1.034.238

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyar néptánchagyományok

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Zeneműkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-330-317-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal. Kihajtható melléklettel illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó (Vargyas L.)5
Európai tánckultúra - nemzeti tánckultúránk (Pesovár E.)8
A Kárpát-medence népeinek tánckultúrája (Martin Gy.)11
A improzivatív táncalkotás nagy szerepe12
A táji különfejlődés14
Magyar táncdialektusok (Martin Gy.)17
A dunántúli tánchagyomány történetei rétegei (Pesovár F.)19
A tánctípusok jól elkülöníthetők19
A tánczene régies jellege26
A táncalkalmak és a táncrend27
A táncok szomszédnépi kapcsolatai27
Az alföldi tánchagyomány és Szabolcs-Szatmár megyei -táncai (Martin Gy.- Pesovár E.)29
Táncélet, táncrend, tánctanulás29
A pásztortánc és a botoló30
A verbunk elnevezései és formái32
A Felső-Tisza-vidéki csárdás33
A cigányok archaikus táncformái34
Tánczenei kísérlettípusok és a táncdallamok35
A Felső-Tisza-vidéki táncok jelentősége36
Az erdélyi tánchagyomány földrajzi tagolódása (Martin Gy.)37
Kalotaszegi táncok38
Mezőségi táncok39
Székely táncok41
Csángótáncok42
Körtáncok, lánctáncok (Martin Gy.)45
A francia reneszánsz branle-ok és a kelet-európai lánctáncok (Martin Gy.)46
A branle a legnépszerűbb 16. századi francia lánctánc52
Forgalma és elnevezése52
Szerepe és alkalmazása54
Formája, mozgás és motívumkincse55
Zenéje59
A ritmikai variálás, a proporciós gyakorlat60
A magyar körtánc és kelet-európai kapcsolatai (Martin Gy.)70
A karikázó általános vonásai71
A déli karikázóban a régi és új vonások ötvöződnek74
Az északi karikázók énekes körtáncainak újabb rétegét képviselik76
Az erdélyi körtáncok között az énekes karikázók szerepe csekély79
A vegyes körtáncok hangszeres zenére járt mulatsági táncok80
Körtáncaink szomszédnépi kapcsolatai83
Délszláv kapcsolatok83
Szlovák kapcsolatok86
Román kapcsolatok87
Körtáncaink fejlődése és helye az európai tánckultúrában89
Egy horvát kóló magyar kapcsolatai (Borbély J.)92
A "csizmaverős" táncban a láncforma ötvöződik a szolisztikus rögtönzéssel92
A tánc motívumai96
A tánc felépítése100
A tánc délszláv és magyar érintkezés sajátos terméke102
Fegyvertánc, mutatványos szólótánc, hajdútánc (Martin Gy.)107
Párbajszerű táncok az európai és a magyar hagyományban (Andrásfalvy B.)109
Harcszerű mozzanatok a Felső-Tisza-vidéki botolóban111
Az albán kardtánc és a magyar botoló hasonlósága114
A mimikus párbajban a tánc a győzelmet is idézi117
A nő szerepe a fegyvertáncban119
A botoló és zenéje (Martin Gy.)125
A botoló típusai125
A botoló nóták vokális, szöveges dalok127
A proporció és a botoló nóták133
A botoló nóták ritmikai többalakúsága128
Az énekelt táncdalok szöveghez való alkalmazkodása142
A botoló nóta és páratlan ütemű táncdalaink144
Mutatványos szólótáncaink: kanásztánc, seprűtánc (Pesovár F.)146
A földre helyezett eszköz körül járt táncforma a kanásztánc148
Az eszköz láb alatti átvetése vagy átugrása jellemző a seprűtáncra155
Mutatványos táncaink a régi fegyvertáncok emlékét őrzik157
Kísérő dallamaink nagyobbrészt kanásznóták158
Az erdélyi román hajdútánc (Martin Gy)169
A Maros-vidéki botostánc170
A haidau és a legényes viszonya177
A haidau és a pásztortáncok 177
A haidau és a verbunk180
Az erdélyi román botostánc magyar zenei kapcsolatai181
Legényes verbunk (Martin Gy.- Pesovár E.)185
A mezőségi férfitáncok régi és újabb típusai (Matin Gy.)188
A sűrű legényes191
A verbunk193
A ritka legényes194
A lassú magyar195
A mezőségi férfitáncok összehasonlítása197
Dallamritmikai különbségek203
Ritmuskíséreti különbségek208
Táncritmikai különbségek208
A táncalkotó elemek viszonya, a típusok különbségei209
A tempó- és ritmikai változás hatása a tánc szerkezetére212
A táncos verbuválás a hadkiegészítés szolgálatában (Pesovár E.)230
Verbuválás Vas megyében233
A táncos verbuválás célja és módszere 239
A szóló verbunk szerkezeti sajátosságai (Pesovár E.)241
A ritmus és a motívumkincs242
A soralkotás elvei248
A körverbunk szerkezeti felépítése (Pesovár E.)253
Rögtönzés a szigetközi verbunkban253
Boltíves komponálás a kónyi verbunkban254
Többsíkú szerkesztés a kapuvári verbunkban260
Páros táncok (Pesovár E.)265
Régi páros táncaink főbb típusai (Pesovár E.)266
A küzdő karakterű páros 266
Az ugrós páros275
A forgós-forgatós páros279
A csárdás kialakulása (Pesovár E.)283
Az erdélyi tánchagyomány csárdása283
A dunántúli és az alföldi csárdás284
A lengyel tánczene és társastáncok hatása a csárdásra (Pesovár E.)295
A krakowiak ritmusa és a friss csárdás dallamai295
A mazurka és a népies műtánc302
A friss csárdás jellemző motívumai: lippentős-bunkós-félfordulós (Lányi Á.)306
A lippentős motívumok formai sajátosságai 308
A lippentős motívumok altípusai308
Bukós altípus309
Félfordulós altípus309
Az altípusok variálódása310
A bukós változatai313
Támaszték szerinti változatok313
Ritmus szerinti változatok313
Szintkülönbség szerinti változatok314
A félfordulós változatai314
Támaszték szerinti változatok314
Ritmus szerinti változatok315
Szintkülönbség szerinti változatok315
A lippentős motívumpárok315
A motívumpár mindkét alkotórésze azonos támasztékú316
A motívumpár mindkét akotórésze különböző támasztékú316
A bővített lippentősök a motívumalkatrészek ismétlődésével jönnek létre317
A lippentős szerkezeti funkciója a friss csárdásban317
A páros táncok hagyományos rendje a marosszéki táncciklusban (Martin Gy.)325
A tánckezdő verbunk327
A sebes forgatós párostánc328
A lassú lépő párostánc328
A korcsos a második forgatós párostánc330
A cigánycsárdás a befejező friss páros330
A táncciklus felépítése és változása330
Dramatikus táncok (Pesovár E.)341
Az elveszett juhait kereső pásztor története (Pesovár)342
Bene Vendel tánca és más lakodalmi halottas táncok (Pesovár)350
Irodalomjegyzék355
Táncnév és tárgymutató365
Helynévmutató371
English Summary377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv