Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.020

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Magyar Nyelv 1906. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - II. kötet 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Olvasóinkhoz.
Két évvel ezelőtt, mikor a Magyar Nyelvtudományi Társaság alakuló közgyűlésén, az előkészítő bizottság nevében, azt a kijelentést tettem, hogy az alakítandó társaság, bízva a művelt... Tovább

Előszó

Olvasóinkhoz.
Két évvel ezelőtt, mikor a Magyar Nyelvtudományi Társaság alakuló közgyűlésén, az előkészítő bizottság nevében, azt a kijelentést tettem, hogy az alakítandó társaság, bízva a művelt közönség támogatásában, a maga erejéből szándékozik megélni s nem fog more patrio a kormány s az Akadémia pénzbeli segélyéből kis fáradsággal és kis eredménynyel éldegélni akarni - mondom, e szavak hallatára legbuzgóbb társaink közül is sokan el nem titkolható aggodalommal gondoltak az új társaság kétes jövőjére. Hogyan akarhat e társaság segélyezés nélkül megélni, mikor más társaságok s más vállalatok, melyek a mienkhez hasonló czélokat tűztek maguk elé, huszonöt-harmincz év óta élvezik már az Akadémia segélyét s még sem bírtak ennyi idő alatt sem ügy megerősödni, hogy segély nélkül ellehetnének.
Még fokozta az aggodalmat a Társaság folyóiratának, a Magyar Nyelvnek megindítása. Igaz, hogy Semsey Andor mély belátása és nemes áldozatkészsége biztosította a folyóirat első évfolyamának megjelenhetését, de mi lesz majd a második esztendőben? Bírja-e a Társaság egy rövid év alatt a közönség érdeklődését oly mértékben fölébreszteni, hogy ezentúl már a maga emberségéből is kiadhassa, vagy ha az nem sikerül, nem kell-e majd egy év mulva szégyenszemre megszüntetnie az alig megindult folyóiratot? Vissza

Tartalom

Ágai Adolf: Szólás-mondások 466
Angyal Dávid: Vezérczikk 373
Arany János: Válasz egy kérdésre 275
Balassa József: A bakonyalji nyelvjárás 455
Bálint Kelemen: Zártszék 40
Baloghy Dezső: Retkes 47
Szólásmódok Nógrádból 186
Adatok nyelvünk történetéhez 324
Nyil és nyír 419
Bebesi István: Tájszók (Szentlörincz-Káta) 466
Csánki Dezső: Helynév-családok 385
Csapodi István: A bige-bajusz és a természetrajzi műszók 214
Dőry Ferencz: Az aranybulla XVI. századi magyar fordítása 448
Patikabeli szók a nép nyelvén 43
Tájszók (Hódmezővásárhely) 92, 135, 234, 331
Idegen nevek és szók 381
Furcsaságok 381
Szólás-mondások (Hódmezővásárhely) 421
Farkas Sándor: Tájszók (Szentes) 137
Fischer Izidor: "Oly sok viszály után" 30
Atú-etű 144
Gálos Rezső: Szeicz Leó nyelvjárási gyűjteménye 91
Kortes 142
Adalék a szöllő nevekhez 373
A tenger fövénye 465
Goldziher Ignác: A nyíl, a sors és a szerencse 375
Gombocz Zoltán: A bor 145, 193
Szalup, Freycor, Tintuk 239
A tulipán 263
Járdovány 279
Látszassunk 288
Magyar szófejtések 300
Czalbáj 327
Kaczagány 359, 470
Köcsög 377
Személy 384
Csúvár 419
Kozsok 470
Gönczy Béla: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 134, 369
Eszközöl 238
Hibás kifejezések 187, 283
Gy. V.: Báthory Erzsébet bűnpöréböl 171
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1905-ben 182
Herman Ottó: A magyar bajusz 30
A nyil 199, 241
A kajla bajusz 232
Hornyánszky Gyula: A nyil szerepe a görög jóslásban 459
Horváth János: Szálvány 464
Ványi Béla: Adatok nyelvünk történetéhez 37, 73
Ingóságok jegyzéke a XVl. század elejéről 256
Pótlékok az "Oklevél-Szótár"-hoz 368
Cseréd 417
Jakubovich Emil: A madi határjáró-levél 1404-ből 152
Kallós Ede: Nyelvészet a gyermekszobában 409
Karácsonyi János: Kölyü és Esküllö 176
Bakony és Bökény 273
Furmint 273
Kardos Albert: Kazinczy s az "erény" 275
Lehr-helyesbitések 316
Számlálva 424
Katona Lajos: Laskai Ozsvát három glosszája 76
Sulyokból lett fulánk 278
Kenedi Géza: Rovás 137, 236
Kertész Samu: Szállitólevél 279
Ifj. Komlóssy Arthur: Évek előtt - évek után 335
Kóssa Gyula: Vörös György 378
Kovách Aladár: Csángál 144
Kőrösi Sándor: An-drássy 94
Meg lesz tartva 139
Kövi Imre: Batka 327
Zomor János levele 1554-ből 126
Kujáni Gábor: Drágffy János két nyugtatványa 1514-ből 161
Laczkó Géza: A magyar nyelv régi szótárai 399, 433
Lehr Albert: Révén 16, 240
Kárjában 41
Vakbor 41
Mást, másat 48
Még egy élő képző, melyről keveset tud az irodalom 69
Mindenüket eladnak 85
Alig leli helyét 87
Egyik szavát a másikba tölti 87
Közöl 88
Lék 88
Tudatlanba 88
Vasfejű, vasfeje van, vas a feje 88
Nagy ideje 96
Iskola viselt 124
Vörös kakas 124
A "tehát'' szórendi helye 143
"Magatartásán múlik" 143
"Rovására" 143
"A magyar bajusz"-hoz 165
Maga halála, maga döge 178
Terem, toppan 178
Eb fújja, kutya járja 229
Adáz 231, 277
Hirtelen hamar-jó 277
Kevetál 278
"Neki szidni" 288
Útban van 325
Kajla 326
Mélységes télen 326
Visszamond 327
Nem föltehető 377
Feleletek (Bír. tud. El kell, hogy menjek) 383
Czalbáj, szalvájt 417
Lehr Albert: Arany-magyarázatok:
Főzik a kapczáját 34
Testi ruha 35
Nem bolond 35
Nemadhatója 36
Nyers-nyakas 78
A "Tetemre hivás" némely félreértett helye 119
Tudákos 121
Öreg embernek is a melle kívánja 121
Holtszegény 121
Télvíz 172
Virrada sok alvó örökös éjjelre 174
Hamvából kialudt 219
Vén gyerek 220
Fölérez 220
Mióta kétágú 221
Jövendői számlálva 262
Egérút 227
Válasz Kardos Albertnek 317, 425
Füstöt vet 364
Felhők szeme rebben 411
Melegebben 412
A "Szibinyáni Jank" két félreértett helye . 413
"A képmutogató" 456
Marusák Pál: Hideg lakatos 47
Melich János: Adatok hazánk honfoglaláskori s X-XII. századi helyneveinek értelmezéséhez 49, 97
A magyar hún-monda néhány tulajdonnevéről 158
Kolozsvár = Temesvár 175
Szarkafalva 192
Velencze 212
Magyar szófejtések 300
Mészáros Kálmán: Nyügös 48
Nagy Gyula: Fordítás-töredék a XVI-ik századból 312
Egérút 408
Négyesy László: Útban van 463
Ölyvedi Vad Imre: Kuferczes 192
Pungur Gyula: A "sirály" és rokonhangzású társnevei 114
Eb fújja, kutya járja 229
Réthei Prikkel Marián: A magyar táncznyelv 3, 59
Az úrhatnámság a magyar nyelvben 251, 289
Radó Antal: Zeugmás szerkezet 469
Sági István: Kortes 89
Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 133
Sebestyén Gyula: Czintus, czinkus 83
Simai Ödön: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 133
Gyöngyösi István nyelvújításához 313
Márton István nyelvészete 347, 395
Somlyódy István: Tájszók (Hajdúmegye) 185, 236
Tájszók (Kisvárda-Bezdéd) 280
Szólásmódok 282
Sörös Pongrácz: Latin mükifejezések régi magyar fordításai 367
Spissák Ferencz: Az amerikai magyarság nyelve 259
Lefigj. Szász Károly: Útban van 284
Budapestben 237
Még egyszer "Budapestben" 334
Szegedy-Maszák Hugó: Rovás 138
Szendrei János: Adatok nyelvünk történetéhez 323
Magyar tudományos Akadémia 184
Szerkesztőség: Sirály 39
Szégyenkő 177
Szily Kálmán: Olvasóinkhoz 1, 191
Kulcsol 44
Háromfa 89
A szavak elválasztása 94
Úrasszony 95
Mulatja magát 95
Lámpa v. lámpás? 95
Köntörfalaz 96
Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 181, 328, 371
Csend 191
Szája izére beszél 192
Beste karafia 240
Tény 240
Csuvárus 240
Csány 277
Zuzmó 287
Aachs Mihály széljegyzetei 321
Mikes törökországi levelei nyelvi szempontból 337
Szinte és szintén 432
Egyelőre 462
Ly 470
Zsizsik = ürge 470
Szívós Béla: Helyreigazitások a hajdumegyei tájszókhoz 283
Tájszók (Hajdúszoboszló) 379
Sztrokay Lajos: Miért labancz a labancz ? 353
Takáts Sándor: Sztronga 22
Valál 76
A magyar sóvágók régi műszói 107
Adatok nyelvünk történetéhez 127, 169, 223, 270
Fukpancz 419
Téglás Gábor: Szászváros 123
Teleky István: Adatok nyelvünk fejlődéséhez 330
Tolnai Vilmos: Voltam Bánkbánnál 44
Se pénz, se posztó 225
Öreg embernek is a melle kivánja 227
A nemesség szűz vállai 228
Hátra van még a fekete leves 228
Vörös gyurkó 378
Trencsény Károly: Tokos német 464
Várdai Béla: Papucs-szájú 179
Víg Lajos: Lakodalmi kurjongatások (Zenta vidéke) 420
Gyermekvers 421
Vikár Béla: Eben gubát cserél 490
Czinkus, czintus 33
A regös ének 278
Az országgyűlés és az Akadémia a "honosítás" szóról 362
Werter Laura: Tájszók (Muzsla vidéke) 342
Wertner Mór: Hétköznapokról vett helynevek 122
Závodszky Levente: Három ismeretlen nyelvemlékünk 209
Zolnai Gyula: Gyöngyösi műveinek új kiadásáról 163
Nemadhatója 233
Budapestben 333
Vörös György 420
Levélszekrényünk: 47, 95, 142, 191, 239, 287, 336, 383, 432, 469
Rovás: 44, 94, 137, 187, 236, 283, 333, 382, 424
Tájszók: 42, 91, 135, 185, 234, 280, 331, 379, 421, 466
Társasági ügyek: 44, 140, 188, 238, 285, 468
Tartalom és szómutató: 471
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1906. január-december Magyar Nyelv 1906. január-december Magyar Nyelv 1906. január-december Magyar Nyelv 1906. január-december Magyar Nyelv 1906. január-december Magyar Nyelv 1906. január-december

A borító kopott, a címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba