Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.188

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1909. január-december

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - V. kötet 1-10.

Szerző

Kiadó: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Magyar Nyelv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Július és augusztus hónapban nem jelent meg. Néhány fekete-fehér illusztrációval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
A M. Tud. Társaság nagyszótárának története.
A M. T. Társaság alaprajzának II. része "A társaság foglalatosságai" czímen a társaság számára munkásságul kitűzte:
"1. a' honni... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
A M. Tud. Társaság nagyszótárának története.
A M. T. Társaság alaprajzának II. része "A társaság foglalatosságai" czímen a társaság számára munkásságul kitűzte:
"1. a' honni nyelv míveltetését,
2. munkák' kiadását,
3. munkák' megbírálását,
4. jutalomkérdéseket,
5. tudományos utazásokat".
Itt az 1. pontban említett munkaterv érdekel bennünket: "a' honni nyelv ismertetése", melyet az alaprajz a társaság első kötelességének tüntetett fel. Az alaprajz közelebbről meghatározta, hogyan lehet a honi nyelveket mívelni. Szükségesnek tartotta az elavult, de helyes szók, szólások felélesztését; a népnyelv szólásainak összegyűjtését és egybehasonlítását; a netán szükséges új szóknak a nyelv törvényei szerint való készítését. Először is e tárgyakra vonatkozó értekezések, majd utazások segítségével elő akarta az anyagot készíteni, hogy azután egy tökéletes nyelvtan és egy "lehetőségig teljes szótár készítéséről" gondolkodhassék és e teljes szótárból különféle nyelvekre alkalmazott "kisebb szótárakat vonhasson ki". Vissza

