A kormányzóné mellszobra 301
- Tarnay Kornélia 302
- P. Buttykay 303
- Menj 304
- Fiam kutyával 305
- Perimutter-síremlék 306
- Návay-emlékmű egyik csoportja 307
- Kínai államférfi 308
- Terbócz Tamás 309
- Bölcselkedés és bölcsesség 310
- Réti István arcképe 311
Szepesszombati Szt. György-főoltár festője:
Krisztus Pilátus előtt 343
Székely Bertalan: Férfi arckép 19
Szinyei Merse Pál: Két tanulmány a „Hintához" 77
- A Faun 349
Szobotka Imre : Hazatérők 24
- Hajón 204
Szomor László: Fésülködő 33
Szőnyi István: Lóitatás 24
- Öregasszony 214
- Tél 215
- Ipoly mellett 357
Szüle Péter: Festőnő 353
Tarjáni Jenő: Magyar nemesek I-II 216, 217
Vadász Endre: Tájkép 227
- Halászbárkák 227
Varga Nándor: Tanulmányfej 220
- Asszony rokkával 221
Vass Elemér: Festő és modellje 23
- Sárgafüggönyös csendélet 361
- Tájkép 362
- Elmélkedés 363
- Alkonyatkor 364
- Olvasó 365
- Tűnődés 366
- Virágok parasztcserépben 367
Vass Elemér: Téli táj csendélettel 3^8
Vaszary János : Csendélet 35L
Vida Árpád: Szüleim
Vidovszky Béla: Hubay Jenő dolgozószobája 351
Vilt Tibor: Kalapos férfifej 34
Webet Henrik: Salamon király a börtönben 16
Weil Erzsébet: Nemzeti ünnep Párizsban... 220
- Munkáravárók 221
Zala György: Csukássi József síremléke ... 329
- Ligeti Antal mellszobra 331
- Mária és Magdolna 332
- X. Ferenc József megkoronázása 333
- Szt. László harca a leányrabló kun vitézzel 334
- Nándorfehérvár ostroma 335
- A milleneumi emlékmű 336
Zádor István : Tiszamenti földek 218
- Fák a Zagyva mentén 219
Zemplényi Tivadar: Nagypéntek 174
Külföldi művészek:
Aaltonen Váinö: Nurmi szobra 123
- Kivi Aleksis emlékszobra 124
- Jean Sibelius I25
Alt, Rudolf von : A Magyar Király szálloda 4
- Az Angol Királynő szálloda 5
Altdorfer, Albrecht: Szt. Kristóf 251
Angelico, Fra Giovanni: Angyali üdvözlet... 144
Baldung, Hans: Szt. Sebestyén 253
Bellini, Giovanni: Szt. Péter vértanú halála 146
- Madonna §47
Bellows, George : Magasvasút 276
Benton, Thomas: Freskórészlet 277
Björklund-Visanti Matti: Részlet a Kalevalából 133
Blume, Peter : A világ fénye 281
Brouwer, Adriáén : Kocsmai jelenet 146
Bunescu, Marius : Athos-hegyi táj 183
Cabianca, V.: Napon 71
Cawéns Alvar: Fiúk síúton 118
Cézanne, Paul: Tájkép 153
- Csendélet 153
- Cézanne felesége 154
- Fiú halálfejjel 154
- Párizs ítélete 155
Ciupe, Aurél: Ünnepi menet 183
Clarot, J. B.: gr. Sándor Móric arcképe ... 8
Coltíny Marctis : Hazafelé 135
Courbet, Gustave: Műterem 138
- Ornansi temetés 141
Cranach, id. Lucas: Kis herceg lovon 251
Demuth, Charles: Kék szimfónia 279
Dove, Arthur : Rév 283
Dürer, Albrecht: Mihály arkangyal küzdelme a sárkánnyal 249
- Szt. Jeromos a cellában 250
- Ádám és Éva 250
- Önarckép 312
Edelfelt, Albert: A külső szigeteken 104
- Ruokolahti nénikék 105
- Öreg parasztasszony 130
Eilshemiusy Louis M.: A bolygó hollandi ... 276
Enckell, Magnus: Női arckép 114
- Olvasgató lány 115
Ericson, Henry : Tüntető menet 135
Favény Antii: Simberg Hugó képmása 136
Francesca, Piero della: Ostoroztatás 145
Gallen-Kallela, Akseli: A művész édesanyja 106
- A testvérgyilkos 106
- Kullervo harcba indul 107
- Az alvilági folyónál 108
- A fürdőszobában 109
- A leselkedő Juokahainen 128
- Fiatal faun 128
- Kullervo Pohjolában 129
Géricault, Théodore: A „Medúza" tutaja" 139
Halonen, Emil: Rénszarvasvezető ember ... 121
Halonen, Pekka : Üttörők Karjaiában 111
Hartley, Marodén: Új-mexikói taj 283
Heicke, E.: gr. Sándor Móric lovasbravurja 11
Helenius, Ester : Spanyol menyasszonyi csokor 119
Holmberg, Verner: Tavastlandi táj 127
Ismeretlen (cseh?) művész: Madonna gyermekkel 246
Jarnefelt, Eero: Fiú 110
- Északfinnországi falu 131
Karfiol, Bernard: Hilda 281
Keller, Anton von : Wyk-fürdő 75
Kuhn, Walt: Kék bohóc 277
Kuniyoshi, Yasuo : Banán és szilva 279
Leibl, Wilhelm: A kokott 142
- Vadorzók 143
Liipola, Yrjö: „Halvány szűz" 122
Martét, Edouard: Kertben 71
Marées, Hans von : Hesperidák 149
- Nápolyi freskó 150
Marin, John: Közép-Manhattan ..282
Maulbertsch, Franz Anton: Az Úrvacsora kiosztása 253
- Salome és Ker. Szt. János 379
- A Szentlélek eljövetele 381
- A pásztorok imádása 382
- Krisztus tanítványai között 383
- Krisztus mennybemenetele 385
- Az utolsó vacsora 386
- Részlet „Salome és Ker. Szt. János" c. festményből 387 1
Max, G. von: Tavaszi mese 73
McFee, Henry Lee: Néger lány 278
Medrea, Comeliu: Delavrancea 185
Monet, Claude: Reggeli a szabadban 69
- Parkban 70
- Argenteuil-i híd 152
- „Békás" 152
Muelich, Hans: Szegény György ötvös 312
O'Keeffe, Georgia : Felhőkarcoló éjjel 284
Onofrei, Mihai: Bourdelle mellszobra 185
Piombo, Sebastiano del: Pietá 140
- Női arckép 140
Pop, Sándor: Hegyek között 184
Prendergast, Maurice: Áprilisi hó 275
Ranftl, Ignatz : Pesti árvíz 3
Renoiry Auguste : Fésülködő 157
- Fiú macskával 157
- Sirálykalapos nő 158
- Fiatal lány kalapban 159
- Csónakosok ebédje 160
- Fürdőzők játéka II. 161
- Fürdőző 162
- Pásztorfiú 163
Rissanen, Juho: Cölöphöz kötözött ember és a gúnyolója 117
- Parasztfiú 131
Romako, Anton: Sátoros cigányok 86
- Hiúság 87
- Reggelizés 87
- Erkélyen 88
- Begas szobrász és felesége 89
- Tegethoff Lissánál 90
- Tegethoff Lissánál II.
Ryder, Albert P.: Alkony 274
Sailo, Alpo: „Larin Paraska" feje 121
Sallinen, T. K.: Falusi táncok 117
Schjerfbeck, Helene: Gyermekarckép 112
- Nő 113
Schongauer, Martin : Menekülés Egyiptomba 248
- Mária halála 248
- Remete Szt. Antal kísértése 249
Segerstrale, Lennart: Alandi tengerész 134
Simberg, Hugó : A halál kertje 132
- Szegény ördög ikreivel 133
Spencer, Niles: Zöld asztal 278
Spitzweg, Kari: Az utazás időszaka 77
Wállgreri, Ville : Krisztus-fej 120
Whistler, J. A. McNeill: Cremorne-i kertek 273
Wikström, Emil: Invokáció 126
von Wright, Ferdinánd: Szarkák 104
Különfélék:
Építészei:
A sipoo-i templom 101
Részlet a hattulai templom belsejéből 102
A kenruu-i fatemplom 102
A ruohkolahti-i harangláb 103
Részlet a paltamo-i fatemplom belsejéből... 103
A miskolc-avasi templom 255-258
A schrobenhauseni templom 258-259
Iparművészet:
Erdélyi György: Az ulmi aranyverők pohara 319
Kreiten Mátyás ötvös epitáfiuma 315
Schromowski Kristóf: Ezüstveretes oltárka 314
- Kehely 319
Szegény Ábrahám: Aranyozott etüi 313
Szegény György: Lasso zsoltárkönyvének táblája 313
- Szárnyasoltár 315
Szent László feleségének keresztje 49, 51
Részletek a Képzőművészeti Főiskola kiállításáról: 186-190
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem