Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Magyar Múzsa I-II.

Költészeti antológia

Szerző

Kiadó: Táncsics Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 1.003 oldal
Sorozatcím: Táncsics Könyvtár
Kötetszám: 16
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Bevezető5
Ómagyar Mária-siralom9
Himnuszok11
Ének Szent László királyról11
Vásárhelyi András éneke Szűz Máriáról12
Róbert király himnusza a Szentlélekhez13
Bernhard de Morlas Mária-éneke14
Janus Pannonius:16
Lelkemhez16
Búcsú Váradtól18
A békéért19
Kedveséhez (Berczeli A. Károly fordításai)19
Kecskeméti Vég Mihály:20
Az LV. zsoltár20
Virágénekek24
A soproni virágének24
Táncba hívó24
Édes anya24
Pesti gyerekek ének25
Bornemissza Péter:26
Az kinek fejét megmente26
Balassi Bálint:29
Balassi Bálint nevére30
Borivóknak való32
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött33
Ezt akkor szerzette35
Hogy Júliára talála37
Az fülemilének szól37
Darvaknak szól39
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról41
Kiben csak azon könyvörög42
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról44
Egy katonaének45
Búcsúja hazájától47
Könyörög Istennek49
Szenczi Molnár Albert:51
XLII. zsoltár51
XC. zsoltár52
Zrínyi Miklós:54
Szigeti Zrínyi Miklós55
Peroráció55
Ó élet, mely hamar56
Az idő és hírnév59
Attila60
Gyöngyösi István61
A Murányi Vénusz (Részletek)61
A kuruc költészet64
Csinom Palkó (Részletek)65
Jaj régi szép magyar nép67
Buga Jakab éneke70
Népszerű énekek a XVII-XVIII. századból72
Zöldítsen, Úristen72
Mívesek lakodalma (Részletek)73
Boldogtalan vagyok76
Faludi Ferenc:80
Tarka madár81
Forgandó szerencse81
Útravaló82
Amade László:84
Tallalla, fallala, jó kedvem vagyon84
Az szép fényes katonának85
Édes Dudi, Duduskám87
Orczy Lőrinc:89
A bugaci csárdának tiszteletére89
Baróti Szabó Dávid:92
Egy ledőlt diófához92
Rájnis József:94
Egy kérkedékeny nemeshez94
Bessenyei György:95
Bessenyei György magához95
Gvadányi József:97
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részlet)97
Virág Benedek:101
Vitézeinkhez101
Békesség-óhajtás102
Ányos Pál:103
Egy boldogtalannak panaszai103
Kalapos király (Részletek)105
Verseghy Ferenc:110
A marsziliai ének110
A válogató113
Az igaz bölcs114
A tejáruló menyecske114
Kazinczy Ferenc:117
A tavaszhoz117
Az esthajnalhoz119
Szokott és szokatlan120
Lukai120
Írói érdem120
A lengeséghez120
A nagy titok123
Himfy123
Epigrammai morál123
Híven szeretni a jót123
Bor mellett124
Széphalom125
Az ő képe125
Gróf Széchenyi Istvánhoz126
Palóczi Horváth Ádám:129
Sári rózsám129
Batsányi János:131
Biztatás132
A franciaországi változásokra132
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz (Részletek)133
Barcsayhoz136
Levél egy régi várból138
Tűnődés140
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál142
Gyötrődés143
Magyar író144
A látók titka144
Fazekas Mihály:145
Lúdas Matyi (Részlet)145
Nyári esti dal149
Hortobágyi dal150
Szentjóbi Szabó László:152
A sírhalom152
A gyermekek153
A Cenci rózsája153
A nagy szüret Telegden154
A holdhoz155
Dayka Gábor:156
Titkos bú156
Az esztendő első napján157
Kis János:159
Az idő eljár159
A méh és a galamb160
Kisfaludy Sándor:161
A kesergő szerelem (Részletek)161
A boldog szerelem (Részletek)165
A Szent-Mihályhegyi remete (Részletek)168
Csokonai Vitéz Mihály:172
A fösvény173
Egy tulipánthoz174
Az estve174
Konstancinápoly177
Az ősz181
Alku184
A békekötésre186
Még egyszer Lillához189
A magánossághoz190
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban193
A Hafíz sírhalma195
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz201
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor204
A rózsabimbóhoz205
Tartózkodó kérelem206
A versengő érzékenységek207
A tihanyi ekhóhoz212
A Reményhez215
Berzsenyi Dániel:218
Gróf Festetics Györgyhez219
Osztályrészem219
Virág Benedekhez220
Horác221
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás222
Kisfaludy Sándorhoz224
A közelítő tél225
Az ulmai ütközet226
Fohászkodás227
Levéltöredék barátnémhoz228
búcsúzás Kemenesaljától229
A magyarokhoz230
A Pesti Magyar Társasághoz232
A temető236
Elégia gróf Festetics György hamvaira237
Szilágyi 1458-ban238
Gróf Mailáth Jánoshoz240
A tavasz241
A megelégedés242
Vitkovics Mihály:243
Virág Benedekhez243
Pirongatol244
Bécs és Moszkva245
Kisfaludy Károly:246
A hazafi247
Mohács247
Budai harcjáték250
A bánkódó férj254
Rákosi szántó a török alatt255
Szülőföldem szép határa256
Aki szeretőjét257
Vedd sarlódat258
Az én babám259
Hej csicsergő259
Kölcsey Ferenc:261
Róza262
Bordal264
Csolnakon266
Vanitatum vanitas267
Himnusz270
Zsarnok272
Esti dal273
A szabadsághoz274
Hervadsz275
Zrínyi dala276
Huszt278
Búsan csörög278
Rebellis vers279
Katona József:280
Tiborc panasza (Részlet a Bánk bánból)281
Vágy282
Az andal282
Czuczor Gergely:284
Farsangon, tánc között284
Fonóházi dal285
Esik eső286
Alföldi legény287
Hunyadi288
Riadó289
Ítélőszék előtt291
Vörösmarty Mihály:293
Kisgyermek halálára294
Haj, száj, szem295
A hívatlan dalosok296
Szép Ilonka297
Az ősz bajnok302
A kis leány baja309
Szózat310
A Guttenberg-albumba313
Petike313
Az élő szobor315
Liszt Ferenchez317
Haragszom rád320
Fóti dal321
Becsületes ember325
A merengőhöz327
Keserű pohár328
Ábránd330
Gondolatok a könyvtárban331
Három rege (Részlet)335
Az emberek342
A szegény asszony könyve344
Jóslat348
Szabad sajtó350
Előszó351
A vén cigány352
Fogytán van napod355
Zrínyi a költő355
Kisfaludy Károly sírjára356
A puszta sír356
Magyarország címere356
Budai temető357
Virág és szerelem357
A csalfa lány357
A szép szemek357
Megyeri358
Kölcsey358
Bajza József:359
Sóhajtás359
Az apáca360
Garay János:362
Kont362
Mátyás király Gömörben366
Az obsitos369
Eötvös József:373
A megfagyott gyermek373
Búcsú375
Én is szeretném377
Mohács379
Végrendelet379
Sárosi Gyula:381
Farsangi dal381
Ingeborg önszületése napján382
Petőfi Sándor:385
Befordúltam a konyhára386
Fürdik a holdvilág386
Alku387
A jó öreg kocsmáros387
Fa leszek389
A magyar nemes389
A négyökrös szekér391
Dalaim392
Reszket a bokor393
Egy gondolat bánt engemet394
Szabadság, szerelem!395
A XIX. század költői396
A Tisza397
Arany Jánoshoz400
A nép nevében401
Falu végén kurta kocsma402
Szeptember végén404
Rózsabokor a domboldalon405
A puszta, télen405
A téli esték407
Minek nevezzelek?410
Anyám tyúkja412
Nemzeti dal413
Föltámadott a tenger414
Szülőföldemen415
Szeretlek, kedvesem!417
Akasszátok föl a királyokat!419
Itt a nyilam, mibe lőjjem?420
Négy nap dörgött az ágyu422
Szüleim halálára423
II. kötet
Arany János:
Válasz Petőfinek6
A szegény jobbágy7
Rákócziné9
Nemzetőr-dal11
Koldus-ének12
Letészem a lantot14
Fiamnak16
Írószobám18
Ősszel19
Családi kör22
Oh! ne nézz rám26
Enyhülés27
Ágnes asszony28
Mátyás anyja33
Zách Klára36
Szondi két apródja40
A walesi bárdok43
Juliskához47
Rendületlenül48
Széchenyi emlékezete50
Epilógus56
Tamburás öreg úr58
A kép-mutogató60
A tölgyek alatt66
Népdal68
Ének a pesti ligetről69
Civilizáció74
Medgyes Lajos:
Jósszózat75
Börtön-dal76
Békeszózat77
Tompa Mihály:
Népdalok (Részletek)80
Egy valóságos magyar gróf81
A gólyához81
Őszi tájnak83
A madár fiaihoz84
Az én lakásom85
A sebzett szarvas88
Forr a világ89
Vachott Sándor:
Balázs vitéz92
A napipolitika költőihez93
Madách Imre:
Nem féltelek, hazám94
Lévay József:
Szüretünk96
Mikes98
Gyulai Pál:
Hadnagy uram101
Szüretem102
Vajda János:
A virrasztók105
Hajótöröttek107
Sirámok (Részletek)108
Szerelem átka (Részletek)111
Gina emléke (Részletek)113
Húsz év múlva120
Őszi tájék120
Az üstökös122
Utolsó dal, Ginához122
Vasúton123
Sodoma125
Nádas tavon126
Harminc év után128
A váli erdőben129
Szász Károly:
Hazámhoz131
Tóth Kálmán:
Befútta az utat a hó133
Felleg borul az erdőre134
Szentirmay Elemér:
Gyászba borult135
Csak egy szép lány135
Thaly Kálmán:
Bújdosó Rákóczi137
Ocskai Lászlórúl való ének141
Esztergom megvételéről144
Kiss József:
Ó, mért oly későn147
Knyáz Potemkin147
Egy sír149
Tüzek150
Arany László:
A délibábok hőse (Részlet)153
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv156
Zsákhordó159
Darmay Viktor:
Ó, hogyha tudnám161
Endrődi Sándor:
Csöndes éj harmatja163
Gyönge violának164
Vargha Gyula:
Rajnai bor mellett165
Kevés a vetés166
Szőlőhegyen167
Születésem napján168
Reviczky Gyula:
Petőfi él!169
Imakönyvem170
Pán halála172
Március tizenötödikén176
Számlálgatom177
Tűnődve kérdezem178
Késő179
Arcképére180
Komjáthy Jenő:
Mind hasztalan!181
A börtönből183
A homályból185
Csak tartsatok187
Viharének189
Diadalének192
Emléksorok193
Kozma Andor:
A karthágói harangok194
Gárdonyi Géza:
Szeptember197
Villamoskocsin198
Éjjel a Tiszán198
Palágyi Lajos:
Számontartás200
Peterdi Andor:
Az én életem202
Kórházi ágyon203
Testem poklában égek204
Heltai Jenő:
Mert dalaimnak205
Mozi206
Egy rózsaszál207
Papagáj207
Ady Endre:
Új vizeken járok210
A Gare de l'Est-en210
Góg és Magóg fia vagyok én212
Páris az én bakonyom213
Párisban járt az ősz214
Szent Margit legendája215
Az ős Kaján216
Csolnak a holt-tengeren219
Sötét vizek partján220
Fölszállott a páva221
Dózsa György unokája222
Magyar jakobinus dala222
A hadak útja223
A grófi szérűn225
Májusi zápor után227
A Rothschildék palotája228
Krisztus-kereszt az erdőn229
Proletár fiú verse230
Négy-öt magyar összehajol231
Esze Tamás komája232
Levél-féle Móricz Zsigmondhoz233
Elbocsátó szép üzenet236
Új tavaszi sereg-szemle238
Rohanunk a forradalomba240
A Tűz csiholója242
Ének aratás előtt242
Ifjú szívekben élek243
Emlékezés egy nyár-éjszakára244
Nézz, drágám, kincseimre245
Mag hó alatt246
Krónikás ének 1918-ból247
Hamburger Jenő:
Latinka-ballada250
Kaffka Margit:
Petike jár253
Leánykérés255
Litánia255
Oláh Gábor:
Forradalom257
A Hortobágyon259
Dolgozatjavítás260
Solness mester inassa261
Somlyó Zoltán:
A szűk Könyök-uccán264
Vörös zászlókkal265
Kukoricahaj266
György Oszkár:
Vadludak268
A mag és a mák269
Felhő-alkony270
Ó, szép271
Szeles éjszaka271
Babits Mihály:
Esti kérdés274
Sugár275
Uj leonidusok277
Cigánydal277
Naiv ballada280
Május huszonhárom Rákospalotán281
Merceria282
Illusztrációk mindenféle könyvekhez (Részlet)284
Husvét előtt285
Fortissimo288
Petőfi koszorúi290
Ádáz kutyám291
Vers a csirkeház mellől292
Botozgató294
A szökevény szerelem296
Balázsolás297
Jónás imája298
Juhász Gyula:
Szögedi interieur301
Milyen volt301
Tonuzóba sírja felett302
Végtelenség verse303
Testamentum304
Szeged305
Vidék306
1916 őszén307
Magyar nyár 1918307
Szerelem?308
Dózsa feje309
Az én magányom310
Búcsú Robin pajtástól310
Falusi lakodalom311
A tápai Krisztus312
Az utolsó magyar313
Alkony a Tisza hídján314
Testamentum315
Én költő vagyok316
Anna örök316
Fructidor317
Kemény Simon:
Európa elrablása319
Balázs Béla:
Énekszövegek321
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben322
Tábortűz mellett, vörös őrségen323
Gábor Andor:
Tehetségtelenség326
Fohászkodás esőért327
Párizs 1925329
Évfordulón329
Pillantás előre333
Búcsú-féle334
Nagy Zoltán:
Páva a lépcsőn336
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára337
Levelek a Kálváriáról339
Örök szépség339
Jégember340
Isten kegyelméből341
Szép Ernő:
Pitypang343
Én így szerettem volna élni344
Gyermekjáték345
Lányoknak való348
Tiszapart349
Kosztolányi Dezső:
Üllői-úti fák351
A szegény kisgyermek panaszaiból352
Ének Virág Benedekről353
Hitves355
Boldog, szomorú dal356
A bús férfi panaszaiból358
A vad kovács359
Februári óda360
Már megtanultam361
Közéleti kitűnőség362
Esti Kornél éneke363
Hajnali részegség366
Szeptemberi áhitat371
Tóth Árpád:
Hajnali szerenád376
Tavaszi elégia377
Vergődés378
Meddő órán379
Rímes, furcsa játék380
Április382
Aquincumi korcsmában385
Arany felhő387
Elégia egy rekettyebokorhoz387
Az új Isten389
A Palace-ban391
Áprilisi capriccio393
Hivogató395
Lélektől lélekig397
Esti sugárkoszorú398
Új tavaszig, vagy a halálig399
Úton400
Takarodó401
Jó éjszakát!403
Emőd Tamás:
Síremlék Veronában405
Ady árnyának406
Írás a palackban407
Karinthy Frigyes:
Martinovics410
Pitypang411
Komját Aladár:
Elalvó413
A Dózsa-vér414
Meghalt Lenin415
Halotti beszéd416
A nemzetközi brigád indulója417
Nadányi Zoltán:
Hosszú eső418
Aranypiros pillangó420
Te már seholse vagy421
Hálaének422
Ilona423
Bányai Kornél:
Vadember426
Tanyák427
Szépség mezőin428
Ázsia429
Nyugat rabszolgái431
A jónak és a rossznak éneke432
Puszták leánya433
Beteljesedés434
Gulyás Pál:
A kakas436
Csokonai gúlája előtt438
A viharzó diófa440
Az ablakos441
Hegedűszó az erdőn442
Sárközi György:
Cigányok444
A szeretet himnusza445
Virágok beszélgetése447
Higgy a csodában!448
Közeledő léptek448
Kilátó449
Szabó Lőrinc:
A Bazilikában zúg a harang453
Hajnali rigók455
Lóci óriás lesz456
Szamártövis458
Az üdvözült lány460
Nyitnikék461
Egy téli bodzabokorhoz465
Dsuang Dszi álma467
Fent és lent468
Ficseri-füsti468
Őszi meggyfa470
A földvári mólón470
Vezeték471
Huszonkétéves472
Egyéb nem maradt472
Valami örök473
Fenyő László:
Márciusi álom474
Hűség476
Emlékbe Editnek477
Daltalan477
Könyörgés478
József Attila:
Megfáradt ember481
Tiszta szívvel482
József Attila482
Fiatalasszonyok éneke483
József Attila484
Ringató485
Favágó485
Betlehemi királyok486
Regősének487
Szocialisták488
Áradat489
A kanász491
Medvetánc492
Holt vidék493
Reménytelenül495
A város peremén495
Mama499
Ha a hold süt499
A Dunánál500
Flórának503
Születésnapomra505
Ne légy szeles506
Lukács László:
A "népiesek"-hez507
Jó a holtnak510
Dsida Jenő:
Hulló hajszálak elégiája512
Tavalyi szerelem516
A sötétség verse516
Miért borultak le az angyalok Viola előtt517
Szerenád Ilonkának519
Salamon Ernő:
Gyerekdal525
Békevers525
Búcsú527
Pásztor Béla:
Tűzvész529
Emlékezés530
A költétáncosnő ernyője532
Radnóti Miklós:
Járkálj csak, halálraítélt533
Hispánia, Hispánia534
Il faut laisser535
A "Meredek út" egyik példányára536
Veresmart536
Száll a tavasz538
Nem tudhatom539
Nem birta hát540
Töredék541
Hetedik ecloga542
Á la recherche544
Levél a hitveshez545
Erőltetett menet547
Razglednicák547
Forgács Antal:
A Tiszánál550
A háború kétszázkilencvenharmadik napján551
Éjfél551
Búcsú551
Zsigmond Ede:
A diktátor dala553
Hazajött az apám554
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II.

A kötetek borítója kissé kopott, elszíneződött. A lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
1.780 Ft
890 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!
Állapotfotók
Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II.

A lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.780 Ft
1.240 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!
Állapotfotók
Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II. Magyar Múzsa I-II.

A kötetek borítója és a lapéleik elszíneződtek. A kötetek borítója kopott. Az első kötet címlapján tulajdonosi bejegyzés látható.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!