Tartalom

Ágoston Sándor: Brenzó, puzás, bóbacz 365
Angyal Dávid: Mátkámasszony 130
Bacsó Gyula: Az adavidéki nyelvjárás szókincséből 429, 467
Bagyary Simon: Kapcsalkozik 96
Balassa József: Jóslat 32
Monda, rege 32
Dal 32
Cziráda 35
Bán Aladár: Elmond fűnek-fának 78
Bartal Antal: Furcsaság a magyar Corpus Jurisban 233
Bartha József: Főnév-e a főnévi igenév? 232
Bátky Zsigmond: Fédel 324
Rakottyás 336
Beöthy Zsolt: Csonka hét 192
Csapodi István: Főnév-e a főnévi igenév? 88
Állathivogatók (Horpács) 284
Szótag-összevonások a nyugati nyelvjárásban 319
Csefkó Gyula: Visszaperdül mint a gyűrű 182
Férj 364
Állathivogatók (Hobol, Botyka) 383
Csura Miklós: Polgár 126
Csüri Bálint: A nyelvjárástanulmányozás módszeréhez s egy-két adat a magyar hangtanhoz 214
Debreczeniek: Nyilatkozata az -ul-ül ragról 188
Eckhardt Ferencz: Nandorfejérvár 311
Fabó Bertalan: Körmagyar 181
Fekete József: Állathivogatók (Alsóábrány) 284
Fokos Dávid: Taholni 48
Gálos Rezső: A lászlókirályszekere 420
A nyelvújítás győzelme 460
Gárdonyi József: Csonka-hét 366
Simonyi Zsigmond: Die ungarische Sprache 25
Pótlékok a Magyar Tájszótárhoz 44, 94, 141, 333
Szláv jövevényszavaink kérdéséhez 85
Aggik, aggódik 125
Ügy 126
A finn-ugor nominális mondatok 133
Tyató 277
A meg igekötőről 288
Leb 323
"Prinzipien der Sprachgeschichte" 328
A tővégi rövid magánhangzók kérdéséhez 393
Szinnyei József Magyar Nyelvhasonlítása 414
Kaptány 420
Alacs 421
Gönczy Béla: Adatok nyelvünk újabb fejlődéséhez 183, 375
Győrffy István: Állathivogatók (Kenese) 93
Hellebrant Árpád: A magyar nyelvtudományi irodalom 1908-ban 270
Herman Ottó: "Koppantóra" 168
Hoffmann Frigyes: Tájszók (Brassó vid.) 332
Horváth János: Egy magyar versbeli mondatképletről 372
Horváth Sándor: Báró gersei Pethő János végrendelete 1562-ből 356, 409
Karácsonyi János: Polgár 13
Kardos Albert: "Egy régi magyar nyelvőr" 132
Kárffy Ödön: Nyelvtörténeti adatok 224
Katona Lajos: Békaszalonna? 288
Páros beszéd 472
Kertész Manó: A magyar vezetéknevek eredetéhez 81
Néhány magyar szólásról 272
Kondás József: Állathivogatók (Köröm) 140
Kóssa Gyula: Régi magyar gyógyszernevek 39, 84, 130, 15, 225, 325, 378, 422, 464
Kovács Géza: Kupa 447
Kovács József: Állathivogatók (Mezőbánd, Ugra) 140
Kőrösi Sándor: Rovás 87
Kristóf György: Könyvkoporsó 78
Lampérth Géza: Állathivogatók (Mencshely) 43
Leffler Béla: Baxaméta 127
Legányi Gyula: Eben gubát 37
Lehr Albert: Arany-magyarázatok XXIV. Toldi-magyarázatok 22
Búvár 37
Arany-magyarázatok XXV. Visszaperdül mint a gyűrű 75
Hogy' mozog Simonyi elméje 90
Arany-magyarázatok. XXVI. Sisak 117
Fagylalt 129
Forbát 174
Osztom 192
Gyalogra száll 219
Visszaperdül mint a gyűrű 233
Leszavaz és holtbizonyos 275
Fenével etet 287
Arany-magyarázatok. XXVII. Keze ügyében 303
Unuttei 360
Vérszemet néz 373
Se üstöm, se füstöm 421
Stilus és divat 427
Oszt vagy osztja? 432
Bevérző 455
Loisch János: Nem-nyírt fiatalság 350
Marót Károly: Elmond fűnek-fának 35
Medveczky Károly: A Reguly-irodalomhoz 459
Melegdi János: Horzsol 125
Penkő játcza 144
Bökcse 324
Hungari Oboniauci 458
Melich János: Német jövevényszavaink 42
Új szláv szófejtő szótár 42
Új olasz nyelvű magyar nyelvtan 43
A "király" szó eredetéhez 133
Nandorfejérvár 165, 367, 432
Pénz 172
"Wörter u. Sachen" 230
Melich János: A Kárpátok hegyeinek és folyóinak nevei 231
Berenczók 288
Néhány magyar népnévről 292, 337, 365, 433
Babina = babona? 324
Regede 369
Tisza 369
Gottsched hazánkban 424
Husz János helyesirása 426
Vitéz 431
Mészáros Kálmán: Szólások (Kisújszállás) 93
Mészöly Gedeon: Vesz és visz 19
Kettő 38
A denominális -ék képző eredete 258
Mihály Bálint: Visszaperdűl 192
Mikszáth Kálmán: Följegyzések 78
Móczár József: Toldy-magyarázatok 21
Adatok a szalontai nyelvjáráshoz 331, 381
Moenich Károly: Nyelvtörténeti adatok 461
Moesz Gusztáv: Zsiók 144
Molnár János: Az igekötö helye 249, 306
Több alany, de egyes-számú állítmány 365
Nagy Sándor: Kantár 334
Neszeli István: Állathivogatók (Várgede) 140
Polgár Iván: Szesztra 144
Réthei Prikkel Marián: A doktor-czim helye 82
Purga 83
Dugába dől 83
Rókát nyúz, rókáz 83
Válasz Simai Ödönnek 136
Cziczemacza 222
Szármenta 228
Törköl 228
Rosznáky Gyula: Állathivogatók (Zemplén m.) 140
Sági István: Szeicz Leó tájszógyűjteménye 237, 285
Simai Ödön: Néhány észrevétel "Csúzy Zsigmond szavai"-ra 89
Adalék Helmeczy Mihály nyelvújításához 120
Reforma 129
Kazinczy Ferencz nyelvújítása 170, 205, 264, 313, 352, 408, 448
Fagylalt 180
Hallgatóság 223
Bajtárs 223
Kaczér 223
Mindenki, mindegyik 456
Szabó Endre: Vitéz 431
Szathmáry József: Állathivogatók (Kis-Tokaj) 140
Széll Farkas: Körömszakadtáig tagad 175
"Jaj neked Abules, megölted Agétást" 322
Siker 364
Szeremley Császár Loránd: Jelentéstanulmányok 7, 63
A nyelvtani alany és állítmány 211
Szerkesztőség: A Finn-ugor Társaság jubileuma 41
A debreczeni ref. főiskola 187
Kitüntetés 187
Finn-ugor kézikönyv német nyelven 187
Kitüntetés 228
Budenz József ifjúkori arczképe 228
Udvarhely vármegye székely nyelvjárásának ö-zése 327
Szerkesztőség: Jalava Antal 370
Magyar nyelvkönyv finnül 426
Szidarovszky János: Az úl-ül ragos határozókhoz 189
Szigetvári Iván: A -tányi képzőhöz 366
Szilády Áron: Penkő játcz 240
Brenczók 336
Szily Kálmán: Enyedék 31
Mereng 31
Suadalom 36
Apatárs, anyatárs 48
Sitkopán 48
Szesztra 79
Arany János egy verséről 86
Kalamajka 96
Közepette 96
Inség 130
Összes 177
Bednár 178
Földi János "Magyar Nyelvkönyv"-e 228
Bögöre 240
Szaftos 240
Maksus és Tütüre 240
Úrgomba és társai 278
Tréfa-levelű fű 336
Roppantság 336
Kádas 362
Vaslevél 363
Földi János grammaticájának történetéhez 371
Adós-levél 384
Hold 444
Szinnyei József: Főnév-e a főnévi igenév? 135
Tabakos Ábel: Nyelvtörténeti adatok 279
Tagányi Károly: Karácsonyi új magyarázata a polgár szó eredetéről 107, 153
B. Takáts Lajos: Igeragozás a csanád-apátfalvai nyelvjárásban 208
Össze, Összes 33, 420
Sírva vigad a magyar 34
Majomszeretet 126
Hadastyán 127
Pirucs 179
Reforma 180
A szólásokról 193, 241, 396
Szipoly 220
Kám, méd, boza 211
Hetet-havat 222
Fű-fa 289
Magyarság és európaiság 329
Bartal Antal 370
Vak a koczkában 417
Lóvá tesz, megnyergel 417
Kont: Chrestomathie hongroise 425
Czinkos 440
Trencsény Károly: Minister 366
Tünejd 384
Vasas marok 472
Trócsányi Zoltán: Az í-ző nyelvjárásról 345
Hegy- és völgynevek 383
Vajdafy Lehel: Állathivogatók 93
Följegyzések 96
Vargha Damján: Elevenetös 32
Vass Miklós: Prokátor: auszug 43
Vázsonyi Izidor: Hasapos,Sikeres 283
Vetró Lajos Endre: Nótafa 176
Viski Károly: Sereg 458
Viszota Gyula: A M. Tud. Társaság nagyszótárának története 49
Szerencsa 457
Zolnai Gyula: A -nek viszonyszó személyragos alakjairól 69
Össze 79
Levélszekrényünk: 48, 96, 144, 192, 240, 287, 336, 384, 431, 472
Rovás: 87, 135, 232, 373, 427
Magy. Tud. Akadémia: 85, 282
Tájszók: 43, 93, 140, 188, 237, 283, 331, 381, 429, 467
Társasági ügyek: 46, 95, 142, 189, 335, 470
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem