Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1907. január-deczember

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - III. kötet 1-10. szám/21-30. füzet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
Tinódi egyik helyének magyarázata.
Becsesek Tinódi krónikái mind nyelvünk, mind irodalmunk, mind történetünk kutatói előtt: érdeke tehát nemcsak a nyelvészetnek, hanem az... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
Tinódi egyik helyének magyarázata.
Becsesek Tinódi krónikái mind nyelvünk, mind irodalmunk, mind történetünk kutatói előtt: érdeke tehát nemcsak a nyelvészetnek, hanem az irodalomtörténetnek és a történettudománynak is, hogy ez énekekben meg nem magyarázott vagy elmagyarázott rész ne maradjon. Igaz ugyan, hogy a török világbeli magyar nyelvet folyvást értheti a mai magyar is, sőt Tinódi verseit jobban, mint napjainkbeli néhány hegedős csácsogását, de az ó-magyar nyelvnek ebben a nagy mezejében mégis akadhat a böngésző oly virágra, hogy hozzáértőbbje sem tudja, miféle magról kelhetett az. Egy harczi jelenetben él a lantos ily különös szólással; ezt kísérlem itt megvilágítani. Vissza

Tartalom

Bajza József: A két Kisfaludy és a nyelvújítás 475
Baloghy Dezső: Acsari 336
Barsi Frigyes: Mirha 134
Rovás 470
Bene Lajos: Aranylábú . 240
Dézsi Lajos: Aranylábú . . . . 240
Endrei Gerzson: Tájszók (Bereg m.) 187, 430
Erdős János: Vörös gyurkó 40
Népnyelvi adatok. - Tájszók (H.-M.-Vásárhely) 46, 91
Kis gerengel 286
Fabó Bertalan: Tokos német 41
Hajnalnóta 126
Ég-lé 279
Fajra vonzani 279
Frecskay János: Fogzó vas 232
Mi a rebschnur magyar neve 474
Goldziher Ignácz: Fogaink fejérsége. - A kenyér botja . 383
Gombocz Zoltán: Régi török jövevényszavaink 17, 62, 105, 153, 213,
250, 307, 357, 395
Velem és nekem 191
Retteg 192
Gerengel 335
Padmaly 383
Gönczy Béla: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez . 134, 185
Györy Tibor: „A fekete Berthold" 469
Heinlein István: Takáts Raphael 447
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1906-ban 275
Hermán Ottó: Szállok az úrnak 468
Horger Antal: Fidibusz 87
Mirha 87
Zángor . 88
Petőfinek egy soráról 287
Közköpü 406
Négy tagba szakadt 432
Horváth Endre: Sípujjú üng. - Bakafolt 144
Juhászkeztyű 288
Tájszók (Veszprém m.) 285
Horváth Géza: Harmattipró 192
Iványi Béla: Tárczay János levele 1530-ból 84
Magyar jegyzék 1521-ből 323
Adatok nyelvünk történetéhez 463
Jámbor Lajos: Harmattipró ,192
Jungerth Mihály: Magyar levólzáradék 1517-ből 322
Kardos Albert: Viheder 132
A Debreczeni Füvészkönyv nyelve 438
Katona Lajos: Gesner magyar nyelvmutatványa 1555-ből . 436
Kenedi Géza: Rovás 469
Kisch Gusztáv: Csatora 36
Viheder 36
Komáromy Lajos: A magyar nyelv a budapesti elemi iskolákban 42
Mind germanismus-e, a mi annak látszik . 139
Testiruha 327
Ifj. Komlossy Arthúr: Az ékezés elhanyagolása és a hetytelen ékezés . 93
Kornis Gyula: A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése 97, 145,
193, 241, 301, 348
Kubányi Béla: Egytől-egyig 144
Fráng 233
Becsverde 288
Fogaink fejérsége. - A kenyér botja . . 336
Lehr Albert: Síp ujjú ting 29
Kiút 73
Néhány ritka szó 177
Új -si és -tányi szók 188
A meghalás synonymái 192
Ük, Stiv , 225
Hoz és terem 263
Kegyelet és nyelv . 283
Elmemozditó . 318
Iratos illatok 336, 384
Hiób posta 336
A nyár ifjú-e vagy a sziv? . . . . . . 377
Felajzott 431
Arany-magyarázatok:
A falu bolondja 81
Előálom 128
Füstöt vet 130
Isten öl 228
Debreczeni szeme van . . . . . 229
Szarvas-tag 230
Dijára jut 230
Ha könyez vért is 414
Vígan köt a dinnye 459
Melegdi János: Párizs . 383
Imre 432
Melich János: Jobbágy . . 37
Radócz? Rézmárk? . . . 37
Tárincza . . . . 38
Zülleni 39
A -va végű folyónevekről 47
Pápai Páriz Ferencz székely szavai . . . 116
Az Árpád-kori beczéző keresztnevek egy csoportjáról 165
Taraczk 344
Nagy Gyula: Kötél 90
Németh Sándor: Aranylábú 246
Pápay József: Banyakemencze 429
Pruzsinszky János: Fölaffektálni 144
Putnoky Imre: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez . . . 324
Radó Antal: A meghalás synonymái 239
Récsey Viktor: Szótári széljegyzetek Pannonhalmán ... 84
Réthei Prikkel Marian: Sirva vigad a magyar 130
Suska, suskás
Nótafa 184
Világ-únta 184
Negélyes 278
Réthei Prikkel Marián: Haj-régi 279
Régi magyar tréfaszók 289, 337, 385
Figyelem 370
Szilágyi 372
Lükni 426
Sinyor 426
Tarattyú 427
Sasvári Benő: Sehonnai 240
Simái Ödön: Előre és elülröl 39
Nagybátya, nagy néne, unokatestvér ... 90
Kónyi János újításai . . 122
Egytöl-egyig 144
Távottam, távotta 184
Többnyire, legtöbbnyire 185
Kisfaludy Károly nyelvújítása 267
Bírálom . 429
Somlyódy István: Hajdumegyei tájszók 91
Stoll Ernő: Táj szók (Nyíregyháza vid.) 237
Széll Farkas: Csokonainak egy félreértett helye 231
Szeremley Császár Lóránd: A -vá, -vé rag eredete 77
Primitív 432
Tájszók (Háromszék m.) 471
Szilády Áron: Sip-ujjú mente . 133
Szuszparádé . 134
Távézó, távészni 427
Szilády Zoltán: Tájszógyűjtemény 328
Szily Kálmán: Vonás forint, kurta forint 48
Hadik gróf-kaszárnya 48
Jau 88
Herke lik 89
Egytől-egyig 96
Gyógyít, gyógyul 96
Fogzó-vas 132
Újfent 143
Bálvány-utcza 143
Batthyány 191
A Müncheni Codex kora 201
Középiskolai műszótár 233
Nedély 240
Rontó Pál lova 280
Cement 287
Karnagy 287
Széljegyzetek 323
Hátság, homokság 323
Űrsziget 324
Figyelem 328
Drágábbság 335
Száll 335
„Micsoda fel ment volt" 373
Brilliánt és brilliáns 475
Czinterem 475
Halesz 475
Sztrokay Lajos: Ad vocem labancz 41
Takáts Sándor: Adatok nyelvünk történetéhez . . 32,374, 424
A bankó-só 79
Fogzó-vas 131
A berbécs és birka 207
„Hogyan készülnek a nyelvtörténeti adatok 283
Patália és parátsoft 324
Tolnai Vilmos: Köt a dinnye 287
Tolnai Vilmos: Sirva vigad a magyar 279
A nemesség szűz vállai 327
Négy tagba szakadt 432
Viganó 455
T. Mészáros István: Tájszók (Mezőtúr) 285
Váczy János: A nyelvújító harcz a fordulóponton . . 1, 49
Gyarlandó 468
Várdai Béla: Juhászkapocs 192
Varró István: Bakafolt, csuszola, baktertojás 48
Varsányi Emil: Szanaszétmatróz 192
Veress Endre: Helyreigazítás 336
Veressné Méhely Miozi: Két furcsaság 48
Viszota Gyula: Népetimologiák 96
Zimmérmann Lajos: Imre 473
Zolnai Gyula: Hibás olvasatok és magyarázatok 280
Hogyan készülnek a nyelvtörténeti adatok . 382
Magyar levélzáradék 1517-ből 424
Magyar becsületbirósági ítélet 1516-ból . . 433
Levélszekrényünk: 47, 96, 143, 191, 239, 286, 335, 383, 431, 473
Magy. Tud. Akadémia: 137
Rovás: 42, 93, 139, 233, 280, 377, 469
Tájszók, népnyelv: 46, 91, 187, 237, 285, 328, 430, 471
Társasági ügyek: 94, 141, 189, 333, 473
Tartalommutató: 476
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1907. január-deczember Magyar Nyelv 1907. január-deczember Magyar Nyelv 1907. január-deczember Magyar Nyelv 1907. január-deczember Magyar Nyelv 1907. január-deczember

Mintázott lapélekkel.

Állapot:
8.280 Ft
4.140 ,-Ft 50
33 pont kapható
Kosárba