Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1905. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - I. kötet 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
Mit akarunk?
Meg akarjuk a művelt közönséggel ismertetni a magyar nyelvtudomány fontosabb eredményeit, mind a nyelvtörténet, jelentéstan és szófejtés, mind a hang- és mondattan terén;... Tovább

Előszó

Részlet:
Mit akarunk?
Meg akarjuk a művelt közönséggel ismertetni a magyar nyelvtudomány fontosabb eredményeit, mind a nyelvtörténet, jelentéstan és szófejtés, mind a hang- és mondattan terén; lehetőleg magyar példákon be akarjuk vezetni a nyelvészeti kutatások megbízható módszereibe; le akarjuk szoktatni a nálunk még oly gyakori délibábos nyelvészkedésről s rá akarjuk szoktatni a nyelvtények helyes felfogására, S hogy mindezt megtehessük, vagy legalább megkísérthessük, újra egyesíteni akarjuk e munkában a magyar nyelvészek szétszakadt seregét, s fölébresztve a magyar közönség érdeklődését s fölhasználva a romlatlan nyelvérzékében rejlő erőt, új segédcsapatokat is akarunk toborzani közös munkánkra.
Mi nem leszünk sem „orthologusok", sem „neologusok". Nem akarjuk fölforgatni az irodalmi nyelv kertjét s nem fogjuk elátkozni a nyelvújítást, mivel egy-két fát, egy-két bokrot nem a kellő helyre ültetett. Legnagyobb részük már úgyis kiveszett, de sok közűlök életben maradt s ezek már oly mély gyökeret vertek s annyira elterebélyesedtek, hogy őket most már kitépni, kidobni akarni nemcsak hiábavaló erőlködés, hanem valóságos bűn is lenne. De ügyelni fogunk a kert tisztaságára. Belopódzni akaró idegenszerűségek, idétlen tájnyelviségek, esetlen új alkotások, bármilyen tekintélyes helyről ajánltassanak is, a mi támogatásunkra nem számíthatnak. Állandó figyelemmel fogjuk kísérni irodalmi nyelvünk s tudományos műnyelvünk újabb fejlődését s a hol lehet, elő is fogjuk mozdítani, de a hol kell, küzdeni is fogunk ellene, mindenkor helyet adva az ellenvéleményeknek is - de a személyeskedéseknek soha. Vissza

Tartalom

Bacsó Gyula: Az igekötő szórendje a népnyelvben 403
Balassa József: A MNyT. népnyelvi munkaterve 289
Baros Gyula: Pálczakötö 324
Garasos koma, bocskorpénz 429
Bartal Antal: Narancs 192
Berczik Árpád: A magyar nyelv és a világnyelvek 385
Borovszky Samu: A magyarországi latinság szótárához 41
Adatok nyelvünk törtenetéhez 276, 376
Csánki Dezső: Alistál, Felistál 123
Csapodi István: Bús és családja 133
Ebaga 232
Erdélyi Lajos: Nyelvjárásaink ügye és teendőink 291, 337
Fabó Bertalan: A magyar kártya 266
Ferenczi Zoltán: Az Apaffy- és Bethlen-család határjáró levele 181
Gombocz Zoltán: Magyar Tudományos Akadémia 42, 329
A régi magyar ételnevek eredetéről 160, 254
Sirály 421
Radócz 462
Herman Ottó: A nyék 24
Mesterszótár (Ostor. Ásó.) 186, 280
Bogárzik, elbogárzik 229
Kergeség, motoz 230
"Staul", „Stal" és sora 359
Verő disznó - verő malacz 414
Horger Antal: Esküllő, Esküküllő 368
A keleti székelység nyelvjárási térképe 446
Horváth János: Wu-rm-ser 465
Dr. Iványi Béla: Egy ismeretlen nyelvemlékünk 213
Néhány magyar följegyzés 1526 előttről 350
Adatok nyelvünk történetéhez 377
Dr. Karácsonyi János: Vászoly nem Basilius 132, 309
Lőkösháza 182
Albis 274
Füle 274
Kardos Albert: Zemplén 183
Katona Lajos: Zsidó mise 80
Pézsma 80
Almarázó 267
Kenedi Géza: Száz és több kétség 236, 283, 332, 380, 426
Kicska Emil: Ebaga 143
Kiss Ernő: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 425
Lehr Albert: Retkes 87
Volt volna, lett volna 95
Solton volt 95
Tárgyatlan igék tárgyas ragozása 127
Isten után 134
Bokros, bokrosodik 144
Kérd, megkérd 144
Arany-magyarázatok 178, 227, 320, 365, 408, 455
Méltóztattak 230
Lehr Albert: Létére 231
Tájszók gyűjteménye 235
Már nem tárgyas és még nem tárgyatlan igék 261
Macskási 268
Magamnak is ugyan kutyául lett dolga 268
Perczen 269
Kéztől 269
Készetlen 269
Fülét se bojszítja 270
Egy gazdátlan szó 270
Szint 323
Tár 324
Nyelvérzék és okoskodás 324
Gyarlandó 324
Ne quid nimis! 333, 427
Vasgyúró 370
Molygó 370
Vörös-gyurkó 371
Kuksó 384
Diadal és riadal 415
Kiküszöböl 415
Vakbor 416
Tányi-tényi 417
Zsenírozva vagyok 418
Fűbe harapni 419
Kárjában 420
Stante pede 420
Vel-ragos időhatározók 420
Méhely Lajos: Természettudományi irodalmunk magyartalansága 137
Melich János: Hibás olvasatok 66
Kolozsvár 82
Még egyszer a Vászoly névről 184
Mészáros Kálmán: Nyék 143
Négyesy László: Helmeczy mint nyelvújító (Kivonat) 134
Pálfi Márton: Rovás 89
Pápay József: Reguly Antal emlékezete 97, 145
Ponori Thewrewk Emil: Gyermeknyelv és gyermeklélek 392, 433
Pór Antal: Borostyán, Borostyánkő 367
Vők 367
Vérmes 276
Verő disznó 315
Radócz 462
Sági István: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 278
Simai Ödön: Kassai József mint szótáríró 219
Kassai József a nyelvjárásokról 264
Adatok nyelvünk fejlődéséhez 278, 466
Tájszók 378
Jász és íjász 465
Simonyi Zsigmond: Andalog 83
Legifj. Szász Károly: Nyűgös 459
A kérdő e kérdéséhez 459
Szegedy-Maszák Hugó: "És" a "meg" helyett 426
Széll Farkas: Éljen a barátság 81
Szentkereszty Tivadar: Csalokány 143
Szeremley Császár Lóránd: A "bár" hibás használata 284
Szerkesztőség: Gróf Széchenyi István a nyelvről 3
Arany „Toldi Estéjé"-nek legújabb kiadása. 10, 60
A Casanate-Codex magyar glosszái 249
Jelöléseink magyarázata I. füz. Boríték
Hangjeleink, V. füz. Boríték.
Szilády Áron: Rebetegös, betegös - Lebönye, bőnye 85
Feze, fesz, foszlat 168
Miűlés 306
Vasgyúró és Höcsön 411
Vaklandos 412
Stante pede 460
Szily Kálmán: Mit akarunk ? 1
Barla 36
Jolán 37
A mágnás-czim a magyarban 49, 109
Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 40, 87, 422
Burgonya 95
Az "eszély" történetéhez 174
Nemti, Nempti 234
Hacsér, hacséros 240
Vörös-gyurkó 273
Várdán 275
Szeszély 287
Egy elhamarkodott felelet 325
Bálvány-utcza - Göttergasse 327
Régi magyar széljegyzetek 361
Lende 375
Elkéstem a vonatot 381
Törvényház 460
Szinnyei József: A Halotti Beszéd másolat-voltáról 20
Tagányi Károly: A Gyulafehérvári Glosszák szerzője. 130
Takáts Sándor: Jargalás és jargaló 204
Fölberkéz 316
Profunt 317
Mut 317
Mécz 318
Fuador 318
Kup 319
Drajling 319
Látó 354
Porgolád-kapu 413
Igazgató 414
Darvász 415
Hidas 444
Teleky István: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 135
A kötény és rokonai 362
Tolnai Vilmos: Bús és családja 38
Sütnivaló 86
Atilla 368
A magyar keresztnevekről 368
Megmagyarosodik - elmagyarosodik 382
Vörös-gyurkó 460
Váczy János: Horváth Endre és a nyelvújítás 193, 241
Visky Károly: Küllő és Esküllő 457
Viszota Gyula: Az „Ön" történetéhez 78
Wertner Mór: Hahót 82
Andocs, Apsa, Edde, Servestye, Ugron 232
Üllő 326
Bádonfa és Bágyon 327
Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig 29, 71, 115
Tájszók gyűjteménye 90, 139, 281, 331, 427
Egy régi magyar ágyúnév 172
Vasgyúró 272
A legújabb Magyar és Német Kézi Szótár 311
Almarázó 373
Zolnai Gyula: Míűlés 374
A csángók eredete 400
Világváros 422
Levélszekrényünk: 48, 95, 143, 191, 240, 287, 336, 384, 430
Rovás: 89, 137, 236, 283, 332, 380, 426
Tájszók:90, 139, 235, 281, 330, 378, 427
Társasági ügyek: 44, 93, 140, 188, 238, 285, 334, 382, 468
Tartalom és szómutató: 471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1905. január-december Magyar Nyelv 1905. január-december Magyar Nyelv 1905. január-december Magyar Nyelv 1905. január-december

Könyvtári könyv volt.

A lapélek színezettek.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba